Matematika

13.1. - 17.1.

Opakování učiva - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

výhodné počítání

zaokrouhlování na desetitisíce, statisíce

GE - obdélník, čtverec

střed úsečky, osa úsečky

PS po str. 4

6.1. - 10.1. 

Opakování učiva

písemné sčítání, odčítání

Finanční gramotnost - Bankovkovi

9.12. - 13.12.

Opakování učiva

Aplikační úkoly a problémy

GE - opakování kružnice, kolmice, rovnoběžka, trojúhelník - rýsování

správné označení

znát pojmy: průsečík, poloměr

měření na mm

V pondělí 16.12. - přinést sešit z geometrie (budeme  ještě opakovat na test)

V úterý 17. 12. 1. vyuč. hodinu test z geometrie (podle PS str. 34)

2.12. - 6.12.

Opakování učiva

matematické oříšky, příklady počítání z praxe, logické úkoly

25.11. - 29.11.

Shrnutí učiva - test (písemné sčítání, odčítání, velká čísla - psaní, porovnávání, násobení + dělení - práce s nulou,

převody jednotek)

GE - rýsování kružnic,

pojmy: poloměr, průměr, průsečík

měření na cm, mm

18.11. - 22.11.

Procvičování učiva - ověřování znalostí

GE - rýsování kolmic, rovnoběžek, měření na cm, čtyřúhelník

PS po str. 30, (str. 30 bez geometrie)

11.11. - 15.11.

Procvičování učiva - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

Zaokrouhlování na desetitisíce, psaní a čtení velkých čísel př. 1 259 369

Násobení 10, 100, 1 000

GE - v pátek dle zájmu opravný test (rovnoběžky, kolmice, správné značení)

4.11. - 8.11.

Opakování učiva

- písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce

GE - rýsování kolmic, rovnoběžek, správné označení: bod, přímka

28.10. - 1.11.

Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce

GE - Halloweenské rýsování - kolmice, rovnoběžky, kružnice

Hra Riskuj - opakování učiva z geometrie

21.10. - 25.10.

Shrnující test z M (oprava testu tužkou přímo do testu)

procvičování písemného dělení

GE - shrnující test rovnoběžky, kolmice, měření

rýsování rovnoběžek - úvod


14.10. - 18.10.

Písemné dělení

22.10. Test - shrnutí učiva (PS str. 17)

 25.10. Test z GE (PS str. 18 - bez 4. cvičení)

Opakování převodů jednotek (viz malý sešit)

7.10. - 11.10.

Písemné dělení

Úkol: opakovat postřehem násobilku

GE - rýsování kolmic, měření na cm, mm

30.9. - 4.10.2019

Písemné násobení

Dělení se zbytkem

Písemné sčítání, odčítání

PS - po str. 9 (bez písemného dělení)

Jednotky času, práce s diagramem PS str. 9

Konstrukční úlohy PS str. 11

GE - rýsování kolmic PS str. 9, cv. 9


Příští týden přecházíme na nové učivo - písemné dělení

Úkol: Opakovat si postřehem násobilku(násobení i dělení)!