Matematika

19. 10. - 23 10 2020

Procvičovali jsme násobení a dělení 6. V Matematice 7 jsme pracovali na str. 10 a 11. Dnes (ČT) jsme společně začali cv. 5, 6. Pokud ho děti nestihly, samy ho dokončí. Úkol posílat nemusí, zkontrolujeme zítra.

PÁ: Děti dostala za úkol dokončit násobení a dělení 6 v sešitě Počítáme zpaměti na str. 15 (sloupečky 58 - 60). V M 7 jsme udělali na str. 12 slovní úlohu 1, za úkol mají slovní úlohy 5, 6.

12. 10 - 16. 10. 2020

Dokončili jsme násobilku 5. děti mají v sešitě Počítáme zpaměti zásobu příkladů k počítání po str. 14. Mohou svým tempem stále procvičovat násobilku 2, 3, 4, 5.

ČT: Dnes jsme pro změnu začali s procvičováním násobení 6. Děti měly vypracovat str. 9 v Matematice 7 a s touto stranou jsme se dnes zabývali, procvičovali jsme i pomocí kartiček. Samostatný úkol - na str. 10 vypočítat cv. 1 a dokončit cv. 3

PÁ: Pokračujeme v násobení 6. Samostatný úkol - M 7 str. 10 slovní úloha 4, dokončit cv. 5

5. 10. - 9. 10. 2020

Zopakovali jsme násobilku 2, 3, 4 a začali jsme procvičovat násobilku 5, řešili jsme slovní úlohy. V geometrii jsme si zopakovali pojem úsečka, jak ji narýsovat, jak změřit - uč. str.18. V sešitě Počítáme zpaměti jsme začali počítat sloupce na str. 9. 

Děti mají dobrovolný úkol - zjistit ceny školních potřeb (viz uč. str. 15) přímo v obchodě nebo z letáku. Po neděli budeme se zjištěnými údaji dále pracovat.

29. 9. - 2. 10. 2020

Pokračovali jsme v procvičování násobilky 4, počítali jsme v sešitě Počítáme zpaměti sloupce na str. 5, 6 každý svým tempem. V PS jsme dokončili str. 3, procvičovali jsme slovní úlohy.

21. 9. - 25. 9. 2020

Opakovali jsme násobilku 2, 3, počítali jsme sloupce příkladů v sešitě Počítáme zpaměti, udělali jsme cv. 1 - 6 na str. 3 v PS. Udělali jsme geometrické úkoly na str. 2 a 4. Začali jsme opakovat násobky 4.

14. 9. - 18. 9. 2020

Procvičovali jsme násobilku 3 pomocí kartiček , v sešitě Počítáme zpaměti jsme počítali sloupce na str. 2 - násobení a dělení 3. Učili jsme se dělat zápis slovní úlohy s výpočtem a odpovědí. Vzory zápisů jsou v učebnici na str. 4, 5 (zelené obdélníky). Zopakovali jsme jednoduché úlohy z geometrie v PS na str. 1 cv. 10 a na str. 2 cv. 16.

Děti, které ještě nemají přinesené věci do geometrie, si je připraví. Budou potřebovat velký nelinkovaný sešit ze 2. třídy (budeme v něm pokračovat), ořezanou tužku a pravítko.

7. 9. - 11. 9. 2020

Opakovali jsme čísla jednociferná a dvojciferná, čísla jsme porovnávali, zjišťovali počet desítek a jednotek, připomněli jsme si sčítání a odčítání s přechodem desítky. Procvičovali jsme násobilku 2. V PS (1.díl pro 3. ročník) jsme pracovali na str. 1, na str. 2 po cv. 12. Sešit M 7 mají děti ve škole a budeme v něm pokračovat, až se dostaneme k násobilce 6. V Počítáme zpaměti děti počítaly na str. 1 - násobilka 2, každý pracoval svým tempem.