Matematika

4.12. - 8.12.2017

Geometrie: rýsování kolmic, rovnoběžek, pravoúhlého, rovnostranného, rovnoramenného, libovolného trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kružnice, střed úsečky

PS: str. 24/11, 12

27.11. - 1.12.2017

Slovní úlohy (pracovní list)

Geometrie: rýsování čtverce, trojúhelníku, obdélníku

Dokončení všech geometrických cv. v pracovním sešitě po str. 22

Středa 6.12. test z geometrie (rýsování přímek, úseček, kolmic, rovnoběžek, středu úsečky, trojúhelníku, čtverce, obdélníku)

20.11. - 24.11.2017

Kontrola písemných prací

Opakování malé násobilky hravou formou

PS: str. 15, 16, 17

Geometrie: rýsování rovnoběžek, různoběžek, kolmic

Dokončení všech geometrických cvičení v pracovním sešitě od začátku po str. 14

13.11. - 17.11.2017

Opakování malé násobilky formou zkoušení a testu, dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování

Uč. str. 52/8 písemně do sešitu, str. 54/5 písemně do sešitu

Uč. 61/A - 4-13

Hra s příklady pomocí kartiček se zvířátky

6.11 - 10.11.2017

Písemné odčítání a zaokrouhlování

Slovní úlohy

Opakování probraného učiva (dělení se zbytkem, malá násobilka)

Uč.str.46/15, str. 52/1, 7, 9, str. 54/1, 6, str. 55/3 (písemně do sešitu)

PS: str. 15/1, 2

Středa 15.11. Písemná práce z matematiky - posun na středu, aby nepsali 2 testy v jeden den (ve čtvrtek test z vlastivědy), zopakovat malou násobilku, včetně dělení, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování

30.10. - 3.11.2017

Písemné sčítání a odčítání

Zaokrouhlování

Uč. str. 40/2, 4, str. 41/2, 5, 6, 7, 8, str. 42/ 2, 6, 8 písemně do sešitu

V pondělí 6.11. někteří opravná desetiminutovka na písemné sčítání a zaokrouhlování

Koncem týdne desetiminutovka na písemné odčítání a zaokrouhlování

Čvrtek 9.11. desetiminutovka na písemné odčítání a zaokrouhlování

23.10. - 27.10.2017

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

Písemné dělení a násobení (opakování)

Uč. strana 33/3 (ústně), 4, 5 (do sešitu), 36/5 (do sešitu)

PS: strana 13, 14

Čtvrtek 2.11. Desetiminutovka z písemného sčítání a zaokrouhlování (opakování)

16.10. - 20.10.2017

Čísla do 10 000 

- určování čísel na číselné ose

- zapisování čísel do tabulky (desetitisíce, tisíce, stovky, desítky, jednotky)

- porovnávání čísel

Uč. str. 28/48 (do sešitu), str. 30 (ústně), 31/9, 10, 11 (poslední 2 sloupce do sešitu), 32/20 (první osa do sešitu)

PS: str. 9-12 (vše kromě geometrie)

9.10. - 13.10.2017

Písemné dělení (pracovní list)

Slovní úlohy (Uč. str. 23/5, str. 24/12, 13, str. 25/17, 18, 19, 20)

Uč. str. 26/25, 26, 27, 28

2.10. - 6.10.2017

Písemné dělení jednociferným dělitelem (online cvičení)

Práce s diagramy (online diagramy, PS: 9/1, Uč. str. 21)

Uč. str.23/1, 2, str. 24/8, 9, str. 25/15, 16, str. 26/24)

Ve středu: test na písemné dělení se zpětnou zkouškou (ověření znalostí písemného násobení)

25.9. - 29.9.2017

Jednotky času, slovní úlohy

Uč. str. 13/68, 69, 70, 71, 74, 76

Uč. str. 15/93, 95

PS: str. 7/1-5, str. 8/1, 2, str. 9/2, 3

18.9. - 22.9.2017

Písemné násobení i s přechodem přes desítku, dělení se zbytkem

Uč. 18/2, 19/14, 20/24, 20/32, 16/102 (vypočítané příklady ve školním sešitě)

V rámci dnešní desetiminutovky příklady: Uč. 18/2, 6, 20/30 (výběr a mírná obměna)

PS: Vyplněné strany 1-6 (všechna cvičení kromě geometrie a písemného dělení)

4.9. - 15.9.2017

Opakování - sčítání, odčítání, malá násobilka, převody jednotek, slovní úlohy

Čtvrtek: malá písemka (tzv. desetiminutovka) na odčítání, sčítání, násobení a dělení, převody jednotek délky - opakování ze 3. ročníku