Matematika

10.6. - 14.6.2019

Pokračujeme obsahem trojúhelníku a vlastnostmi lichoběžníku.

3.6. - 7.6.2019

Řešíme konstrukční úlohy na rovnoběžník a obsah rovnoběžníku.

27.5. - 31.5.2019

Pracujeme s rovnoběžníky, rozumíme výšce i specifickým  vlastnostem rovnoběžníků. Začali jsme řešit jejich konstrukční úlohy.

20.5. - 24.5.2019

Začali jsme pracovat se čtyřúhelníky. Seznámili jsme se s jejich základními vlastnostmi. Více se věnujeme rovnoběžníkům, jejich vlastnostem a rozdělením.

13.5. - 17.5.2019

Věnujeme se středové souměrnosti. Na základě výsledků písemek na početní operace s racionálními čísly se v části některých hodin vrátíme k vysvětlení základů počítání se zlomky a desetinnými čísly. 

6.5. - 10.5.2019

Před rovnoběžníkem musíme ještě probrat další shodné zobrazení - středovou souměrnost. Připomněli jsme si osovou souměrnost a věnujeme se středové souměrnosti. Téma není složité, opět se zaměříme na pečlivost rýsování. 

29.4. - 3.5.2019

Ukončili jsme práci s kladnými a zápornými čísly. Měli bychom umět v číselných výrazech provést všechny početní úkony s celými čísly, zlomky, desetinnými čísly, smíšenými čísly, závorkami, ve výpočtu převést zlomky na desetinná čísla a naopak, použít společného jmenovatele, běžně rozšiřovat a krátit zlomky, výsledky uvádět v základním tvaru. Od příštího týdne se vrátíme ke geometrii a to k rovnoběžníku. Racionální čísla budeme nadále procvičovat.

23.4. . 26.4.2019

Upevňujeme postupy početních operací s kladnými a zápornými racionálními čísly. 

15.4. - 17.4.2019

Počítáme s kladnými a zápornými racionálními čísly. 

8.4. - 12.4.2019

Procvičujeme násobení a dělení celých čísel, složitější příklady na početní operace  s kladnými a zápornými čísly. Koncem týdne jsme početní operace rozšířili na množinu čísel racionálních tzn. desetinná čísla a zlomky.

1.4. - 5.4.2019

Procvičujeme sčítání a odčítání celých čísel, přidali jsme násobení a dělení v Z. Vše jako základ běžného počítání s kladnými a zápornými čísly.

25.3. - 29.3.2019

Naučili jsme se sčítání a odčítání celých čísel a základní pohled na existenci více znamének u čísla. Samostatně jsme procvičovali sčítání a odčítání v pracovním sešitě.

18.3. - 22.3.2019

Zabýváme se celými čísly - postavení na číselné ose, absolutní hodnota, porovnávání, význam znaménka mínus. 

11.3. - 15.3.2019

Dokončili jsme konstrukce trojúhelníků podle vět o shodnosti. Písemné ověření postupu konstrukce ukázalo zvládnutí učiva všemi žáky. Od příštího týdne se budeme zabývat celými a racionálními čísly, tj. všemi početními operacemi s kladnými a zápornými čísly.

4.3. - 8.3.2019

Navazují důležité úlohy na konstrukci trojúhelníků podle vět o shodnosti. Je třeba zvládnout rozbor, konstrukci a její popis (zde využití geometrické symboliky). Téma je důležité pro zvládnutí složitějších konstrukcí v příštích letech.

18.2. - 22.2.2019

Začali jsme geometrii. Shodné zobrazení, připomenutí osové souměrnosti a nově věty o shodnosti trojúhelníků. 

11.2. - 15.2.2019

V tomto týdnu jsme ukončili téma procenta otázkami z finanční gramotnosti. Navázali jsme na motivační otázky z úvodu tématu "Procenta" týkající se výše počtu procent u vkladů a půjček tak, jak mohou ovlivňovat a být hrozbou finančního rozpočtu rodiny. V pondělí písemka na výpočet počtu procent.  

4.2. - 8.2.2019

Stále jsme u procent - výpočet základu, výpočet počtu procent, slovní úlohy. Na pondělí je připravena písemka na výpočet základu.

28.1. - 31.1.2019

Postupujeme v procentech - výpočet přes jedno procento a trojčlenkou, zavedení pojmu základ, počet procent a procentová část a jejich význam.

21.1. - 25.1.2019

Začali jsme procenta, základní pojmy, pochopení jednoho procenta jako setiny celku = základu, určení jednoduchých procent zpaměti, logický výpočet procent přes jedno procento.

3.1. - 11.1.2019

S příchodem nového učitele matematiky jsme udělali stručný pohled na základní přístup k předmětu založený na pochopení logických vazeb, pohled na přímou a nepřímou úměrnost, sestrojení grafu. Po návratu z LVK zahájíme práci s procenty.

17.12. - 21. 12 2018

V tomto týdnu jsme si zopakovali přímou a nepřímou úměrnost a napsali písemné opakování.

10.12. - 14.12.2018

Během tohoto týdne jsme procvičovali přímou a nepřímou úměrnost. V pondělí budeme psát písemku na shrnutí přímé a nepřímé úměrnosti - tabulky a slovní úlohy.

3.12. - 7.12.2018

V tomto týdnu jsem se naučili, co to je přímá úměrnost - jak ji poznat, doplnit tabulku a slovní úlohy. V pondělí budeme psát písemku na přímou úměrnost. Příklady k procvičení jsou buď v pracovním sešitě, nebo v učebnici II.díl či sbírce úloh.

19.11. - 30.11.2018

Během těchto dvou týdnu jsme se opakovali poměr a procvičovali slovní úlohy na toto téma. V pátek jsme psali opakovací písemku na poměr.

12.11. - 16.11.2018

V tomto týdnu jsme se naučili poměr. Procvičovali jsme si krácení, rozšiřování, změnu čísla v daném poměru a slovní úlohy. Písemku budeme psát v pondělí nebo v úterý, podle toho jestli nebudou potřebovat něco dovysvětlit.

5.11. - 9.11.2018

V tomto týdnu jsme dokončili téma zlomky a napsali jsme závěrečnou písemku. V příštím týdnu začneme s novým tématem Poměr, přímá a nepřímá úměrnost.

29.10. - 2.11.2018

V tomto období jsme se naučili násobení a dělení zlomků. Příští týden ve středu budeme psát závěrečnou písemku na opakování  zlomků.

15.10. - 19.10.2018

Během tohoto týdne jsme procvičovali sčítání a odčítání zlomků. Ke konci týdne jsme počítali slovní úlohy.

V pondělí budeme psát písemku na opakování zlomků (to, co jsme doposud probrali).

Vkládám pracovní list na slovní úlohy.

8.10. - 12.10.2018

V tomto týdnu jsem pokračovali ve zlomcích. Naučili jsme se sčítat a odčítat zlomky s různými jmenovateli a s celými čísly.

1.10. - 5.10.2018

V tomto týdnu jsme se naučili krátit zlomek, určovali jsme, kdy je zlomek v základním tvaru a procvičili jsme si porovnávání zlomků. V pondělí budeme psát písemku na porovnávání zlomků. V příštím týdnu se budeme učit sčítat a odčítat zlomky.

24.9. - 27.9.2018

Během tohoto týdne jsme se naučili rozšiřovat a krátit zlomky. V příštím týdnu budeme psát písemku na krácení zlomku.

17.9. - 21.9.2018

V tomto týdnu jsme začali probírat zlomky, ve kterých budeme pokračovat i následující týdny. Psali jsme písemku na dělitelnost přirozených čísel a řešení základních rovnic.

10. 9. - 14. 9. 2018

 V tomto týdnu jsme opakovali desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel a pravidla pro počítání základních rovnic. V příštím týdnu budeme psát písemku na dělitelnost a počítání základních rovnic.