Na svatého Martina

před 2 roky, 11.11.2019 Projektová hodina

Nejen jedna hodina, ale celé vyučování bylo dnes ve druhých třídách věnováno tématu Svatý Martin. Nejprve jsme se seznámili s legendou, s pranostikami, vysvětlili jsme si pojmy svatomartinská husa a víno. Následně jsme se pustili do samostatné i skupinové práce při plnění úkolů, které se prolínaly všemi předměty. Museli jsme použít logické myšlení, čtení s porozuměním, prostorové vnímání, jemnou motoriku i fyzickou zdatnost.