Matematika

14.10 - 18.10.2019

Stále pracujeme se zlomky - byl test na sčítání a odčítání zlomků, smíšená čísla. Budeme provádět početní operace s náročnějšími zlomky, navážeme násobením a dělením zlomků.

7.10. - 11.10.2019

Dál pokračujeme ve zlomcích. Sčítáme a odčítáme, procvičujeme rozšiřování a krácení. Navážeme smíšeným číslem a složeným zlomkem. Budeme zlomky násobit a dělit.

30.9. - 4.10.2019

Věnujeme se velkému tématu - zlomky. Význam zlomku jako část celku, desetinný zlomek - převedení zlomku na desetinné číslo a naopak, důležité je rozšiřování a krácení zlomků = porovnávání, příprava pro sčítání a odčítání.