Německý jazyk

23. 11. – 27. 11. 2020

Milí němčináři,

v minulém týdnu jste zvládli on-line test ze dnů v týdnu. 

Tento týden první části výuky společně procvičíme německé číslovky od 0 do 100 a budeme dále pokračovat v nové slovní zásobě – barvách. 

Pokud jste tak ještě neučinili, opište si příslušnou slovní zásobu, kterou jste ode mne v předešlém týdnu obdrželi, do svých slovníčků.  


16. 11. – 20. 11. 2020

Moji milí němčináři,

v rámci distanční výuky se nyní budeme věnovat barvám. Slovní zásobu jste ode mne obdrželi na email. 

Zapište si, prosím, nová slovíčka do svých slovníčků a přečtěte si je. Během čtvrteční výuky se o některá z nich budeme opírat. 

Kromě toho se také připravte na avizovaný test ze dnů v týdnu, který proběhne prostřednictvím Kahootu. 

Podrobné informace jste obdrželi na své emaily.   

Viel Spaß beim Lernen! :-) 


9. 11. – 13. 11. 2020

Moje milé němčinářky a němčináři,

V nadcházejícím týdnu se opět budeme věnovat číslovkám. Dokončíme počítání od 0 do 100. Zaměříme se přitom na nácvik správné výslovnosti i na jejich psaní.

Vaším jediným úkolem bude zpracovat a opsat si zápis (Zahlen) do Schulheftů zezadu, který jste ode mne obdrželi v pátek 6. listopadu na email.

Během distanční výuky si také stanovíme kritéria pro psaní on-line testů z němčiny.

Viel Spaß beim Lernen! :-) 


2. 11. – 6. 11. 2020

Milí němčináři,

po podzimních prázdninách se v rámci on-line výuky pustíme do opakování číslovek do 20. 

Před distanční výukou zhlédněte následující video: https://www.youtube.com/watch?v=SSgsDn_z1WQ a zopakujte si výslovnost německých číslovek. 

Během konference budeme také procvičovat číslic.  

Dotkneme se také zbylé slovní zásoby z části III. 

Viel Spaß beim Lernen! :-) 


26. 10. – 30. 10. 2020

* P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y *


19. 10. – 23. 10. 2020

• v rámci distanční on-line výuky jsme s žáky aktivizovali novou slovní zásobu (Lekce 0, část III)

• nácvik správné německé výslovnosti + užití slovíček v krátkých slovních spojeních

• německé číslovky do 20

• kontrola zadané samostatné práce

• Arbeitsbuch (pracovní sešit)

• strana: 6 

• cvičení: 7, 8, 9 a 10


12. 10. – 16. 10. 2020

• žáci obdrželi na své emaily novou slovní zásobu, Lekce 0, část III

• slovíčka zapsat do slovníčků

• Arbeitsbuch (pracovní sešit)

• strana: 6 

• cvičení: 7, 8, 9 a 10


5. 10. – 9. 10. 2020

• napsán Test – dny v týdnu + předložka "am" z Lekce 0

• procvičování a opakování dnů v týdnu + pozdravů

• překlad vět a slovních spojení ve školním sešitu


29. 9. – 2. 10. 2020

• napsán Test – podstatná jména + množné číslo, Lekce 0

• nová látka: dny v týdnu

• opakování výslovnosti německé abecedy

• opakování německých pozdravů

• žáci obdrželi na své emaily novou slovní zásobu, Lekce 0, část II


21. 9. – 25. 9. 2020

• nácvik výslovnosti a opakování německé abecedy

• procvičování psaní a opakování německých pozdravů

• napsán Test – pozdravy

• výslovnost a procvičování druhé půlky slovní zásoby z Lekce 0, část I

• procvičování tvoření množného čísla u podstatných jmen ze zmíněné slovní zásoby

• domácí příprava: doučit se slovíčka (od slovíčka grüßen vč. plurálu – množného čísla)


14. 9. – 18. 9. 2020

• opakování německá abecedy + nácvik výslovnosti jednotlivých písmen

• pozdravy (Grüße)

• žáci obdrželi na své emaily slovní zásobu k Lekci 0, část I 

• básnička na čísla do 10 (zezadu ve školním sešitu "Schulheftu")


7. 9. – 11. 9. 2020

• německá abeceda

• výslovnost 

• založení slovníčku (Wörterbuch)

• školního sešitu (Schulheft)