Matematika

6.4. - 9.4.2021

Úterý_Napsali jsme si domluvenou prověrku. Pak jsme pokračovali v souhrnných cvičeních.

Středa_Pomocí souhrnných cvičení jsme opakovali rovnice. Nakousli jsme vyjádření neznámé ze vzorce.

Čtvrtek_Pokračovali jsme ve vyjádření neznámé ze vzorce a ve cvičení na souhrnné opakování. Za páteční hodinu máme vypracovat rovnice a slovní úlohy zaslané do mejlů. Pokud byste práci nedostali, ozvěte se. Hotovou práci odešlete v pátek 9. 4. 2021. 

Z hodiny (684.71 kB)

29.3. - 2.4.2021

Pondělí_Zkontrolovali jsme si příklady z domácí práce, vypočítali jsme další úlohy na společnou práci a začali jsme pracovat na úlohách na závěr (str.35 nebo 45).

Úterý_Vypracovali jsme osm příkladů na opakování rovnic a základních slovních úloh. Všichni máme odeslat úlohy 1A a 2A z úloh na závěr (str.35 nebo 45).

Středa_Znovu jsme si vysvětlili a propočítali příklady ze včerejší hodiny. Písemný domácí úkol na prázdniny nemáte. Projděte si prosím učivo od rovnic až po řešení slovních úloh. Po prázdninách si dáme opáčko. Vzorové příklady máte v Teamsech. Přeji vám krásné svátky jara.

22.3. - 26.3.2021

Pondělí_Zkontrolovali jsme si domácí úkol (dva příklady na pohyb, jeden na rovnici či úvahu). Vysvětlili jsme si řešení úloh o pohybu "za sebou". Zadání procvičovaných úloh (na dnešek a zítřek) jsme si stáhli z MS Teams. Řešení prvních dvou příkladů najdete v příloze, pokud jste nezvládali opravte si to.

Za sebou (158.32 kB)

Úterý_Dnes jsme dokončili pracovní list ze včerejší hodiny (pohyb za sebou, zadání je v Teamsech). Do 10té hodiny jsme měli poslat důkaz dnešní práce. 

Středa_Vysvětlili jsme si chyby a omyly při řešení včerejších příkladů. Vypočítali jsme příklad na pohyb s obtížnějším výpočtem času. Také jsme zvládli jednu úlohu na společnou práci.

Čtvrtek_Zopakovali jsme si řešení rovnic se zlomky. Procvičili jsme řešení slovních úloh o společné práci (zadání je v Teamsech). Úlohu 6.abc a úlohu 8. máme dopočítat (náhrada páteční hodiny).

Dokonči (86.69 kB)

15.3. - 19.3.2021

Pondělí_Po prázdninách jsme si zkontrolovali opakovací práci na rovnice a slovní úlohy a vyzkoušeli si jednoduché úkoly z přijímacích pohovorů.

Úterý_Dnes jsme dopočítali rovnici ze včerejší hodiny, vyřešili jsme dvě slovní úlohy a zopakovali převody jednotek času.

Středa_Zopakovali jsme fyzikální veličiny dráhu, rychlost, čas a také vztah mezi nimi. Začali jsme řešit lehké úlohy o pohybu (typ proti sobě ve stejný čas). Zadání úloh jsme si stáhli z MS Teams.

Pohyb_A (651.68 kB)

Čtvrtek_Dnes jsme dopočítali příklady z minulé hodiny a pustili jsme se do příkladů o pohybu s časovým posunem. Zadání školní práce i domácí (s odesláním do soboty 20.3.) najdete v příloze. V pátek prosím nezapomeňte na matematického klokana.

školní a domácí práce (1020.99 kB)

1.3. - 5.3.2021

Pondělí_Dnes jsme se znovu věnovali sestavování rovnic ze slovního zadání. Ukázali jsme si dvě slovní úlohy včetně zápisu, sestavení rovnice a jejího řešení. Slovní úlohu končíme zkouškou a odpovědí.

Úterý_Pracovali jsme na úlohách na závěr (rovnice str. 25N nebo 21S). Máme dokončit slovní úlohu č.3 (str.29N nebo26S).

Středa_Dnes jsme zkontrolovali včerejší úkol. Dověděli jsme se, že může existovat i rovnice, která nemá žádné řešení. Pak jsme pokračovali ve slovních úlohách. Zadání pěti těchto úloh je v Teamsech. Kdo je nestihl dopočítat během dnešní hodiny, vypracuje zbytek tak, abychom mohli postupy a výsledky v zítřejší hodině prodiskutovat.

Čtvrtek_ Prošli jsme zbytek slovních úloh ze včerejška. Vyřešili jsme další rovnici se zvláštním výsledkem,  tentokrát měla rovnice nekonečně mnoho řešení. Dále jsme vypracovali slovní úlohy a závorkovou rovnici - zadání najdete v souborech v Teamsech. Užijte si volno a nezapomeňte si průběžně započítat. :)

22.2. - 26.2.2021

Pondělí_Domácí procvičování řešení rovnic se vám povedlo. Dnes jsme pokračovali v řešení lineárních rovnic se závorkami (uč. str.19,20/3,6 nebo str. 17,18/3,6).

Úterý_Zkusili jsme zapsat rovnici ze slovního zadání. Začali jsme řešit lineární rovnice obsahující zlomky. projděte si zápis z hodiny. Můžete se také podívat na video https://www.youtube.com/watch?v=sKSrI5AC3vE . Asi od 3:30 tam vysvětlují rovnice se zlomky.

Středa_Opět jsme sestavovali rovnice ze slovního zadání a řešili rovnice se zlomky.

Čtvrtek_Pokračujeme v řešení rovnic se zlomky. Společně jsme si vyzkoušeli i rovnici z přijímacích pohovorů. V příloze najdete zadání úkolu za páteční hodinu. 

15.2. - 19.2.2021

Pondělí_Vysvětlili jsme si některé postupy při úpravách výrazů v domácím procvičení. Začínáme probírat řešení rovnic. (učebnice 2 str.13 a15 ekviv. úpravy).

Úterý_Zopakovali jsme rozklady výrazů na součin a ekvivalentní úpravy rovnic. Začínáme řešit lineární rovnice a provádět jejich zkoušku. Vzorové řešení příkladu z učebnice najdeš v příloze.

Středa_Pokračujeme v řešení lineárních rovnic. Práce nám jde pomalu. Je potřeba si postupy zafixovat třeba tím, že si naši práci v hodině doma znovu projdete.Také se můžete podívat na toto video https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU. Kdo tak ještě neučinil, tak mi obratem pošle důkaz dnešní práce v hodině. Díky.

Čtvrtek_Znovu jsme bojovali s rovnicemi. Snad už se někteří dobojovali aspoň trochu k pochopení. :) Úkol za páteční hodinu najdete v příloze.

8.2. - 12.2.2021

Pondělí_Procvičujeme vzorce a úpravy výrazů. Přidali jsme vzorec a2 - b2 = (a-b)(a+b). K procvičení tohoto vzorce (tam i zpět) jsme využili učebnici.

Úterý_Procvičovali jsme vzorce, vzpomněli jsme si na mocniny a vyzkoušeli jsme si práci ve skupinách. Výsledky práce projdeme v zítřejší hodině.

Středa_Společně jsme prošli práci z minulé hodiny a dokončili jsme "Úlohy na závěr". Nezapomeňte, že na zítřek máme slíbený test na vzorce. Pracovat budete samostatně v hodině.

Čtrvtek_Vyplnili jsme domluvený test, zkusili jsme využít vzorce i ve složitějších příkladech a začali jsme si počítat výrazy (co máme znát) za páteční hodinu. Nezapomeňte vypracování zaslat během pátku.

1.2. - 5.2.2021

Pondělí_Zopakovali jsme rozklady na součin i násobení výrazů. Začali jsme probírat vzorce usnadňující úpravy výrazů.

Úterý_Procvičujeme vzorce druhých mocnin dvojčlenů. Ve vlastním zájmu si vše projdi a snaž se postupy zapamatovat.

Středa_Stále procvičujeme vzorce druhých mocnin dvojčlenů. Šikovní to již zvládají bez mezivýpočtů. Do dnešních 14h máme odeslat práci, kterou někteří stihli v hodině.

Čtvrtek_Znovu procvičujeme vzorce tam i zpět. Zkoušíme i doplňovačky. V příloze úkol za páteční hodinu.

25.1. - 28.1.2021

​Pondělí_Zopakovali jsme si násobení mnohočlenů podle čtvrteční samostatné práce. Začali jsme probírat rozklad mnohočlenu na součin.

Úterý_Pokračujeme v rozkladu na součin. Tentokrát jsme vytýkali "mínus" před závorku. Máme mít vypracovaná a odeslaná cv. 1 -3. z Teamsů.

Středa_Stále procvičujeme rozklad na součin (=vytýkání před závorku), tentokrát na příkladech z učebnice a pracovní učebnice.

Čtvrtek_Překvapení: před závorku se dá vytknout celá závorka. Nic prosím nezapomeňte. V pondělí se pustíme do vzorců. Pěkné prázdniny.

18.1. - 22.1.2021

Pondělí_Zopakovali jsme sčítání mnohočlenů a začali jsme násobit jednočleny. Pracovali jsme s příklady z učebnice. 

Úterý_Zopakovali jsme násobení jednočlenů, vysvětlili a procvičili jsme si násobení mnohočlenu jednočlenem (učebnice str 59 nebo 73/ 6, 7, 8A).

Středa_Zopakovali jsme násobení jednočlenu, dvočlenem, vysvětlili a procvičili jsme si násobení dvojčlenu dvojčlenem (učebnice str. 61 nebo 75/ 15).

Čtvrtek, pátek_ Pracujeme samostatně na procvičení NÁSOBENÍ MNOHOČLENŮ. Vypracovaný list odešleme   během pátku 22.1.2021. Během čtvrteční hodiny budu připravena vám pomáhat.

11.1. - 15.1.2021

Pondělí_ Zopakovali jsme hodnotu výrazu, určení počtu členů mnohočlenu a začali jsme si vysvětlovat sčítání mnohočlenů.

Úterý_procvičovali jsme sčítání o odčítání mnohočlenů bez závorek (podívej se tady https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk) a ukázali jsme si sčítání o odčítání mnohočlenů se závorkami (podívej se tady https://www.youtube.com/watch?v=i5VObaX_7wo).

Středa_Pokračovali jsme v úpravách mnohočlenů se závorkami. Podle vašich zaslaných kopií práce (děkuji za ně) vidím, že mnozí z vás už učivo pochopili.

Čtvrtek, pátek_Stále procvičujeme sčítání a odčítání mnohočlenů. V příloze najdete procvičení s dodáním v pátek.