Matematika

4.9. - 15.9.2017

V prvním týdnu nového školního roku jsme opakovali učivo sedmého ročníku. Opakovali jsme početní operace s celými a racionálními čísly.