Německý jazyk

15. 6. – 19. 6. 2020

► Pracovní list

• nepřímý pořádek slov v německé větě

• kontrola

• překlad

• rozbor


8. 6. – 12. 6. 2020

► Souhrnné opakování

• pozdravy

• dny v týdnu

• barvy

• W-otázky

• gern – lieber – am liebsten


1. 6. – 5. 6. 2020

► Nová slovní zásoba (Lekce 4, část 2)

► Pracovní sešit

► Dotazy


● Úkol 1: Slovní zásoba

○ Lekce 4, část 2 – Schule, Schule...

• na svůj email jste ode mne obdrželi novou slovní zásobu

• napište si nová slovíčka do slovníčku včetně výslovností


● Úkol 2: Pracovní sešit

○ strana 38, cvičení 14

○ strana 38, cvičení 15


● Úkol 3: Dotazy

○ připravte si vaše případné dotazy, připomínky a komentáře ke všem zadaným úkolům


25. 5. – 29. 5. 2020

► Pracovní sešit

► Kahoot


● Pracovní sešit (Arbeitsbuch)

○ Lekce 4, část 1 – Schule, Schule...

• strana: 37

• cvičení: 10, 11


● Kahoot

○ Lekce 4, část 1 – Schule, Schule...

• téma: školní pomůcky v angličtině/němčině

• "login" zadávejte ve tvaru: "příjmení, třída" (Novotný, 4.C)

• hypertextový odkaz i PIN jste obdrželi na email

• platnost odkazu: pátek 29.5., do 12:00


18. 5. – 22. 5. 2020

► Aktivizace slovní zásoby

► Pracovní list


● Úkol 1: Aktivizace slovní zásoby

○ Lekce 4, část 1 – Schule, Schule...

• minulý týden jste na svůj email obdrželi novou slovní zásobu

• zapsali jste si nová slovíčka a fráze do slovníčku včetně výslovností

• nyní s ní budeme pracovat


● Úkol 2: Pracovní list  – Arbeitsblatt

○ pracovní list je rozdělen do 4 bloků a je zaměřen na:

• členy podstatných jmen

• tvoření množného čísla

• překlad z němčiny do češtiny

• překlad z češtiny do němčiny

○ vypracovaný soubor uložte do Wordu

○ pojmenujte ve tvaru: Arbeitsblatt_příjmení

○ odešlete na můj email: suransky@zskunup.cz


11. 5. – 15. 5. 2020

► Nová slovní zásoba (Lekce 4. část 1)

► Pracovní list (čtení s porozuměním) 


● Úkol 1: Slovní zásoba

○ Lekce 4, část 1 – Schule, Schule...

• na svůj email jste ode mne obdrželi novou slovní zásobu

• napište si nová slovíčka do slovníčku včetně výslovností


● Úkol 2: Pracovní list  – Leseverstehen

○ v minulosti jste si vyzkoušeli doplňovačky, spojovačky, křížovky, jednoduché překlady...

○ nyní nás čeká náročnější úkol, a sice tzv. Leseverstehen (čtení s porozuměním) 

○ klíčem ke  zvládnutí cvičení je nutné: znát slovní zásobu, být schopen přeložit slovíčka i fráze a vlastní úvaha

• na email vám byl zaslán pracovní list 

• podrobné instrukce naleznete v něm 

• wordovský soubor pojmenovat ve tvaru: Leseverstehen_příjmení

• poslat na email: suransky@zskunup.cz


4. 5. – 8. 5. 2020

► Aktivizace slovní zásoby z minulého týdne + pracovní list

► Pracovní sešit


● Úkol 1: Aktivizace slovní zásoby z minulého týdne + pracovní list

○ na email jste obdrželi pracovní list jak ve Wordu, tak v PDF (pro případný tisk)

○ vaším úkolem je: 

• na základě zaslané slovní zásoby si ujasnit významy slov (Lekce 3, část 2)

• do prefabrikovaných vět a slovních spojení logicky doplnit chybějící komponenty 

• aby vám mohla být poskytnuta zpětná vazba

• soubor pojmenuj ve tvaru: Lückkentext_příjmení

• pošli na email: suransky@zskunup.cz


● Úkol 2: Pracovní sešit – Wiederholungstest

○ strana 31, cvičení 1

○ strana 32, cvičení 4

• aby vám mohla být poskytnuta zpětná vazba: naskenovat / vyfotit (na mobil)

• obrázek pojmenuj ve tvaru: Arbeitsbuch_příjmení

• pošli na email: suransky@zskunup.cz


27. 4. – 1. 5. 2020

► Nová slovní zásoba

► Pracovní sešit


● Úkol 1: Slovní zásoba

○ Lekce 3, část 2

• viz email

• obdrželi jste novou slovní zásobu

• napsat nová slovíčka do slovníčku včetně výslovnosti


○ nepravidelné sloveso "sprechen"

• vyčasovat do Schulheftu zezadu 

• odkazy na slovníky: https://www.duden.de/rechtschreibung/sprechen

• odkazy na slovníky: https://slovnik.seznam.cz/preklad/nemecky_cesky/sprechen● Úkol 2: Pracovní sešit

○ strana 29, cvičení 14 – Was passt zusammen

○ strana 29, cvičení 15 – Kreuzworträtsel

• pro zpětnou vazbu vyfotit (na mobil)

• obrázek pojmenuj ve tvaru: Arbeitsbuch_příjmení

• pošli ke korektuře na email: suransky@zskunup.cz


20. 4. – 24. 4. 2020

► Pracovní sešit 

► Pracovní list – (můj) volný čas


● Úkol 1: Pracovní sešit

○ Lekce 3, strana 26, cv. 2, cv. 3

• doplň správnou přeložku

• dle vyznačené části ciferníku odpověz


● Úkol 2: Pracovní list – (můj) volný čas

○ konstruuj věty

• vycházej z učebnice, str. 36, cv. 6

• popiš své činnosti

• celkem 10 vět

• alespoň 3 věty by měly obsahovat některé ze slov "gern - lieber - am liebsten"

• minimálně 2 věty by měly obsahovat zápor

• soubor ulož ve formátu .doc / .docx (Word)

• pojmenuj ve tvaru: Freizeit_příjmení

• pošli ke korektuře na email: suransky@zskunup.cz


14. 4. – 17. 4. 2020

► Pracovní sešit 

► Projekt ich – popis osob


● Úkol 1: Pracovní sešit

○ Lekce 3, strana 27, cv. 6 a) + b)

• najdi protiklady

• přelož 

• spoj

• vypiš si do slovníčku


● Úkol 2: Projekt ich – popis osob

○ vytvoř projekt "ich"

• vycházet můžeš ze