Matematika

4. 12. - 8. 12. 2017

Dokončili jsme 1. díl učebnice matematiky, děti si mají v pondělí přinést 2. díl. V PS jsme dodělávali úkoly z geometrie po str. 16, str. 17 jsme procvičovali. 

27. 11. - 1. 12. 2017

Procvičili jsme písemné násobení a dělení, slovní úlohy s nimi, v geometrii jsme probírali pravoúhlý trojúhelník. Prošli jsme výběr cvičení po str. 50 v uč., v PS str. 17. V pondělí budeme psát opakování ze str. 55 a ve čtvrtek geometrii ze str. 56

20. 11. - 24. 11. 2017

Písemné sčítání a odčítání do 10 000, násobení a dělení zpaměti, procvičovali jsme rýsování kolmic a rovnoběžek, uč. str. 42, 43, 45, 47, PS str. 14

13. 11. - 17. 11. 2017

Připomněli jsme si zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání - teď už do 10 000, pokračovali jsme v rýsování rovnoběžek, které procházejí daným bodem. Uč. str. 40 -43

V informatice budou děti psát příští týden - ve středu - písemku. Kdo nemá v pořádku papíry, které jim paní učitelka rozdávala, mají čas dát si to do pořádku.

6. 11. - 10. 11. 2017

Procvičovali jsme sčítání a odčítání zpaměti do 10 000 v uč. na str.36, 37, v PS cv. 1, 2 na str. 13, v geometrii jsme se učili rýsovat rovnoběžky podle postupu vysvětleného na str. 39. Na příští geometrii ( ve čtvrtek) si mají zopakovat rýsování kolmic.

30. 10. - 3. 11. 2017

Pokračujeme v učivu o číslech do 10 000, čísla jsme zapisovali, rozkládali, vyhledávali na číselné ose, porovnávali, uč. str30 - 34 ( výběr cvičení), PS str. 10, 11, na str. 12 cv. 4, 5, v geometrii jsme rýsovali kolmice, které procházejí daným bodem v uč. na str. 35

23. 10. - 27. 10. 2017

Dokončili jsme písemné dělení, začali jsme čísla do 10 000, zatím jen úvod v uč. na str. 30, v PS jsme udělali str. 7, 8

16. 10. - 20. 10. 2017

Procvičovali jsme písemné dělení jednociferným dělitelem, ukázky příkladů a výběr cvičení v uč. na str. 23 - 26, učili jsme se rýsovat kolmé přímky, uč. str. 29

9. 10. - 13. 10. 2017

Procvičovali jsme písemné násobení a dělení se zbytkem, nové učivo - písemné dělení jednociferným dělitelem, geometrie - Přímky kolmé, uč. str. 19, 20, 22, 23, PS str. 6

2. 10 - 6. 10. 2017

Dělení se zbytkem, písemné násobení jednociferným činitelem, slovní úlohy, uč. str. 14, 15, 18, 19 ( výběr cvičení), geometrie - rovnoběžky dokončení v uč. str. 17)

25. 9. - 29. 9. 2017

Dělení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání, uč. str. 12, PS str. 4 ( co kdo stihl, budeme pokračovat příští týden)

18. 9. - 22. 9. 2017

Písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení mimo obor násobilky, uč. str. 7, 8, 10 11 ( výběr cvičení),              PS str. 2, 3  geom. - rovnoběžky, uč. str.17, cv. 1

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva z nižších ročníků - řazení a porovnávání čísel, sčítání a odčítání pamětné, slovní úlohy, učebnice str. 3 - 6,  ( výběr cvičení), PS str. 1, geom. - různoběžky, uč. str. 9