Matematika

4.11.- 8.11.2019

Písemné sčítání, násobení a dělení.

Slocní úlohy, logické úvahy.

GE - rýsování rovnoběžek, trojúhelníku, kružnice

28.10. - 1.11.

Haloweenská matematika - procvičování sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy.

Převody jednotek, zaokrouhlování.

GE - rýsování kolmic, rovnoběžek, kružnice


21.10.-25.10.2019

- procvičovali jsme písemné dělení

- shrnující opakování učiva (PS str. 17,18)

GE: rýsování kolmic, rovnoběžek

14.10.-18.10.2019

 - písemné dělení a kontrola násobením. Uč. str. 26, cv. 24.

-  PS str. 10, cv. 11,12

- procvičovali jsme písemné dělení, v pátek 18.10. si napíšeme test

7.10.- 11.10.2019

Písemné dělení a zkouška písemným násobením. PS po str. 9.

Úkol: opakovat postřehem násobilku

GE - rýsování kolmic a různoběžek

30.9. - 4.10.2019

Písemné násobení

Dělení se zbytkem

Seznámení s čísly do 10 000 - psaní a čtení, porovnávání, sčítání a odčítání bez přechodu


GE - rýsování kolmic, konstrukční úlohy a opakování pojmů z geometrie


Příští týden nás čeká nové učivo - písemné dělení.

Doporučuji opakovat si postřehem násobilku (násobení i dělení).