Matematika

3. 12. - 7. 12. 2018

I nadále jsme procvičovali kapitolu DĚLITELNOSTI. Nově jsme si přišli na pravidla, kdy je číslo dělitelné číslem tři, čtyři, šest, sedm, osm a devět. Známe pojmy prvočíslo a číslo složené.

26. 11. - 30. 11. 2018

Známe pojmy, kdy je číslo dělitelné, násobek, dělitel, množina všech dělitelů. Nově jsme se naučili, kdy je číslo dělitelné deseti, pěti a dvěma. A na znaky dělitelnosti jsme si přišli úplně sami. 

19. 11. - 23. 11. 2018

Seznámili jsme se s novou kapitolou - DĚLITELNOST. Víme, kdy je číslo dělitelné a kdy není dělitelné. Známe pojmy dělitel, násobek, množina všech dělitelů. Opakujeme pojmy součet, součin, rozdíl a podíl.

12. 11. - 16. 11. 2018

Procvičovali jsme dělení desetinného čísla číslem přirozeným a dělení desetinného čísla číslem desetinným. Na toto téma jsme si napsali písemnou práci.

5. 11. - 9. 11. 2018

Procvičovali jsme dělení desetinného čísla číslem přirozeným a dělení desetinného čísla číslem desetinným.

29.10. - 2.11. 2018

Po prázdninách jsme se seznámili s tím, jak jsme zvládli naši první hodinovou písemnou práci. A seznámili jsme s novým učivem, kterým je dělení desetinného čísla číslem přirozeným.

22. - 26. 10. 2018

Po celý týden jsme procvičovali sčítání, odčítání a násobení desetinných čísel. Dále dělení desetinných čísel číslem 10, 100, 1000. Své znalosti a dovednosti z těchto okruhů jsme pak uplatinili při hodinové písemné práci.

15. 10. - 19. 10. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení desetiných čísel číslem 10, 100 a1000. Dále jsme desetinná čísla násobili. V pátek tj. 26. října si napíšeme hodinovou písemnou práci, na kterou se budeme ještě v průběhu celého týdne připravovat.

8.10. - 12.10. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání desetinných čísel. Připomněli jsme si násobení a dělení desetinných čísel číslem 10, 100 a 1000.

1.10. - 5. 10. 2018

Procvičovali jsme dělení přirozených čísel.  Umíme pracovat s pojmy desetinný zlomek, sestupně a vzestupně. Desetinná čísla jsme porovnávali a seřazovali jsme je dle velikosti. Desetinná čísla umíme zaokrouhlovat. Připomněli jsme si sčítání a odčítání desetinných čísel, které jsme procvičovali.

24. 9. - 27. 9. 2018

Procvičovali jsme sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel. Připoměli jsme si pojem desetinného čísla, setkání se s desetinnými čísly v praxi. Známe pojem desetinný zlomek a umíme jej převést na desetinné číslo. Pracovali jsme s číselnou osou a porovnávali jsme desetinná čísla dle velikosti.

17. 9. - 21. 9. 2018

Celý týden jsme procvičovali sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel. Přirozená čísla jsme dělili jednociferným i dvojciferným číslem. Dále jsme procvičovali čtení s porozuměním a ověřili jsme si své znalosti při řešení slovních úloh.

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakovali jsme početní operace s přirozenými čísly a přednost matematických operací. Přirozená čísla jsme sčítaly, odčítaly, násobily a dělily. Známe pojmy součet, součin, rozdíl a podíl.