Německý jazyk - p. uč. Náhlíková

9.10. - 13.10.2017

Opakovací test: Dny v týdnu a čísla do 100

Osobní zájmena

Časování sloves: wohnen, kommen

Uzavření slovní zásoby

V úterý 17.10. test na dohodnutou slovní zásobu

2.10. - 6.10.2017

Osobnosti a významná místa německy mluvících zemí (online vyhledávání) podle učebnice str. 14/13

Opakovací test: Pozdravy a barvy

PS: str. 7/11, 14, str. 8/17, 18, str. 9/19, 20

V úterý 10.10. test z čísel 1-20 a desítek (30-100) + dny v týdnu

25.9. - 29.9.2017

Doplnění výslovnosti k probraným slovíčkům

Pravidla členů

PS: str. 5/1, 2, 5, str. 6

18.9. - 22.9.2017

Výslovnost, Abeceda

Dny v týdnu (dnes je...co bude zítra? co bylo včera?)

Čísla (0-20)

4.9. - 15.9.2017

První seznámení s němčinou

Společné zastavení u map německy mluvících zemí, rychlá orientace o spolkových zemích, hlavních městech

Internacionální slova: mezinárodní slova, kterým rozumíme, aniž bychom uměli německy (fixování této slovní zásoby)

Pozdravy