Matematika

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM!

A než začnou je tu pro vás ještě jeden Kahoot! Snad se vám bude líbit :-)

PIN 05654852 nebo přímý odkaz

https://kahoot.it/challenge/05654852?challenge-id=1e9d0d52-e3fd-4ae8-aa01-78d82acfffde_1592684682912


od 15.6.2020

Prázdniny se blíží a tak pomalu finišujeme. Dobrovolné úkoly můžete posílat do neděle 14.6., 20 úloh k procvičení do úterý 16.6. 12,00. Poté už uzavírám známky. Aktuální přehled známek můžete vidět na stránkách školy v žákovské knížce. Pokud jsem někomu něco nezapsala, tak se určitě včas ozvěte.


Učivo do konce školního roku

Ve škole budeme procvičovat, rýsovat a vysvětlovat, co vám není jasné. Zkuste to i doma. Do konce roku zbývá už jen jediné téma - grafické i početní sčítání a odčítání úhlů. Odpovídající kapitoly najdete ve 3. dílu učebnice - kapitola 1.4 a v kapitole 1.2 se podívejte na jednotky velikosti úhlů -  jde to nejen ve stupních, ale i v minutách (strana 12). Grafické sčítání a odčítání je pomocí přenášení velikosti úhlu kružítkem. A početně? Prostě jen sečtete či odečtete čísla, jen pozor na minuty. Zkuste si úlohy 20/13, 14, 21/15, 18 a 19.DOBROVOLNÝ ÚKOL (pošlete na můj e-mail):

Vypracujte úlohy z pracovního sešitu - strana 147/2-5.

Učivo pro období uzavření školy - historie a všeobecné informace

Odkud čerpat informace (postupně se bude objevovat):

- prezentace přiložené zde k výuce

- učebnice matematiky


Co procvičovat (postupně se bude objevovat):

- podle učebnice

- Kahoot!

- pracovní sešit (PS)


Co dělat, když něčemu nerozumím, nejde mi to nebo chci úlohy navíc:

- kdykoliv s jakýmkoliv dotazem na mne, jsem vám plně k dispozici přes e-mail bristelova@zskunup.cz


11.3. - 13.3.

Úhel

- opakování učiva z 5. ročníku - pojmy: vrchol, ramena, nulový, ostrý, pravý, tupý přímý

- písmena řecké abecedy: alfa, beta, gama, delta, ró, pí

- měření velikosti úhlu, rýsování úhlu určité velikosti

- vzájemná poloha bodu a úhlu - bod náleží (patří) nebo nenáleží (nepatří) úhlu


- prostudujte učebnici strany 3-5 a projděte úlohy 1-3 (lze zkontrolovat vzadu v učebnici)

- další teorie strana 9-11 a 14

- pracovní sešit 127/3 a 5; 129/14; 133/1-2; 134/4-135/9; 136/12; 140/1; 141/4 a 7; 143/1-2 (tyto úlohy budou základem pro další práci a novou teorii)

- teorie kromě učebnice též v přiložené prezentaci (viz nahoře soubor Úvod - úhly)


14.3. -  20.3.

Úhel

- vedlejší úhly, vrcholové úhly


- na základě úloh v PS na straně 143 jste kromě vedlejších úhlů, objevili i úhly vrcholové - více k tomu teorie v přiložené prezentaci nahoře (Úhly vrcholové a vedlejší) a též 3. díl učebnice strana 15, případně video na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI nebo https://www.youtube.com/watch?v=rALy_JQuSnQ

- procvičujte v PS úlohy na stranách 144-145 a pokud by to pro vás bylo málo, pak můžete nahlédnout i do učebnice na stranu 16:-)

* Dobrovolná úloha za jedničku:

- Narýsujte vždy dva libovolné 3, 4, 5ti a 6ti úhelníky (budete mít celkem 8 útvarů)

- U každého úhelníku změřte všechny vnitřní úhly a sečtěte jejich velikost

- Výsledky porovnejte a zkuste v nich najít pravidlo

- Přehledně zpracované výsledky (naměřené hodnoty a součty) a vaše závěry pošlete na můj e-mail


23.3. -  27.3.

Úhel

- vedlejší a vrcholové úhly

- součet vnitřních úhlů troj- / čtyřúhelníků

- dopočítávání úhlů


Teorie vychází z vašich domácích úkolů a je shrnutá v přiložené prezentaci. Něco také případně najdete v 3. dílu učebnice na stranách 33-36.

Procvičujte v pracovním sešitu 127/4, 133/3, 135/10 (lze použít, kdo má dobrovolný úkol z minula), 136/11 a 13, 141/5-7, 161/1 a 2 a také podle učebnice strany 36-37/3-7

+ *Těžší úlohy k procvičování 131/19 a 22, 137/14 a 15, 142/8 a 10, 146/11 a 12


* Dobrovolná úloha za jedničku (soubor nebo výsledky pošli na můj e-mail):

BUĎ Nastuduj si, co jsou to souhlasné a střídavé úhly a dokaž, proč se jejich velikosti rovnají (základ najdeš

         ve 3. dílu učebnice na straně 17 nahoře, zbytek je na tobě). Připrav v libovolném formátu tak, aby to mohlo

         fungovat jako učební materiál pro tvé spolužáky.

NEBO Nastuduj si, co jsou to souhlasné a střídavé úhly. Na základě toho, co už umíš, dopočítej všechny

            vyznačené úhly v přiloženém souboru Náčrtky.


30.3. -  3.4.

Úhel                        Úsečka

- osa úhlu               - střed a osa úsečky


Vše už byste měli znát z 5. ročníku. Pro osvěžení ji najdete i v přiložené prezentaci (viz nahoře), kde je i dobrovolný úkol na jedničku - dva narýsované obrazce podle návodu právě s využitím osy úhlu a osy úsečky. V prezentaci najdete i odkazy na instruktážní videa:-)

Procvičujte v pracovním sešitu 128/7-10, 130/15-16, 140/2

+ *Těžší úlohy k procvičování 130/17, 131/20, 138/16-18. 142/9, 145/11-12


14.4. -  17.4.

A co se budete učit (staro)nového? Úhly v trojúhelníku. Je jasné, že jsou tři. Také už víte, že jejich součet je 180 stupňů. A možná i znáte ostroúhlé, pravoúhlé a tupoúhlé trojúhelníky. Jak je poznáte? Podívejte se na stranu 35-36 v 3. dílu učebnice. Je s nimi spojen i dobrovolný úkol. A co procvičovat? Určitě popřemýšlejte o bodu G na straně 35. Ze strany 36 zkuste úlohy 3 a 4. Ve 4 se objevují vedlejší a vrcholové úhly k vnitřním úhlům trojúhelníku. Pro ty vedlejší u trojúhelníku existuje speciální název = vnější úhel. Více se k tomu dočtete na straně 33. Zkuste si i úlohy 33/1 a 34/2.


A teď konečně ten DOBROVOLNÝ ÚKOL:

BUĎ narýsujte 3 trojúhelníky, kdy velikost strany AB = velikosti strany BC = 5 cm a úhel alfa (neboli úhel BAC) je:

  1. 60 stupňů
  2. 90 stupňů
  3. 120 stupňů

      U všech 3 trojúhelníků změřte velikost strany AC a úhly beta (úhel ABC) a gama (úhel ACB). Pokud navíc

     popřemýšlíte o výsledcích a napíšete mi, na co jste přišli, tak to bude úplně skvělé.


NEBO vytvořte pro spolužáky studijní materiál s pomůckami pro zapamatování na téma: rovnostranný, rovnoramenný a "obyčejný" trojúhelník, vysvětlení, co je trojúhelníková nerovnost (strana 39 v učebnici).


20. -  24.4.

Teorii jsem pro vás připravila zpracovanou do prezentace v příloze. Tentokrát vás čeká trochu rýsování. Je tam i jedna úloha k procvičení. Zkuste si i pár úloh z učebnice - např. 39/1 a 2, 40/4. A také připojuji prezentaci jednoho z vás na téma rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník! Tak se na ni určitě podívejte.


DOBROVOLNÝ ÚKOL:

BUĎ zkuste najít a pojmenovat všechny možné situace pro vzájemnou polohu:

         - bodu a přímky

         - dvou přímek

NEBO najděte co nejvíce trojúhelníků v přiloženém souboru (buď uveďte přesný správný počet nebo stačí minimálně 18 trojúhelníků, ale k tomu náčrtky, kde jsou)


27.-30.4.

Teorie žádná nová (dole najdete prezentace, kdybyste si chtěli zopakovat). Procvičujte si rýsování trojúhelníků a jejich vlastnosti. Přemýšlejte, jak poznáte rovnostranné, rovnoramenné a "obyčejné"  (obecné, různostranné) trojúhelníky; jaké vlastnosti mají ostroúhlé, tupoúhlé a pravoúhlé trojúhelníky a opět nezapomeňte, že součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180º.

Tentokrát si opakujte podle sbírky (kontrola výsledků buď vzadu v učebnici nebo samozřejmě přese mne:-)): strana 142/2-4, 143/7a-b, 9, 144/11a-d, k narýsovaným trojúhelníků podle úloh 144/1-2A dopiš jejich typ jak podle délky stran (rovnostranný, rovnoramenný či jiný), tak podle velikosti vnitřních úhlů (ostroúhlý, tupoúhlý či pravoúhlý).


DOBROVOLNÝ ÚKOL:

BUĎ zkuste najít a pojmenovat všechny možné situace pro vzájemnou polohu:

         a) bodu a přímky

         b) dvou přímek


NEBO narýsuj trojúhelníky a vyřeš úlohy ze sbírky na straně 144/12 a 13


4.-7.5.

Teorie opakování - co je to bod, úsečka, polopřímka, přímka. Teorie v příloze (díky Danieli za její přípravu :D) a také v učebnici 1. dílu na stranách 40 a 41. Můžete se podívat na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=MThX0sMP2rk - co je úsečka, polopřímka, přímka

https://www.youtube.com/watch?v=LffrT815kqI - bod leží / neleží

https://www.youtube.com/watch?v=eOo2DJ_g1qc - procvičování

V učebnici najdete i úlohy k procvičování na stranách 41 a 42.


DOBROVOLNÝ ÚKOL - opakování osové souměrnosti:

BUĎ najděte ve svém okolí 3 osově souměrné předměty, budovy, zvířata... nebo si postavte něco souměrného

         z kostek, něco vytvořte, upečte... Je to na vás. Budu moc ráda, když zapojíte fantazii. Vaše objevy či

         výtvory vyfoťte a vyznačte na nich osu souměrnosti (jde např. v malování či Wordu) a pošlete na můj

         e-mail.

NEBO si pohrajte se svou vlastní fotografií - složte si svoje dvě levé a svoje dvě pravé půlky (jde např. také

            v malování či Wordu přes "obrázek" - "překlopit") a pošlete na můj e-mail. Pro inspiraci přikládám moji

            upravenou fotografii (soubor MB). Dobré je mít svou tvář co nejvíce rovně (otáčet lze třeba ve Wordu).


11.-15.5.

Doufám, že jste si připomněli, co je to bod, úsečka, polopřímka, přímka. Nyní pokročíme trochu dál a zkusíme si je zobrazovat v osové souměrnosti. Osovou souměrnost si určitě pamatujete z dřívějška, ale nyní ji budeme konstruovat pomocí kružítka. Teorii najdete v 3. dílu učebnice na stranách 26-28. Možná bude ale lepším pomocníkem pro pochopení video - zkuste třeba toto:

https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE

nebo Matýskovu matematiku (sice pro mladší ročníky, ale celkem názorné :-))

https://www.youtube.com/watch?v=P1ec9Kdh6pM

a jednoduché cvičení:

https://www.youtube.com/watch?v=6OKSKEjTA7s


V učebnici najdete i úlohy k procvičování na stranách 28 a 29.


DOBROVOLNÝ ÚKOL (pošlete na můj e-mail):

BUĎ podle pravítka / kružítka napište jedno písmeno (nejlépe třeba z vašeho jména, jenom prosím ne "I" :D), narýsujte osu o tak, aby neprocházela písmenem a poté s využitím znalosti osové souměrnosti narýsujte obraz tohoto písmene (jak na to najdete v příloze :)).

NEBO rozkódujte obrázek v přiloženém souboru a rozhodněte, jestli je osově souměrný.


18.-22.5.

Tento týden vás čeká shodnost a přenášení úhlu. Teorii najdete ve 3. dílu učebnice jako podkapitolu 2.1 (strany 23-25) a 1.1 (jen strany 6-7). Projděte si také úlohy 7/4-5 a 24/1, 3 a 25/4, 7 a případně i ostatní úlohy z těchto stran. Správné řešení najdete vzadu v učebnici. Vyřešte také úlohy v pracovním sešitu na straně 127/1-2 a 129/11 a 13. Opět mám pro vás i video - přenášení úhlu najdete na:

https://www.youtube.com/watch?v=0G56uqpeCcA


DOBROVOLNÝ ÚKOL (pošlete na můj e-mail):

BUĎ vyřešte úlohy 130/18 a 147/1

NEBO vyřešte úlohu 131/23


25.-29.5.

Zase se na chvíli vrátíme k trojúhelníkům. Tento týden si vyzkoušíte rýsovat výšky a těžnice trojúhelníka. Teorii opět najdete v učebnici a mám pro vás i videa. Začneme výškou - tedy nejkratší vzdáleností mezi vrcholem a protější stranou. Jak se rýsuje? Výška k určité straně je na tuto stranu kolmá a prochází protějším vrcholem. Zní to složitě? Není to tak hrozné - podívejte se do 3. dílu učebnice na kapitolu 3.3 (strany 41-42) a na toto video:  https://www.youtube.com/watch?v=aELORN7yW0I - stačí do času 7:35, ale můžete i dál

Těžnice je naopak spojnice mezi vrcholem a středem protější strany. Na první pohled jednodušší, ale na rýsování složitější. Nejprve si totiž musíte najít středy stran a potom teprve rýsovat. Vše najdete opět ve 3. dílu učebnice v kapitole 3.4 (strany 44-45) a na následujícím videu:  https://www.youtube.com/watch?v=GlL-AcKQpMw - stačí do času 10:30, ale můžete i dál

Pěkné je také toto video, kde najdete spoustu zajímavých informací o trojúhelníku a právě také informace o výškách a těžnicích (mezi 7:38 a 11:43): https://www.youtube.com/watch?v=jy1lapZ3RU8

A co si procvičovat - rýsování i přemýšlení podle učebnice? Výšky 43-44/1-6 (u úloh 3 a 4 úplně stačí A nebo B) a těžnice 46-47/1-6 (u úloh 1 a 6 úplně stačí A nebo B) Komu nestačí, najde další úlohy ve sbírce :-)

Kdybyste s čímkoliv měli problém, určitě se ozvěte!


DOBROVOLNÝ ÚKOL (pošlete na můj e-mail):

BUĎ ověřte fyzikální vlastnosti těžiště trojúhelníku = narýsujte libovolný trojúhelník a najděte jeho těžiště

- rýsujte na pevnější materiál (čtvrtka, krabice od něčeho nebo polystyren, balza, ...)

- trojúhelník "vystřihněte" a postavte těžištěm na hrot tužky nebo špejle

- vyfoťte a pošlete


NEBO narýsujte vše podle úlohy 148/12 ve Sbírce a vyfocené pošlete.

1.6.-5.6.

Měli byste už umět narýsovat těžnice i výšky trojúhelníků. Tento týden se podíváme na kružnici opsanou a vepsanou. Vepsanou už někteří z vás potrénovali při relikvii smrti, tak věřím, že to zvládnete! V učebnici se tomuto tématu věnuje kapitola 3.5 - je to tam pěkně popsané a zdůvodněné, tak si to nastudujte. Kdo potřebuje vysvětlit víc, tak se zkuste podívat na youtube třeba pod ZŠ Štípa najdete podrobná videa nebo tady odkazy na kratší instruktáže:

https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk

https://www.youtube.com/watch?v=bi0L1brZtM4

Samozřejmě se můžete kdykoliv ozvat mně a zkusíme to probrat individuálně. Procvičte si podle úloh v učebnici. Minimálně byste měli narýsovat vše podle Sbírky strana 152/9A a dále doporučuji 151/2A a 152/7A.DOBROVOLNÝ ÚKOL (pošlete na můj e-mail):

BUĎ narýsujte vše podle úlohy 151/3 ve Sbírce a vyfocené pošlete.

NEBO vyplňte 100% správně text na stránkách https://www.skolasnadhledem.cz/game/3845 a pošlete mi PrintScreen vašeho výsledku.