Matematika

3.11.-7.11.2018

Zaokrouhlování na desítky.

Písemné odčítání a sčítání dvojciferných čísel (pod sebou) s přechodem přes 10 (typ 42-35),  PS po str. 21.

GE - vzájemná poloha dvou přímek v rovině.

26.11.- 30.11.2018

Písemné sčítání pod sebou, pamětné násobení 1-9.

Složené slovní úlohy (násobilka, sčítání a odčítání do 100)

GE - opakování rovnoběžka, kolmice

19.11.-23.11.2018

Písemné sčítání dvojciferných čísel (pod sebou).

Počítání hadů s různými matem. operacemi.

Pamětné násobení a dělení 1-7.

GE - rýsování trojúhelníků spojováním bodů, zápis úseček v trojúh., opačné přímky.

12.11.-16.11.

Procvičujeme +- se závorkami (do 100) a pamětné násobení 3- 7.

Pracovní sešit do str. 10.

GE - rýsování přímek, rýsování obrázku - konstrukce mostu.

5.11.-9.11.

Násobení a dělení 9.

Napsali jsme si souhrnné opakování, dokončili jsme7. díl prac. sešit s krtkem.

Procvičovali jsme +- do 100, násobení a dělení 1-9.

Nutné denně procvičovat pamětné násobení.

web k procvičování: www.skolakov.eu

GE - souhrnné opakování úseček, přímek, rovnoběžek, různoběžek.

Seznámení s decimetry.


19.10. - 2.11.

Pamětné sčítání a odčítání do 100, počítáme se závorkami.

Násobení a dělení 8, procvičování násobilky (prac. sešit s krtkem - 7. díl)

GE - přímky procházející bodem, bod ležící na přímce

22.10.-26.10.2018

Souhrnné opakování, čtvrtletní písemná práce.

Násobení a dělení 7, 8. Sčítání a odčítání do 100.

Slovní úlohy...n- krát více, n- krát méně.

GE - rovnoběžky, různoběžky

15.10.-19.10.2018

Násobení a dělení 6.

Pamětné sčítání a odčítání do 100, počítáme se závorkami.

GE - trojúhelník, rýsování ve čtvercové síti.

8.10.-12.10.2018

Trénovali jsme pamětné počítání - násobení a dělení 1-5, sčítání a odčítání do 100.

GE - rýsujeme přímky, označujeme průsečík.

1.10.-5.10.2018

Dopočítáváme zpaměti vrácení peněz do 100 (př. sušenky 11,-Kč, kolik dostaneš vráceno?)

Počítáme se závorkou - učebnice str. 12 cv. 53  do sešitu. Ústně slovní úlohy ze str. 12 a 13.

Opakování +- do 100 a násobilky 2,3,4,5.

 GE- rýsování přímek, úseček a vyznačování bodů.

24.9.-28.9.2018

Pamětné a písemné počítání do 100.

Slovní úlohy typu  o....méně, o .....více.

Rébusy  na rozvoj logického myšlení.

GE - přímka x úsečka, trénovali jsme rýsování přímek

17.9.-21.9.2018

Pamětné počítání do 10 a do 100.

Slovní úlohy se zápisem, logické úlohy.

GE - rýsování přímek x křivá čára.

10.9.-14.9.2018

Opakování +- do 100, násobky 4 a 5.

Řešení slovních úloh se zápisem (o x více, o x méně)

GE - manipulace s pravítkem, rýsování přímek.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování násobků 2 a 3.

Řešení slovních úloh se zápisem.

GE - bod, přímka, úsečka, polopřímka. Vzájemná poloha 2 přímek v rovině - kolmice, rovnoběžky, různoběžky - seznámení.