Matematika

13.-17.1.2020

Dělení dvojciferným číslem

- procvičování dělení 10, 100, 1000.... 20, 30, 40, ….  (škrtání nul => úloha na dělení jednociferným číslem)

- procvičování písemného dělení jednociferným číslem (s "dlouhým ocáskem")

- dělení dvojciferným číslem lehčí i těžší úlohy (složitý zápis s "dlouhým ocáskem")

- jak si pomoci zaokrouhlováním

- jak poznám, že se "netrefím" do správného čísla (odečítám více než mohu x zbytek je moc velký), co dělat

- procvičovat lze podle učebnice (2. díl strany 3-7, 9-11)


6.-10.1.2020

Úspěšné vykročení do nového roku 2020


Dělení dvojciferným číslem - úvod (nosit 2. část učebnice)

- dělení a násobení 10, 100, 1000.... (škrtání / dopisování nul)

- dělení 20, 30, 40, ….  (škrtání nul => úloha na dělení jednociferným číslem)


!!!Pololetní opakování!!!

V pátek 10.1. pololetní test - zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení beze zbytku, dělení se zbytkem, římská čísla, hodiny, zlomky jako část koláčového grafu, výpočet části z celku (viz níže spravedlivé a nespravedlivé dělení), souřadnice bodů, typy úhlů

- vše jen výpočty a teorie; není třeba nosit rýsovací potřeby


16.-18.12.2019

Rovnice

- úvod do rovnic, základní postup výpočtu, jednoduché slovní úlohy


9.-13.12.2019

Souřadnice bodů

- pojmy: osa x a osa y, počátek souřadnic

- zaznamenávání bodů do soustavy souřadnic, zápis souřadnic bodu


Závěrečné opakování geometrie


Od pondělí opět noste sešity na aritmetiku - budeme počítat.


2.-6.12.2019

Úhel

- procvičování probrané látky

- nové pojmy: tupý, ostrý, nulový úhel


Rýsování

- úhel, kruh, kružnice, čtverec, obdélník


25.-29.11.2019

Trojúhelník

- rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku


Úhel

- pojmy: vrchol, ramena, pravý a přímý úhel

- používání úhloměru (rýsování úhlů, měření úhlů), zápis úhlu a jeho velikosti


18.-22.11.2019

Trojúhelník

- pojmy: vrchol, strana, úhel, rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý trojúhelník

- konstrukce trojúhelníků pomocí kružnic - zadány délky stran, konstrukce pravoúhlého trojúhelníka


11.-15.11.2019

Zlomky

- využití zlomků při "nespravedlivém" dělení - počítání např.: 2/3 z 21, 3/4 z 24, 5/4 z 256 apod.

- slovní úlohy se zlomky


V pondělí 18.11. test na slovní úlohy!!!

Od úterka noste rýsovací potřeby, nově budeme pracovat s úhloměrem -  kdo ho nemá, tak si ho, prosím, během týdne pořiďte.


4.-8.11.2019

Zlomky

- využití zlomků při spravedlivém dělení - počítání např.: 1/3 z 21, 1/4 z 24, 1/4 z 256 apod.

- výpočet zlomkem vyjádřené části celku - např. 2/3 z 21, 3/4 z 24, 2/7 z 49 apod.


31.10.-1.11.2019

Zlomky

- úvod do kapitoly - využití zlomků v běžném životě

- pojmy: čitatel, jmenovatel, zlomková čára

- jak správně zapsat a číst zlomek, jak zakreslit zlomek do "koláče"

V pondělí 4.11. test!!!


21.-25.10.2019

Geometrie

- konstrukce čtverce a obdélníku, úhlopříčky a jejich vlastnosti


Od příštího týdne opět počítáme (čekají nás zlomky), noste si malé linkované sešity, nechte doma rýsovací potřeby. 


14.-18.10.2019

Geometrie

- přímka, úsečka, polopřímka, bod

- rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, mnohoúhelníky)


7.-11.10.2019

Slovní úlohy s jednotkami délky


Čas

- jednotky času

- jak správně přečíst čas na hodinách, jak ho nastavit

- převody jednotek času

- sčítání a odčítání času


V pondělí 14.10. test a poté jízdní řády.


Od úterý 15.10. opakujeme geometrii. Doneste si všichni, prosím, rýsovací potřeby a vyměňte v aktovkách malý linkovaný sešit za sešit velký nelinkovaný.

30.9. - 4.10.2019

Římská čísla (Ivan Vezl Xenii Lesní Cestou Do Města) - jak je správně psát a číst

Převody jednotek délky - vše od kilometrů po milimetry (bez desetinných čárek)

Jednotky délky ve slovních úlohách


Od pondělí - slovní úlohy, převody jednotek času