Matematika

19.3. - 23.3.2018 

Písemné i pamětné sčítání, odčítání do 1000.  Opakování násobilky. Pracovní sešit Velryba II str. 10. Já počítám do 1000  str. 23. Příští týden začneme dělit se zbytkem.

12.3.- 16.3.2018

Písemné i pamětné sčítání, odčítání do 1000.  Opakování násobilky. Logické slovní úlohy. Pracovní sešit Velryba II str. 8. Já počítám do 1000  str. 13. Matematický klokan.


5.3 - 9.3. 2018

Písemné i pamětné sčítání, odčítání do 1000.  Opakování násobilky.   Slovní úlohy s využitím písemného sčítání, odčítání. Rýsování kružnice s daným poloměrem. Pojmy kruh, kružnice, poloměr, průměr. Pracovní sešit  Velryba II str. 6. Já počítám do 1000  str. 10.

27.2. -2.3.2018

Písemné i pamětné sčítání, odčítání do 1000.  Opakování násobilky.   Slovní úlohy s využitím písemného sčítání, odčítání. Rýsování kružnice s daným poloměrem. Pojmy kruh, kružnice, poloměr, průměr. Pracovní sešit  Velryba II str. 5. Já počítám do 1000  str. 2.

12.2. - 16.2.2018

Písemné i pamětné sčítání, odčítání do 1000.  Opakování násobilky. Převody jednotek délky, hmotnosti (t, kg, g), objemu (hl, l, dl).  Slovní úlohy s využitím písemného sčítání, odčítání. Pracovní sešit  Velryba II str. 3.

5.2. - 9.2.2018

Písemné i pamětné sčítání, odčítání do 1000 z učebnice 2.  Převody jednotek délky, hmotnosti (t, kg, g), objemu (hl, l, dl). Trojúhelník, obdélník, čtverec (viz. učebnice 2).  Pracovní sešit  Velryba str. 36 bez cv. 12 -14. Kryšpín str. 35.

22.1.- 26.1.2018

29.1. - 2.1.2018

Písemné i pamětné sčítání, odčítání do 1000 z učebnice 2.  Převody jednotek délky. Trojúhelník - seznámení s konstrukcí, čtverec (viz. učebnice 2).  Pracovní sešit  Velryba str. 33. Kryšpín str. 35.

22.1.- 26.1.2018

Písemné i pamětné sčítání, odčítání do 1000. Slovní úlohy. Převody jednotek délky. Trojúhelník, čtverec.  Pracovní sešit  Velryba str. 33. Kryšpín str. 34 - 35.

15.1.-19.1.2018

Písemné i pamětné sčítání, odčítání do 1000. Slovní úlohy. Zaokrouhlování na desítky. Pracovní sešit  Velryba str.33+ geometrie  do str. 24 (narýsuj úsečku dané délky, porovnej délky, změř).

8.1.-12.1.2018.

Písemné i pamětné sčítání, odčítání do 1000. Slovní úlohy. Zaokrouhlování na desítky. Pracovní sešit  Velryba str. bez geometrie.

1.1 - 5.1.2018

Písemné sčítání, odčítání do 100, začali jsme i do 1000. Řada do 1000.  Slovní úlohy do 1000. PS Velryba str. 28.


11.12. - 15.12.2017

Písemné sčítání, odčítání i s přechodem desítky. Převody jednotek délky. Slovní úlohy do 1000. PS str. 24.

4.12. - 8.12.2017

Písemné sčítání, odčítání. Převody jednotek (PS str. 23, cv. 5, str. 25, cv. 6, str. 31 cv. 2). PS Velryba str. 22. Prosím začít nosit učebnici č. 2.

27.11.- 1.12.2017

Násobilka 1 - 10. Písemné sčítání do 100. Zaokrouhlování na desítky. Geometrie - opakování. Rýsování kružnic libovolného poloměru.  PS Velryba str. 22. Prosím začít nosit učebnici č. 2.

20.11. -24.11.2017

Násobilka 1 - 10. Písemné sčítání do 100. Zaokrouhlování na desítky. PS Velryba str. 21. Učebnice č. 1 - dokončujeme.

6.11.- 16.11.2017

Násobilka 1 - 10. Paměťné sčítání, odčítání do 100. Opakování. PS Velryba str. 19.

30.10. - 3.11.2017

Násobilka 1-10. Počítání s penězi, slovní úlohy na nakupování. Polopřímka.

23.10. - 28.10.2017

Násobilka 1-10, slovní úlohy, sčítání, odčítání do 100. PS Velryba str. 14.

16.10. - 20.10.2017

Násobilka 1-10, geometrie: polopřímka. PS Velryba str. 13.

9.10. - 13.10.2017

Nasobilka 1-10, geometrie: poloprimka.PS Velryba str. 11.

 2.10.-6.10.2017

Násobilka 1-10.  Geometrie: úsečka, délka úsečky. Pracovní sešit velryba str. 8. Kryšpín str. 15.

25.9.-29.9.2017

Násobilka 1-10.  Geometrie: bod, přímka, úsečka. Křivá, přímá a lomená čára. Pracovní sešit str. 4, bez cv. 14,15.

18.9.-22.9.2017

Opakování z 2. ročníku. Násobilka. Slovní úlohy v oboru 0-100.

Příští týden úterý , středa, čtvrtek budeme rýsovat. S sebou: pravítko, ořezaná tužka, guma.

4.9. - 15.9.2017


Opakování z 2. ročníku. Sčítání, odčítání, zápis čísla do 100. Násobilka. Pracovní sešit str. 1.