Matematika

15. 10. - 19. 10. 2018

Celý týden jsme věnovali pozornost lomeným výrazům a určovali platnosti podmínek lomeného výrazu.

8.10. - 12.10. 2018

Po celý týden jsme upevňovali a zdokonalovali své znalosti spojené s lomenými výrazy a určováním platnosti podmínek lomeného výrazu.

1.10. - 5. 10. 2018

I nadále jsme procvičovali vytýkání, rozklad na součin pomocí vzorců a tyto znalosti uplatňovali při řešení lineárních rovnic. Seznámili jsme se novým učivem, kterým jsou lomenné výrazy. Naučili jsme se určovat podmínky platnosti lomenných výrazů a lomenné výrazy zkracovat.

24. 9. - 27. 9. 2018

Procvičovali jsme sčítání, odčítání, násobení a dělení výrazů. Připomněli jsme vytýkání, rozklad na součin pomocí vzorců a všechny své znalosti jsme uplatnili při výpočtu  lineárních rovnic.

17. 9. - 21. 9. 2018

Procvičovali jsme přednost matematických operací. Dále sčítání, odčítání, násobení algebraických výrazů. Dosazení hodnoty do algebraického výrazu a následný výpočet výrazu číselného. Připoměli jsme si postup řešení lineárních rovnic.

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakovali jsme početní operace s celými čísly. Uvědomovali jsme si přednost matematických operací. Dále jsme opakovali druhou mocninu a odmocninu v číselných výrazech.