Matematika

23.11. - 27.11.2020

Pondělí: Dnešní hodinu jsme si zopakovali dosud známé operace se zlomky. Vysvětlili jsme si, co to je převrácený zlomek a začali jsme procvičovat dělení zlomků.

Úterý: Celou hodinu jsme procvičovali dělení zlomků zlomkem, smíšeným číslem, celým číslem. Byli jste šikovní.

Středa: Zopakovali jsme známé operace se zlomky (+, - , . , : ). Pak každý diktoval vyučující postup řešení příkladů na dělení.

Čtvrtek:


16.11. - 20.11.2020

Pondělí: Dnes jsme si znovu zopakovali princip násobení zlomků (pozor na celá a smíšená čísla). Přidali jsme si násobení zlomku a desetinného čísla a také výpočet zlomkové části z celého čísla, ze smíšeného čísla nebo z deset. čísla. Projděte si záznamy z hodiny.

Středa: Po jednom dni odpočinku jsme se vrátili k násobení zlomků. Zopakovali jsme násobení zlomku zlomkem, zlomku celým číslem, zlomku smíšeným číslem, zlomku desetinným číslem a také výpočet zlomkové části. Začali jsme si vysvětlovat postup při řešení příkladů se závorkami a zlomky (a s operacemi +, -, .).

Čtvrtek: Dnes jsme rychle zopakovali násobení zlomku smíšeným číslem, zlomku desetinným číslem a také výpočet zlomkové části. Pak jsme procvičovali řešení příkladů se závorkami a zlomky (a s operacemi +, -, .). Nezapomeňte vypracovat "testík" = PL č.8, který jste si už měli stáhnout z Teamsů. Řešení nezapomeňte odeslat (napište mi tam také, jak dlouho vám vypracování trvalo).

9.11. - 13.11.2020

Pondělí: Zahřáli jsme se pomocí čtyř příkladků na sčítání a odčítání zlomků. Pak jsme si ukázali postupy při řešení sčítání a odčítání zlomků se závorkami. Projděte si zmiňované příklady.

Úterý: Zorientovali jsme se v nejčastěších našich chybách a propočítali jsme čtyři lehké příklady se zlomky bez závorek a tři obtížnější příklady se závorkami.

Středa: Začali jsme násobit zlomky (učivo najdeme v učebnici B_str. 38 a Z_str. 31). Společně jsme propočítali několik příkladů a snažili jsme se pochopit také možnost krácení při násobení zlomků. Doma máme prostudovat příklad E ze zmiňovaných stran.

Čtvrtek: Dnes jsme si znovu zopakovali princip násobení zlomků (učebnice Z_str.31/10, B_str.38/10 a další příklady na procvičení). Pak už jsme měli možnost stáhnout si z Teamsů PLč.7 a začít si řešit úkol s odevzdáním do 15.11..

2.11. - 6.11.2020

Zdravím vás po prázdninách a děkuji všem, kteří pracují průběžně. A pokračujeme.

V pondělí jsme si zopakovali, co vše umíme se zlomky a vysvětlili si, jak se sčítají zlomky se stejným jmenovatelem. Prezentaci z výuky a také pracovní list č.5 (do 4.11.) máte opět uloženy v Teamsech.

V úterý jsme procvičovali sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem z učebnice. A pak jsme doma samostatně dopočítávali pracovní list č.5.

Ve středu jsme se zapotili u nové látky: sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli. Počítali jsme příklady z učebnice (Z_str.23/3,4 a str.27/3, B_str.30/3,4 a str.34/3). 

Ve čtvrtek jsme pokračovali ve sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli. Místo tabule jsme vyzkoušeli kameru na stojanu. Propočítali jsme společně 14 příkladků. Pak jsme měli možnost pracovat na pracovním listu č.6 (je uložen v Teamsech).

19.10. - 23.10.2020

Pokračuje distanční výuka. V pondělí a v úterý jsme si vysvětlili a procvičili převody zlomků na desetinná čísla a také převody desetinných čísel na zlomky. Pracovní list (2 stránky) uložený v Teamsech vypracujte, ofoťte a odešlete na můj mejl nejpozději ve středu.

Ve středu a ve čtvrtek jsme si vysvětlili a procvičili převody nepravých zlomků na smíšená čísla a také převody smíšených čísel na zlomky. Pracovní list (opět 2 stránky) uložený v Teamsech vypracujte, ofoťte a odešlete na můj mejl nejpozději v neděli.

Protože vše, co jsme se zatím učili využijeme po prázdninách v dalším učivu, najdete v Teamsech shrnujíci pracovní list. Moc vás chválím, po celý týden byla vaše práce SUPER! V mezích současné situace vám přeji hezké prázdniny.

12.10. - 16.10.2020

Procvičujeme rozšiřování, krácení, porovnávání zlomků. V úterý jsem vám rychle předvedla desetinné zlomky a jejich převod na desetinné číslo. Také jsme si vysvětlili smíšené číslo. Dostali jste práci na zbytek tohoto týdne. Pracovní list najdete uložený v Teamsech. Ve čtvrtek jsme se spojili online a procvičili krácení, rozšiřování a porovnávání zlomků. Na další setkání se těším v pondělí. Do té doby mi pošlete ofocené a vypracované pracovní listy.

5.10. - 9.10.2020

Pokračujeme v práci se zlomky. Napsali jsme si písemečku na rozšiřování zlomků. Nyní procvičujeme krácení zlomků. Nezapomeňte na domácí úkol a pondělní prověrku z krácení zlomků.

29.9. - 2.10.2020

Celý týden jsme probírali a procvičovali zlomky. Umíme zapsat zlomek jako část celku, poznáme zlomek roven celku a zlomek větší jako jeden celek. Ve čtvrtek jsme začali zlomky rozšiřovat. Vše si zopakujte.

Zapiš zlomek_1 (53.21 kB)

Zapiš zlomek_2 (262.95 kB)

21.9. - 25.9.2020

Chybí nás hodně, tak jsem vám sem dávala průběžnou práci z hodin. Poslední hodinu jsme pracovali samostatně, tak to učiňte i vy doma. A ještě moc prosím, aby mi ti, co to ještě neudělali, odpověděli stručně na můj mejl. Zprávu jsem posílala v pondělí. Pokud jste ji nedostali, napište mi to ze svého mejlu na fryzova@zskunup.cz.


14.9. - 18.9.2020

Pokračujeme v opakování učiva ze 6. ročníku: trojúhelníky - těžnice, výšky, střední příčky, úhly - vrcholové, vedlejší, souhlasné, střídavé. Vyzkoušeli jsme si opsat kružnici trojúhelníku. Prolistuj sešit a vše si zopakuj.

2.9. - 11.9.2020

Postupně opakujeme a procvičujeme učivo ze 6. ročníku: pravidla o dělitelnosti, pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, osová souměrnost. Nyní zkoumáme, co si pamatujeme o trojúhelnících. Nezapomeňte na malý domácí úkol. V příloze máte kopii toho, co jsme dělali ve čtvrtek a také zadání úkolu (kdyby ho někdo ztratil).