Matematika

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování ze 3. třídy: násobení, sčítání, odčítání, zaokrouhlování, porovnání čísel větší - menší

Geometrie - bod, přímka, práce s pravítkem