Muzikoterapie

před 2 roky, 14.10.2016 Léčivé tóny cizokrajných hudebních nástrojů lahodily našim uším jedno podzimní pondělní ráno. Krásně jsme se ztišili, zrelaxovali a soustředění vpluli s dobrou náladou do dalšího pracovního týdne.