Německý jazyk - p. uč. Náhlíková

16.4. - 20.4.2018

Opakování na test lekce (PS: str. 30-32)

Gramatika: gern - am liebsten

Test 3. lekce

Zadání slovní zásoby 4. lekce

Úterý 24.4. Test ze slovíček 4. lekce - 1. část (slovíčka str. 42 - levý sloupec po slovíčko "das Spiel")

9.4. - 13.4.2018

Opakování přivlastňovacích zájmen

Procvičování ve větách

Překlad

PS: dokončení všech cvičení v rámci 3. lekce

Přehled: co už umím

Pátek 20.4.2018 Test 3. lekce

3.4. - 6.4.2018

Meine Freunde - video + pracovní list

Poslechová cvičení

Práce v pracovním sešitě (PS: str. 28/8, 9, 10)

Časování sloves

19.3. - 28.3.2018

Čas - shrnutí a procvičování

Popis osob, tvoření vět

Opakování základních frází

Meine Freunde - popis kamarádů

PS: str. 27

Opakování protikladů a přídavných jmen

Úterý 27.3. : Test - určování času

12.3. - 16.3.2018

Opakování čísel 

Čas

Úterý: Test - čísla 1-20  + desítky do 100

5.3. - 9.3.2018

Meine Freunde

Časové údaje (die Uhr x die Stunde)

Práce ve skupinách - aktivizace slovní zásoby

Práce v pracovním sešitě

26.2. - 2.3.2018

Meine Freunde - úvod do lekce

Práce v pracovním sešitu

Slovní zásoba: výslovnost, test - 1. část

Pátek 9.3.: Slovíčka 3. lekce - 2. část

12.2. - 16.2.2018

Opakování na test 2. lekce

Test 2. lekce - Wiederholungstest Einheit 2

Uzavření 2. lekce

5.2. - 9.2.2018

Práce v pracovním sešitě

Video na téma protiklady

29.1. - 2.2.2018

Protiklady

Práce v pracovním sešitě

Online cvičení - německá gramatika a slovní zásoba

22.1. - 26.1.2018

Gramatika: vazba "von"

Přivlastňovací zájmena (procvičování)

Práce v pracovním sešitě (PS: str. 20, 21)

Test ze slovní zásoby 2. lekce (1. část)

Úterý: Test - slovní zásoba - 2. část

15.1. - 19.1.2018

Lyžařský kurz

8.1. - 12.1.2018

Meine Familie

Práce v pracovním sešitě (PS: str. 13, 14)

Deutscholympiade (Olympiáda z německého jazyka)

1.1. - 5.1.2018

Meine Familie

Fráze k jednotlivým tématickým celkům

Slovní zásoba 2. lekce

18.12. - 22.12.2017

Vánoce (Weihnachten)

11.12. - 15.12.2017

Test lekce

Meine Familie

Gramatika: mein, meine

Uč. str. 26/1, 2 

Pokračování v pracovním sešitě

4.12. - 8.12.2017

Projekt "ICH"

Opakování na test lekce

Práce v pracovním sešitě

Úterý 12.12. Test lekce

27.11. - 1.12.2017

Konverzace (základní fráze)

Uč. 22/11, 12

Trénink: Projekt "ICH"

Procvičování záporu (pracovní list)

PS: str. 13/ 9, 11

20.11. - 24.11.2017

Procvičování W-otázek (Tvoření otázek a odpovědí, překlad)

Pořádek slov v německých větách (zápis a procvičování)

Časování sloves: sein, haben

Zápor

Úterý 28.11. test: w-otázky - otázky a odpovědi, předklad

Na úterý 5.12. projekt "ICH" viz uč. str. 24

13.11. - 17.11.2017

W-otázky (zápis)

PS: str. 13/12

6.11. - 10.11.2017

Osvojení si základních německých frází

Časování nepravidelných sloves: mögen, möchten

Uč. str. 18/2. str. 20/6

PS: str. 12/4, 5, 6

30.10. - 3.11.2017

Procvičování časování sloves

Video: pomůcka pro určování správného členu u podstatných jmen

1. lekce

Uč. strana 17, 18/1

PS: strana 11

Opakovací test: Slovní zásoba 1. lekce (2. část)

23.10. - 27.10.2017

Časování sloves heißen, grüßen

Opakovací test: Slovní zásoba 1. lekce (1. část)

Procvičování časování pravidelných sloves a známých slovíček

Úterý: 31.10. test na dohodnutou slovní zásobu (1. lekce)

16.10. - 20.10.2017

Slovní zásoba 1. lekce

Opakovací test: Slovní zásoba nulté lekce

časování pravidelných sloves

Uč. str. 14/14, 17, 18

PS: str. 11

Úterý 24.10. test na dohodnutou slovní zásobu (1. lekce)

9.10. - 13.10.2017

Opakovací test: Dny v týdnu a čísla do 100

Osobní zájmena

Časování sloves: wohnen, kommen

Uzavření slovní zásoby

V úterý 17.10. test na dohodnutou slovní zásobu

2.10. - 6.10.2017

Osobnosti a významná místa německy mluvících zemí (online vyhledávání) podle učebnice str. 14/13

Opakovací test: Pozdravy a barvy

PS: str. 7/11, 14, str. 8/17, 18, str. 9/19, 21

V úterý 10.10. test z čísel 1-20 a desítek (30-100) + dny v týdnu

25.9. - 29.9.2017

Doplnění výslovnosti k probraným slovíčkům

Pravidla členů

PS: str. 5/1, 2, 5, str. 6

18.9. - 22.9.2017

Výslovnost, Abeceda

Dny v týdnu (dnes je...co bude zítra? co bylo včera?)

Čísla (0-20)

4.9. - 15.9.2017

První seznámení s němčinou

Společné zastavení u map německy mluvících zemí, rychlá orientace o spolkových zemích, hlavních městech

Internacionální slova: mezinárodní slova, kterým rozumíme, aniž bychom uměli německy (fixování této slovní zásoby)

Pozdravy