Matematika

6.-9.4.2021

Podíváme se na další čtyřúhelníky. V pátek by se vám mohl hodit tento obrázek - kdo chce, může si ho vytisknout (tabulku nalepit do sešitu a názvy a útvary vystříhat - budou se lepit do tabulky). Kdo nemá možnost tisku nebo si raději dělá zápis do sešitu sám, pak to určitě zvládneme společně v hodině :)

Kosočtverec

Všichni ho znáte, ale zvládnete ho i narýsovat? Víte něco o jeho vlastnostech? Věřím, že ano. Vše jsme společně probrali. Víte, že kosočtverec:

- má všechny strany stejně dlouhé (stejně jako čtverec)

- má protější strany rovnoběžné (stejně jako čtverec)

- vedlejší strany spolu svírají jiný než pravý úhel (tím se od čtverce liší)

- má součet vnitřních úhlů 360° (jako všechny čtyřúhelníky), sousední úhly (jsou jakoby vedle sebe) mají dohromady 180°, protější úhly (jsou naproti sobě) jsou stejně velké

Komu by přeci jen některé informace či postup rýsování nebyli jasné, tak se ptejte či vyhledejte v učebnici vhodný text a obrázky (učebnice 3. díl na stranách 39-54).

29.-31.3.2021

Trojúhelníky a čtyřúhelníky

Rozdíl mezi troj- a čtyřúhelníky poznáte. Také jste si zopakovali, jak vypadá čtverec a obdélník. Umíte popsat jejich vrcholy, strany, úhly a znáte jejich základní vlastnosti.

22.-26.3.2021

Trojúhelník

Podívali jsme se na konstrukci s více než 1 řešením. Nakonec jsme se pustili na závěrečné shrnutí konstrukčních úloh pomocí úloh z pracovního listu. PL si nemusíte tisknout, stačí si opsat zadání. 2/3 úloh jsme zvládli v hodině, tak už vám na doma moc práce nezbývá :)

A protože vám to moc nejde, tak stále opakujeme, rýsujeme, zkoušíme. Vy se ale ptejte, pozorujte, zkoušejte. Určitě to zvládnete! Termín pro odevzdání PL se přesouvá na neděli 28.3. na můj e-mail. PL - trojúhelník (154.48 kB)

A protože se vám rozšířila nákaza mezi úhloměry a v současné době je náročnější úhloměr sehnat, tak posílám jeden odkaz, kde si můžete úhloměr vytisknout a přikládám soubor s úhloměry k vytištění (je editovatelný, tak si klidně pohrajte s velikostí; každopádně pravítko dole vám nebude sedět!!!). Úhloměry (160.97 kB) Zkuste vytisknout, vystřihnout a používat, případně si vygooglete lepší :)


15.19.3.2021

Zopakovali jsme společně vše, co víte o shodnosti trojúhelníků a narýsovali jsme si jeden trojúhelník podle věty SSS. Také jste si zavzpomínali na typy trojúhelníků podle délky stran: rozlišujeme rovnostranné (všechny tři strany jsou stejně dlouhé), rovnoramenné (dvě strany jsou stejně dlouhé = ramena, třetí strana je jinak dlouhá = základna).

Trojúhelník podle věty SUS

Zapsali jste si větu SUS (učebnice 3. díl, strana 15) a narýsovali podle ní trojúhelník. Podívat se na správnou konstrukci můžete například na stránkách:​ Konstrukce trojúhelníku podle věty sus – GeoGebra

Trojúhelník podle věty USU

Zapsali jste si větu USU (učebnice 3. díl, strana 18) a narýsovali podle ní trojúhelník. Podívat se na správnou konstrukci můžete například na stránkách: USU – GeoGebra

Zopakovali jste si pojmy týkající se trojúhelníku přes Kahoot.

Trojúhelník (1.94 MB)

Výška trojúhelníku

Připomněli jsme si, co je to výška trojúhelníku, a zkusili jste si ji narýsovat.

Krásné prázdniny!!! Pořádně si odpočiňte.

1.-5.3.2021

Poměr

Dokončili jsme téma poměr tím, že jsme si ukázali, jak funguje měřítko mapy, plánu či u modelů. Také jsme si ukázali, jak se s poměrem počítá.

Od středy se vrhneme na geometrii, tak mějte po ruce rýsovací potřeby a geometrický sešit.

Shodnost

Nejprve jsme se zaměřili na to, co je to shodnost. Připomněli jste si, že už znáte 2 shodná zobrazení (přímou shodnost zajistí středová souměrnost a nepřímou shodnost promítá osová souměrnost). Tyto znalosti využijete dál, neboť se vrhneme na trojúhelníky. A budeme i rýsovat...

Trojúhelník

Podívali jsme se na shodnost trojúhelníků podle věty sss. Zkoušeli jste si trojúhelníky pojmenovat a správně zapsat shodnost. Také jste si trojúhelník narýsovali (zadána byla délka všech 3 stran). Více najdete v přiložené prezentaci.

22.-26.2.2021

Nepřímá úměrnost

- shrnuli jsme nepřímou úměrnost a dokončili jsme pracovní list s grafy. Vzor, jak by graf měl vypadat, najdete na obrázku dole. Kromě trojčlenky byste tak měli umět vypočítat koeficient nepřímé úměrnosti (k=x·y), sestavit rovnici (y=k/x), dopočítat hodnoty v tabulce a sestrojit graf.

Na konce týdne se zaměříme na POMĚR. Už jsme zvládli menší úvod, tak nás bude čekat hlavně práce s poměry. Podívali jsme se na pojmy: poměr, postupný poměr, převrácený poměr, základní tvar, krácení a rozšiřování poměru. Vše jste si i vyzkoušeli. Zkusili jsme si i pár slovních úloh. V pondělí téma dokončíme, podíváme se ještě na měřítko u mapy či modelů.

Do pátku 26.2. vás opět čeká úkol na známku - najdete tam běžné i prémiové úlohy, grafy, tabulky i trojčlenku. Vše (včetně postupu u trojčlenky) opět pošlete na můj e-mail a další jedničky jsou vaše :) 

DÚ - nepřímá úměrnost (136.74 kB)

15.-19.2.2021 Nepřímá úměrnost (241.39 kB)

Kdo neposlal, tak nezapomeňte, že je tu úkol na známku do 19.2. - Úlohy na trojčlenku (113.39 kB)

S trojčlenkou jsme dneska pokračovali a zkusili jsme si další úlohy. Přesunuli jsme se k dalšímu tématu a tím je NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST. Zahájili jsme trojčlenkou a vypadá to, že vám to jde. Kdo potřebuje, podívejte se ještě na prezentaci nebo nastudujte v učebnici. Nepřímá úměrnost - trojčlenka (60.6 kB)

Podívali jsme se na nepřímou úměrnost - zkoušeli jste, jak vypadá tato závislost. Společně jsme zkoušeli vyplňovat tabulku. Můžete se podívat do přiložené prezentace.

Vytiskněte si prosím tento pracovní list (nebo si připravte do sešitu tabulky a osy grafů), určitě brzy využijeme: Nepřímá úměrnost - graf (102.61 kB)

8.-12.2.2021

Dokončili jsme přímou úměrnost - rovnice, graf, tabulka. A nyní nás čeká trojčlenka. Je to jednoduché počítání, kterým vyřešíte spoustu úloh! Věřím, že vám to půjde. Je to jedno z témat, které určitě leckdy použijete i v budoucnosti. Bude se vám hodit.

Vysvětlení a pár úloh naleznete v přiložené prezentaci. Trojčlenka - přímá úměrnost (55.04 kB)

Úkol na známku do 19.2. - Úlohy na trojčlenku (113.39 kB)

Do příštího pátku vypracujte úlohy z přiloženého souboru (stejnou Word verzi najdete v Teamsech v kanálu "Matematika samostatně"). Jedná se o 5 příkladů na trojčlenku a jeden bonus navíc :) Vše (tedy včetně postupu) pošlete na můj e-mail (opět platí - kdo pošle včas a nemá zcela správně, má šanci na opravu).

1.-5.2.2021

Dokončili jsme grafy. Ukázali si, jak vypočítat koeficient přímé úměrnosti, a také, jak doplnit x či y do tabulky. V pondělí ještě trochu procvičíme a pak už se vrhneme na trojčlenku. Připravte si otázky, dotazy, nejasnosti...

V pondělí vás čeká testík na známky v Kahootu (či Socrative) na násobení a dělení do 100, tak se na to také připravte, aby byly samé jedničky :D

Do úterý 9.2. mi zašlete vypracovaný pracovní list - práce na známkyPL - přímá úměrnost (116.9 kB)

Shrnutí jedeme podle prezentace: Prezentace - přímá úměrnost (236.88 kB)

9.-13.11.2020 Prezentace - zlomky a desetinná čísla, dělení (490.04 kB)

Je tu další pracovní list. Pošlete mi ho vypracovaný do úterý 17.11. na e-mail, přes Teams nebo bakaláře... Je to na vás. Pracovní list je ve Wordu, tak můžete buď přímo pracovat tam nebo si ho vytisknout nebo vše napsat do sešitu (zase toho tak moc není - dala jsem velké písmo :)) Komu nejde otevřít Word, tak se podívejte do Teams a tam ho najdete v pdf. Pracovní list - zlomky 2 (14.48 kB)

Také je tu ode mne velká pochvala. Tento týden jste opravdu makali a překvapili jste mne, jak vám to jde - zejména, co se týče dělení zlomků. Doufám, že to potvrdí i správně vypracované pracovní listy :D

Díky tomu příští týden můžeme věnovat opakování, procvičování a také něčemu trochu navíc!

Stále platí:  úlohy z učebnice jsou pro ty, co potřebují procvičovat. Kontrola výsledků v učebnici vzadu. Každý cvičí podle toho, jak potřebuje. Připravte si otázky, co vám nešlo či nevyšlo při procvičování

Zlomky a desetinná čísla

- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly, desetinný zlomek

- jak převádět zlomky na desetinná čísla a obráceně

- úlohy z učebnice 1: 24/5, 6 a 25/10 +*24/4 a 25/11, 12

- teorie: strana 24 a 25

Dělení zlomků přirozeným číslem

- jak dělit zlomek přirozeným číslem, slovní úloha

- vymýšlejte si vlastní úlohy, kontrolujte případně na kalkulačce nebo pošlete e-mailem

- teorie: strana 40

Dělení zlomků zlomkem

- jak dělit zlomek zlomkem, co je to převrácený zlomek

- úlohy z učebnice 1: 41/1 a 42/5 +*41/3

- teorie: strana 41

Smíšená čísla

- vyzkoušeli jsme si pár převodů zlomků na smíšená čísla a obráceně

- úlohy z učebnice 1: 27/1 a 28/10 + *26/14, 15 a 27/19

- teorie: strana 26

2.-6.11.2020 Prezentace - zlomky a přirozená čísla, násobení (605.11 kB)

Abych si ověřila, že opravdu všemu rozumíte, připravila jsem si pro vás pracovní list. Pošlete mi ho vypracovaný do úterý 10.11. na e-mail, přes Teams nebo bakaláře... Je to na vás. Pracovní list je ve Wordu, tak můžete buď přímo pracovat tam nebo si ho vytisknout nebo vše napsat do sešitu (zase toho tak moc není - dala jsem velké písmo :)) Pracovní list - zlomky (14.46 kB)

Užijte si víkend!

Stále platí:  úlohy z učebnice jsou pro ty, co potřebují procvičovat. Kontrola výsledků v učebnici vzadu. Každý cvičí podle toho, jak potřebuje. Připravte si otázky, co vám nešlo či nevyšlo při procvičování

Zlomky a přirozená čísla

- vzorec, dosazení, výpočet, jednotky

- úlohy z učebnice 1: 10/14 a 18/8, 10, 34/4g-h, 7 +*18/11, 12

- teorie: strana 10 a 18

Násobení zlomků přirozeným číslem

- jak násobit, slovní úlohy

- úlohy z učebnice 1: 36/2 (bez smíšeného čísla) + 36/3, 4, 5, 6

- teorie: strana 36

Násobení zlomků zlomkem

- jak násobit, slovní úlohy

- úlohy z učebnice 1: 38/9, 10, 11 +*39/14, 16, 18

- teorie: strana 37-38 + *39

19.-23.10.2020 Prezentace - zlomky: sčítání a odčítání (767.86 kB)

Rozšiřování zlomků + sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli + krácení zlomků, základní tvar zlomku

​Procvičte si úlohy z učebnice 1: 13/1 a 14/2, 3 a 6 + 30/4, 5 a 34/3, 4 a-f, 5 + 15/A a 16/1, 2, 3

- kontrola výsledků v učebnici vzadu

- každý cvičí podle toho, jak potřebuje (můžete zkusit i sbírku, další úlohy v učebnici...)

- teorie: strana 13 + 30 a 34 (rámečky) + 15 a 17 (rámečky)

- připravte si otázky, co vám nešlo či nevyšlo při procvičování; kdyby něco opravdu nešlo, tak se samozřejmě můžete ozvat i během prázdnin e-mailem / přes Teams a domluvíme se :)

Dobrovolný úkol na jedničku do 3.11.: napiš postup, jak sčítat / odčítat zlomky (forma libovolná: plakát, komiks, prezentace, video …)

12.-16.10.2020

Ve škole

​Dokončili jsme středovou souměrnost a začali opakovat trojúhelníky. Abychom se ale zase doma nevěnovali rýsování, budeme při distanční výuce pracovat se zlomky.

​Doma

Do čtvrtka si zopakujte pojmy, které se zlomků týkají: čitatel, jmenovatel, zlomková čára. 

Projděte si, jak se zlomky čtou a zapisují. Také si připomeňte, jak poznáte zlomky menší / větší než jedna.

Zlomkům se věnuje první kapitola v prvním dílu učebnice - nyní se podívejte na kapitolu 1.2 (stranu 7 dole a rámečky na straně 8). Zbytek přemýšlejte a ve čtvrtek si o tom popovídáme.

Co procvičovat do pátku?

- úlohy z učebnice 1: 5/1, 2 + 6/3, 4, 5 + 8/4, 5

=> kontrola výsledků v učebnici vzadu

=> každý cvičí podle toho, jak potřebuje

Připravte si otázky, co vám nešlo či nevyšlo při procvičování a zopakujte si sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.

Co procvičovat do pondělí?

- úlohy z učebnice 1: 29/1, 2 + 33/1, 2

=> kontrola výsledků v učebnici vzadu

=> každý cvičí podle toho, jak potřebuje

Teorie: strana 29 / 33. Opět si připravte otázky, co vám nešlo či nevyšlo při procvičování.