Matematika

10. 12. - 14. 12. 2018

pondělí:

učebnice str. 42 cvičení 1, 2, (4, 6 - ti rychlejší :-))

domácí úkol učebnice str. 42 cvičení 8


úterý:

str. 45, cvičení 2, 3 4 ,5  a 8


3. 12. 7. 12. 2018

pondělí:

učebnice str. 38 cvičení 28, 29


úterý - středa:

učebnice str. 40, cvičení 2, 3 4, 5, 6


čtvrtek:

počítání po stanovištích - z výsledků nám vyšla tajenka, co si pustíme za pohádku na vánoční besídce

učebnice str. 41 cvičení 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

26. 11. - 30.11. 2018

pondělí:

učebnice str. 36 cvičení 6

vypočítat pod sebe a výsledky zanést do číselné osy - dokončit doma


úterý:

učebnice str. 36 cvičení 7, 8 

učebnice str. 36 cvičení 5 poslední tři sloupečky

učebnice str. 36 cvičení 11, 12


středa:

učebnice str. 37 cvičení 13 - štafetový běh :-) (vyhrály holky)

učebnice str. 37 cvičení 15, 16, 17

Zítra bude pětiminutovka na sčítání a odčítání velkých čísel!


čtvrtek:

pracovní sešit str.14, cvičení 7, 8, 9, 10, 11

procvičování


pátek:

procvičování19. 11. - 23. 11. 2018

pondělí:

učebnice str. 32 cvičení 20

učebnice str. 33 cvičení 1, 2, 3, 4 - dokončit doma


úterý:

učebnice str. 33 cvičení 5, 6

učebnice str. 34 cvičení 7, 10


středa:

přednáška o dentální hygieně


čtvrtek:

pracovní sešit str. 12 cvičení 4, 5

pracovní sešit str. 13 cvičení 1, 2, 3, 4, 5


pátek:

učebnice str. 36 cvičení 1, 2, 3, 4, 5


12. 11. - 16.11.2018

pondělí:

1. čtvrtletní písemná práce


úterý:

učebnice str. 30 cvičení 5, 6

učebnice str. 31 cvičení 7, 8, 9, 10, 11, 12


středa:

učebnice str. 31 cvičení 14

učebnice str. 32 cvičení 15, 16

DÚ - učebnice str. 32 cvičení 17 první tři sloupečky


čtvrtek:

pracovní sešit str. 11


pátek:

geometrie - pracovní list, orientace ve čtvercové síti

5. 11. -  9. 11. 2018

V pondělí 12. 11. 2018 budeme psát velkou písemnou práci z matematiky!

sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání čísel, zaokrouhlování, slovní úloha, geometrie - rýsování přímek v rovině - budeme celý týden procvičovat.


pondělí:

učebnice:

str. 26 cvičení 25, 26, 28

str. 26 cvičení 30 - počítání na štafety :-)

DÚ: učebnice str. 26 cvičení 29


úterý:

učebnice:

str. 28 cvičení 46, 52


středa:

nakopírované opakování ze strany 54 (učebnice)


čtvrtek:

pracovní sešit str. 10 cvičení 7, 8, 9, 10, 11, 12


pátek:

geometrie - pracovní list z učebnice - str. 56


29.10. -  2. 11. 2018

středa:

učebnice:

str. 25 cvičení 17, 18, 19, 20

DÚ - učebnice str. 26 cvičení 24


čtvrtek:

pracovní sešit:

str. 8 cvičení 7, 8, 9

str. 9 cvičení 1, 3, 6


pátek:

pracovní sešit:

str. 6 cvičení 14

str. 8 cvičení 11

pracovní list - rýsování v síti

22.10. - 26.10.2018

pondělí:

učebnice:

str. 24 cvičení 9, 10, 11


​úterý:

učebnice str. 24 cvičení 12, 13

učebnice str. 25 cvičení 15, 16

procvičování dělení u tabule


čtvrtek:

pracovní sešit str. 7 cvičení 1, 2, 3, 4, 5


pátek:

geometrie - pracovní sešit str. 2 cvičení 11, str. 4 cvičení 15, 16


15.10. -19.10. 2018

pondělí:

učebnice:

str. 19 cvičení 15, 16, 20

str. 20 cvičení 21, 23

zítra pětiminutovka na násobení


úterý:

učebnice:

str. 23 cvičení 2, 3, 4, 5

DÚ - učebnic str. 24 cvičení 14


středa:

učebnice str. 31 cvičení 13

učebnice str. 38 cvičení 23

pracovní list - procvičování sčítání , odčítání, násobení


čtvrtek:

počítání ve skupině


pátek:

počítání ve skupině - dokončení

geometrie: dorýsování matematických tvarů ve čtvercové síti - dokončit doma

dokončení pracovního listu - rýsování přímek v rovině


v pondělí pětiminutovka na násobení pod sebou


8.10. - 12.10.2018

pondělí:

učebnice:

str. 18 cvičení 2, 3, 4, 5

pracovní list - sčítání, odčítání, symetrická čísla


úterý:

str. 19 cvičení 8, 9. 10, 11, 13

DÚ - učebnice str. 19 cvičení 14


středa:

učebnice:

str. 20 cvičení 24, 30

procvičování násobení, pracovní list


čtvrtek:

pracovní sešit:

str. 3 cvičení 5, 7

str. 4 cvičení 9, 10, 11

DÚ - pracovní sešit str. 4 cvičení 14


pátek:

geometrie - pracovní list

učebnice str. 22 cvičení 1, 5


1.10. - 5.10.2018

pondělí

učebnice:

str. 12 cvičení 65, 66

str. 13 cvičení 75. 76

str. 14 cvičení 86

DÚ - učebnice str. 16 cvičení 101 do sešitu


úterý:

učebnice:

str. 14 cvičení 80, 88, 89 kdo stihl tak ještě 87, 90

DÚ - učebnice str. 16 cv. 102 první dva sloupečky


středa:

nakopírovaný pracovní list - samostatná práce (slovní úlohy, sčítání, odčítání, porovnávání čísel)


čtvrtek:

pracovní sešit:

str. 2 cvičení 9

str. 2. cvičení 12

DÚ - pracovní sešit str. 3 cvičení 6 (vyberu si v pondělí)


pátek - geometrie:

rýsování kolmic - pracovní list 


24.9. - 27.9.2018

učebnice

str. 7 cvičení 30, 32

str. 8 cvičení 38

str. 12 cvičení 63

str. 10 cvičení 48

str. 11 cvičení 60

nakopírovaný pracovní list - samostatná práce

slovní úlohy - vymyšlené zadání

pracovní sešit:

str. 2 cvičení 7, 10

str. 3 cvičení 1, 2, 3, 8

pracovní sešit str. 5 cvičení 1, 2


17.9. - 21. 9. 2018

procvičování

pracovní list na násobení - dělení, sčítání - odčítání

pracovní sešit str. 1 cvičení 2, 4, 5, str. 2 cvičení 8

geometrie - přímky kolmé, rovnoběžné, různoběžné, práce s pravítkem

3.9. - 14. 9. 2018

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování ze 3. třídy: násobení, sčítání, odčítání, zaokrouhlování, porovnání čísel větší - menší

Geometrie - bod, přímka, práce s pravítkem