Návštěva z Německa

před 3 měsíci, 14.6.2019 Zpestření výuky německého jazyka na konci školního roku.

V pátek 14. června 2019 navštívil naši školu a hodinu německého jazyka rodilý mluvčí. Ve skupině žáků třídy 8.B, která je vyučována panem učitelem Pavlem Šuranským, prověřil znalosti, jazykové dovednosti a jejich schopnost konverzace.

V úvodu vyučovací hodiny pan učitel rozbalil skupině němčinářů předem slíbené překvapení při příležitosti jedné z posledních hodin němčiny letošního školního roku.

Po krátkém představení pozvaného návštěvníka následovala poutavá prezentace o jeho rodném městě, které je propojeno s českou historií – Jitka ze Schweinfurtu a český kníže Břetislav.

V následující větší části hodiny pak žáci ve skupinkách s hostem konverzovali na předem připravené okruhy témat, které byly doposud probrány v rámci vyučování.

Jejich snaha byla odměněna vzájemným porozuměním, velmi přátelskou a zároveň pracovní atmosférou s úsměvnými až vtipnými komentáři z obou stran.

Po pořízení společného snímku v závěru hodiny se host s naší školou rozloučil a my pevně věříme, že u nás nebyl naposledy.