Matematika

18.9. - 22.9.2017

V tomto týdnu jsme opakovali operace s přirozenými čísly a procvičovali jsme slovní úlohy. Ve čtvrtek jsme psali opakovací písemku. V geometrii jsme procvičovali obsah a obvod čtverce a obdélníku ve slovních úlohách. Příští týden ve středu budeme psát krátkou písemku na toto téma.

4.9. - 15.9.2017

Během těchto dvou týdnů jsme opakovali učivo 5. ročníku - dělení dvojciferným číslem, sčítání,odčítání a porovnávání desetinných čísel, početní operace se závorkami s přirozenými čísly, rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníku, převody jednotek.

Ve čtvrtek jsme psali opakovací prověrku, která měla žákům napovědět, co by si měli ještě procvičit.