Matematika

18.9.-22.9.2017

Opakování z 2. ročníku. Násobilka. Slovní úlohy v oboru 0-100.

Příští týden úterý , středa, čtvrtek budeme rýsovat. S sebou: pravítko, ořezaná tužka, guma.

4.9. - 15.9.2017


Opakování z 2. ročníku. Sčítání, odčítání, zápis čísla do 100. Násobilka. Pracovní sešit str. 1.