Matematika


6.4. - 9.4. 2021

Milí páťáci, vítám vás po Velikonocích. 

Úterý - dnes jsme si hodně povídali, jak jsme se měli. A zopakovali jsme pomocí online kvízu a pracovního listu strany 5 zaokrouhlování desetinných čísel. 

Prosím, vytiskněte si tento pracovní list na pátek. Děkuji. skupinová práce S+O desetinná č.pdf (448.48 kB)

Středa - Budeme procvičovat především sčítání a  odčítání, pak i porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel.

Čtvrtek - samostatná práce na sčítání a odčítání desetinných čísel. Poslat do pátku na můj mail. 

samostatný úkol 5.tř.docx (12.16 kB)

Pátek - číselná osa s desetinnými čísly, přichystejte si pravítko a sešit. Ukázali jsme si, jak se zapisují desetinná čísla na číselnou osu. Zkusili jsme si i vytvořit číselnou osu a zapsat do ní daná čísla.

29.3. - 31.3. 2021

Pondělí - Porovnávali jsme desetinná čísla - PL 1/ cvičení 1,3. Zopakovali jsme sčítání a odčítání pod sebou. 

Úterý - Zkusili jsme si jeden online kvíz, ale ne všem šel spustit, proto přidávám odkaz na něj. Kdo chce, zkuste si jej ještě jednou.  https://www.skolasnadhledem.cz/game/4928

Ukázali jsme si převody jednotek s desetinnými čísly - PL 2 / cvičení nahoře (tabulka). Zkusili jsme si seřadit desetinná čísla vzestupně - PL 4/ Uspořádej vzestupně první řádek čísel.

Středa - 

22.3. - 27.3. 2021

Dobrovolný úkol: Kdo chce získat jedničku navíc, stačí poslat fotky s vypracovaným úkolem do pátku. Nemusíte si podle zadání obrazce překreslovat, ale můžete rovnou rozstříhat vytištěný pracovní list. Pro jedničku musíte splnit obě dvě strany, ale můžete vyfotit každý vypracovaný obrazec zvlášť. 

skládání obrázků 1.pdf (126.51 kB)

skládání obrázků 2.pdf (101.6 kB)


Pondělí - pracovali jsme s pracovními listy - strana 1/ 4a,b,c; strana 3/ 1d. Úkol na další hodinu: strana 3/2a,b,c,d.

Úterý - porovnávání desetinných čísel - pracovní list 4 - cvičení porovnávání desetinných čísel

Středa - budeme rozdělení na dvě skupiny - jedna skupina se mnou a druhá skupina s paní asistentkou (rozdělení je rozepsané na teamsech v souborech, pozorně si to přečtěte ještě před vyučováním)

Čtvrtek - místo samostatné práce, budeme mít každý den malý úkol z hodiny vypracovat na další hodinu

Pátek - rozdělení na dvě skupiny - co byli ve středu se mnou, tak půjdou k paní asistentce a obráceně15.3. - 19.3. 2021

Velký projekt na tento týden - vysněná dovolená.pdf (487.66 kB)

Dobrovolný úkol: Tento týden můžete získat jedničku navíc z dobrovolného úkolu. Koho úkol zaujme, tak si jej vytiskne, vypracuje, pošle do pátku. Úkol je zaměřený na zopakování soustavy souřadnic.

souřadnice.pdf (236.42 kB)


Vítám vás po jarních prázdninách.

Na úterní hodinu si prosím vytiskněte tyto 3 pracovní listy. Budeme pracovat různě se všemi. 

Desetinná čísla 1.pdf (116.58 kB)

desetinná čísla 2.pdf (290.21 kB)

desetinná čísla 3.pdf (429.73 kB)

Pondělí - popovídáme si a nastartujeme se pomocí grafů a diagramů. 

Úterý - Úvod do desetinných čísel - povídali jsme si, kde jsme se již setkali s desetinnými čísly, ukázali jsme si, jak se čtou desetinná čísla a vyzkoušeli jsme si hru na správný zápis desetinných čísel.

Středa - zápis desetinných čísel - pracovní list strana 2/ cvičení 6; strana 3 / cvičení 1 a, b.

Čtvrtek - práce na týdenním úkolu

Pokud potřebujete, podívejte se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

https://www.youtube.com/watch?v=Hgo-7HNocic

https://www.youtube.com/watch?v=YOmMDN7Dxdc

Pátek - zaokrouhlování desetinných čísel

1.3. - 5.3. 2021

Pondělí - zdravím vás v dalším týdnu. Úkol na dnešní den je popsaný v přiloženém souboru. 

pondělí 5.A.docx (155.01 kB) Moc děkuji šikovným holkám, které mě upozornily, že je tam chyba v zadání. V zadání v poslední větě má být: Cena za dítě ve věku 12- 18 let. Prosím, opravte si to.

Věřím, že se nic nepokazí a uvidíme se již v úterý na online hodině.

Úterý - uvidíme se online. Moc se na vás těším. 

Dnes jsme si spíš povídali, kontrolovali a vysvětlovali si, jak bude vypadat projekt - Moje dovolená.

Středa - pracovali jsme ve skupinách a snažili jsme se přijít na odpovědi k otázkám, které jsou v prezentaci - Grafy a diagramy v teamsech. Na co jste přišli, měl jeden poslat mě na mail za celou skupinu. 

Pátek - Společně jsme se podívali na Grafy a diagramy a společně jsme si říkali poznatky, které jsme získali ve skupinách, nebo nás zrovna napadly. Zjistili jsme, že i když neumíme přesně pojmenovat, co se skrývá za pojmem graf a diagram, umíme z nich prakticky přečíst hodně věcí a umíme odpovědět na dané otázky. Ještě v pondělí po jarních prázdninách s nimi budeme pracovat a potom již začneme novou kapitolu a to jsou desetinná čísla.

Užijte si jarní prázdniny!!!!


22.2. - 26.2.2021

Zdravím Vás, bohužel se mi doma zkomplikovala situace a doma mi zůstaly všechny děti (nemoci a karantény). Proto Vám touto cestou chci sdělit, že tento týden a v pondělí nebude on-line hodina matematiky. Úkoly vám budu zadávat touto cestou, tedy přes výuku. Každý večer sem přidám úkol na další den. Pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit, nebo pomoct, obraťte se na mě přes mail, nebo teams. Doufám, že vše dobře dopadne a v úterý se zase i uvidíme a uslyšíme. 


Milí páťáci, sice jsem vám slíbila, že pojedeme na dovolenou, ale ještě to posuneme. Tento týden si první postavíme náš vysněný dům a až příští týden si pojedeme odpočinout po těžké práci. Úkol si můžete vytisknout, ale nemusíte. Můžete pracovat na čistý papír nebo do sešitu. Nemusíte dělat zápis. Budu hodnotit výpočty, které chci všechny písemně pod sebou, žádná kalkulačka. Na konci napište odpovědi. Úkol pošlete vypracovaný do pátku. Kdo bude chtít, může přidat, i jak si představuje svůj vysněný dům (fotku, obrázek). Těším se na vaši práci. stavba domu úkol.pdf (422.33 kB)


Pondělí - dnes jsme si opakovali dělení dvojciferným číslem i se zkouškou a slovní úlohy na dělení. 

Úterý - dnes jsme si ukázali, co je to aritmetický průměr a na základních příkladech jsme si jej procvičili. 

Středa - od tohoto dne do pondělí pojedeme pouze na výuce. Na každý den budete mít přiložený pracovní list na daný den. Pracovní list si vytiskněte a vyplňte, nebo vypracujte do sešitu (napište si do sešitu datum a vypracujte). Vyplněné úkoly si zakládejte. Až budeme opět spolu online, zkontrolujeme si je.

Pracovní list na středu středa páťáci.docx (13.44 kB)

Pátek - máme poslední den v tomto týdnu a my si procvičíme matematiku pomocí online kvízů. Přidávám odkazy na online procvičování průměru, ale i ostatních matematických dovedností. Vyzkoušejte si oba odkazy.

https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer1.htm

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6037d48aa66ac

Jaká je odpověď na hádanku ze středy? Jeden pes má 2 blechy a druhý má čtyři blechy. Kdo na to přišel, dávám palec nahoru. 

Všem vám přeji krásný víkend a nezapomeňte, příští týden letíme na dovolenou. 

Součástí úkolu bude fotka, jak se válíte u moře. Může to být vzpomínka na nějakou minulou dovolenou, nebo si prostě doma udělejte havaj a vyfoťte se. 

15.2. - 19.2. 2021

Pondělí - dnes jsme si společně zopakovali dělení jednociferným číslem a ukázali jsme si příklad na dělení dvojciferným číslem. Většinu hodiny jsme pracovali ve skupině. Každý vymyslel pro jednoho spolužáka dva příklady na násobení pod sebou a jeden příklad na dělení jednociferným číslem a od spolužáka dostal další tři příklady. Každý měl tedy spočítat 6 příkladů a vzájemně jste si je oznámkovali. Každý měl poté poslat mail, koho známkoval a jakou mu dává známku. Bohužel ne ode všech jsem dostala mail. 

Úkol pro tento týden na poslání do pátku: dělení samostatná práce.pdf (224.67 kB) Pracovní list si vytiskněte a vypracujte do pátku. Zítra si budeme podobné příklady ukazovat a počítat. 

Úterý - ukázali jsme si, jak se dělí dvojciferným číslem a jak si zkontrolujeme, zda jsme počítali správně. 

Středa - Naše vědomosti o násobení a dělení jsme začali využívat ve slovních úlohách, které najdete ve složce - slovní úlohy na teamsech. 

Pátek - dnes jsme si dali velmi těžkou hádanku, proto nám zabrala hodně času, ale to vůbec nevadí. Poté jsme počítali slovní úlohy. Jsou uloženy na teamsech - složka slovní úlohy - slovní úlohy pátek 1. Nebylo důležité dělat zápisy a odpovědi. Náš úkol byl, pořádně si přečíst zadání, pochopit, co máme počítat a vypočítat. 

Příští týden si napíšeme test na slovní úlohy. Na dnu se domluvíme v pondělí. 

8.2. - 12.2. 2021

Pondělí - dnes jsme si v hodině opět vyzkoušeli přijít na odpověď na novou logickou hádanku a procvičili jsme si pamětné dělení. 

Úterý - dnes nás hodně potrápilo spojení, takže ne všichni viděli, co jsme dělali. Začali jsme opět hádankou. V tom jste čím dál lepší a mám z toho radost. Pak jsme pokračovali v násobení zpaměti. Komu nefungoval internet, tak prosím si do sešitu dopracujte pomocí prezentace  - Násobení a dělení 5.tř, která je uložena teamsech. Třetí stránka prezentace: do sešitu vypsat ze žlutého rámečku čísla, která jsou násobkem čtyř, osmi, .... Na čtvrté stránce jsme dělali první sloupeček ústně a druhý jsme zapisovali do sešitu. Byli jste opravdu moc šikovní. 

Středa - opakovali jsme pamětné násobení a dělení větších čísel. 

Čtvrtek - samostatný úkol na tento týden je procvičování násobení a dělení pomocí online her. Dávám odkazy na čtyři stránky s hrami na procvičení násobení a dělení. Z každého odkazu si vyberte alespoň jedno procvičení a vyplň jej během tohoto týdne. 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek-4

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=5&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+10+000#selid

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4933

http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/velka-nasobilka

Pátek - dnes jsme si zopakovali písemné násobení velkých čísel. Vymýšleli jsme si čísla, ukazovali jsme si, jak násobit pod sebou co nejefektivněji. 

1.2. - 5.2. 2021

Na úterní hodinu si přichystejte na čtverečkovaný papír soustavu souřadnic tak, aby na ose x a ose y jste měli čísla od - 8 do +8. 


Úkol na tento týden - úkoly pošlete do pátku.

1. úkol - na čtverečkovaný papír si narýsujte soustavu souřadnic. Do této soustavy si nakreslete nějaký obrázek (je na vaší fantazii), který by se dal zapsat pomocí programu, tak jak jsme to dělali v úterý. Libovolně na tomto obrázku si označte čtyři body a tyto body ještě zapište pomocí jejich souřadnic. Ukázkový úkol, jak na to, je v teamsech, v souborech pod názvem souřadnice zajíc. 

2. úkol je více na zapojení představivosti. Vyfoťte se, kde v životě by se dala, nebo se dá využít soustava souřadnic, nebo jakákoliv souřadnicová síť. Kde nám pomůže znát přesnou polohu daného bodu. Fantazii se meze nekladou a moc se těším na vaše nápady. Pokud budete mít nějaké doplňující dotazy, klidně se ptejte. 

Úterý - ve skupinách jsme procvičovali zápis souřadnic daných bodů v soustavě souřadnic. Souřadnice jsme si zapisovali do sešitu. Kdo si chce k tomu přilepit i obrázek dané soustavy, máte ho v teamsech - Body v souřadnicích. Tisk není povinný, jen dobrovolný. 

Čtvrtek - dnes jsme začali opět logickou hádankou, poté jsme si procvičili soustavu souřadnic na online kvízu

http://www.brumlik.estranky.cz/file/843/souradnicebodu.htm   a pak jsme ukončili naši cestu za souřadnicemi tímto úkolem soustava procvičení.pdf (507.58 kB). Kdo jej pošle během dneška na můj mail a bude správně, dostává bonusovou jedničku. 

Náš další cíl? Násobení a dělení. HURÁ!!!!!

Na pondělí si vytiskněte pracovní list. Budeme s ním pracovat v hodině. násobení_a_dělení_čísel_s_nulami.pdf (340.27 kB)

Pátek - rozpohybovali jsme mozkové závity na logické hádance. Vyzkoušeli jsme si počítání na rychlost (to bylo hodně těžké a velmi chválím, šlo vám to skvěle). No a začali jsme opakovat pamětné dělení číslem 10, 100, 1000. 

25.1. - 29.1. 2021

Moji milí páťáci, 

všechny vás zdravím v novém týdnu. 

Pondělí - tak jak jsem vám říkala, dnes máte úkol zahrát si online kvízy, které se skrývají pod níže uvedenými odkazy. Je to 6 kvízů. Některé jsou na opakování základních údajů z geometrie. 

Některé jsou na soustavy souřadnic. My se soustavou souřadnic teprve začínáme, ale vzpomeňte si, jak jste se snažili sestřelit lodě v námořní bitvě a jakým způsobem, jste hlásili políčko, na které střílíte. Tady je to úplně stejné. 

A protože už delší dobu se zabýváme geometrií, tak jeden kvíz na oprášení násobení zpaměti. Ten se mi moc líbil, tak jej zkuste. 

Do sešitu si napište, jak se vám který kvíz podařil a co se vám nepovedlo, nebo jestli jste narazili na něco, čemu nerozumíte.  Přeji vám příjemnou práci.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4084

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5391

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5376

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5390

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3292

https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/souradnice_bodu1.htm

Středa -pracovní list úhly.pdf (44.65 kB) Pracovní listy si vytiskněte a do pátku pošlete vypracované na mail.  Je to opakování geometrie.

Úterý - zkusili jsme si základy programování. Podle daného předpisu jsme nakreslili na čtverečkovaný papír obrázek pejska (možná lamy). Proč to děláme? Chceme se společně podívat na zoubek soustavě souřadnic. Ukázali jsme si základní pojmy soustavy souřadnic.

Čtvrtek - Ukázali jsme si, jak se v soustavě souřadnic orientovat. Jak se hledají body a jak se dané body zapisují pomocí souřadnic. V teamsech jsou na procvičení dvě fotky soustavy, zkuste si znovu určit dané body a ještě jednou si zkuste poslední dva kvízy z pondělí. Myslím, že dnes už to bude pro vás naprostá pohodička. 


Užijte si pololetní prázdniny!!!!

18.1. - 22.1. 2021

Pondělí - dnešní úkol je podívat se na video a na odkaz, kde je popsané, jak se rýsuje osa úhlu. Váš úkol je, pochopit princip konstrukce osy úhlu.

https://www.youtube.com/watch?v=kCVe-sfIMRI

https://matematika.cz/osa-uhlu

Úterý - společně jsme si ujednotili postup, jak zkonstruovat osu úhlu. Moc vás chválím, že jste byli připraveni a podívali jste se předem na videa. 

Středa - Do sešitu si napiš nadpis: Osa úhlu a pod nadpis si narýsuj libovolný ostrý, tupý, pravý a přímý úhel. Zkonstruuj jejich osy.  Poté narýsuj dvě libovolné úsečky a narýsuj jejich osy úseček. 

Tento úkol mi prosím pošlete do středy večera na můj mail na kontrolu. 

Na čtvrtek si přichystejte čtverečkovaný papír. 

Čtvrtek - ještě jsme procvičovali osy úhlů, vyzkoušeli jsme si naše znalosti využít v konstrukci os úhlů v rovnostranném trojúhelníku. Na tomto příkladu jsme si otestovali přesnost našeho rýsování. A našli jsme další super vlastnosti os úhlů v rovnostranném trojúhelníku. 

Na zítřek se přichystejte na námořní bitvu. Zadání je v souborech na teamsech, jak jsme si ukazovali. 

Kdybych přišla do hodiny později, budete mít pod hodinou odkazy na online procvičování. Tedy vyčkejte v hodině a procvičujte. 

11.1. - 15.1.2021

Zdravím vás všechny v novém týdnu. 

Pondělí - dnes společně matematiku nemáme, takže dnešní úkol je z pracovních listů (minulý týden, pracovní listy - kružnice) str. 42/cv. 1,2; str. 43/cv. 1,2,3,4. Je to všechno opakování, takže věřím, že si s tím hravě poradíte. 

Úterý - Dnes jsme si opakovali v hodině geometrické symboly, některé byly pro nás nové, některé naprostá pohoda. Pokud má někdo zájem si to ještě dobrovolně procvičit, tak v teamsech, v příspěvcích je odkaz na online procvičování daných symbolů. 

Zítra tedy ve středu, bude na teamsech zapnutý opravný test na úhly. Tedy pokud má někdo zájem opravit si známku, tak zítra od 10:00 do 10:20 si otevřete test, vyplňte a odešlete. 

Středa - opět zůstaneme u pracovních listů kružnice. str. 44/7, 8, 10, 12.  Je to pouze opakování úhlů, takže naprostá brnkačka. 

Čtvrtek - dnes jsme si zkusili v hodině pracovat ve skupinách. Našim úkolem bylo podle kuchařky rýsovat dané geometrické útvary, zároveň jsme využili své nové poznatky o geometrických symbolech. Na konci jsme měli odpovědět na dané otázky.  Vypracovaný úkol mi pošlete na mail. 

Pátek - ukázali jsme si, jak se rýsuje osa úsečky.

4.1. - 8.1.2021

Moji milí páťáci, už jsme opět tady.

V pondělí a ve středu nemáme hodinu online. Budeme pokračovat v měření úhlů a ještě zůstaneme u geometrie. 

V úterý si samozřejmě i popovídáme, protože jsme se již dlouho neviděli, ale náš největší úkol bude, jak vyplnit a odeslat vypracovaný test v rámci programu teams. V úterý bude jen zkušební, ale my budeme nové dovednosti využívat na hodnocení našich vědomostí. Více si řekneme během hodiny. 

Pondělí: Do sešitu si napište nadpis: Kružnice a kruh

V učebnici (str. 39) nebo na internetu, zjistěte, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. 

Poté do sešitu vytvoříte vedle sebe jakoby dva sloupce. Do prvního sloupce napíšete "Kružnice". Pod to narýsujete libovolnou kružnici. Vyznačíte její střed, označíte kružnici, barevně vyznačíte poloměr a průměr kružnice. (zjistěte, jak se značí poloměr a průměr).

Do pravého sloupce napište "Kruh". Narýsujete libovolný kruh. Vyznačíte jeho střed, barevně vyznačíte poloměr a průměr kružnice. 

Pod to si napište, na co jste přišli, tedy co je to kružnice a co kruh. 

Druhý úkol: DO sešitu si narýsuj úsečku /AB/ = 7cm. Na úsečce narýsuj bod C, který bude mít od bodu A vzdálenost 6cm. Z papíru si vystřihni dvě kružnice. Jedna bude mít poloměr 4cm a druhá bude mít poloměr 2cm. Nezapomeň si vyznačit střed kružnice. Pokud budeš mít nějaký průhledný papír, bude se ti pracovat lépe. Pokud nemáš průhledný, tak si zkus udělat dírku ve středu kružnice. 

Tvůj úkol zní: V kolikati bodech se budou kružnice protínat, když jejich středy budou vždy ležet na dané úsečce AB. Kružnice se budou po úsečce různě pohybovat. Kolik mohou mít tyto dvě kružnice společných bodů? Mohou středy kružnic na úsečce ležet tak, že se nebudou vůbec dotýkat? 

Na tyto a další otázky se budu ptát v úterý v hodině. Proto kružnice i odpovědi mějte připravené. 

Středa: Opakování úhlů. Do sešitu si narýsujte libovolné 3 ostré úhly, 3 tupé úhly, jeden pravý, 1 přímý a 1 nulový. Ke každému úhlu napište, který to je a změřte jej. Výsledek měření také zapište do sešitu. 

V úterý v hodině jsme si vyzkoušeli test v rámci teams. Další hodinu se domluvíme, zda budeme tyto testy používat naplno, nebo využijeme jiné aplikace.

Prosím vytiskněte si pracovní listy. Budeme s nimi pracovat příští týden. Děkuji.

kružnice.pdf (256.8 kB)

Čtvrtek - Dnes jsme si v hodině shrnuli vše, co víme o kružnici a kruhu. Názorně jsme si předvedli, kolik společných bodů mohou mít dvě kružnice. Zítra, tedy v pátek, si vyzkoušíme poprvé test na známky. Bude na úhly. S dětmi jsme si řekli , co v něm bude. Test bude spuštěný od 9:00 do 9:15 v teamsech v naší skupině. Test se bude jmenovat Úhly 5.A.  Pokud se vám nepodaří připojit do hodiny před testem, nic se neděje. Vyplňte test a po odeslání se v klidu připojte do hodiny. 

Pátek - napsali jsme si test na úhly. Výsledky pošlu každému jednotlivě z vás na mail. Zbytek hodiny jsme si ukázali, jak se geometricky značí kružnice a naučili jsme se správně rýsovat kružnici.