Milí žáci!

před 6 roky, 15.10.2015 Dva měsíce prázdnin uplynuly jako voda a my jsme se opět 1. září setkali usměvaví, odpočinutí, plní energie a zvědaví, co nám letošní školní rok přinese. A že toho nebude málo!

Hned 2. září jsme nastartovali a vypluli po moři poznávání. Přeji vám všem, aby naše společná desetiměsíční plavba byla klidná, příjemná a plná sluníčka. A abychom společně zvládli případné hromy, blesky a vlnobití. Když potáhneme za jeden provaz, určitě se neutopíme. Tak posádko - plnou parou vpřed!

Z kapitánského můstku zdraví L. Kubenová