Matematika

4.12. - 8.12.2017

Písemné sčítání, odčítání. Převody jednotek (PS str. 23, cv. 5, str. 25, cv. 6, str. 31 cv. 2). PS Velryba str. 22. Prosím začít nosit učebnici č. 2.

27.11.- 1.12.2017

Násobilka 1 - 10. Písemné sčítání do 100. Zaokrouhlování na desítky. Geometrie - opakování. Rýsování kružnic libovolného poloměru.  PS Velryba str. 22. Prosím začít nosit učebnici č. 2.

20.11. -24.11.2017

Násobilka 1 - 10. Písemné sčítání do 100. Zaokrouhlování na desítky. PS Velryba str. 21. Učebnice č. 1 - dokončujeme.

6.11.- 16.11.2017

Násobilka 1 - 10. Paměťné sčítání, odčítání do 100. Opakování. PS Velryba str. 19.

30.10. - 3.11.2017

Násobilka 1-10. Počítání s penězi, slovní úlohy na nakupování. Polopřímka.

23.10. - 28.10.2017

Násobilka 1-10, slovní úlohy, sčítání, odčítání do 100. PS Velryba str. 14.

16.10. - 20.10.2017

Násobilka 1-10, geometrie: polopřímka. PS Velryba str. 13.

9.10. - 13.10.2017

Nasobilka 1-10, geometrie: poloprimka.PS Velryba str. 11.

 2.10.-6.10.2017

Násobilka 1-10.  Geometrie: úsečka, délka úsečky. Pracovní sešit velryba str. 8. Kryšpín str. 15.

25.9.-29.9.2017

Násobilka 1-10.  Geometrie: bod, přímka, úsečka. Křivá, přímá a lomená čára. Pracovní sešit str. 4, bez cv. 14,15.

18.9.-22.9.2017

Opakování z 2. ročníku. Násobilka. Slovní úlohy v oboru 0-100.

Příští týden úterý , středa, čtvrtek budeme rýsovat. S sebou: pravítko, ořezaná tužka, guma.

4.9. - 15.9.2017


Opakování z 2. ročníku. Sčítání, odčítání, zápis čísla do 100. Násobilka. Pracovní sešit str. 1.