Matematika

12.3. - 16.3.2018

Převody jednotek - pracovní list

Slovní úlohy

Středa: Test - převody jednotek 

5.3. - 9.3.2018

Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času

Výběr příkladů z Uč. str. 44, 45, 47, 48

Uč. str. 53

Opakování: násobení dvouciferným činitelem (libovolné příklady)

26.2. - 2.3.2018

Násobení dvouciferným činitelem

Opakování

12.2. - 16.2.2018

Opakování: malá násobilka, shrnutí geometrie

Násobení dvojciferným činitelem: Uč. str. 35/ 2

Geometrie - Uč. 59/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (do geometrického sešitu)

Obvod trojúhelníku, obdélníku a čtverce

Slovní úlohy: Uč. str. 26/1,2, str. 27/9

5.2. - 9.2.2018

Slovní úlohy: Uč. Str. 20/ cv. 2, 3, 6, str. 21/ cv. 2, 3

Geometrie: Osa úsečky, střed úsečky, trojúhelník (trojúhelníková nerovnost), čtverec, obdélník, kružnice

Volné pokračování v pracovním sešitě - vybrané geometrické cvičení

Učebnice str. 34/ 1, 3, 5, 6 

29.1. - 2.2.2018

Rovnice

Práce v pracovním sešitě

22.1. - 26.1.2018

Slovní úlohy (Uč. str. 13-14 - výběr)

V rámci tematických slovních úloh video o finanční gramotnosti (NEZkreslená věda)

Nové učivo: Rovnice

Volná práce v pracovním sešitě

15.1. - 19.1.2018

Opakování na písemnou práci

Uč. str. 31/cv. 8, cv. 11, str. 32/cv. 12 - 4 příklady písemně do školního sešitu

Uč. str. 57/cv. 5, 6 - 2 příklady písemně do školního sešitu

Uč. str. 57/cv. 8, 9 - písemně do školního sešitu

Uč. str. 58/cv. 2, 6 - písemně do školního sešitu

Uč. str. 59/cv. 1, 3, 5 - do geometrického sešitu

Rýsování: čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, přímky

Slovní úlohy: Uč. str. 13/ 3, 4, 6, 7, 9 - písemně do sešitu

8.1. - 12.1.2018

Opakujeme písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování čísel.

Přešli jsme na učebnici 2. díl. Prošli jsme stranu 3, písemně zapsali slovní úlohy cv. 6 a 7 (v tomto jsme si upravili měsíční příjem tak, že jsme přidali vždy 2 před čísla, takže ne 4268 Kč, ale 24268 Kč). Prošli jsme ústně stranu 4, cvičení 9 do školního sešitu - libovolné 2 sloupce. Str. 5/ 14 - do sešitu libovolné dva sloupce - jen jsme minus změnili na plus - abychom procvičili čísla přes 10 000, str. 5/15 do sešitu,  cvičení 16 - libovolné 4 příklady, str.6/18, 20 - jen čísla zapsat do sešitu, slovní úloha č. 23.

Uč. str. 8 - růžová tabulka, cv. 1,2, 7, 8 ústně, cv. 3, do sešitu - libovolné 3 příklady.

Uč. str. 8/9, str. 9/18 - písemně do sešitu

Uč. str. 11/10 - písemně do sešitu

Uč. str. 11/11 b), 13 - písemně do sešitu

Uč. str. 15/2 - písemně do sešitu libovolné 4 příklady, cv. 3, 4 - písemně, cv. 5 ústně

Uč. str. 16/3, 4, 6 písemně do sešitu

Pondělí 15.1.: Test: Příklady viz uč. str. 11/11 b)

Čtvrtek 18.1.: Pololetní písemná práce (písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování čísel, geometrie)

1.1. - 5.1.2018

Písemné sčítání a odčítání

Písemné násobení a dělení

Pamětné násobení a dělení

Čísla nad 10 000

Slovní úlohy

18.12. - 22.12.2017

Geometrie - rýsování trojúhelníků, obdélníku, čtverce, kružnice

Opakování a procvičování probraného učiva

11.12. - 15.12.2017

Opakování probraného učiva formou pracovních listů (Pamětné sčítání a odčítání, násobilka, písemné násobení a dělení, dělení se zbytkem, geometrie)

4.12. - 8.12.2017

Geometrie: rýsování kolmic, rovnoběžek, pravoúhlého, rovnostranného, rovnoramenného, libovolného trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kružnice, střed úsečky

PS: str. 24/11, 12

27.11. - 1.12.2017

Slovní úlohy (pracovní list)

Geometrie: rýsování čtverce, trojúhelníku, obdélníku

Dokončení všech geometrických cv. v pracovním sešitě po str. 22

Středa 6.12. test z geometrie (rýsování přímek, úseček, kolmic, rovnoběžek, středu úsečky, trojúhelníku, čtverce, obdélníku)

20.11. - 24.11.2017

Kontrola písemných prací

Opakování malé násobilky hravou formou

PS: str. 15, 16, 17

Geometrie: rýsování rovnoběžek, různoběžek, kolmic

Dokončení všech geometrických cvičení v pracovním sešitě od začátku po str. 14

13.11. - 17.11.2017

Opakování malé násobilky formou zkoušení a testu, dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování

Uč. str. 52/8 písemně do sešitu, str. 54/5 písemně do sešitu

Uč. 61/A - 4-13

Hra s příklady pomocí kartiček se zvířátky

6.11 - 10.11.2017

Písemné odčítání a zaokrouhlování

Slovní úlohy

Opakování probraného učiva (dělení se zbytkem, malá násobilka)

Uč.str.46/15, str. 52/1, 7, 9, str. 54/1, 6, str. 55/3 (písemně do sešitu)

PS: str. 15/1, 2

Středa 15.11. Písemná práce z matematiky - posun na středu, aby nepsali 2 testy v jeden den (ve čtvrtek test z vlastivědy), zopakovat malou násobilku, včetně dělení, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování

30.10. - 3.11.2017

Písemné sčítání a odčítání

Zaokrouhlování

Uč. str. 40/2, 4, str. 41/2, 5, 6, 7, 8, str. 42/ 2, 6, 8 písemně do sešitu

V pondělí 6.11. někteří opravná desetiminutovka na písemné sčítání a zaokrouhlování

Koncem týdne desetiminutovka na písemné odčítání a zaokrouhlování

Čvrtek 9.11. desetiminutovka na písemné odčítání a zaokrouhlování

23.10. - 27.10.2017

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

Písemné dělení a násobení (opakování)

Uč. strana 33/3 (ústně), 4, 5 (do sešitu), 36/5 (do sešitu)

PS: strana 13, 14

Čtvrtek 2.11. Desetiminutovka z písemného sčítání a zaokrouhlování (opakování)

16.10. - 20.10.2017

Čísla do 10 000 

- určování čísel na číselné ose

- zapisování čísel do tabulky (desetitisíce, tisíce, stovky, desítky, jednotky)

- porovnávání čísel

Uč. str. 28/48 (do sešitu), str. 30 (ústně), 31/9, 10, 11 (poslední 2 sloupce do sešitu), 32/20 (první osa do sešitu)

PS: str. 9-12 (vše kromě geometrie)

9.10. - 13.10.2017

Písemné dělení (pracovní list)

Slovní úlohy (Uč. str. 23/5, str. 24/12, 13, str. 25/17, 18, 19, 20)

Uč. str. 26/25, 26, 27, 28

2.10. - 6.10.2017

Písemné dělení jednociferným dělitelem (online cvičení)

Práce s diagramy (online diagramy, PS: 9/1, Uč. str. 21)

Uč. str.23/1, 2, str. 24/8, 9, str. 25/15, 16, str. 26/24)

Ve středu: test na písemné dělení se zpětnou zkouškou (ověření znalostí písemného násobení)

25.9. - 29.9.2017

Jednotky času, slovní úlohy

Uč. str. 13/68, 69, 70, 71, 74, 76

Uč. str. 15/93, 95

PS: str. 7/1-5, str. 8/1, 2, str. 9/2, 3

18.9. - 22.9.2017

Písemné násobení i s přechodem přes desítku, dělení se zbytkem

Uč. 18/2, 19/14, 20/24, 20/32, 16/102 (vypočítané příklady ve školním sešitě)

V rámci dnešní desetiminutovky příklady: Uč. 18/2, 6, 20/30 (výběr a mírná obměna)

PS: Vyplněné strany 1-6 (všechna cvičení kromě geometrie a písemného dělení)

4.9. - 15.9.2017

Opakování - sčítání, odčítání, malá násobilka, převody jednotek, slovní úlohy

Čtvrtek: malá písemka (tzv. desetiminutovka) na odčítání, sčítání, násobení a dělení, převody jednotek délky - opakování ze 3. ročníku