Němčináři poměřili své znalosti

před 3 roky, 29.1.2018 Soutěž ovládli osmáci

Konverzační soutěž v němčině pro žáky osmých a devátých ročníků proběhla v naší škole v druhé polovině ledna. O příčky nejvyšší soutěžilo celkem jedenáct žáků, zajímavostí je, že se přihlásili pouze dva zástupci devátých tříd. Všichni se utkali nejen v části písemné, která byla zaměřena na poslech s porozuměním, ale i v ústní. Zde žáci se členy poroty konverzovali na vylosované téma a řešili různé jazykové situace vyjádřené obrázkem. Němčinář Pavel Šuranský žáky pochválil: „Soutěžící většinou reagovali pohotově, maximálně se snažili využít svou slovní zásobu – někteří nás velmi příjemně překvapili.“ Vyučující Libuše Kubenová souhlasně dodává: „Mile nás překvapil přístup většiny soutěžících. Při konverzaci používali výrazy, které jsme se doposud neučili.  A někteří hovořili lehce, přirozeně, bez trémy.“

A jak už to v soutěžích bývá, porota měla nelehkou úlohu zvolit vítěze. Shodli jsme se, že nejlepší výkon, zejména v mluvené části, podala Markéta Masaříková z 8.B, na pomyslné stříbro dosáhla Petra Čechová z 8.A – obě děvčata postupují do okresního kola, které se uskuteční v únoru. O třetí místo se dělí Lucie Herbánská a Tadeáš Skála, oba z 8.A.

Vielen Dank allen und im nächsten Jahr auf Wiedersehen!