Naši žáci ovládli soutěž Poznej a chraň

před 5 roky, 6.4.2016 Přivezli krásné první a druhé místo.

V pondělí 4. 4. a v úterý 5. 4. se naši žáci utkali v oblastním kole přírodovědné soutěže Poznej a chraň a změřili tak své síly s ostatními žáky 4. – 7. tříd základních škol z celého okresu. Soutěž vyhlašuje Český svaz ochránců přírody. Letos se jednalo již o 18. ročník této soutěže. Tématem ročníku 2016 se stala „Voda – život v ní a kolem ní“.

Soutěž naše žáky prověřila po všech stránkách. Museli se orientovat v písemném testu, ale i v poznávací části. Rákos, orobinec, leknín nebo kormorán, nezmar a škeble, to jsou jen ukázky některých organismů, které museli žáci poznat.

V mladší kategorii nás reprezentovali:

  • Šimon Turčinek, Adam Škrášek, Magdaléna Fantová
  • Lucie Bříštělová, Julie Bříštělová, Natálie Peřestá
  • Vojtěch Orság, Damián Hanák, Alexandr Šácha
  • Karolína Mitanová, Karolína Pašková, Eliška Procházková

Ve starší kategorii to byli:

  • Lucie Herbánská, Ondřej Kavka, Eliška Kostrhunová
  • Kamila Sochorcová, Nelly Olbertová, Markéta Masaříková
  • Lucie Kydlíčková, Tadeáš Skála, Andrej Ilenčík
  • Darina Důbravová, Robert Ptáček, Eliška Šišperová

Do školy jsme přivezli hned dvě umístění na stupních vítězů. V mladší kategorii se na druhém místě umístili Šimon Turčinek, Adam Škrášek a Magdaléna Fantová z 5. A. Starší kategorii zcela ovládli a první místo získali Lucie Herbánská, Ondřej Kavka a Eliška Kostrhunová z 6. A. Jmenovaní postupují do krajského kola.

Porota dále ocenila i ztvárněné nepovinné úkoly a do krajského kola vybrala díla týmů: Lucie Bříštělové, Julie Bříštělové, Natálie Peřesté, Šimona Turčinka, Adama Škráška, Magdalény Fantové, Kamily Sochorcové, Nelly Olbertové a Markéty Masaříkové.

A jak viděli soutěž sami účastníci? „Letos byla soutěž hodně vyrovnaná. Taky proto postupují do krajského kola čtyři týmy ze starší kategorie a tři týmy z mladší kategorie. Budeme se v krajském kole snažit a chceme získat první místo v kraji jako v minulém roce. Škoda, že krajským kolem celá soutěž končí a nepostupuje se do celostátního kola.“ Tak zhodnotili soutěž členové vítězného týmu.

V krajském kole všem přejeme hodně úspěchů a o výsledcích vás budeme informovat.