Matematika

20.-24.1.2020

Dělitelnost

- Erastothenes a prvočísla

- znaky dělitelnosti 2, 5, 10, 100, …


6.B byla spojena s 6.A, tak jsme v druhé půlce týdne procvičovali operace s desetinnými čísly a aritmetický průměr.


Pro nemocné: Hlavně odpočívejte a brzy se uzdravte! Kdybyste potřebovali procvičovat, tak nahlédněte do Učebnice matematiky 2. díl strany 50 -65. Cvičení v pracovní sešitu jsme prozatím odložili.


13.-17.1.2020

Pololetní opakování


Dělitelnost

- hledání dělitelů, soudělná a nesoudělná čísla

- Erastothenes a prvočísla


V pondělí 20.1.2019 test na dělitelnost - hledání všech dělitelů, soudělná a nesoudělná čísla (známka se počítá do druhého pololetí)!

6.-10.1.2020

Úspěšné vykročení do nového roku 2020


Dělitelnost přirozených čísel (nosit 2. část učebnice a hlavně pracovní sešit)

- pojmy: násobek, dělitel, prvočíslo, soudělná a nesoudělná čísla

- hledání násobků a dělitelů čísel


!!!Pololetní opakování!!! - v úterý 14.1. pololetní test

- zaokrouhlování

- celá i desetinná čísla: sčítání, odčítání, násobení, dělení beze zbytku, dělení se zbytkem

- převody jednotek délky, povrchu a objemu

- krychle a kvádr - teorie, vlastnosti, povrch a objem (včetně slovních úloh)

- vše jen výpočty a teorie; není třeba nosit rýsovací potřeby


16.-18.12.2019

Kvádr

- výpočet povrchu a objemu kvádru, převody jednotek


9.-13.12.2019

Kvádr

- rýsování sítě a kvádru

- výpočet povrchu a objemu kvádru, převody jednotek


2.-6.12.2019

Tělesa z krychlí, převody jednotek


Kvádr

- vlastnosti kvádru v porovnání s krychlí

- pojmy: vrchol, hrana, stěna, podstavy a plášť, protější a sousední stěny, stěnová a tělesová úhlopříčka

- vzorce objem a povrch


25.-29.11.2019

Krychle - sítě


Tělesa z krychlí - objem a povrch


Převody jednotek - opakování, procvičování (včetně aru, hektaru)


18.-22.11.2019

Krychle

- objem krychle

- konstrukce krychle v nadhledu zleva


11.-14.11.2019

Krychle

- pojmy: tělesová úhlopříčka

- povrch krychle, jednotky délky a povrchu


4.-7.11.2019

Krychle a kvádr

- pojmy: vrchol, hrana, stěna, protější a sousední stěny, stěnové úhlopříčky, horní a dolní podstava, plášť, síť


31.10.2019

Dělení desetinného čísla desetinným číslem

- v pondělí 4.11. TEST!!!


21.-25.10.2019

Desetinná čísla

- dělení desetinných čísel desetinným číslem


14.-18.10.2019

Desetinná čísla

- násobení desetinných čísel

- dělení desetinných čísel přirozeným číslem


7.-11.10.2019

Desetinná čísla

- převody jednotek

- násobení desetinných čísel přirozeným číslem

- násobení desetinných čísel desetinným číslem


V úterý 15.10. - test na násobení d.č.


30.9. - 4.10.2019

Operace s desetinnými čísly

Použití desetinných čísel v převodu jednotek délky, povrchu / obsahu a objemu


Úterý 8.10. - test na procvičované převody jednotek