Matematika

27. 1. - 30. 1. 2020

Opakovali jsme kapitolu celých čísel. Nově jsme se naučili jednoduché počty s celými čísly. Pracovní sešit str. 119 - 122/B-10; C-11; C-12. Vytvořili jsme si pomůcku pro snažší počítání s celými čísly.

20. 1. - 24. 1. 2020

Nově jsme se seznámili s kapitolou celých čísel. Známe rozdělení celých čísel, pojem opačné číslo a absolutní hodnota celých čísel. Pracovní sešit str. 111 - 118.

13. 1. - 17. 1. 2020

Procvičovali jsme kapitolů zlomků a nově jsme se seznámili s celými čísly.

6. 1. - 10. 1. 2020

Lyžařský kurz.

9. 12. - 20. 12. 2019

Opakování zlomků - pojem zlomek, desetinný zlomek, smíšené číslo, převod zlomku na desetinné číslo a zpět. Dále sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků.

V pondělí test na násoení zlomků. Příprava na test - pracovní sešit str. 92.

2. 12. - 6. 12. 2019

Opakování učiva.

25.11. - 29.11.2019

Zvládli jsme přímou a nepřímou úměrnost ve slovních úlohách. Budeme v tomto tématu nadále pokračovat, budeme řešit pravoúhlou soustavu souřadnic a grafy přímé a nepřímé úměrnosti, znovu základní vlastnosti vyjádřené tabulkou.

18.11. - 22.11.2019

Zabývali jsme se měřítkem mapy a praktickému využití. 

11.11. - 15.11.2019

Celý týden jsem se věnovali poměru, postupnému poměru a rozdělení celku na části v daném poměru. Zdůrazňuji, že jde hodně o logický pohled na dané úlohy, o pochopení jejího zadání a následné stanovení patřičného poměru či rozdělení celku na části.

4.11 - 8.11.2019

Opustili jsme zlomky, začátkem příštího týdne bude test na násobení a dělení zlomků. Začali jsme novou kapitolu - poměr, úměrnost přímá a nepřímá - hodně jde o logické myšlení a pochopení vztahů mezi objekty, veličinami, jednotkami atd.  

31.10 - 1.11.2019

Násobíme a dělíme zlomky.

21.10 - 25.10.2019

Procvičujeme početní operace se zlomky ve slovních úlohách. Důraz je kladen na pochopení zadání slovní úlohy a a hledání jejího logického řešení.

14.10 - 18.10.2019

Stále pracujeme se zlomky - byl test na sčítání a odčítání zlomků, smíšená čísla. Budeme provádět početní operace s náročnějšími zlomky, navážeme násobením a dělením zlomků.

7.10. - 11.10.2019

Dál pokračujeme ve zlomcích. Sčítáme a odčítáme, procvičujeme rozšiřování a krácení. Navážeme smíšeným číslem a složeným zlomkem. Budeme zlomky násobit a dělit.

30.9. - 4.10.2019

Věnujeme se velkému tématu - zlomky. Význam zlomku jako část celku, desetinný zlomek - převedení zlomku na desetinné číslo a naopak, důležité je rozšiřování a krácení zlomků = porovnávání, příprava pro sčítání a odčítání.