Muzikoterapie

před 4 roky, 20.10.2016 Pokračujeme s lektorkou E. Lorencovou.

Odhlasovali jsme si, že chceme v muzikoterapii pokračovat. A tak za námi každý měsíc na dvě hodiny zase přijde paní Lorencová se svými neobvyklými hudebními nástroji a budeme na sobě pracovat. Očividně jsme za ty tři roky udělali značný pokrok, bez velké přípravy jsme schopni zaujmout místa v muzikoterapeutickém orchestru, umíme se lépe koncentrovat, ovládat i naslouchat si. Vyzkoušeli jsme si také na sobě, jak se muzikoterapie používá k individuální léčbě.