Matematika

18.1. - 22.1.2021

Pondělí_


11.1. - 15.1.2021

Pondělí_ Zopakovali jsme hodnotu výrazu, určení počtu členů mnohočlenu a začali jsme si vysvětlovat sčítání mnohočlenů.

Úterý_procvičovali jsme sčítání o odčítání mnohočlenů bez závorek (podívej se tady https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk) a ukázali jsme si sčítání o odčítání mnohočlenů se závorkami (podívej se tady https://www.youtube.com/watch?v=i5VObaX_7wo).

Středa_Pokračovali jsme v úpravách mnohočlenů se závorkami. Podle vašich zaslaných kopií práce (děkuji za ně) vidím, že mnozí z vás už učivo pochopili.

Čtvrtek, pátek_Stále procvičujeme sčítání a odčítání mnohočlenů. V příloze najdete procvičení s dodáním v pátek.

M8 na 14. a 15. ledna (40.5 kB)

4.1. - 8.1.2021

Znovu se potkáme při online hodinách. Nezapomeňte nejpozději do začátku první hodiny odeslat vánoční opakování.

Pondělí_ Po prázdninách jsme si společně zopakovali zápis a řešení číselných výrazů a zápis výrazů s proměnnou.

Úterý_ Připomněli jsme si "vánoční opakování" a pokračovali jsme v zápisech výrazů s proměnnou dle slovního zadání, tentokrát jsme pracovali na cvičeních z učebnice (str.61 (nebo 46)/13,14).

Středa_Dnes jsme propočítali "Úlohy na závěr" z učebnice (str.64 nebo 51) a začali jsme si povídat něco málo o mnohočlenech.

Čtvrtek, pátek_Zopakovali jsme určení hodnoty výrazu a vysvětlili jsme si, jak určujeme počet členů mnohočlenu. Procvičovací úkol s odevzdáním do soboty 9.1.2021 najdete níže.

14.12. - 18.12.2020

Část týdne jsme pracovali ve škole. Zopakovali jsme pravidla pro počítání mocnin a napsali si z tohoto učiva prověrku. Pak jsme se vrátili k číselnému výrazu a přidali jsme výraz s proměnnou. Toto učivo jsme částečně procvičili ve škole a pak i doma.

Ve středu jsme obdrželi dva listy na domácí procvičování. Krátký jednostranný list (práce z učebnice a dva minitesty) jsme měli odeslat hned do pátku 18.00. Vánoční opakování přineseme (nebo pošleme - dle situace) do školy až po prázdninách