Matematika

14. 6. - 18. 6. 2021

Procvičovali jsme a opakovali násobilku, písemné sčítání a odčítání, řešili jsme slovní úlohy s těmito příklady. Úlohy jsme vybírali z pracovního sešitu. Zkoušeli jsme i některé z úloh na str. 37

7. 6. - 11. 6. 2021

Ukázali jsme si písemné násobení jednociferným činitelem - učebnice str. 45, 46, řešili jsme slovní úlohy ve skupinách - uč. str. 47 cv. 18, 19, 20, učili jsme se v geometrii konstrukci trojúhelníku - postup na str. 44. V PS jsme řešili slovní úlohy 3, 4, 5 na str. 27

31. 5. - 4. 6. 2021

Opakovali jsme geometrii - PS str. 12 cv. 11, str. 16 cv. 9, 10, zkoušeli jsme i str. 22 cv. 12, připomněli jsme si rýsování kružnic, co je poloměr a průměr. Procvičovali jsme násobilku, slovní úlohy - str. 28 cv. 7

24. 5. - 28. 5. 2021

Procvičovali jsme se násobení a dělení mimo obor násobilek, začali jsme násobit dvojciferná čísla jednociferným činitelem - příklady typu 11.2, 13.4. v učebnici str. 25, 26

Je k tomu nutné znát násobilku, kdo ji zapomněl, procvičuje!

17. 5. - 21. 5. 2021

Procvičujeme násobení násobků 10 ve slovních úlohách (výběr úloh na str.19 - 21, budeme dělit násobky 10 jednocifernými čísly, začínáme na str. 22

10. 5. - 14. 5. 2021

Minulý týden jsme procvičovali dělení se zbytkem, připomněli jsme si písemné sčítání a odčítání, vybírali jsme úkoly z učebnice ze stran 12 - 16, počítali jsme sloupečky v Počítáme zpaměti (dělení se zbytkem). Začali jsme násobení násobků 10

3. 5. - 7. 5. 2021

Budeme pokračovat v dělení se zbytkem. V pondělí jsme dělili číslem 4, uč. str.10.

26. 4. - 30. 4. 2021

Na pondělí nezapomeňte kružítko a sešit geometrie, ještě i učebnici 2. díl.

V pondělí a úterý jsme se věnovali geometrii, rozlišili jsme kružnici a kruh, učili jsme se kružnici rýsovat.

Od středy začneme dělení se zbytkem, potřebovat budete učebnici 3. díl, zopakovat násobky případně si přinést pomůcku s násobky.

19. 4. - 23. 4. 2021

V tomto týdnu se vrátíme k procvičení násobilky a budeme pokračovat ve sčítání a odčítání do 1000. Začneme pracovat v M 3. dílu a PS 2. dílu.

Úkol do čtvrtka - M str. 3 cv. 1, 2, PS str. 1 cv. 1, 2, 3 - ukázat nebo poslat nejpozději ve čtvrtek před vyučováním

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/start.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

12. 4. - 16. 4. 2021

Procvičovali jsme písemné sčítání a odčítání. V geometrii jsme si připomněli čtverec a obdélník - vrcholy, strany, sousední a protější strany, délky stran, rozdíl mezi čtvercem a obdélníkem - učebnice str. 20, 26

5. 4. - 9. 4. 2021

Řešili jsme slovní úlohy s použitím jednotek hmotnosti a objemu. Připomněli jsme si písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel a uplatnili jsme postup na číslech trojciferných. Počítali jsme vybrané příklady z učebnice str. 37 - 39, 43 - 45

29. 3. - 2. 4. 2021

Zabývali jsme se jednotkami objemu - litr, hektolitr, mililitr. Ukázali jsme si odměrky, které můžete najít doma v kuchyni, viděli jste tekutiny, které mají na obalu objem uvedený: 1l - mléko. olej, ocet; mililitry jste našli třeba na lahvích s nápoji, ale i na tekutém mýdle nebo šamponu. Zkusili jste převést hektolitry na litry. V učebnici jsme udělali cv. 1, 2, 3, na str. 28, cv. 5 máte jako dobrovolný úkol.

V úterý si povíme, jak se zaokrouhlují trojciferná čísla - uč. str. 32

Samostatný úkol - PS str. 33 (Co už umím - Test 2/A), vypočítejte a nejpozději do čtvrtka pošlete

22. 3. - 26. 3. 2021

Tento týden jsme se zabývali jednotkami délky. Připomněli jsme si metr, decimetr, centimetr, milimetr, kilometr, zkoušeli jsme je převádět z jedné jednotky do druhé, měřili jsme délky předmětů různými měřidly - svinovacím metrem, krejčovským metrem, pravítkem a řešili jsme slovní úlohy s touto tématikou. V učebnici jsme pracovali na vybraných cvičeních na str. 24, 25 a v PS cv. 13 na str. 30 a cv. 1, 3 na str. 31

Připomněli jsme si také jednotky hmotnosti, ukázali jsme si typy vah, pátrali jsme po potravinách, kde je na obalu uvedená hmotnost.(uč. str. 27)


15. 3. - 19. 3. 2021

Pokračovali jsme v procvičování sčítání a odčítání do 1000 formou numerických příkladů a využití ve slovních úlohách - v PS jsme řešili vybrané úkoly na str. 27, 28

1. 3. - 5. 3. 2021 

Seznámili jsme se s pojmem rovina, hledali jsme modely roviny ve svém okolí. Znázorňovali jsme rovinné útvary. Podrobněji se podíváme na trojúhelník - M str. 15

22. 2. - 26. 2 2021

Tento týden jsme se věnovali procvičování různých typů příkladů na pamětné sčítání a odčítání do 1000. V učebnici jsme počítali vybraná cvičení na str. 12 - 14, 16, v PS jsme řešili slovní úlohy 3, 4 na str. 25

15. 2. - 19. 2. 2021

Procvičovali jsme porovnávání čísel do 1000, pamětně jsme sčítali a odčítali čísla do 1000, příklady  typu            200 + 300, 900 - 600, hráli jsme si na obchod s hračkami - porovnávali jsme ceny, "nakupovali" jsme za určenou částku, počítali, kolik dostaneme vráceno, zaokrouhlovali jsme ceny

V uč. jsme pracovali na str. 7, 9 - 11, v PS jsme řešili slovní úlohu 3 na str. 23

8. 2. - 12. 2. 2021

Pokračujeme s užíváním čísel do 1000. Čísla jsme zapisovali, vyhledávali na číselné ose, rozkládali jsme čísla na stovky, desítky a jednotky, porovnávali jsme je. V učebnici jsme prošli str. 4 - 6, v PS jsme vypracovali úkoly 1, 2 na str. 23

1. 2. - 5. 2. 2021

Procvičili jsme zaokrouhlování čísel na desítky, v PS jsme opakovali učivo na str. 19, učebnici 1. díl zakončíme opakováním, které jsem  poslala v mailu pro rodiče, na vypracování máte čas do úterý. 

Začali jsme pracovat s čísly v oboru do 1000, v učebnici 2. díl jsme se zkoušeli orientovat v jednotlivých stovkách, za úkol máte vyhledat a zapsat čísla vyznačená barevně ve 3., 4. a 5. stovce - str. 3 cv. 1, po úspěšném zvládnutí dokončete po desátou stovku.

25. 1. - 29. 1. 2021

Budeme se zabývat zaokrouhlováním čísel na desítky. Vysvětlíme si postup, pomůže nám učebnice str. 54, 55, další úkoly najdeme v PS na str. 21. Vypracujete opakovací stranu 19 v PS, zadání si společně projdeme.

18. 1. - 22. 1. 2021

Připomněli jsme si postup při písemném odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku, použili jsme příklady z učebnice na str. 47, 48.

Procvičovali jsme další typy příkladů na písemné odčítání - uč. str. 49 cv. 16, počítali jsme slovní úlohu 18

Řešili jsme slovní úlohy 3, 4, 5 v PS na str. 17

11. 1. - 15. 1. 2021

PO: Připomněli jsme si písemné sčítání bez přechodu desítky, správný zápis příkladů a postup výpočtu - učebnice str. 42 cv. 1, 2

ÚT: Procvičovali jsme písemné sčítání s přechodem desítky - učebnice str. 43 cv. 7, 8

ČT: Pokračovali jsme v procvičování písemného sčítání - děti samy sestavovaly příklady, prakticky počítaly cenu oběda při výběru z jídelního lístku - PS str. 15 cv 1, 3

4. 1. - 8. 1. 2021

ÚT: Procvičili jsme pamětné sčítání dvojciferných čísel do 100 bez přechodu desítky - M str. 34

ČT: Odčítali jsme zpaměti do 100 bez přechodu desítky - M str. 35

PÁ: Počítali jsme příklady na pamětné sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Děti si samostatně spočítaly vybrané příklady z cv. 15 na str. 36 a cv. 19 na str. 37

14. 12. - 18. 12. 2020

Tento týden jsme věnovali písemnému a pamětnému sčítání do 100 bez přechodu přes desítku i s přechodem desítky. Vybírali jsme některé úkoly ze str. 12, 13  PS 1. díl ( velryba).

7. 12. - 11. 12. 2020

V sešitě M 7 jsme dodělali násobilku 1, 10, práci jsme zakončili souhrnným opakováním na str. 32. V geometrii jsme si připomněli polopřímky - str. 5. 13/1, 2, 3, ukázali jsme si, co jsou různoběžné a rovnoběžné přímky - str. 19 a 27.

30. 11. - 4. 12. 2020

Učili jsme se a procvičovali násobilku 9. V M 7 jsme pracovali na str. 23 - 26, 28. Děti nemusí mít udělaná všechna cvičení.

Příští týden se budeme věnovat geometrii a děti budou potřebovat sešit geometrie ( většina je má ve škole), ořezanou tužku a pravítko.

23. 11. - 27. 11. 2020

PO: Počítali jsme slovní úĺohu s použitím násobilky 7, pojmy sudé a liché číslo - M 1(pro 3. třídu) str. 5 cv. 5 - 8

ÚT: Procvičovali jsme násobení 8 pomocí kartiček, počítali jsme příklady se závorkou - M 7 str. 21 cv. 2

ČT: Začali jsme dělení 8, v M 7 jsme udělali slovní úlohu 1 a cv. 2 na str. 22

PÁ: Pokračovali jsme v dělení 8, v M 7 jsme udělali tabulky ve cv. 3, 4 na str. 22

16. 11. - 20. 11. 2020

PO: Začali jsme násobky 8, M 7 str. 20 cv. 1, 2, 3. Na čtvrtek si  připravte kartičky příkladů a násobků 8.

ČT: Procvičovali jsme násobky 8 pomocí kartiček, počítali jsme příklady násobení 8. Dokončili jsme  str. 20

Naučte se násobky 8 zpaměti (kdo je ještě neumí). Procvičovat násobilku můžete v sešitě Počítáme zpaměti, na stránkách  - https://skolakov.eu/matematika-3-trida nebo www.onlinecviceni.cz

9. 11. - 13. 11. 2020

PO: Začali jsme dělení 7, M 7 str. 17 cv. 2

ÚT: Procvičujeme dělení 7. v M 7 slovní úloha 4 na str. 17, cv. 4 na str. 18

ST: svatomartinské slovní úlohy - děti samy vymýšlely, matematická tajenka

ČT: Násobilka 7 - v M 7 str. 18 cv. 4 a slovní úloha 1

V sešitě Počítáme zpaměti si děti průběžně dopočítají sloupečky násobilky 2 - 7, pracují svým tempem 

2. 11. - 6. 11. 2020

PO: Zopakovali jsme si násobilku 6 - PS 3. ročník (velryba) str. 5 cv. 1 - 4. Ve cv. 3 jen oranžový a zelený sloupeček. Samostatný úkol - M 7 (krtek) násobení 7 - str. 14 cv. 1 - 3, stejným způsobem jako násobení 6 na str. 9.

ÚT: Začali jsme procvičovat násobky  a násobení 7, dokončili jsme v M 7 str. 14. Samostatný úkol na čtvrtek - sešit Počítáme zpaměti str. 16 sloupečky 61, 62. Jde o procvičování násobilky 1 - 6. Pokud budou děti chtít počítat dál, v  práci jim nebráním, můžou po str. 18.

ČT: Pokračovali jsme v procvičování násobení 7 pomocí kartiček, pracovali jsme v M 7 na str. 15. Máme udělané cv. 1, 3, děti si mají vypočítat násobení 7 (zelenou část ve cv. 2 a růžovou ve cv. 6). Chtějí-li počítat na str. 15 dál, je to na dobrovolnosti.

PÁ: Dál jsme procvičovali násobení 7, hráli jsme bingo s kartičkami, v M 7 jsme počítali úkoly se závorkami - str. 16 cv. 4, 5. Další počítání na str. 16 je dobrovolné.

19. 10. - 23 10 2020

Procvičovali jsme násobení a dělení 6. V Matematice 7 jsme pracovali na str. 10 a 11. Dnes (ČT) jsme společně začali cv. 5, 6. Pokud ho děti nestihly, samy ho dokončí. Úkol posílat nemusí, zkontrolujeme zítra.

PÁ: Děti dostala za úkol dokončit násobení a dělení 6 v sešitě Počítáme zpaměti na str. 15 (sloupečky 58 - 60). V M 7 jsme udělali na str. 12 slovní úlohu 1, za úkol mají slovní úlohy 5, 6.

12. 10 - 16. 10. 2020

Dokončili jsme násobilku 5. děti mají v sešitě Počítáme zpaměti zásobu příkladů k počítání po str. 14. Mohou svým tempem stále procvičovat násobilku 2, 3, 4, 5.

ČT: Dnes jsme pro změnu začali s procvičováním násobení 6. Děti měly vypracovat str. 9 v Matematice 7 a s touto stranou jsme se dnes zabývali, procvičovali jsme i pomocí kartiček. Samostatný úkol - na str. 10 vypočítat cv. 1 a dokončit cv. 3

PÁ: Pokračujeme v násobení 6. Samostatný úkol - M 7 str. 10 slovní úloha 4, dokončit cv. 5

5. 10. - 9. 10. 2020

Zopakovali jsme násobilku 2, 3, 4 a začali jsme procvičovat násobilku 5, řešili jsme slovní úlohy. V geometrii jsme si zopakovali pojem úsečka, jak ji narýsovat, jak změřit - uč. str.18. V sešitě Počítáme zpaměti jsme začali počítat sloupce na str. 9. 

Děti mají dobrovolný úkol - zjistit ceny školních potřeb (viz uč. str. 15) přímo v obchodě nebo z letáku. Po neděli budeme se zjištěnými údaji dále pracovat.

29. 9. - 2. 10. 2020

Pokračovali jsme v procvičování násobilky 4, počítali jsme v sešitě Počítáme zpaměti sloupce na str. 5, 6 každý svým tempem. V PS jsme dokončili str. 3, procvičovali jsme slovní úlohy.

21. 9. - 25. 9. 2020

Opakovali jsme násobilku 2, 3, počítali jsme sloupce příkladů v sešitě Počítáme zpaměti, udělali jsme cv. 1 - 6 na str. 3 v PS. Udělali jsme geometrické úkoly na str. 2 a 4. Začali jsme opakovat násobky 4.

14. 9. - 18. 9. 2020

Procvičovali jsme násobilku 3 pomocí kartiček , v sešitě Počítáme zpaměti jsme počítali sloupce na str. 2 - násobení a dělení 3. Učili jsme se dělat zápis slovní úlohy s výpočtem a odpovědí. Vzory zápisů jsou v učebnici na str. 4, 5 (zelené obdélníky). Zopakovali jsme jednoduché úlohy z geometrie v PS na str. 1 cv. 10 a na str. 2 cv. 16.

Děti, které ještě nemají přinesené věci do geometrie, si je připraví. Budou potřebovat velký nelinkovaný sešit ze 2. třídy (budeme v něm pokračovat), ořezanou tužku a pravítko.

7. 9. - 11. 9. 2020

Opakovali jsme čísla jednociferná a dvojciferná, čísla jsme porovnávali, zjišťovali počet desítek a jednotek, připomněli jsme si sčítání a odčítání s přechodem desítky. Procvičovali jsme násobilku 2. V PS (1.díl pro 3. ročník) jsme pracovali na str. 1, na str. 2 po cv. 12. Sešit M 7 mají děti ve škole a budeme v něm pokračovat, až se dostaneme k násobilce 6. V Počítáme zpaměti děti počítaly na str. 1 - násobilka 2, každý pracoval svým tempem.