Naši žáci uspěli v soutěži "Poznej a chraň"

před 5 roky, 6.4.2016 Přivezli krásné druhé místo...

V pondělí 4. 4. se naši žáci utkali v oblastním kole přírodovědné soutěže Poznej a chraň a změřili tak své síly s ostatními žáky 4. – 5. tříd základních škol z celého okresu. Soutěž vyhlašuje Český svaz ochránců přírody. Letos se jednalo již o 18. ročník této soutěže. Téma letošníku ročníku bylo „Voda – život v ní a kolem ní“.

Soutěž naše žáky prověřila po všech stránkách. Museli se orientovat v písemném testu, ale i v poznávací části. Blatouch, podběl, petrklíč nebo volavka, ledňáček a škeble rybničná, to jsou jen ukázky některých organismů, které museli žáci poznat.

Reprezentovali nás :

  • Šimon Turčinek, Adam Škrášek, Magdaléna Fantová
  • Lucie Bříštělová, Julie Bříštělová, Natálie Peřestá
  • Vojtěch Orság, Damián Hanák, Alexandr Šácha
  • Karolína Mitanová, Karolína Pašková, Eliška Procházková


Na krásném druhém místě se umístili Šimon Turčinek, Adam Škrášek, Magdaléna Fantová z naší třídy. Jmenovaní postupují do krajského kola. Porota dále ocenila i ztvárněné nepovinné úkoly a do krajského kola vybrala díla týmů: Lucie Bříštělové, Julie Bříštělové, Natálie Peřesté, Šimona Turčinka, Adama Škráška, Magdalény Fantové.

V krajském kole všem přejeme hodně úspěchů.