Matematika

10. 6. - 14. 6. 2019

Opakování učiva 6. ročníku.

3. 6. - 7. 6. 2019

Napsali jsme si záverečnou písemnou práci. Opakovali jsme učivo, které jsme se v průběhu školního roku naučili.

27. 5. - 31. 5. 2019

Objem krychle a kvádru. Převody jednotek objemu.

20. 5. - 24. 5. 2019

Objem krychle a kvádru. Převody jednotek objemu.

13. 5. - 16. 5. 2019

Vlastnosti a zobrazení krychle a kvádru. Objem krychle a kvádru. Převody jednotek objemu.

6. 5. - 10. 5. 2019

Vlastnosti a zobrazení krychle a kvádru. Objem krychle a kvádru.

29. 4. - 3. 5. 2019

Vlastnosti a zobrazení krychle a kvádru.

22. 4. - 26. 4. 2019

Zopakovali jsme si výšky a těžnice trojúhelníku,  kružnici opsanou trojúhelníku a nově jsme se naučili postup konstrukce kružnice vepsané trojúhelníku.

15. 4. - 19. 4. 2019

Výšky a těžnice trojúhelníku. Kružnice opsaná trojúhelníku.

8. – 12. 4. 2019

Trojúhelník a jeho vlastnosti, vnitřní úhly, rozdělení trojúhelníků. Souhrnné opakování na úhly a trojúhelník.

1. 4. - 5. 4. 2019

Trojúhelník a jeho druhy, vnitřní úhly trojúhelníku, součet vnitřních úhlů trojúhelníku a trojúhelníková nerovnost.

25. 3. - 29. 3. 2019

Součet a rozdíl úhlů, převod úhlů na minuty, stupně a osová souměrnost.

18. 3. - 22. 3. 2019

Osová souměrnost.

11. 3. - 15. 3. 2019

Součet a rozdíl úhlů, převod úhlů na minuty, stupně a osová souměrnost.

4. 3. - 8. 3. 2019

Součet a rozdíl úhlů, převod úhlů na minuty a stupně.

18. 2. - 22. 2. 2019

Úhly vrcholové a vedlejší. Úhly jsme nově převáděli ze stupňů na minuty a obráceně.

Krásné prázdniny všem :)!!!

11. 2. - 15. 2. 2019

Hlavní náplňí práce v hodinách byla konstrukce úhlů, které jsou větší než 180°. Dále umíme rozpoznat dvojice úhlů vrcholových, dvojice úhlů vedlejších a umíme je postupně dopočítávat.

4. 2. - 8. 2. 2019

Procvičovali jsme měření úhlů a přenášení úhlů. Naučili jsme se součet a rozdíl úhlů, ať už graficky, nebo početně.

28. 1. - 1. 2. 2019

Procvičovali jsme úhly - jejich označení, měření úhlů a sestrojení osy úhlu. Umíme rozpoznat úhel ostrý, pravý, tupý, přímý, větší než 180° a úhel plný. V úterý si napíšeme první písemnou práci z geometrie.

21. 1. - 25. 1. 2019

Opakovali jsme geometrickou symboliku rovinných geom. útvarů. Pracovali jsme s úhly - jejich označení, měření úhlů a sestrojení osy úhlu. Rozumíme pojmům úhel ostrý, pravý, tupý, přímý, větší než 180° a úhel plný.

14.1. - 18.1.2019

Opakovali jsme geometrickou symboliku rovinných geom. útvarů a začali pracovat s úhly. Jejich označení, měření, sestrojení osy úhlu. Je důležité mít dobré pomůcky - trojúhelník, úhloměr, použitelné kružítko.

7. 1. - 11. 1. 2019

Opakovali jsme pojmy z dělitelnosti. Procvičovali jsme rozklad na součin prvočísel, který jsme uplatnili při výpočtu největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku.

3. 1. - 4. 1. 2019

Opakovali jsme vše z pojmů dělitelnosti, procvičovali rozklad na součin prvočísel a nově jsme se naučili výpočet největšího společného dělitele.

10. 12. - 21. 12. 2018

Procvičovali jsme znaky dělitelnosti. Umíme použít pojmy prvočíslo a číslo složené. Složená čísla rozkládáme na součin prvočísel a jde nám to :)!! V pondělí si napíšeme souhrnné opakování.

3. 12. - 7. 12. 2018

I nadále jsme procvičovali kapitolu DĚLITELNOSTI. Nově jsme si přišli na pravidla, kdy je číslo dělitelné číslem tři, čtyři, šest, sedm, osm a devět. Známe pojmy prvočíslo a číslo složené.

26. 11. - 30. 11. 2018

Známe pojmy, kdy je číslo dělitelné, násobek, dělitel, množina všech dělitelů. Nově jsme se naučili, kdy je číslo dělitelné deseti, pěti a dvěma. A na znaky dělitelnosti jsme si přišli úplně sami. 

19. 11. - 23. 11. 2018

Seznámili jsme se s novou kapitolou - DĚLITELNOST. Víme, kdy je číslo dělitelné a kdy není dělitelné. Známe pojmy dělitel, násobek, množina všech dělitelů. Opakujeme pojmy součet, součin, rozdíl a podíl.

12. 11. - 16. 11. 2018

Procvičovali jsme dělení desetinného čísla číslem přirozeným a dělení desetinného čísla číslem desetinným. Na toto téma jsme si napsali písemnou práci.

5. 11. - 9. 11. 2018

Procvičovali jsme dělení desetinného čísla číslem přirozeným a dělení desetinného čísla číslem desetinným.

29.10. - 2.11. 2018

Po prázdninách jsme se seznámili s tím, jak jsme zvládli naši první hodinovou písemnou práci. A seznámili jsme s novým učivem, kterým je dělení desetinného čísla číslem přirozeným.

22. - 26. 10. 2018

Po celý týden jsme procvičovali sčítání, odčítání a násobení desetinných čísel. Dále dělení desetinných čísel číslem 10, 100, 1000. Své znalosti a dovednosti z těchto okruhů jsme pak uplatinili při hodinové písemné práci.

15. 10. - 19. 10. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení desetiných čísel číslem 10, 100 a1000. Dále jsme desetinná čísla násobili. V pátek tj. 26. října si napíšeme hodinovou písemnou práci, na kterou se budeme ještě v průběhu celého týdne připravovat.

8.10. - 12.10. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání desetinných čísel. Připomněli jsme si násobení a dělení desetinných čísel číslem 10, 100 a 1000.

1.10. - 5. 10. 2018

Procvičovali jsme dělení přirozených čísel.  Umíme pracovat s pojmy desetinný zlomek, sestupně a vzestupně. Desetinná čísla jsme porovnávali a seřazovali jsme je dle velikosti. Desetinná čísla umíme zaokrouhlovat. Připomněli jsme si sčítání a odčítání desetinných čísel, které jsme procvičovali.

24. 9. - 27. 9. 2018

Procvičovali jsme sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel. Připoměli jsme si pojem desetinného čísla, setkání se s desetinnými čísly v praxi. Známe pojem desetinný zlomek a umíme jej převést na desetinné číslo. Pracovali jsme s číselnou osou a porovnávali jsme desetinná čísla dle velikosti.

17. 9. - 21. 9. 2018

Celý týden jsme procvičovali sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel. Přirozená čísla jsme dělili jednociferným i dvojciferným číslem. Dále jsme procvičovali čtení s porozuměním a ověřili jsme si své znalosti při řešení slovních úloh.

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakovali jsme početní operace s přirozenými čísly a přednost matematických operací. Přirozená čísla jsme sčítaly, odčítaly, násobily a dělily. Známe pojmy součet, součin, rozdíl a podíl.