Matematika

14.10 - 18.10.2019

Celý týden jsme se věnovali Pythagorově větě, zvládli jsme test na její základní použití. Nyní využíváme větu ve složitějších výpočtech obsahu a obvodu geometrických útvarů.

7.10. - 11.10.2019

Zajímali jsme se třetí mocninou a odmocninou a zahájili jsme Pythagorovu větu. Té se budeme věnovat delší dobu ve všech variantách použití věty. V pondělí je třetí test   - třetí mocnina.


30.9. - 4.10.2019

Pracujeme s druhou mocninou a odmocninou s důrazem na zvládnutí určení mocniny a odmocniny všech racionálních čísel. V podstatně menším rozsahu ale stejnými postupy se budeme věnovat třetí mocnině.