Matematika

3.12. - 7.12.2018

Násobili jsme - nejprve jednočleny navzájem, pak mnohočlen jednočlenem a nakonec mnohočlen mnohočlenem. A stále se vracíme ke sčítání i odčítání mnohočlenů.

26.11. - 30.11.2018

Pokračujeme ve výrazech s proměnnou. Seznámili jsme se s mnohočeny, umíme určit počet jejich členů. Dokážeme jen sečíst i odečíst, přišli jsme na to, jakou roli hraje znaménko mínus před závorkou. A víme, ve které části výpočtu je výhodné určit hodnotu zadaného výrazu.

19.11. - 23.11.2018

Počítali jsme číselné výrazy s procvičováním pořadí početních výkonů a přešli jsme k výrazům s proměnnou, umíme vypočítat jejich hodnotu.

12.11. - 16.11.2018

Věnovali jsme se pravidlům pro počítání s mocninami, po jejich postupném vyvození jsme je procvičovali v příkladech.

5.11. - 9.11.2018

Probírali jsme mocniny s přirozeným mocnitelem, rozvinutý zápis čísla s využitím mocnin čísla 10 a také zápis čísla ve tvaru a .10n. Také jsme řešili výpočty s mocninami, zatím jen součet a rozdíl.

22.10. - 2.11.2018

Ještě jsme procvičovali Pythagorovu větu v rovině a řešili jsme obrácenou Pythagorovu větu. A víme, jak je důležité složitý příklad rozdělit na dílčí kroky a pak vše řešit postupně. Po příkladech na Pythagorovu větu v prostoru jsme tuto kapitolu ukončili hodinovou písemnou prací.

15.10. - 19.10.2018

Řešili jsme Pythagorovu větu a její využití v rovině.

8.10. - 12.10.2018

Ještě jsme se vrátili k příkladům s druhými mocninami i odmocninami, nově jsme si sestavili pořadí početních výkonů. Všechny postupy, které umíme z posledních hodin, jsme použili pro odvození pravidel a postupů pro určení třetí mocniny a odmocniny. V závěru týdne jsme si vyvodili Pythagorovu větu.

1.10. - 5.10.2018

Známe pojem čtvercová čísla, počítali jsme druhou odmocninu zpaměti. Důkladně jsme procvičili práci s tabulkami a vše jsme shrnuli ve složitějších příkladech, ve kterých se vyskytly druhé mocniny i odmocniny.

24.9. - 27.9.2018

Zvládli jsme druhou mocninu zpaměti i z tabulek, umíme si poradit i s čísly, která jsou mimo rozsah tabulek. Přešli jsme k druhé odmocnině a víme, jaká je vazba mezi druhou mocninou a druhou odmocninou.

17.9. - 21.9.2018

Dokončili jsme opakování geometrie a jsme u nového učiva, probíráme druhou mocninu. Umíme ji vypočítat a víme, jakou roli hraje v jejím zápisu závorka nebo zlomková čára. Mocniny do 152 umíme zpaměti.

3.9. - 14.9.2018

Zatím opakujeme učivo z minulého ročníku - trojúhelníky, čtyřúhelníky (obvod, obsah a konstrukce) a hranoly .