Matematika

3.12. - 7.12.2018

V tomto týdnu jsem se naučili, co to je přímá úměrnost - jak ji poznat, doplnit tabulku a slovní úlohy. V pondělí budeme psát písemku na přímou úměrnost. Příklady k procvičení jsou buď v pracovním sešitě, nebo v učebnici II.díl či sbírce úloh.

19.11. - 30.11.2018

Během těchto dvou týdnu jsme se opakovali poměr a procvičovali slovní úlohy na toto téma. V pátek jsme psali opakovací písemku na poměr.

12.11. - 16.11.2018

V tomto týdnu jsme se naučili poměr. Procvičovali jsme si krácení, rozšiřování, změnu čísla v daném poměru a slovní úlohy. Písemku budeme psát v pondělí nebo v úterý, podle toho jestli nebudou potřebovat něco dovysvětlit.

5.11. - 9.11.2018

V tomto týdnu jsme dokončili téma zlomky a napsali jsme závěrečnou písemku. V příštím týdnu začneme s novým tématem Poměr, přímá a nepřímá úměrnost.

22.10. - 2.11.2018

V tomto období jsme se naučili násobení a dělení zlomků. Příští týden ve středu budeme psát závěrečnou písemku na opakování  zlomků.

15.10. - 19.10.2018

Během tohoto týdne jsme procvičovali sčítání a odčítání zlomků. Ke konci týdne jsme počítali slovní úlohy.

V pondělí budeme psát písemku na opakování zlomků (to, co jsme doposud probrali).

Vkládám pracovní list na slovní úlohy.

8.10. - 12.10.2018

V tomto týdnu jsem pokračovali ve zlomcích. Naučili jsme se sčítat a odčítat zlomky s různými jmenovateli a s celými čísly.

1.10. - 5.10.2018

V tomto týdnu jsme se naučili krátit zlomek, určovali jsme, kdy je zlomek v základním tvaru a procvičili jsme si porovnávání zlomků. V pondělí budeme psát písemku na porovnávání zlomků. V příštím týdnu se budeme učit sčítat a odčítat zlomky.

24.9. - 27.9.2019

Během tohoto týdne jsme se naučili rozšiřovat a krátit zlomky. V příštím týdnu budeme psát písemku na krácení zlomku.

17.9. - 21.9.2018

V tomto týdnu jsme začali probírat zlomky, ve kterých budeme pokračovat i následující týdny. Psali jsme písemku na dělitelnost přirozených čísel a řešení základních rovnic.

10. 9. - 14. 9. 2018

 V tomto týdnu jsme opakovali desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel a pravidla pro počítání základních rovnic. V příštím týdnu budeme psát písemku na dělitelnost a počítání základních