Matematika

19.10.-23.10.2020

pondělí 19.10.  Násobení a dělení lomených výrazů - téma na celý týden + přijímačky 2019, 2020

19.10. Násobeni-lomenych-vyrazu-m9.ppt (589 kB)

úterý 20.10. 

20.10. Násobení LV 1.docx (58.65 kB)20.10. Násobení LV.docx (68.37 kB)

středa 21.10. 

21.10. LOmené výrazy - násobení, dělení.doc (105.5 kB)21.10. LOmené výrazy - opakování.doc (300.5 kB)

čtvrtek 22.10.

22.10. Násobení_a_dělení_lomených_výrazů.pdf (339.88 kB)

pátek 23.10. 

23.10. Přijímačky 2020 ostré.pdf (200.91 kB)

Procvičení na tento týden i na dobu prázdnin opět najdete na níže uvedených stránkách.

Buďte zdraví, opatrujte se a občas se na naši matematiku podívejte. 

https://www.prikladyzmatematiky.cz/lomene-vyrazy/

S potěšením zhlédněte hudební pohled na distanční výuku: https://www.youtube.com/watch?v=UPOuORLsCxM

12.10. - 16.10.2020

A jsme znovu u distančního vzdělávání. Výuka probíhá na platformě Teams. Zde jsou uloženy soubory, které jsou při výuce používány. Všechny materiály budou uloženy i ve výuce tak, aby jejich využití bylo co nejjednodušší a použitelné. 

pondělí 12.10. 

 Lomené výrazy.pdf (111.04 kB)12.10. Přijímačky M 2019 - ZADÁNÍ.doc (1.11 MB)12.10. PS str. 77.jpg (77.4 kB)12.10. PS str. 76.jpg (70.28 kB)

úterý 13.10. Krácení a rozšiřování lomených výrazů

13.10. Lomené-výrazy-hodnota-podmínky-krácení-rozšířování.pdf (336.55 kB)

středa 14.10. Sčítání a odčítání lomených výrazů 

14.10. Lomene_vyrazy_-_scitani 1.ppt (729.5 kB)14.10. LV sčítání a odčítání.jpg (114.62 kB)14.10. Procvičení S14.10. Procvičení Scitani-a-odcitani-LV 3.doc (170 kB)citani_a_odcitani_LV 1.doc (97.5 kB)14.10. Procvičení Scitani__a_odcitani_LV 2.docx (22.36 kB)14.10. Procvičení Scitani-a-odcitani-LV 3.doc (170 kB)

 VÝUKOVÉ VIDEO:     https://www.youtube.com/watch?v=mVRj4MBUkwU&t=27s

čtvrtek 15.10.  Sčítání a odčítání lomených výrazů. Přijímačky 2019

pátek 16.10.  Zadání příkladů na sčítání a odčítání LV

https://www.prikladyzmatematiky.cz/lomene-vyrazy/scitani-a-odcitani/

5.10. - 9.10.2020

Jsme stále u lomených výrazů a základních krocích při jejich výpočtu. Základem je určení podmínek a aplikace dovedností s úpravami výrazů s proměnnou jako je vytýkání a použití vzorců. Na zvládnutí těchto dovedností je založena úprava výrazů krácením atd. 

V příštím týdnu nás čeká distanční výuka. Nezneužijte prosím pohodlí domova ke snížení vaší aktivity v našem předmětu. Držím vám palce - ať všechno dobře funguje a zažijete i radost z vlastního úspěchu při řešení matematických úkolů.  

29.9. - 2.10.2020

Lomené výrazy.pdf (111.04 kB)  - zde najdete všechno o lomených výrazech.

Pracujeme s lomenými výrazy. Základní znalost je určení podmínek, kdy se jmenovatel zlomku nemůže rovnat nule - neboli kdy je různý od nuly. Zde je důležité pracovat s výrazy, se vzorci, s vytýkáním. 

V příštím týdnu budou následovat všechny známe početní operace se zlomky, které budeme aplikovat na lomený výraz. Jedná se o rozšiřování a krácení, sčítání a odčítání, násobení a dělení lomených výrazů. 

21.9. - 25.9.2020

Celý týden jsme se věnovali výrazům, a to výrazům číselným a s proměnnou. Měli bychom umět výrazy sčítat a odčítat, násobit a dělit, umocnit. Máme umět jejich roznásobení, vytýkání, určit výraz opačný, pracovat se znaménkem mínus. 

Na toto téma navážeme novou velkou kapitolou s podobným obsahem - lomený výraz.

Můžete si zahrát pexeso  na výrazy s proměnnou

https://www.umimematiku.cz/pexeso-vyrazy-upravy-1prom-2-uroven/797?source=dashboardTopicPreviewBox

14.9. - 18.9.2020

14.9. - 18.9.2020

K procvičování uvádím slíbené stránky plné příkladů ze všech témat matematiky.

https://www.hackmath.net/cz/priklady-ulohy/valec 

7.9. - 11.9.2020

V úvodu 9. ročníku se chceme ještě vrátit k některým tématům z doby distanční výuky. 

Připomněli jsme si tedy vztah přímky ke kružnici = sečna, tečna. Konstrukce tečny pomocí Thaletovy kružnice. Následovalo téma obsah, obvod kružnice a kruhu, kde jsme se ve slovních úlohách setkali s procenty. Proto jsme si připomněli všechny výpočty, které s nimi souvisí. Je kladen důraz na logické pochopení významu procent jako možnosti definování části celku. Téma procent je zcela jistě součástí přijímacích zkoušek.