Matematika

9.10. - 13.10. 2017

Využíváme Pythagorovu větu v rovině (rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, čtverec, obdélník, rovnoběžníky, lichoběžníky,...) k výpočtům stran, obvodů a obsahů rovinných útvarů. Zkusili jsme i využití v prostoru (krychle, kvádr) s názornou pomůckou těchto těles. V pátek si napíšeme písemku na výpočet neznámých v rovinných útvarech (vždy je potřeba hledat pravoúhlý trojúhelník: využití Pythagorovy věty). 

2.10. - 6.10. 2017

Pustili jsme se do dalšího tématu Pythagorova věta. Troufám si tvrdit, že žáci pochopili podstatu. Ukázali jsme si hned několik důkazů věty. Něco si odzkoušeli, něco viděli a dost jsme toho propočítali. V pátek jsme si na to napsali písemku. V příštím týdnu budeme učivo prohlubovat. 

25.9. - 29.9. 2017

V pondělí jsme ještě procvičovali odmocniny, jednoduché i složitější. V úterý jsme si na to napsali písemku. Ve středu jsme zkoušeli využití mocnin a odmocnin na příkladech čtverců a ukázali jsme si výpočet na kalkulačkách. V pátek si napíšeme kontrolní písemku shrnující učivo mocnin a odmocnin.

18.9. - 22.9. 2017

Šli jsme do umocňování čísel pomocí tabulek. Naučili jsme se principy umocňování a vrhli se do opačné matematické operace odmocňování. Vysvětlujeme si vše i pomocí stran a obsahu čtverce pro větší názornost a zapamatování si významu těchto dvou matematických operací. Na konci týdne žáci zvládnou umocňovat i odmocňovat z hlavy i pomocí tabulek. Jsou moc šikovní a proto jde práce jako po másle. Napsali jsme další dvě kontrolní písemky, jejichž výsledky najdete v obou Žk.

4.9. - 15.9.2017

Prví týden jsme opakovali učivo sedmého ročníku, hlavně práci se zlomky a desetinnými čísly. Napsali jsme si na to písemku jen na jedničky. V druhém týdnu se zabýváme umocňováním. Napsali jsme si písemku na základní typy mocnin. Obě známky jsou v papírové i webové Žk. Učebnice str.3-11