Matematika

3.12. - 7.12.2018

Ješte jsme dělili jednociferným číslem a pak jsme se pustili do zlomků. Řešili jsme jejich znázornění v zadaném celku, výpočty i slovní úlohy na zlomky.

26.11. - 30.11.2018

Pořádně jsem procvičili římské číslice - i ve výpočtech! A pustili jsme se do těžších příkladů s číslicemi arabskými - počítali jsme písemné násobení (i čtyřciferným číslem), hlídali jsme, jak máme zvládnout a zapsat násobení nulou (nesmím vytvořit řádek se samými nulami). A přidali jsme i jednodušší písemné dělení.

19.11. - 23.11.2018

Počítali jsme obvody všech známých útvarů a pak jsme změnili téma na římské číslice. A páťákům se dařilo - dokonce vymysleli i vlastní říkanku na zapamatování římských číslic!

12.11. - 16.11.2018

Pokračujeme v geometrii, máme za sebou přehled všech trojúhelníků i čtyřúhelníků, ty i s úhlopříčkami. U všech útvarů jsme si vyvodili nebo zopakovali i jejich obvod. Také jsme pracovali s úhly, víme, co to je úhel pravý a přímý. Umíme matematické symboly - právě u úhlů, polopřímek a úseček jsme je procvičovali.

5.11. - 9.11.2018

Celý týden jsme se věnovali geometrii. Rýsovali jsme trojúhelníky i čtyřúhelníky, rovnoběžky i kolmice. A také grafický součet a rozdíl zadaných úseček.

22.10. - 2.11.2018

Důkladně jsme procvičili jednotky času a ještě všechny jednotky zopakovali v pracovních listech. Počítali jsme také příklady na sčítání a odčítání hodnot s jednotkami a řešili jsme slovní úlohy na délku, hmotnost i čas. Po opakovací hodině jsme v pátek psali první velkou písemnou práci, v dalším krátkém týdnu jsme se vraceli k jednotkám, ale zároveň už jsme se věnovali geometrii - trénovali jsme přesnost, rychlost a hlavně pečlivost při práci s pravítkem a kružítkem.

15.10. - 19.10.2018

Pořád jednotky délky, hmotnosti a přidali jsme jednotky času. Také jsme odhadovali vzdálenosti (i s využitím krokování) a délky a pak je měřili pásmem a svinovacím metrem.

8.10. - 12.10.2018

Probírali jsme jednotky délky a hmotnosti, ty se objevily i ve slovních úlohách. Procvičovali jsme písemné násobení a dělení, porovnávali jsme čísla, opakovali jsme násobilku.

1.10. - 5.10.2018

Pořád procvičujeme slovní úlohy a všechny početní operace. V písemném násobení jsme se soustředili na příklady, kdy se v průběhu výpočtu objeví násobení nulou. A také jsme zaokrouhlovali.

24.9. - 27.9.2018

Řešili jsme příklady na pořadí početních operací, procvičovali jsme násobilku, důkladně jsme se zabývali slovními úlohami a opakovali jsme násobení a dělení 10, 100, 1000...

17.9. - 21.9.2018

Stále procvičujeme písemné i pamětné sčítání, odčítání a násobení, zpaměti dělíme jednociferným číslem. U slovních úloh pečlivě dodržujeme a zapisujeme všechny kroky, nesmíme zapomínat na psaní jednotek u výsledku! A procvičovali jsme také příklady na pořadí početních operací.

3. 9. - 14. 9. 2018

Máme za sebou první hodiny matematiky. Zopakovali jsme si písemné počítání (+, -, *), zaokrouhlování i násobilku. A také slovní úlohy. Procvičujeme nejen správnost, ale i rychlost!