Matematika

11.11. - 15.11.2019

Ve čtvrtek jsme si na počítačích vyzkoušeli SCIO test z matematiky. Dále probíráme slovní úlohy řešené rovnicemi. Především se věnujeme úlohám o společné práci. Na pondělí máme domluvenu prověrku ze základních úloh o společné práci.

4.11.-8.11.2019

Pokračovali jsme v řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli. Napsali jsme domluvenou prověrku. Řešili jsme také vzorové příklady pro SCIO testy.

21.10. - 1.11.2019

Dokončili jsme operace s lomenými výrazy a napsali jsme si shrnující prověrku. V pátek jsme začali opakovat lineární rovnice. V sešitech máte vloženy lineární rovnice vybrané z PP. Věnujte o prázdninách alespoň kousek času těmto rovnicím. Vysvětlili jsme si lehké rovnice s neznámou ve jmenovateli.

14.10. - 18.10.2019

Tento týden jsme napsali prověrku na násobení, vysvětlili si dělení LV a také z něho jsme si napsali prověrku. Vyzkoušeli jsme si řešení složeného lomeného výrazu, kombinaci všech operací s LV a také kousek přijímačkového testu (výrazy, rovnice, Pythagorova věta a převody jednotek - nezapomeňte doma dokončit).

7.10. - 11.10.2019

Lomené výrazy - celý týden se věnujeme násobení LV. Také jsme si vyzkoušeli výrazy s proměnnou a číselné výrazy z loňských PP. Nezapomeňte na pondělní prověrku (příklady nejen z páteční hodiny = násobení LV).

30.9. - 4.10.2019

Lomené výrazy - rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání a určování podmínek (s využitím vzorců a rozkladu na součin = učivo 8.tř.). Nezapomeňte na pondělní prověrku (příklady z páteční hodiny).