Matematika


19.10. - 23.10.2020

Pracujeme společně na Skype. V tomto týdnu budeme pokračovat v numeraci do 10 000 a čísla porovnávat (už jsme začali, zápis máme v sešitě M - Š). Procvičíme sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti a zaokrouhlování čísel. Měli bychom se v učebnici dostat na stranu 40 + příklady v PS, na kterých se budeme společně průběžně domlouvat.

Budete-li někdo na Skype chybět, podám podrobnější informace dle domluvy.

12.10. - 16.10.2020

Tento týden jsme ještě procvičovali písemné násobení jednociferným činitelem, rýsovali jsme kolmice procházející daným bodem a začali jsme numeraci do 10 000, řády. Uč. str. 35, 30, 31, 33. PS str. 8 cv. 7, 9, str. 10 cv. 12, str. 11 cv. 1. Dodělat PS str. 12 cv. 4, 5.

5.10. - 9.10.2020

Učíme se písemné dělení jednociferným dělitelem (i se zbytkem), aplikujeme na situace ze života. Uč. str. 26, PS str. 7. Kdo má doma od loňska kartičky s násobilkou, prosím přinést do školy.

28.9. - 2.10.2020

Tento týden jsme pilovali písemné násobení jednociferným činitelem a začali jsme písemné dělení. Průběžně budeme počítat na známky i s písemným sčítáním a odčítáním. Uč. str. 24. 

21.9. - 25.9.2020

V geometrii jsme se nově naučili rýsovat kolmice. Zopakovali jsme převody jednotek délky a vyrobili jsme si k tomu praktickou záložku. Zopakovali jsme písemné sčítání a odčítání a začínáme se učit písemné násobení.      M uč. str. 18 cv. 1, 2, 6.

14.9. - 18.9.2020

I tento týden jsme procvičovali písemné odčítání a jde nám to už lépe. Zopakovali jsme si převody jednotek délky a hmotnosti a přidali jsme jednotky objemu. Pustili jsme se do násobení a dělení mimo obor násobilek a    zjistili jsme, jak výhodně násobit čísla s několika činiteli. V geometrii jsme se věnovali poloze dvou přímek v        rovině.

  • PS str. 3 - 4
  • učeb.do str. 17
  • matematická omalovánka
  • PC - Školákov
  • didaktické hry

  7. 9. - 11. 9. 2020

     Také v matematice se zatím setkáváte s "náhradní" paní učitelkou (Mgr. Blanka Martináková - třídní 4.B). Už         jsme zjistili, co od sebe můžeme čekat, a rozjeli jsme to naplno. Opakujeme učivo 3.ročníku - písemné                   sčítání a odčítání, násobilku, převody jednotek délky. Také jsme si připomněli zaokrouhlování čísel a                     vyhledávali jsme sudá a lichá čísla.

  • PS str. 1
  • Učeb. do str. 7
  • matematická omalovánka
  • didaktické hry na procvičování učiva