Matematika

18.9. - 22.9.2017

Zvládli jsme zlomky větší než 1, rozšiřování zlomků a také jejich krácení. Poznáme zlomky, které jdou zapsat jako přirozené číslo, probrali jsme i nulu v čitateli a jmenovateli.

4.9. - 15.9.2017

Po rychlém zopakování učiva 6. ročníku jsme se pustili do zlomků. Víme, co je čitatel, jmenovatel, zlomková čára. Hodně jsme procvičovali využití zlomků při převádění jednotek, zvládli jsme i zlomky větší než 1.