Matematika


4. 12. - 8. 12. 2017

Opakovali jsme početní operace se zlomky a počítali jsme různé početní smyčky.

Dále jsme se seznámili a přiblížili jsme si novou kapitolu celých čísel. Víme, která čísla patří do celých čísel a jak celá čísla znázorňujeme. Rozumíme pojmům odchylka, opačné číslo a absolutní hodnota celých čísel. Seznámili jsme se s porovnáváním celých čísel, které budeme v příštím týdnu procvičovat. Pracovní sešit str. 111 - 115/ A 15; A 16; A 17.

27. 11. - 1. 12. 2017

Celý týden jsme procvičovali všechny početní operace se zlomky. Dále jsme se naučili postup při počítání složeného zlomku. Napsali jsme si souhrnné opakování této kapitoly. Pracovní sešit str. 100 - 110.

20. 11. - 24. 11. 2017

Zlomky jsme sčítali, odčítali, násobili a dělili. Pracovní sešit str. 89 - 98. Příští týden ve čvrtek tj. 30. 11. budeme psát hodinou písemnou práci na téma zlomků. Příprava na test pracovní sešit str. 99.

13. 11. - 16. 11. 2017

Procvičovali jsme sčítání a odčítání zlomků. A nově jsme se naučili zlomky násobit. Pracovní sešit str. 87 - 88.


6. 11. - 10. 11. 2017

Procvičovali jsme sčítání a odčítání zlomků i smíšených čísel. Pracovní sešit str. 69 - 72. Žákům byl rozdán II. díl pracovního sešitu. Pokračovali jsme v další početní operaci a tou je násobení zlomků. Umíme násobit zlomek přirozeným číslem a víme, jak násobit dva zlomky. II. díl pracovního sešitu str. 86.


30. 10. - 3. 11. 2017

Převáděli jsme smíšené číslo na zlomek a zlomek na smíšené číslo. Procvičovali jsme sčítání a odčítání zlomků i smíšených čísel. Pracovali jsme s číselnou osou. Pracovní sešit str. 66 - 67.


16. 10. - 25. 10. 2017

Zlomky rozšiřujeme, krátíme a převádíme na základní tvar. Dále jsme procvičovali sčítání a odčítání zlomků se stejným i různým jmenovatelem. Pracovní sešit str. 60 - 65.


9. 10. - 13. 10. 2017

I nadále se učíme o zlomcích. V tomto týdnu jsme procvičovali zápis zlomku desetinným číslem a opakovali převody jednotek. Víme, co je perioda, jak ji zapíšeme a jak zjistíme, zda je číslo periodické. Počítali jsme slovní úlohy a porovnávali zlomky se stejným i různým jmenovatelem. Pracovní sešit str. 56 - 59.


2.10. - 6. 10. 2017

Procvičovali jsme zkrácení a rozšiřování zlomků. Víme, co je to zlomek, co vyjadřuje a jaké jsou jeho části. Zlomky umíme převést na stejného jmenovatele a následně je porovnat. Dále jsme převáděli zlomek na desetinné číslo a naopak. Pracovní sešit str. 52 - 55.

25. 9. - 29. 9. 2017

Naučili jsme se zlomky rošiřovat a krátit. Umíme porovnat zlomky. Pracovní sešit str. 50 - 52.


18.9. -22. 9.2017

Opakovali jsme učivo šestého ročníku. Pracovní sešit do str. 45 si žáci vypracovávají postupně a chodí na kontrolu k vyučujícímu popř. kontrolujeme postupně v hodinách matematiky. Zopakovali jsme si zlomky, konkrétně zápis zlomku, vyjádření částí zlomkem. Pracovní sešit str. 46 - 48.

4.9. - 15.9.2017

V prvním týdnu nového školního roku jsme opakovali učivo šestého ročníku, zejména jsme věnovali pozornost dsetinným číslům.