Matematika

4.12. - 8.12. 2017

Díky zvířátkům dědy Lesoně, rovnoramenným vahám a početním hadům rozumíme pojmu rovnice. Víme, že levá a pravá strana rovnice musí být pořád v rovnováze. To, co uděláme na jedné straně rovnice musíme udělat i na té druhé. Základní rovnice už umíme řešit. Výsledky první písemky se dozvíme v pondělí.

27.11. - 1.12. 2017

Věnujeme se konstrukci trojúhelníků. Konkrétně typům trojúhelníků podle stran (různostranný, rovnoramenný a rovnostranný). Učím děti přesnosti konstrukce a správnosti zápisu při postupu. Žáci si sami přišli na to, že některé trojúhelníky nejdou sestrojit a proč. Ke konci týdne jsme od rýsování utekli k řešení základních rovnic.

20.11. - 24.11. 2017

Dokončili jsme téma zlomky. Pustili jsme se i do slovních úloh, ve kterých jsme využili naučené. Pracovali jsme s porozuměním textu. Napsali si na to vše písemku, známky jsou v obou žákovských knížkách. Ke konci týdne jsme začali s trojúhelníky. Jednak jejich vlastnosti a pak taky konstrukci. Učebnice str.29

13.11. - 17.11.2017

Celý čtyřdenní týden rozdělujeme celek na části (zlomky). Znovu jsme pracovali ve dvojicích s kostkami. Procvičili jsme si spoustu příkladů. Děti ví, jak vypadá celek, jak vypadá zlomek větší než jeden celek, umí porovnávat známé zlomky a ti šikovnější poznají dva stejné zlomky, které na první pohled vypadají zcela jinak. Ve středu jsme si na to napsali písemku a začali se věnovat porozumění textu ve slovních úlohách. Vše najdete ve školních sešitech, popř.v učebnici 48-50.

6.11. - 10.11. 2017

Jednotky času máme v "malíku". Tento týden jsme se učili rozdělit celek na části. Zlomky najdete v učebnici na str. 48-49. Vše jsme si vysvětlovali pomocí známé a osvědčené metody: rozděl pizzu. Jednu hodinu jsme zakusili školu hrou podle Komenského. Děti pracovaly ve dvojicích s určitým  množstvím kostek a ty rozdělovaly podle zadání. 

Na tomto odkazu můžou žáci procvičovat formou hry:

http://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_en.html

30.10. - 3.11. 2017

Jednotky hmotnosti v převodech, slovních úlohách, ve hře Milionář a v neposlední řadě v kontrolní písemné práci. Tím vším si žáci tento týden prošli. Navíc jsme se pustili do počítání s jednotkami času. Vždy jsme si na začátku hodiny zkusili příklad z přijímacích zkoušek na gymnázium.  Učebnice str. 27, 35.

16.10. - 25.10. 2017

Celý týden se věnujeme převodům jednotek délky. Ukázali jsme si mnemotechnickou pomůcku pomocí prstů na ruce. Pracujeme s příklady z učebnice (str.19 - 20), předtištěným zadáním a s webovými stránkami www.onlinecviceni.cz, kde si žáci můžou procvičovat i doma. V pátek si napíšeme písemku na převody jednotek délky.

Vážením jsme odstartovali další téma a tím je hmotnost. Napsali jsme si převody jednotek a počítáme s nimi. Učebnice str. 27. 

9.10. - 13.10. 2017

Napsali jsme si úspěšnou písemku na zápis římských čísel. Výsledky jsou v obou Žk. Tento týden s nimi počítáme. K procvičení jsme využili i skupinovou práci, výrobu skládačky pro druhou pátou třídu. V pátek si napíšeme ještě písemku na počítání s římskými čísly a vrhneme se do převodů jednotek. DÚ na víkend Učebnice str.19/1,3.

2.10. - 6.10. 2017

Do geometrie jsme přidali úhly. Děti by měly umět pojmenovat typy úhlů (nulový, ostrý, pravý, tupý a přímý). Znají symboliku pro jejich zápis, pro body náležející danému úhlu. Napsali jsme si na to písemku. Na víkend se mají žáci naučit psaní římských čísel. Stačí si procvičit příklady z učebnice na straně 46 - 47.

25.9. - 29.9. 2017

Zabýváme se rovinnými útvary (body, úsečky, polopřímky a přímky). Umíme je narýsovat a zapsat je pomocí geometrické symboliky. Víme, že geom.symbolika je nutná pro popis útvarů, určení jejich vzájemné polohy a k popisu vztahu mezi nimi. V pátek si napíšeme písemku na geometrickou symboliku (bod A leží na přímce AB, zapsat různoběžky, kolmice, rovnoběžky, bod D neleží na polopřímce CD,...)

18.9. - 22.9. 2017

Procvičovali jsme to, co má v řešení příkladu přednost a názvosloví matematických operací (+, -, ., :). Na dvě hodiny jsme se dostali do prostředí obchodů a řešili jsme reálné situace. Učebnice str. 7 cv. 1, str. 9 cv. 9, str.11 cv. 3, 5, str.17 cv. 1, str.20 cv. 7, str. 25 cv. 4, 6 a příklady v sešitě. Napsali jsme si na to písemku, kterou děti zvládly výborně.

4.9. - 15.9.2017

Opakujeme a prohlubujeme učivo 4.ročníku. Napsali jsme si dvě písemky na probrané učivo. Známky jsou v papírové i webové Žk. Učebnice str. 3-6