Matematika

13. 1. - 17. 1. 2020

Umíme rozeznat funkci, určit definiční obor funkce, obor hodnot funkce a funkční hodnoty funkce. Víme, jak poznáme funkci lineární. Umíme sestrojit graf lineární funkce  a určit rovnici lineární funkce, která prochází konkrétními body.

6. 1. - 10. 1. 2020

Soustava rovnic - řešení početně i graficky. Nově jsme se seznámili s kapitolou funkcí. Víme co funkce je, jak ji poznáme, jak určit definiční obor funkce, obor hodnot funkce a funkční hodnoty funkce.

9. 12. - 20. 12. 2019

Výpočet a ověření správnosti výsledku pomocí zkoušky - soustavy o dvou neznámých. Grafické řešení soustav.

2. 12. - 6. 12. 2019

Opakování učiva.

25.11. - 29.11.2019

Napsali jsme si prověrku na řešení jednoduchých soustav o dvou neznámých. Nyní řešíme soustavy rovnic se závorkami a se zlomky.

18.11. - 22.11.2019

Napsali jsme domluvenou prověrku. Zkusili jsme si složitější slovní úlohy na společnou práci. Zopakovali jsme si také úlohy o pohybu. Ukázali jsme si způsoby řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých. Postupně se učíme tyto soustavy řešit.

11.11. - 15.11.2019

Ve čtvrtek jsme si na počítačích vyzkoušeli SCIO test z matematiky. Dále probíráme slovní úlohy řešené rovnicemi. Především se věnujeme úlohám o společné práci. Na pondělí máme domluvenu prověrku ze základních úloh o společné práci.

4.11.-8.11.2019

Pokračovali jsme v řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli. Napsali jsme domluvenou prověrku. Řešili jsme také vzorové příklady pro SCIO testy.

21.10. - 1.11.2019

Dokončili jsme operace s lomenými výrazy a napsali jsme si shrnující prověrku. V pátek jsme začali opakovat lineární rovnice. V sešitech máte vloženy lineární rovnice vybrané z PP. Věnujte o prázdninách alespoň kousek času těmto rovnicím. Vysvětlili jsme si lehké rovnice s neznámou ve jmenovateli.

14.10. - 18.10.2019

Tento týden jsme napsali prověrku na násobení, vysvětlili si dělení LV a také z něho jsme si napsali prověrku. Vyzkoušeli jsme si řešení složeného lomeného výrazu, kombinaci všech operací s LV a také kousek přijímačkového testu (výrazy, rovnice, Pythagorova věta a převody jednotek - nezapomeňte doma dokončit).

7.10. - 11.10.2019

Lomené výrazy - celý týden se věnujeme násobení LV. Také jsme si vyzkoušeli výrazy s proměnnou a číselné výrazy z loňských PP. Nezapomeňte na pondělní prověrku (příklady nejen z páteční hodiny = násobení LV).

30.9. - 4.10.2019

Lomené výrazy - rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání a určování podmínek (s využitím vzorců a rozkladu na součin = učivo 8.tř.). Nezapomeňte na pondělní prověrku (příklady z páteční hodiny).