Matematika

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování učiva z 2. ročníku

+, - s přechodem přes desítku

počítáme se závorkami

slovní úlohy - o...méně, více

                      .....krát méně, více

opakování násobilky 2,3,4,5

GE - přímka, úsečka, měření na cm, mm