Muzikoterapie

před 4 roky, 22.2.2017 Tentokrát jsme bubnovali

Rytmus bubnů si děti vyzkoušely přímo činností s bubnem, ale taky vnímáním rytmu se zavřenýma očima jen sluchem. Pak měly zkusit vyjádřit, která činnost pro ně byla příjemnější. Většina se líp cítila při poslechu. To se projevilo při závěrečné relaxaci, kdy někteří opravdu usnuli.