Naše historicky první online jazyková olympiáda

před 1 měsícem, 28.1.2021 Aneb jde to i skrze bity!

Byť naše škola zeje stejně jako jiné školy v této době prázdnotou a naše životy se odehrávají spíše ve virtuálním světě, zůstali jsme i na přání našich dětí u zažité a v lednu očekávané jazykové soutěže. Ve středu 27. ledna 2021 jsme se odpoledne sešli v Teamsech, abychom společně zahájili naši historicky první online olympiádu v jazyce anglickém na půdě naší školy. Bylo to milé a netradiční setkání, které sedm účastníků olympiády okořenilo svými skvělými jazykovými znalostmi a dovednostmi. Součástí této jazykové soutěže byl poslechový test i mluvený projev, při kterém jsme hodnotili naplnění vylosovaného tématu obsahově, slovní zásobou i gramaticky, plynulost projevu, výslovnost a schopnost vzájemné interakce. Výkon všech soutěžících byl na velmi dobré úrovni. Třetí místo v této naší soutěži zaujal Víťa Pospíšil ze 6.A, druhá pozice náleží Tomáši Chlachulovi ze 7.A a prvenství v tomto roce patří Lindě Drštičkové ze 7.A, která se na medailové pozici umístila i minulý rok. Všem zúčastněným, kterých si velmi ceníme za projevenou odvahu a schopnost dobře nakládat se svým časem a překonávat sami sebe, děkujeme a Lindě přejeme, aby se jí stejně úspěšně  dařilo i v okresním kole olympiády v Uherském Hradišti na konci března.