Matematika

15. 10. - 19. 10. 2018

Procvičovali jsme výpočet druhé a třetí mocniny, odmocniny. Dále jsme upevňovali své znalosti v přednosti početních operací. Vyvodili jsme si Pythagorovu větu. V pátek 26. října si napíšeme hodinovou písemnou práci.

8.10. - 12.10. 2018

Procvičovali jsme početní operace s druhou mocninou a odmocninou. Nově jsme se seznámili s třetí mocninou, třetí odmocninou a postupem výpočtu.

1.10. - 5. 10. 2018

Umíme vypočítat druhou mocninu zpaměti i z tabulek, poradíme si i s čísly, která jsou mimo rozsah tabulek. Pochopili jsme vazbu mezi druhou mocninou a odmocninou. Druhou odmocninu jsme vyhledávali v tabulkách. Dále jsme počítali jednoduché početní smyčky, ve kterých se objevovali příklady s druhou mocninou a odmocninou.

24. 9. - 27. 9. 2018

Opakovali jsme početní operace s racionálními čísly. Nově jsme se seznámili s druhou mocninou. Druhou mocninu umíme zpaměti do 15. Pracovali jsme s matematickými tabulkami a vyhledávali druhé mocniny čísel do 1000. Připomněli jsme si zaokrouhlování.

17. 9. - 21. 9. 2018

Procvičovali jsme přednost početních operací. Řešili jsme matematické smyčky se zpětnou kontrolou, zopakovali jsme si rovinné útvary a výpočty s nimi. Připoměli jsme si přímou a nepřímou úměrnost a výpočet pomocí trojčlenky.

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakovali jsme početní operace s celými čísly, dále s čísly racionálními. Uvědomovali jsme si přednost matematických operací. Pracovní sešit do strany 9 + str. 10/ C-18.