Matematika

4. 6. - 8. 6. 2018

Probrali jsme téma Průměr a sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, vybrané úlohy z uč. str. 38, 39, 43 a na str. 40 jsme rýsovali grafický součet úseček. 

28. 5. - 1. 6. 2018

Dalším tématem byly nerovnice na str. 29 v uč., pokračovali jsme v procvičování zlomků, uč. str. 32, 33

21. 5. - 25. 5. 2018

Řešili jsme slovní úlohy na str. 24 v učebnici, vyvodili jsme a počítali obsah obdélníku, str. 22, 23, cv. 8 mají děti za úkol dopočítat

14. 5. - 18. 5. 2018

Pokračovali jsme v procvičování učiva o zlomcích, řešili jsme úlohy o známých osobnostech (uč. str. 17, 19),
v geometrii jsme se učili rýsovat rovnoběžník, na str. 14 jsme udělali postupy z cv. 1, 2.

7. 5. - 11. 5. 2018

Pokračovali jsme v učivu o zlomcích na str. 16, ukazovali jsme si, jak vypočítat osminu, čtvrtinu, polovinu z daného čísla. V geometrii jsme zopakovali obdélník a čtverec na str. 6 a začali jsme Rovnoběžníky, udělanou máme str. 10, vše v učebnici.

30. 4. - 4. 5. 2018

Pokračovali jsme v učivu Zlomky. Prakticky jsme rozdělovali kruhy a čtverce na určitý počet dílů, pracovali jsme s pojmy polovina, třetina,...desetina, atd., učili jsme se zlomky zapisovat, uč. str. 12, 13, 15

23. 4. - 27. 4. 2018

Zopakovali jsme početní výkony s přirozenými čísly, řešili jsme některá vybraná cvičení z uč. str. 7 - 9. Začali jsme úvod ke kapitole Zlomky, děti mají ve školním sešitě udělaný úkol 2 za str. 12

16. 4. - 20. 4. 2018

Začali jsme pracovat s 3. dílem učebnice, opakujeme čísla do milionu, porovnávání čísel, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, v PS jsme pokračovali po str. 8, děti mají udělaný různý počet úloh podle svého tempa

9. 4. - 13. 4. 2018

V geometrii jsme počítali obvod obdélníku a čtverce, uč. str. 51, 52. V pondělí napíšeme opakovací test z geometrie ze str.59.Zopakovali jsme  rovnice, písemné sčítání a odčítání. Děti si mají přinést 3. díl (pokud ho už ve škole nemají)

2. 4. - 6. 4. 2018

V geometrii jsme tvořili útvary souměrné podle osy - uč. str. 49, procvičovali jsme vybrané úkoly v uč. na str53 - 56, psali jsme opakovací testy na str. 57, 58

19. 3. - 28. 3. 2018

Počítali jsme slovní úlohy na jednotky hmotnosti a jednotky času, převáděli jsme jednotky, v geometrii jsme se učili, co to je a jak se vypočítá obvod trojúhelníku, uč. str.45,46,48, PS str. 4 cv. 6, 7. Děti si mají zopakovat písemné dělení a písemné násobení dvojciferným činitelem. Pokračovali jsme jednotkami objemu a znovu zopakovali písemné násobení dvojciferným činitelem.

12. 3. - 16. 3. 2018

Řešili jsme úlohy zaměřené na přímou úměrnost, slovní úlohy na jednotky délky, v geometrii jsme se učili rýsovat obdélník a čtverec. Uč. str. 41 - 43, na str. 44 cv. 3, v PS máme dokončenou str. 3, na str. 4 úkol 11            ( geometrický)

5. 3. - 9. 3. 2018

Učili jsme se číst v jízdním řádu a podle něj vypočítat vzdálenost a dobu jízdy j jednoho místa do druhého - uč. str. 39, počítali jsme slovní úlohy na str. 37 a v geometrii jsme rýsovali osu úsečky a střed úsečky - str. 38. V PS máme dodělaná cvičení po 11. na str. 2

26. 2. - 2. 3. 2018

Procvičovali jsme písemné násobení dvojciferným činitelem a využívali jsme je ve slovních úlohách na str. 37   v uč., počítali jsme rovnice zaměřené na násobení a dělení - uč. str. 40. Vypočítali jsme cv. 1,2 v PS druhý díl na str. 1. V geometrii jsme rýsovali pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník - str. 34

12. 2. - 16. 2. 2018

Učili jsme se písemné násobení dvojciferným činitelem, příklady jsou v uč. na str. 35 - 37, v geometrii jsme dokončili trojúhelníkovou nerovnost na str. 33, v PS jsme vybírali a řešili zajímavé slovní úlohy z posledních stran 

5. 2. - 9. 2. 2018

Procvičovali jsme dělení čísel typu 2700 : 30, 2700 : 300, 27 000 : 3000, ..., Začali jsme učivo Rovnice, vysvětlila jsem jim to pomocí grafického znázornění na str. 30, 31 v učebnici, v geometrii jsme se učili Trojúhelníkovou nerovnost, uč. str. 33. Děti si mají zopakovat písemné násobení, budeme po neděli Písemně násobit dvojciferným činitelem. Zkoušeli jsme zajímavé slovní úlohy v PS na str. 37. 

29. 1. - 2. 2. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání čísel větších než 10 000, řešili jsme slovní úlohy v PS na str. 27 - 29          (po cv. 3)

22. 1. - 26. 1. 2018

Procvičili jsme pamětné násobení a dělení čísly 10, 100, 1000, ..., v geometrii jsme rýsovali trojúhelník pomocí kružítka. V učebnici jsme prošli str.20 -24 některá cvičení, str. 25 geometrii, v PS str. 25

15. 1. - 19. 1. 2018

Procvičovali jsme písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, v geometrii jsme si připomněli kružnici a kruh,        uč. str. 15 - 19 výběr cvičení, v PS str.22, 23, 24 po cv. 9

8. 1. - 12. 1. 2018

Procvičovali jsme zaokrouhlování čísel, sčítání a odčítání zpaměti, v geometrii jsme zopakovali čtverec a obdélník, uč. str. 11 - 13, na str. 14 slovní úlohy 11, 12, 13 ústně

1. 1. - 5. 1. 2018

V geometrii jsme si zopakovali rýsování rovnoběžek a kolmic, porovnávali jsme čísla větší než 10 000, připomněli jsme zaokrouhlování čísel, uč. str. 7 - 10. Děti si mají připomenout písemné násobení, dělení se zbytkem a písemné dělení na str. 8 a 9 ( není to povinný úkol, jen doporučuji).

18. 12. - 22. 12. 2017

Procvičili jsme si zapisování čísel větších než 10 000, určovali jsme u nich jednotky, desítky až miliony, to v uč. na str. 4, 5 a společně jsme udělali slovní úlohy v PS na str. 19 po cv. 12

11. 12. - 15. 12. 2017

Začali jsme v druhém díle  kapitolu Čísla větší než 10 000, zatím str. 3, v PS jsme dělali str. 19

4. 12. - 8. 12. 2017

Dokončili jsme 1. díl učebnice matematiky, děti si mají v pondělí přinést 2. díl. V PS jsme dodělávali úkoly z geometrie po str. 16, str. 17 jsme procvičovali. 

27. 11. - 1. 12. 2017

Procvičili jsme písemné násobení a dělení, slovní úlohy s nimi, v geometrii jsme probírali pravoúhlý trojúhelník. Prošli jsme výběr cvičení po str. 50 v uč., v PS str. 17. V pondělí budeme psát opakování ze str. 55 a ve čtvrtek geometrii ze str. 56

20. 11. - 24. 11. 2017

Písemné sčítání a odčítání do 10 000, násobení a dělení zpaměti, procvičovali jsme rýsování kolmic a rovnoběžek, uč. str. 42, 43, 45, 47, PS str. 14

13. 11. - 17. 11. 2017

Připomněli jsme si zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání - teď už do 10 000, pokračovali jsme v rýsování rovnoběžek, které procházejí daným bodem. Uč. str. 40 -43

V informatice budou děti psát příští týden - ve středu - písemku. Kdo nemá v pořádku papíry, které jim paní učitelka rozdávala, mají čas dát si to do pořádku.

6. 11. - 10. 11. 2017

Procvičovali jsme sčítání a odčítání zpaměti do 10 000 v uč. na str.36, 37, v PS cv. 1, 2 na str. 13, v geometrii jsme se učili rýsovat rovnoběžky podle postupu vysvětleného na str. 39. Na příští geometrii ( ve čtvrtek) si mají zopakovat rýsování kolmic.

30. 10. - 3. 11. 2017

Pokračujeme v učivu o číslech do 10 000, čísla jsme zapisovali, rozkládali, vyhledávali na číselné ose, porovnávali, uč. str30 - 34 ( výběr cvičení), PS str. 10, 11, na str. 12 cv. 4, 5, v geometrii jsme rýsovali kolmice, které procházejí daným bodem v uč. na str. 35

23. 10. - 27. 10. 2017

Dokončili jsme písemné dělení, začali jsme čísla do 10 000, zatím jen úvod v uč. na str. 30, v PS jsme udělali str. 7, 8

16. 10. - 20. 10. 2017

Procvičovali jsme písemné dělení jednociferným dělitelem, ukázky příkladů a výběr cvičení v uč. na str. 23 - 26, učili jsme se rýsovat kolmé přímky, uč. str. 29

9. 10. - 13. 10. 2017

Procvičovali jsme písemné násobení a dělení se zbytkem, nové učivo - písemné dělení jednociferným dělitelem, geometrie - Přímky kolmé, uč. str. 19, 20, 22, 23, PS str. 6

2. 10 - 6. 10. 2017

Dělení se zbytkem, písemné násobení jednociferným činitelem, slovní úlohy, uč. str. 14, 15, 18, 19 ( výběr cvičení), geometrie - rovnoběžky dokončení v uč. str. 17)

25. 9. - 29. 9. 2017

Dělení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání, uč. str. 12, PS str. 4 ( co kdo stihl, budeme pokračovat příští týden)

18. 9. - 22. 9. 2017

Písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení mimo obor násobilky, uč. str. 7, 8, 10 11 ( výběr cvičení),              PS str. 2, 3  geom. - rovnoběžky, uč. str.17, cv. 1

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva z nižších ročníků - řazení a porovnávání čísel, sčítání a odčítání pamětné, slovní úlohy, učebnice str. 3 - 6,  ( výběr cvičení), PS str. 1, geom. - různoběžky, uč. str. 9