Matematika

11.6. - 15.6.2018

Škola v přírodě

4.6. - 8.6.2018

Povrch krychle

Povrch kvádru - viz ukázkový příklad v učebnici

Průběžná práce v pracovním sešitě - všichni mají mít hotové následující cvičení:

PS: str. 1, str.2/ cv. 12, str. 3/ cv. 1, str. 4/ cv. 7, 9, 10, str. 7/ cv. 1, 2, 3, str. 8/ cv. 13, str. 9/ cv. 1, 2, str. 11/ cv. 4, 6, 7, str. 12/ cv. 8, 10, str. 13/ cv. 1, 2, 3, 6, str. 14/ cv. 10, str. 15/ cv. 6, 7, 9, str. 17/ cv. 1, 4, 5, 7, str. 19/ cv. 2, 7, str. 20/ cv. 8, str. 21/ 6, 7, str. 22/ cv. 8, 9, 10

28.5. - 1.6.2018

Opakování a procvičování probraného učiva

21.5. - 25.5.2018

Grafický součet a rozdíl úseček (viz uč. 40 a 42)

Geometrické příklady z pracovního sešitu

Opakování: písemné násobení, rovnice

Středa: Souhrnný test (vše probrané) - viz uč. 3. díl str. 57 - 58 nebo závěrečné opakování uč. str. 49 - 51 + malá násobilka, dělení se zbytkem, sčítání zlomků, obecné slovní úlohy tam nebudou - jen ty související se zlomky - viz např. uč. str. 35/28

Čtvrtek: Test geometrie: vše probrané - viz. uč. 3. díl str. 59 nebo závěrečné opakování uč. str. 52 - 53 + počítání obsahu obdélníku a čtverce, umět narýsovat rovnoběžky, kolmice, obdélník, čtverec, trojúhelník, kružnici, rovnoběžník)

14.5. - 18.5.2018

Obsah obdélníku a čtverce

Geometrie: opakování - obdélník, čtverec

Slovní úlohy

7.5. - 11.5.2018

Slovní úlohy - zlomky

Procvičování zlomků na test

Práce v pracovním sešitě (libovolná cvičení kromě geometrie)

Průměr - viz uč. str. 38-39

30.4. - 4.5.2018

Zlomky - uč. str. 34/16 - do geometrického sešitu

Procvičování zlomků na libovolných příkladech typu: uč. str. 17/12, str. 33/13

Slovní úlohy - uč. str. 33/11, 12, str. 34/17, 18, 19, 20. str. 35/23, 24, 25, 28, 29

Středa 8.5. Test zlomky + slovní úlohy (viz uč. str. 33/9, 10 + procvičené slovní úlohy

23.4. - 27.4.2018

Geometrie: rovnoběžník

Uč. str. 14/2, rýsování libovolného rovnoběžníku

PS: str. 22/13

Zlomky - viz uč. str. 15/1, domino

Sčítání zlomků

Uč. str. 43 - pamatuj, str. 43/3, 4

Vymýšlení libovolných příkladů na sčítání zlomků se společným jmenovatelem

Pondělí 30.4. Test: sčítání zlomků + poznej zlomek podle vybarvené části z celku

16.4. - 20.4.2018

Zlomky

Uč. str. 15/4, 16/9, 17/12, 13 - písemně do sešitu

Uč. str. 32/2, 5 - ústně, 3, 4 - písemně, 32/6, 7, str. 

Uč. str. 33/13 - písemně

Slovní úlohy: Uč.  str. 17/17, 33/11, 12 - písemně do sešitu

9.4. - 13.4.2018

Opakování - písemné násobení, dělení, malá násobilka

Zlomky: Uč. str. 12/2 - písemně do geometrického sešitu - zápis, pracovní listy

Uč. str. 12/4, 5, 6 - ústně

Geometrie - rýsování kružnic souvisejících se zlomky

3.4. - 6.4.2018

Poznej Českou republiku - počítání hravou formou - pracovní listy

Opakování násobilky a přímé úměrnosti

Uč. str. 41/6, str. 42/9 - písemně do sešitu

Přecházíme na třetí díl učebnice - nosit od dalšího týdne + PS 2. díl

Na další týden opět nachystat a přinést geometrii

19.3. - 28.3.2018

Převody jednotek: pracovní listy + hravá forma procvičování

Přímá úměrnost - kapitola v učebnici - ústně + pracovní list - procvičovali jsme ve škole - vlepit do školního matematického sešitu<%