Německý jazyk - p. uč. Náhlíková

11.6. - 15.6.2018

Procvičování učiva formou pracovních listů

Překlad a ukotvení zažitých frází

4.6. - 8.6.2018

Test 4. lekce

Opakování a procvičování probraného učiva

Poslechová cvičení

28.5. - 1.6.2018

Dokončení 4. lekce

Práce v pracovním sešitě

Procvičování tématu "Schule"

Opakování na test 4. lekce

Úterý 5.6. Test 4. lekce

21.5. - 25.5.2018

Práce v pracovním sešitě

Překlad vět

Úterý 29.5. test z pokynů typu "čti, posaď se, dávej pozor" atd. viz slovní zásoba lekce

14.5. - 18.5.2018

Překlad vět

Práce v pracovním sešitě

Poslechová cvičení

Úterý 22.5. Test: Překlad vět (viz předchozí hodina)

7.5. - 11.5.2018

Státní svátek

Projektový den

30.4. - 4.5.2018

Slovní zásoba

Překlad vět (běžné fráze a otázky)

Pátek 18.5. Test: Překlad vět (viz předchozí hodina)

23.4. - 27.4.2018

Die Schule

PS: str. 34/1, 2

DÚ: PS: str. 34/3 + kdo nestihl, dokončit cv. 2

Pátek 4.5. Test: zbývající slovíčka 4. lekce

16.4. - 20.4.2018

Opakování na test lekce (PS: str. 30-32)

Gramatika: gern - am liebsten

Test 3. lekce

Zadání slovní zásoby 4. lekce

Úterý 24.4. Test ze slovíček 4. lekce - 1. část (slovíčka str. 42 - levý sloupec po slovíčko "das Spiel")

9.4. - 13.4.2018

Opakování přivlastňovacích zájmen

Procvičování ve větách

Překlad

PS: dokončení všech cvičení v rámci 3. lekce

Přehled: co už umím

Pátek 20.4.2018 Test 3. lekce

3.4. - 6.4.2018

Meine Freunde - video + pracovní list

Poslechová cvičení

Práce v pracovním sešitě (PS: str. 28/8, 9, 10)

Časování sloves

19.3. - 28.3.2018

Čas - shrnutí a procvičování

Popis osob, tvoření vět

Opakování základních frází

Meine Freunde - popis kamarádů

PS: str. 27

Opakování protikladů a přídavných jmen

Úterý 27.3. : Test - určování času

12.3. - 16.3.2018

Opakování čísel 

Čas

Úterý: Test - čísla 1-20  + desítky do 100

5.3. - 9.3.2018

Meine Freunde

Časové údaje (die Uhr x die Stunde)

Práce ve skupinách - aktivizace slovní zásoby

Práce v pracovním sešitě

26.2. - 2.3.2018

Meine Freunde - úvod do lekce

Práce v pracovním sešitu

Slovní zásoba: výslovnost, test - 1. část

Pátek 9.3.: Slovíčka 3. lekce - 2. část