Matematika

8.6. - 12.6.2020

Nyní se vrátíme k dřívějšímu uvádění informací o výuce, neboli ke shrnutí učiva za uplynulý týden.

Zopakovali jsme si vlastnosti rovnoběžníku a postupy při jejich konstrukci.

1.6.-5.6.2020

Milí žáci, blíží se konec tohoto způsobu práce. Uvidíme se v dalším týdnu a budeme se spolu věnovat procvičení učiva za uplynulé dva měsíce.

Nyní jsme stále ještě obsahu trojúhelníku. Na tento týden si dejme zajímavé možnosti výpočtu obsahu ve čtvercové síti. Podívej se na úkoly na str. 193 a 194 PS. Dobře si přečti poznámky u jednotlivých úkolů a zkus pochopit celý princip určení obsahu zobrazených trojúhelníků (později i dalších geometrických obrazců).

Těším se na setkání 8. 6. v prostorách naší školy. Všechno nejlepší ke dnu dětí !

25.5.-29.5.2020

Milí žáci, vracíme se zpět ke geometrii, u které již zůstaneme do konce školního roku. Podívejme se na obsah trojúhelníku. https://www.youtube.com/watch?v=Z6DFBsadv2g

Obsah trojúhelníku je důležité téma matematiky, procvičte si výpočet na příkladech v PS, 3. díl str. 187 a 188. POŠLI. To je pro tento týden všechno.

Pěkné a snadné procvičení je opět zde: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php. (7. roč., geometrie. , 04 Trojúhelník obsah). Přeji hodně úspěchů.

18.5.-22.5.2020

Milí žáci, měli bychom mít zvládnuté počítání s kladnými i zápornými čísly v oboru celých a racionálních čísel. Můžeme si nyní všechno ještě procvičit. Začneme připomenutím složených zlomků a smíšeného čísla. Podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=VKFaxYCkBCI

Do sešitu přepiš a vypočítej příklady z následujícího zadání složené zlomky a smíšená čísla.pdf (229.61 kB) (na str. 2 zadání můžeš kontrolovat své výsledky). Vypočítané příklady POŠLI.

V PS vypracuj všechny příklady ze str. 144, 145, 146 a práci POŠLI.


11.5.-15.5.2020

Dnes násobení a dělení racionálních čísel.

Stejně jako při násobení a dělení celých čísel se pracuje i s čísly racionálními. Podívej se na ukázky: https://www.youtube.com/watch?v=7fGD4-__o1o. Můžete si od začátku ukázky zopakovat celá čísla, racionální čísla začínají od 7:40 min.

Jak posíláte příklady se zlomky, mám připomínku – výsledky se obvykle uvádí v základním tvaru, je tedy nutné krátit do základního tvaru. 

Pěkné procvičení je na známém online cvičení  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php,

otevřete si 7. ročník, racionální čísla, kapitoly 01 - 09.

Úkol: zpracuj strany v PS 139 a 140, kdo chce i 141 a foto POŠLI. Mějte se.

4.5. - 7.5.2020

Chválím všechny za zvládnutí početních operací s celými čísly. Takže se nemusíme bát pustit se úplně stejně do všech ostatních čísel – jako jsou desetinná čísla a zlomky = racionální čísla. Platí všechny postupy, jako platily pouze pro kladná čísla, pouze přidáme i čísla záporná.

Podívej se na racionální čísla https://www.youtube.com/watch?v=RQNguXlqkWc

Sčítání a odčítání racionálních čísel https://www.youtube.com/watch?v=2hlj-Rbz2lU

Tady se můžete podívat na postup odčítání Odcitani_racionalnich_cisel.docx (4.26 MB)

Vypočítej a POŠLI DOKUMENT Scitani_a_odcitani_racionalnich_cisel- deset.č..doc (32.5 kB)

Přepiš příklady se zlomky do sešitu a POŠLI FOTO  Scitani_a_odcitani_racionalnich_cisel- zlomky.doc (63.5 kB)

Vypracuj příklady PS  str. 136/ A3-7 a POŠLI FOTO

27.4. - 30.4.2020

Násobím a dělíme celá čísla. Určitě jste si všimli, že u znamének minus platí – jejich lichý počet znamená záporný výsledek. Nyní bychom měli umět počítat s celými čísly, takže v tomto týdnu budeme pouze procvičovat.  Pro kontrolu z minulého týdne se podívej na řešení PS str. 132.PS str. 132 řeš. celé.jpg (119.32 kB)

ÚKOL:   1. spočítej stranu 133 v PS a foto POŠLI

              2. vypočítej příklady v přiloženém dokumentu a POŠLI Násobení a dělení.docx (15.81 kB)

Zájemcům navrhuji spočítat příklady str. 134 a pochlub se řešením.

20.4. - 24.4.2020

Ahojte v dalším týdnu po Velikonocích. Jsme stále u celých čísel. Procvičte si sčítání a odčítání na těchto příkladech PL scitani-a-odcitani-celych-cisel.docx (17.54 kB) a absolutní hodnotu zde absolutní hodnota.doc (91.5 kB). Pokud jste zapomněli na absolutní hodnotu, tak ji najdete v týdnu 30.3. - 3.4. Oba dokumenty pošlete! Pozor - jde o dokumenty ve Word, musíte je stáhnout, vyplnit, znovu vložit do mailu a poslat.

Logicky navazuje násobení a dělení celých čísel.

Znovu platí základní pravidlo:      + . + = +

                                                           - . - = +

                                                           + . - = -

                                                           - . + = -

Neboli lichý počet znamének minus znamená záporný výsledek.

Všechno je na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=DyHTYEPy9us. Nyní vypočítej všechny příklady z PS str. 132 a práci pošli. VZOR ŘEŠENÍ PS str. 132 řeš..jpg (130.49 kB).  Držím palce, snažte se.

Znovu připomenu dobrou možnost on-line procvičení na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.phpotevřete si 7. ročník, celá čísla - kladná a záporná, kapitoly 01 - 08.

14.4. - 17.4.2020

Jsme stále u sčítání a odčítání celých čísel. Vedle jednoduchých příkladů jsou i příklady, kde se u čísel objevují závorky, viz například dvě znaménka za sebou. Opět je vše na videu, které jsme již měli zadané: Znovu platí jednoduchá pomůcka, kterou budeme používat i pro násobení a dělení celých čísel. Pokud jsou za sebou dvě znaménka, pak platí:

1. když jsou obě znaménka stejná, uděláme z nich jedno znaménko plus ….     (+)(+)=+    (-)(-)=+

2. když jsou znaménka různá, uděláme z nich jedno znaménko minus      ….     (-)(+)=-      (+)(-)=-

Znovu se podívej na https://www.youtube.com/watch?v=aqj_ZdHGoro

nebo nově na  https://www.youtube.com/watch?v=0QCDAB2IbJ0

Procvič si v pracovním sešitě str. 126 až 128. Pro kontrolu tvého postupu posílám řešení příkladu A1 str. 126. M 7 126 A1 řešení.jpg (120.47 kB)Pošli foto str. 126,127.

Zde jsou dobré stránky k procvičování všeho.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php


6.4. - 10.4.2020

Ahojte ve velikonočním týdnu. Šlahačka nebude, tak směřuji vaše myšlenky k oblíbenému předmětu. Chválím za poslané úkoly. 

Snad jste si udělali představu, jak je to se sčítáním a odčítáním celých čísel. Ještě věnuj pozornost mému návodu na odčítání: vezmu číslo i se znaménkem a vždy je sečtu. V principu pak jenom sčítám.

Např. …  3 – 8  .. přidám znaménko + …. dostaneme 3 + -8 … (když jsou dvě znaménka po sobě, musí být v závorce) … 3 + (-8) = -5.

Pojďme na jednoduché příklady. Snaž se to pochopit, měli bychom s celými čísly počítat stejně dobře a rychle, bez problémů, jako s přirozenými čísly. Bojuj, v případě potřeby napiš svůj telefon a já ti zavolám.

Počítej PS str. 119 až 121 všechno. Pro kontrolu je zde řešení str. 120. M7 řešení str.120.jpg (121.04 kB)  

Můžeš také dobře procvičovat na www.onlinecvičení.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud ti zbývají síly, můžeš se podívat na následující stránky, kde jsou hry, online cvičení a ostatní zajímavosti. Cokoli děláš navíc ti pomůže k pochopení tajů matematiky.

WEBOVÉ STRÁNKY K PROCVIČOVÁNÍ

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.matika.in/cs/

http://matematika.hrou.cz/

https://www.priklady.com/

30.3.-3.4.2020

Pokud ti něco nejde z tématu vlastnosti rovnoběžníku a jeho obsah a obvod, napiš mail.

Pokročíme k dalšímu a velmi důležitému tématu – celá čísla. Jak již asi víte, kromě čísel kladných, nám doposud běžně známých, existují i čísla záporná např. -3, -125, atd.  Máme se s nimi naučit pracovat, tzn. sčítat, odčítat, násobit, dělit. BUDEME PRACOVAT S PRACOVNÍM SEŠITEM 2. DÍL

Podívej se na následující videa – dozvíš se, co to jsou celá čísla, a jak se s nimi pracuje:

https://www.youtube.com/watch?v=3MawtgBikgU

https://www.youtube.com/watch?v=aqj_ZdHGoro

Ještě samostatně k pochopení absolutní hodnoty čísla.

Absolutní hodnota

https://www.youtube.com/watch?v=jUAP3xVg8kg

Držím palce, přemýšlej a snaž se sám pochopit z předchozích videí. Pusť si to i několikrát a soustřeď se. Pracuj nad zadaným úkolem, pokud ti něco nepůjde, pošli mailem své telefonní číslo a zavoláme si.

ÚKOL: Vypracuj následující úlohy z PS 2. díl str. 112 – 115: A1-5, 7-9, 12, 15-18. Jako návod posílám řešení str. 112.  ps str.112.jpg (137.59 kB)

Počtům zdar a držte se.

23.3. - 27.3.2020

Ahojte, všichni vidíte, co všechno virus způsobuje a jak se situace mění. Neuvidíme se asi delší dobu, než jsme si původně mysleli. Doufám, že jste všichni zdraví a neztratíte chuť se dále společně věnovat našemu předmětu. Protože naše společná nepřítomnost bude dlouhá, bude nutná i kontrola zadaných úkolů. Za jednoduchou komunikaci považuji předání informací po e-mailu. Z vaší strany udělání fotografie vypracovaného úkolu a zaslání souboru jpg. na moji adresu snopek@zskunup.cz. Pokud budeš chtít poradit, napiš svoji adresu a já ti odpovím. DOMLUVENO?

Pokud jsi zvládl základní vlastnosti rovnoběžníků = výška, úhlopříčky,úhly, vlastnosti kosodélníku, kosočtverce, jdeme dál na

  • Obvod a obsah rovnoběžníku

Nastuduj si obvod a obsah rovnoběžníku, jaké jsou vzorce a výpočet. K lepšímu pochopení použij video na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo

Spočítej příklady 1 – 8 z učebnice str. 55 - 57

  • Konstrukce rovnoběžníku – podívej se na konstrukce B,C,D na str. 51-53 a tyto konstrukce si podobně jako konstrukce trojúhelníku narýsuj do sešitu. Příklady budou obsahovat rozbor, konstrukci a popis.

ÚKOL: pošli foto vypočítaných příkladů PS str. 184  a př. A6 str. 185

9.3. - 20.3.2020

Milí žáci 7.A, jsme u rovnoběžníku a v tuto chvíli nemáme jinou možnost, než využít forem studia mnohem starších žáků, to je samostudium.

Pracujte s učebnicí 3. díl. Uvedené stránky platí pro novou učebnici, ve staré učebnici (již jsme s těmito učebnicemi pracovali), je vše uvedeno stejně, pouze se stránky liší asi o dvě až tři tzn. v nové strana 5, ve staré strana 3. Stará učebnice má modré celoplošné rámečky.

  • Rovnoběžníky – podívej se znovu na základní vlastnosti a vyřeš úkol C na str. 43 učebnice a úkol 14 na str. 44
  • Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku – str. 44, 45 a řeš úkoly 1 - 10
  • Kosodélník a kosočtverec – seznam se a nauč se základní vlastnosti 4 známých rovnoběžníků (čtverec, obdélník, kosočtverec a kosodélník) a to: jaké jsou strany, úhly a úhlopříčky, str. 47 – 49. Důležitá je závěrečná tabulka na str. 50.

Podívej se na podobnou tabulku v přiloženém souboru a zhodnoť své znalosti, zda je ti vše jasné.

  • Obvod a obsah rovnoběžníku

Nastuduj si obvod a obsah rovnoběžníku, jaké jsou vzorce a výpočet. K lepšímu pochopení použij video na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo

Spočítej příklady 1 – 8 z učebnice str. 55 - 57

  • Konstrukce rovnoběžníku – podívej se na konstrukce B,C,D na str. 51-53 a tyto konstrukce si podobně jako konstrukce trojúhelníku narýsuj do sešitu. Příklady budou obsahovat rozbor, konstrukci a popis.

Celá tato tvoje činnost by měla být zvládnuta do 27. března. Přeji vám hodně úspěchů. 

Soubor s výše uvedeným obsahem je umístěn na této stránce dole.