Moje rodina

před 5 roky, 17.2.2016 Projekt v prvouce s propojením do dalších předmětů.

Předvánoční atmosféru jsme si vychutnávali hlavně v hodinách prvouky. Povídali jsme si o adventu, Barborce, Mikuláši, Lucii i svátcích vánočních. Porovnávali jsme, co a jak se dělá v našich rodinách, jaké udržujeme tradice, jak se k sobě členové rodiny chovají, jaké mají povinnosti, jak si pomáhají nebo se o sebe starají. Doma jsme zapátrali po našich kořenech a sestavili jsme si jednoduché rodokmeny. S těmi jsme pak porovnávali, kdo je mladší, starší a o kolik let. Nazdobili jsme si vánoční stromeček, naučili jsme se dělat vánoční svícny, advent. věnec atd.