Matematika

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakovali jsme početní operace s celými čísly. Uvědomovali jsme si přednost matematických operací. Dále jsme opakovali druhou mocninu a odmocninu v číselných výrazech.