Muzikoterapie získává další příznivce

před 5 roky, 9.2.2016 Muzikoterapeutické lekce s Evou Lorencovou jsou u dětí velmi oblíbené a pomalu, ale jistě přinášejí své ovoce.

Muzikoterapie je léčebná metoda, která používá jako terapeutický prostředek hudbu. Nejstarší zmínky o spojení hudby a medicíny pocházejí ze Starého zákona, kde je popisováno, jak David léčil hrou na harfu deprese krále Saula. My tento královský nástroj ve škole nemáme, ale paní Lorencová má bohatou sbírku nezvyklých nástrojů – brumle, frčák, sansula, didgeridoo, dešťová hůl, ústní harfa, šamanský či pohárový buben, tibetská miska, kartálky… a na všechny nás učí hrát. Udržení rytmu, nezaplést si ruce při bubnování, souhra s ostatními, to opravdu není pro každého jednoduché a vyžaduje to patřičné soustředění a úsilí. O tom ví své druháci, třeťáci, čtvrťáci, páťáci i šesťáci. Pravidelným tréninkem se ve svých dovednostech zdokonalujeme a pokročilejší z nás dokáží vytvořit plnohodnotný terapeutický orchestr. Muzikoterapie nás jednak moc baví a také mimo jiné rozvíjí propojení obou mozkových hemisfér, což může být odrazovým můstkem pro naše nejen školní úspěchy.