Místo, kde žijeme

před 8 měsíci, 24.2.2020 ...aneb co je naším domovem?

Jsou tím místem Kunovice? Nebo snad Česká republika? A co třeba Evropa nebo celá Země? Na všechny tyto otázky můžeme odpovědět - ANO. Po měsíční přípravě v prvouce jsme své znalosti a dovednosti zúčtovali při projektovém dnu. Děti pracovaly ve skupinách, kde ale každý měl svůj úkol. Kromě vědomostí děti zkoušely práci s mapou, plánkem, encyklopedií i internetem. Jedna skupina prováděla výzkum mezi spolužáky. Skupiny v závěru vytvořily ze splněných úkolů plakáty a s výsledkem své práce seznámily spolužáky.