Matematika

10. 6. - 14. 6. 2019

Opakování učiva 8. ročníku.

3. 6. - 7. 6. 2019

Napsali jsme si záverečnou písemnou práci. Opakovali jsme učivo, které jsme se v průběhu školního roku naučili.

27. 5. - 31. 5. 2019

Konstrukce lichoběžníku, výpočet obvodu a obsahu lichoběžníku. Síť válce, povrch a objem válce.

20. 5. - 24. 5. 2019

Konstrukce lichoběžníku, výpočet obvodu a obsahu lichoběžníku.

13. 5. - 16. 5. 2019

Konstrukce pravoúhlých trojúhelníků pomocí Thaletovy kružnice. Konstrukce a vlastnosti rovnoběžníků. Vlastnosti lichoběžníku, výpočet obvodu a obsahu.

6. 5. - 10. 5. 2019

Délka kružnice, obvod a obsah kruhu. Jednotky obsahu. Konstrukce pravoúhlých trojúhelníků pomocí Thaletovy kružnice.

29. 4. - 3. 5. 2019

Délka kružnice, obvod a obsah kruhu.

22. 4. - 26. 4. 2019

Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku podle Thaletovy kružnice, obvod kruhu a délka kružnice.

15. 4. - 19. 4. 2019

Lineární rovnice a slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic. Pojmy: kružnice, kruh, poloměr a průměr.

8. – 4. – 12. 4. 2019

Lineární rovnice a slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic. Souhrnné opakování na toto téma.

1. 4. - 5. 4. 2019

Lineární rovnice, slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic. Slovní úlohy o pohybu. Ve čtvrtek 11. 4. 2019 hodinová písemná práce.

25. 3. - 29. 3. 2019

Lineární rovnice, slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic.

18. 3. - 22. 3. 2019

Lineární rovnice, slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic.

11. 3. - 15. 3. 2019

Slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic.

4.3. - 8.3. 2019

Slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic.

18. 2. - 22. 2. 2019

Lineární rovnice a ověření správnosti.

Krásné prázdniny všem :)!!!

11. 2. - 15. 2. 2019

Řešili jsme lineární rovnice, rovnice se zlomky a prováděli jsme kotrolu správnosti řešení dosazením do zkoušky.

4. 2. - 8. 2. 2018

Procvičovali jsme řešení lineárních rovnic, nově i rovnice se zlomky.

28. 1. - 1. 2. 2019

Seznámili jsme s pojem a řešením lineárních rovnic. Pracovní sešit do strany 138.

21. 1. - 25. 1. 2019

Hlavním úkolem týdne bylo použití vzorců (a + b), (a - b)2 , a- b​a vytýkání.

14.1 - 18-1.2019

Hlavním úkolem týdne bylo použití vzorců (a + b), (a - b)2 , a- b​. 

3. 1. - 4. 1. 2019

Procvičovali jsme sčítání, odčítání, násobení a dělení algebraických výrazů. Dále násobení jednočlenu dvojčlenem a násobení dvojčlenu dvojčlenem.

10. 12. - 21. 12. 2018

I nadále jsme procvičovali sčítání, odčítání, násobení a dělení algebraických výrazů. Umíme násobit jednočlen dvojčlenem a dvojčlen dvojčlenem.

3. 12. - 7. 12. 2018

Procvičovali jsme sčítání, odčítání, násobení a dělení algebraických výrazů.

26. 11. - 30. 11. 2018

Procvičovali jsme sčítání, odčítání, násobení a dělení algebraických výrazů.

19. 11. - 23. 11. 2018

Pokračovali jsme v procvičování vytýkání znaménka "mínus" před závorkou, odstraňování závorky, sčítání a odčítání jednočlenů a vícečlenů. Přišli jsme na pravidlo, jak algebraické výrazy násobíme.

12. 11. - 16. 11. 2018

Procvičovali jsme vytýkání znaménka "mínus" před závorkou, odstraňování závorky, sčítání a odčítání jednočlenů a vícečlenů.

5. 11. - 9. 11. 2018

Procvičovali jsme Pythagorovu větu. A nově jsme se soustředili na zápis číselného výrazu  a výrazu s proměnnou ze slovního zadání, hodnotu číselného výrazu a člen číselného výrazu.

29.10. - 2.11. 2018

Po prázdninách jsme se seznámili s tím, jak jsme zvládli hodinovou písemnou práci týkající se druhé a třetí mocniny, odmocniny a procvičovali jsme Pythagorovu větu.

22. - 26. 10. 2018

Celý týden jsme zdokonalovali své znalosti z oblastí mocnin, odmocnin a řešili Pythagorovu větu. Napsali jsme si hodinovou písemnou práci.

15. 10. - 19. 10. 2018

Procvičovali jsme výpočet druhé a třetí mocniny, odmocniny. Dále jsme upevňovali své znalosti v přednosti početních operací. Vyvodili jsme si Pythagorovu větu. V pátek 26. října si napíšeme hodinovou písemnou práci.

8.10. - 12.10. 2018

Procvičovali jsme početní operace s druhou mocninou a odmocninou. Nově jsme se seznámili s třetí mocninou, třetí odmocninou a postupem výpočtu.

1.10. - 5. 10. 2018

Umíme vypočítat druhou mocninu zpaměti i z tabulek, poradíme si i s čísly, která jsou mimo rozsah tabulek. Pochopili jsme vazbu mezi druhou mocninou a odmocninou. Druhou odmocninu jsme vyhledávali v tabulkách. Dále jsme počítali jednoduché početní smyčky, ve kterých se objevovali příklady s druhou mocninou a odmocninou.

24. 9. - 27. 9. 2018

Opakovali jsme početní operace s racionálními čísly. Nově jsme se seznámili s druhou mocninou. Druhou mocninu umíme zpaměti do 15. Pracovali jsme s matematickými tabulkami a vyhledávali druhé mocniny čísel do 1000. Připomněli jsme si zaokrouhlování.

17. 9. - 21. 9. 2018

Procvičovali jsme přednost početních operací. Řešili jsme matematické smyčky se zpětnou kontrolou, zopakovali jsme si rovinné útvary a výpočty s nimi. Připoměli jsme si přímou a nepřímou úměrnost a výpočet pomocí trojčlenky.

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakovali jsme početní operace s celými čísly, dále s čísly racionálními. Uvědomovali jsme si přednost matematických operací. Pracovní sešit do strany 9 + str. 10/ C-18.