Matematika

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakovali jsme početní operace s přirozenými čísly a přednost matematických operací. Přirozená čísla jsme sčítaly, odčítaly, násobily a dělily. Známe pojmy součet, součin, rozdíl a podíl.