Německý jazyk - p. uč. Náhlíková

11.3. - 15.3. 2019

Opakování na test lekce

Pokyny ve škole

Pondělí 18.3. Test: Pokyny ve škole (viz uč. str. 47)

Středa 20.3. Test 4. lekce

4.3. - 8.3. 2019

Práce v pracovním sešitě

Opakování

18.2. - 22.2. 2019

Slovní zásoba nové lekce

Práce v pracovním sešitě

Poslechová cvičení

11.2. - 15.2. 2019

Opakování na test lekce

Test lekce

4.2. - 8.2. 2019

Dokončení 3. lekce v pracovním sešitě

Opakování na test 3. lekce (PS: str. 31-32)

Středa 13.2. Test 3. lekce

28.1. - 1.2. 2019

Was machen gern unsere Freunde?

Gegenteile (protiklady) - opakování

Práce v pracovním sešitě (str. 28 - 29)

Opakování přivlastňovacích zájmen a časování sloves

21.1. - 25.1. 2019

Časové údaje (rozdíl die Stunde x die Uhr)

Práce v pracovním sešitě (str. 26 - 27)

Konverzace

14.1. - 18.1. 2019

Lyžařský výcvikový kurz


3.1. - 11.1. 2019

Opakování na test

Test lekce

10.12. - 21.12. 2018

Vazba von (přivlastnění)

Bildergeschichte

3.12. - 7.12. 2018

Hádanky

Poslechová cvičení

Práce v PS (str. 18-20)

26.11. - 30.11. 2018

Opakování

Meine Familie

Přivlastňovací zájmena

Časování sloves

Konverzace

19.11. - 23.11. 2018

Nové téma lekce: Meine Familie

Poslechová cvičení

Zadání nové slovní zásoby

Časování sloves - procvičování

Pondělí 26.11. Test ze slovíček (první část)

12.11. - 16.11. 2018

Dokončení 1. lekce formou testu

Časování sloves "sein" und "mögen" (viz gramatika v pracovním sešitě)

Pondělí 19.11. Test z časování sloves "sein" und "mögen"

5.11. - 9.11. 2018

Opakování na test lekce (PS: str. 15-16)

Poslechová cvičení

Středa 14.11. Test 1. lekce

29.10. - 2.11. 2018

Ich wohne….ich heiße

Časování sloves: heißen und grüßen

Obohacování slovní zásoby písničkou

22.10. - 26.10. 2018

Ich wohne….ich heiße

W-otázky

Průběžná práce v pracovním sešitě (1. lekce)

Opakování 

Středa 31.10. Test: W-otázky

15.10. - 19.10. 2018

Laufdiktat

Zahlen und Spiele

Slovní zásoba 1. lekce

Pondělí 22.10. Test: slovíčka - poslední část slovní zásoby

8.10. - 12.10. 2018

Opakování probrané slovní zásoby

Poslechová cvičení

Časování pravidelných sloves

Práce v pracovním sešitě (dokončení nulté lekce)

24.9. - 27.9. 2018

Čísla

Práce v pracovním sešitě (str. 5, 6, 7/14)

Opakování barev a dnů v týdnu

Pondělí 1.10. Test čísla 1-20 a desítky do sta včetně

17.9. - 21.9. 2018

Barvy

Dny v týdnu

Pondělí 24.9. Test: Barvy, pozdravy

3. 9. - 14. 9. 2018

Abeceda

Výslovnost

Internacionalismy

Pozdravy