Matematika

11.-15.11.2019

Zlomky

- využití zlomků při "nespravedlivém" dělení - počítání např.: 2/3 z 21, 3/4 z 24, 5/4 z 256 apod.

- slovní úlohy se zlomky


V pondělí 18.11. test na slovní úlohy!!!


4.-8.11.2019

Zlomky

- využití zlomků při spravedlivém dělení - počítání např.: 1/3 z 21, 1/4 z 24, 1/4 z 256 apod.

- výpočet zlomkem vyjádřené části celku - např. 2/3 z 21, 3/4 z 24, 2/7 z 49 apod.


31.10.-1.11.2019

Zlomky

- úvod do kapitoly - využití zlomků v běžném životě

- pojmy: čitatel, jmenovatel, zlomková čára

- jak správně zapsat a číst zlomek, jak zakreslit zlomek do "koláče"

V pondělí 4.11. test!!!


21.-25.10.2019

Geometrie

- konstrukce čtverce a obdélníku, úhlopříčky a jejich vlastnosti


Od příštího týdne opět počítáme (čekají nás zlomky), noste si malé linkované sešity, nechte doma rýsovací potřeby. 


14.-18.10.2019

Geometrie

- přímka, úsečka, polopřímka, bod

- rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, mnohoúhelníky)


7.-11.10.2019

Slovní úlohy s jednotkami délky


Čas

- jednotky času

- jak správně přečíst čas na hodinách, jak ho nastavit

- převody jednotek času

- sčítání a odčítání času


V pondělí 14.10. test a poté jízdní řády.


Od úterý 15.10. opakujeme geometrii. Doneste si všichni, prosím, rýsovací potřeby a vyměňte v aktovkách malý linkovaný sešit za sešit velký nelinkovaný.

30.9. - 4.10.2019

Římská čísla (Ivan Vezl Xenii Lesní Cestou Do Města) - jak je správně psát a číst

Převody jednotek délky - vše od kilometrů po milimetry (bez desetinných čárek)

Jednotky délky ve slovních úlohách


Od pondělí - slovní úlohy, převody jednotek času