Matematika

4. 6. - 8. 6. 2018

V tomto týdnu jsme udělali kus práce. Zopakovali jsme si konstrukci trojúhelníků (podle vět sss, sus, usu, pravoúhlý, se zadanou výškou, se zadanou těžnicí, se zadanou výškou i těžnicí). To vše i s postupem konstrukce. A naučili jsme se rýsovat čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžníky), taktéž včetně postupu konstrukce. 

28. 5. - 1. 6. 2018

Seznámili jsme se s Thaletovou kružnicí, díky které umíme narýsovat pravoúhlý trojúhelník a tečnu ke kružnici z vnějšího bodu kružnice. Vše by žáci měli umět nejen narýsovat, ale i zapsat do postupu konstrukce geometrickou symbolikou. 

21. 5. - 25. 5. 2018

Žáci by měli umět narýsovat kružnici opsanou trojúhelníku. Vysvětlili jsme si a ukázali, jakou vzájemnou polohu mohou mít dvě kružnice, jaké vlastnosti má středná. V pondělí si napíšeme na vše z geometrie písemku. Učebnice 3 str. 3 - 16.

14. 5. - 18. 5. 2018

Po písemce jsme se na kružnici podívali z geometrického hlediska. Žáci už ví, jak správně narýsovat kružnici a tečnu k ní v bodě dotyku. Znají vzájemnou polohu kružnice a přímky. Vysvětlí vám, co je tětiva a kde ji najdeme. Díky rýsování tečny si žáci zažili její vlastnosti a hned je využili v početních příkladech, kde jsme si připomněli i jiné zákonistosti rovinných útvarů. 

7. 5. - 11. 5. 2018

Díky počítání příkladů na obvod a obsah kruhu jsme si připomněli výpočet procentuální části z celku pomocí trojčlenky, využití Pythagorovy věty, vlastnosti čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Opakovali jsme na pondělní písemnou práci na užití vzorců pro obvod a obsah kruhu. 

30. 4. - 4. 5. 2018

Zaměřili jsme se na počítání příkladů s užitím vzorců pro obvod a obsah kruhu. Některé příklady byly z praxe, jiné na rozvoj logiky a představivosti. U těchto příkladů propojujeme již naučené (obsah a obvod čtverce a obdélníku, Pythagorovu větu,...). 

23. 4. - 27. 4. 2018

Na začátku týdne jsme potřebovali provázek, předmět ve tvaru válce a pravítko. Díky těmto věcem si žáci sami přišli na velikost Ludolfova čísla (pí) a díky trojúhelníku z fyziky si sami odvodili vzorec pro výpočet obvodu kruhu a délky kružnice. Ani vzorec pro obsah kruhu nezůstal bez důkazu. Pak jsme se pustili do výpočtů. V pondělí si napíšeme kontrolní písemnou práci na to, kolik toho zůstalo v hlavě. Je potřeba znát vzorce, pracovat s rovnicí a neplést si poloměr a průměr.

16. 4. - 20. 4. 2018

Začátek týdne jsme věnovali opakování nezařaditelných slovních úloh. Ostatní úlohy si žáci prošli v předchozím týdnu díky vlastní kvalitní přípravě na hodiny. Napsali jsme si hodinovou písemnou práci na slovní úlohy. A na konci týdne jsme nakousli nové učivo o kružnici a kruhu. Je potřeba nosit 3.díl učebnice a v pondělí nezapomenout přinést provázek a pravítko. 

9. 4. - 13. 4. 2018

V tomto týdnu žáci procvičovali všechny typy slovních úloh řešených pomocí rovnice (nezařaditelné, úlohy o společné práci, úlohy o směsích, úlohy o roztocích, úlohy o pohybu proti sobě i za sebou). Ve skupinách měli přiravené různé typy slovních úloh, se kterými v hodinách pracovali. Žáci byli moc šikovní. P. Strýčková

2. 4. - 6. 4. 2018

Máme za sebou všechny typy slovních úloh řešených rovnicí (nezařaditelné, úlohy o společné práci, úlohy o směsích, úlohy o roztocích, úlohy o pohybu proti sobě i za sebou). Příští týden budou žáci procvičovat všechny tyto úlohy na shrnující písemnou práci, kterou si napíší v úterý 17.4.

19.3. - 28.3. 2018

Dokončili jsme úlohy o společné práci, ukázali jsme si všechny možnosti zadání a napsali si na to písemku. Pokračujeme úlohami o směsích. I zde platí jednotný mustr, který žákům pomáhá vytvořit potřebnou rovnici a vyřešit tak úlohu. Napsali jsme si písemku a začali jsme úlohy o pohybu, konkrétně proti sobě. 

12.3. - 16.3. 2018

Dokončili jsme mix nezařaditelných slovních úloh řešených rovnicemi. Napsali si na to písemku, jejíž výsledky jsou v obou Žk. Poslední dvě hodiny jsme se zaměřili na úlohy o společné práci. Výhodou těchto úloh je jasně dané a opakující se schéma, do kterého jen doplňujeme dle zadání a potřeby toho kterého příkladu. V pátek psali žáci Matematického Klokana, jedná se o celorepublikovou matematickou soutěž. 

5.3. - 9.3. 2018

Téměř celý týden se žáci učili pracovat s jednoduchými slovními úlohami a řešit je rovnicemi. Je to dobrý základ pro to, co nás čeká, a sice slovní úlohy různého typu řešené právě rovnicemi. Trénujeme porozumění textu, vyhledávání neznámé a vytváření schémat, které nám pomůžou vytvořit potřebnou rovnici. 

26.2. - 2.3. 2018

Od počítání rovnic jsme se plynule přesunuli k počítání slovních úloh řešených pomocí rovnic. Začali jsme se základními typy úloh řešených jednoduchými rovnicemi. Úlohy známe již z předchozích let, jen jsme je řešili intuitivně. Teď se učíme řešit je rychlejší cestou pomocí rovnic. Na konci týdne jsme si napsali shrnující písemnou práci na rovnice. 

12.2. - 16.2 2018

Tento týden byl ve znamení těžších typů lineárních rovnic se zkouškami. V pátek jsme si na ně napsali písemku. Práce je to nelehká, protože vyžaduje dobré počtářské základy, poučení se z chyb a nutnost propočítat množství rovnic. Žáci znají ekvivalentní úpravy rovnic. Poznají kdy má rovnice nekonečně mnoho řešení, jeden kořen nebo řešení vůbec nemá. Přeji hezké prázdniny.

5.2. - 9.2. 2018

Probíráme rovnice, od nejjednodušších ke složitějším. Příklady k procvičení jsou v učebnici i sbírce v kapitole: Řešení rovnic. Pořád si připomínáme povolené úpravy rovnic. Na víkend máte DÚ: dopočítat pracovní list i se zkouškami. V úterý si napíšeme písemku. 

29.1.- 1.2 2018

Na chvíli jsme se vrátili k učivu sedmé třídy, a sice počítání s desetinnými čísly a zlomky. Je to nutné zvládnout k řešení rovnic, které nás čekají. Proto jsme se tomu tento týden věnovali. V pondělí si napíšeme kontrolní písemku, jestli to máme v malíku. 

22.1. - 26.1. 2018

Napsali jsme si pololetní písemnou práci. Výsledky jsou v obou Žk. Uzavřeli jsme klasifikaci za první pololetí a pouštíme se do druhého. Začali jsme rovnicemi. Nejdříve zkouškou. Napsali jsme si na to písemku. Pak jsme si postupně ukazovali povolené (ekvivalentní) úpravy rovnic. Zatím to jde hladce.

15.1. - 19.1. 2018

V pondělí 22.1. píšeme pololetní písemnou práci, tak se na ni celý týden připravujeme. Je potřeba zvládnout číselné výrazy (vypočítat), výrazy s proměnnými (dosadit číslo a určit hodnotu výrazu), počítání s mnohočleny (sčítat, odčítat, násobit, dělit a kombinace všeho)
a vzorce (a + b)2 = a2 + 2ab + b2, (a - b)2 = a2 - 2ab + b2, a2 - b2 = (a + b) . (a - b) a to v obou směrech.

8.1. - 12.1. 2018

Zabýváme se celý týden rozkladem na součin. Nic moc lehkého. Je potřeba dobře umět tři vzorce (a + b)2,
​(a - b)2, ​a- b2. Tam i zpět. Rozkladu taky docílíme vytýkáním. Učíme se rozpoznat, kdy použiji vzorec a jaký a kdy vytýkání. Je to jen o cviku. V pondělí si na rozklad napíšeme písemku. 

3.1. - 5.1. 2018

Přeji Všem pravidelným čtenářům šťastný a ve zdraví prožitý nový rok 2018. Těchto pár dní bylo ve znamení opakování počítání s mnohočleny a v pátek jsme si ukázali dva vzorce, které nám budou sloužit k řešení výrazů. Je potřeba je dobře zvládnout. 

11.12. - 22.12. 2017

Zabýváme se počítáním s mnohočleny. Napsali jsme si na to písemku. Na konci týdne jsme si ukázali vytýkání mnohočlenů. 

4.12. - 8.12. 2017

Napsali jsme si písemku na sčítání a odčítání mnohočlenů. Tento týden jsme se učili mnohočleny násobit. Jde to ztuha, jednak je to učivo náročné na pozornost a taky se tu propojují znalosti početních operací v různých číselných oborech. Ale my to pokoříme, jako vše předchozí. 

27.11. - 1.12. 2017

Tento týden jsme se zabývali mnohočleny a počítání s nimi. Nejdříve jsme se naučili je kategorizovat (jednočleny, dvojčleny,...) a napsat je v co nejjednodušším tvaru. Poté jsme se naučili mnohočleny sčítat a odčítat. Žáci rozumí pojmům jako je konstanta a proměnná. 

20.11. - 24.11. 2017

Napsali jsme si písemku na kombinaci pravidel s mocninami. Podle výsledků konstatuji, že pochopeno. Jdeme dál. Číselné výrazy, v podstatě pro nás známé věci. Toto umět a ovládat precizně je důležitý základ pro výrazy s proměnnými. V učebnici str. 54 - 57. V pátek jsme začali výrazy s proměnnými, konkrétně určení hodnoty výrazu po dosazení za neznámou. 

13.11. - 17.11. 2017

V potu tváře se prokousáváme pravidly pro počítání s mocninami. Nejdříve jsme procvičili každé pravidlo zvlášť a na konci týdne jsme zkoušeli počítat příklady, kde se objevovala kombinace všech naučených pravidel. Je to náročné učivo, ale pro přijímací zkoušky dost podstatné. Ostatně jako všechno učivo osmého a devátého ročníku. Ale žáci jsou pilní, tak se práce daří. Vše najdete buď v sešitech nebo v učebnici ve třetí kapitole: Mocniny s přirozeným mocnitelem. V úterý jsme si napsali na pár pravidel písemku.

6.11. 10.11. 2017

Písemku na rozklad jsme posunuli na žádost žáků na úterý. Ukázali jsme si několik příjímačkových příkladů na probrané učivo. Prokousáváme se pravidly pro počítání s mocninami. Vše podstatné najdete v sešitech a v učebnici v kapitole pravidla pro počítání s mocninami.

30.10. - 3.11. 2017

Připomněli jsme si druhou mocninu čísel, vyvodili si třetí mocninu a analogicky i další druhy mocnin s přirozeným mocnitelem. Ukázali jsme si rozklad čísel na součin mocnin prvočísel (známe z předchozích let ve zjednodušené verzi). Naučili jsme se vytýkat před závorku a tím si usnadnili výpočet. V pondělí si napíšeme písemku na rozklad čísel na součin mocnin prvočísel.

16.10. - 25.10. 2017

Ukázali jsme si pár příkladů na Pythagorovu větu v prostoru (krychle, kvádr), ale více jsme se zaměřili na prohloubení a upevnění Pythagorovy věty v rovině. Dva dny jsme si trochu prohodili role a žáci se učili od sebe navzájem. Ve čtvrtek jsme si napsali kontrolní písemku, která prokázala, že to byla dobrá cesta.

Procvičujeme využití Pythagorovy věty v rovinných i prostorových útvarech. V pondělí 27.10. si napíšeme písemku na úhlopříčky v hranolech.

9.10. - 13.10. 2017

Využíváme Pythagorovu větu v rovině (rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, čtverec, obdélník, rovnoběžníky, lichoběžníky,...) k výpočtům stran, obvodů a obsahů rovinných útvarů. Zkusili jsme i využití v prostoru (krychle, kvádr) s názornou pomůckou těchto těles. V pátek si napíšeme písemku na výpočet neznámých v rovinných útvarech (vždy je potřeba hledat pravoúhlý trojúhelník: využití Pythagorovy věty). 

2.10. - 6.10. 2017

Pustili jsme se do dalšího tématu Pythagorova věta. Troufám si tvrdit, že žáci pochopili podstatu. Ukázali jsme si hned několik důkazů věty. Něco si odzkoušeli, něco viděli a dost jsme toho propočítali. V pátek jsme si na to napsali písemku. V příštím týdnu budeme učivo prohlubovat. 

25.9. - 29.9. 2017

V pondělí jsme ještě procvičovali odmocniny, jednoduché i složitější. V úterý jsme si na to napsali písemku. Ve středu jsme zkoušeli využití mocnin a odmocnin na příkladech čtverců a ukázali jsme si výpočet na kalkulačkách. V pátek si napíšeme kontrolní písemku shrnující učivo mocnin a odmocnin.

18.9. - 22.9. 2017

Šli jsme do umocňování čísel pomocí tabulek. Naučili jsme se principy umocňování a vrhli se do opačné matematické operace odmocňování. Vysvětlujeme si vše i pomocí stran a obsahu čtverce pro větší názornost a zapamatování si významu těchto dvou matematických operací. Na konci týdne žáci zvládnou umocňovat i odmocňovat z hlavy i pomocí tabulek. Jsou moc šikovní a proto jde práce jako po másle. Napsali jsme další dvě kontrolní písemky, jejichž výsledky najdete v obou Žk.

4.9. - 15.9.2017

Prví týden jsme opakovali učivo sedmého ročníku, hlavně práci se zlomky a desetinnými čísly. Napsali jsme si na to písemku jen na jedničky. V druhém týdnu se zabýváme umocňováním. Napsali jsme si písemku na základní typy mocnin. Obě známky jsou v papírové i webové Žk. Učebnice str.3-11