Matematika

11.11. - 15.11.2019

Procvičujeme číselné výrazy, určujeme hodnotu výrazů s proměnnou, začali jsme se "hrát" se znaménkem minus - vytýkání před závorku, opačný výraz. Nadále budeme procvičovat výpočet číselných výrazů. Začneme se zabývat úpravami výrazů s proměnnou - roznásobování, vytýkání, sčítání atd.

4.11 - 8.11.2019

Jsme u číselných výrazů a výrazů s proměnnou. Jde o důležitou část matematiky, poprvé žáci více pracují s proměnnou, je nutné chápat její význam a pravidla pro počítání s proměnnýma. 

31.10 - 1.11.2019

Žáci byli seznámeni s výsledkem testu, který poukázal na míru píle jednotlivých žáků vynaložené k pochopení složitějších matematických úloh. Začali jsme kapitolu mocnin s přirozeným mocnitelem.

21.10 - 25.10.2019

Počítáme složitější příklady na použití Pythagorovy věty. Zvládnutí bylo ověřeno testem.

14.10 - 18.10.2019

Celý týden jsme se věnovali Pythagorově větě, zvládli jsme test na její základní použití. Nyní využíváme větu ve složitějších výpočtech obsahu a obvodu geometrických útvarů.

7.10. - 11.10.2019

Zajímali jsme se třetí mocninou a odmocninou a zahájili jsme Pythagorovu větu. Té se budeme věnovat delší dobu ve všech variantách použití věty. V pondělí je třetí test   - třetí mocnina.

30.9. - 4.10.2019

Pracujeme s druhou mocninou a odmocninou s důrazem na zvládnutí určení mocniny a odmocniny všech racionálních čísel. V podstatně menším rozsahu ale stejnými postupy se budeme věnovat třetí mocnině.