Matematika

18. 9. - 22. 9. 2017

Písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení mimo obor násobilky, uč. str. 7, 8, 10 11 ( výběr cvičení),              PS str. 2, 3  geom. - rovnoběžky, uč. str.17, cv. 1

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva z nižších ročníků - řazení a porovnávání čísel, sčítání a odčítání pamětné, slovní úlohy, učebnice str. 3 - 6,  ( výběr cvičení), PS str. 1, geom. - různoběžky, uč. str. 9