Meziročníkové vyučování - páťáci se ujali prvňáčků

před 6 roky, 15.10.2015 Tvorba třídních pravidel není pro prvňáčky jednoduchá, proto jim pomohli, poradili a pravidla také zapsali jejich starší kamarádi z 5.B.

Velcí a malí se sešli v pátek 18.9. a společně probírali chování v hodině i o přestávce, k sobě samým i k dospělým. Prvňáčci si později nová pravidla zahrnou do třídní úmluvy. Děkujeme páťákům za dobré rady a žáčkům z 1.B přejeme úspěšný start!