Matematika

9.10. - 13.10.2017

Písemně jsme ověřili, že umíme stanovit podmínky, za kterých mají zadané výrazy smysl. A následovalo krácení lomených výrazů, v závěru týdne i jejich rozšiřování. U obou těchto postupů samozřejmě zapisujeme také podmínky, jen si musíme pohlídat, abychom některou nevynechali.

2.10. - 6.10.2017

Pracovali jsme s lomenými výrazy - určovali jsme, kdy mají a nemají smysl, hledali jsme, pro jakou hodnotu jsou rovny nule. A pořád jsme počítali jejich hodnotu při zadané proměnné. V závěru už jsme jen zapisovali podmínky, kdy mají výrazy smysl, protože postup jde často zvládnout zpaměti.

25.9. - 29.9.2017

Na minulý týden jsme navázali rovnicemi, jejichž pravá strana je rovna nule. Abychom si s nimi dokázali poradit, je dobré mít na levé straně součin. Tam, kde nebyl, jsme pomocí vzorce součin získali. Pak jsme z rovnic změnou znaménka získali nerovnice a v závěru týdne jsme se poprvé setkali s pojmem lomený výraz - umíme vypočítat jeho hodnotu.

18.9. - 22.9.2017

Ještě jsme procvičovali vzorce z minulého týdne a pak jsme přešli k rovnicím. Ale vzorce neopouštíme - v prověrkách se k nim budeme stále vracet :)

4.9. - 15.9.2017

První kapitola deváté třídy s názvem Lomené výrazy začíná opakováním učiva 8. ročníku - mocnin a mnohočlenů a početními operacemi s nimi. U mnohočlenů jsme zvládli i vytýkání před závorku a vzorce A- B2, (A + B)2 , (A - B)2 .