Matematika

13.1. - 17.1.2020

Řešíme lineární rovnice, nyní se zlomkem. V průběhu týdne jsme písemně prokázali znalosti postupu řešení rovnic. Výsledky jsou velmi dobré.

6. 1. - 10. 1. 2020

Řešení lineárních rovnic a následná kontrola správnosti výpočtu provedením zkoušky.

16.12. - 20.12.2019

Ve zkráceném týdnu jsme udělali úvod a ukázkové příklady na řešení lineárních rovnic bez zlomku. V prvním lednovém týdnu budou žáci procvičovat řešení jednoduchých lin. rovnic.

9.12. - 13.12.2019

Stále se věnujeme roznásobení a vytýkání ve výrazech s proměnnou, postoupili jsme dál ke vzorcům. Úpravy výrazů podle vzorců vyžadují větší úsilí, toho se některým žákům nedostává. Stále se však jedná spíše o manuální práci s proměnnýma jako je prosté sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování.

2.12. - 6.12.2019

Celý týden se věnujeme roznásobení a vytýkání ve výrazech s proměnnou.

25.11. - 29.11.2019

Provádíme všechny operace s mnohočleny. Je nutné pochopení práce s proměnnými jako základ práce v dalším období a 9. ročníku.

18.11. - 22.11.2019

Pronikáme do tajů početních operací s výrazy s proměnnou. Celý týden jsme sčítali a odčítali proměnné tak, aby žáci rozuměli co mohou a nemohou s proměnnýma udělat. Začali jsme také výrazy násobit. Jde o důležitou kapitolu matematiky.

11.11. - 15.11.2019

Procvičujeme číselné výrazy, určujeme hodnotu výrazů s proměnnou, začali jsme se "hrát" se znaménkem minus - vytýkání před závorku, opačný výraz. Nadále budeme procvičovat výpočet číselných výrazů. Začneme se zabývat úpravami výrazů s proměnnou - roznásobování, vytýkání, sčítání atd.

4.11 - 8.11.2019

Jsme u číselných výrazů a výrazů s proměnnou. Jde o důležitou část matematiky, poprvé žáci více pracují s proměnnou, je nutné chápat její význam a pravidla pro počítání s proměnnýma. 

31.10 - 1.11.2019

Žáci byli seznámeni s výsledkem testu, který poukázal na míru píle jednotlivých žáků vynaložené k pochopení složitějších matematických úloh. Začali jsme kapitolu mocnin s přirozeným mocnitelem.

21.10 - 25.10.2019

Počítáme složitější příklady na použití Pythagorovy věty. Zvládnutí bylo ověřeno testem.

14.10 - 18.10.2019

Celý týden jsme se věnovali Pythagorově větě, zvládli jsme test na její základní použití. Nyní využíváme větu ve složitějších výpočtech obsahu a obvodu geometrických útvarů.

7.10. - 11.10.2019

Zajímali jsme se třetí mocninou a odmocninou a zahájili jsme Pythagorovu větu. Té se budeme věnovat delší dobu ve všech variantách použití věty. V pondělí je třetí test   - třetí mocnina.


30.9. - 4.10.2019

Pracujeme s druhou mocninou a odmocninou s důrazem na zvládnutí určení mocniny a odmocniny všech racionálních čísel. V podstatně menším rozsahu ale stejnými postupy se budeme věnovat třetí mocnině.