Matematika

10. - 14. 9. 2018

Opakování násobení a dělení, o několik více/méně. PS str. 2, 3 - Dú.

Geometrie - vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Měření úseček. Rýsovali jsme do nových sešitů G - budeme potřebovat vždy v pátek sešit, podložku do sešitu, pravítko s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování učiva, procvičování násobení a dělení. Napsali jsme si menší opakovací písemnou práci, seznámili jsme se s novým pracovním sešitem.

Pracovní sešit I.díl str.1