Matematika

14.6. - 18:6. 2021

I v matematice finišujeme. Tento týden byl náročnější, probrali jsme spoustu nových věcí. Zkoušeli jsme písemné násobení dvojciferných a trojciferných čísel a dělení mimo obor násobilky. V učebnici jsme se pohybovali na straně 32 a 33, 45 - 47. V pracovním sešitě jsme vyplnili stranu 31 a 32.

Nově jsme v geometrii zkoušeli konstrukci trojúhelníku. Poprali jsme se s tím :)

7.6. - 11.6. 2021

Ještě jsme si vysvětlili nové učivo - násobení dvojciferných čísel jednociferným. Hodně jsme procvičovali v učebnici 25, 26 a 27, v pracovním sešitě jsme zvládli úkoly na straně 29 a 30.

Opět jsme procvičovali geometrii -  opět rýsování přímek, kružnic, měření délek. 

31.5. - 4.6. 2021

Násobení a dělení nás provází každou hodinu. Dělíme se zbytkem, násobíme a dělíme mimo obor násobilky. Také jsme procvičovali sčítání a odčítání do 1000.

Matematika PS po stranu 28.

Ve čtvrtek jsme měli geometrii. Trénovali jsme rýsování kružnic a opakovali pojmy spjaté s kružnicemi. V PS jsme splnili geometrii ze strany 6, 8 a 10.

24.5 - 28.5. 2021

Stále procvičujeme násobilku, dělení se zbytkem, slovní úlohy a také násobení desítkou. V pracovním sešitě jsme zvládli cvičení po stranu 25.

Také jsme měli geometrii - procvičovali jsme rýsování kružnic. Také jsme se seznámili s pojmy - střed kružnice, poloměr, průměr. V pracovním sešitě jme zkusili cvičení 10 a 12 ze str. 2, cv. 11 ze str. 4. Za DÚ mají děti do geometrie str. 4 cv. 12.

17.5. - 21.5. 221

Opakovali jsme probrané učivo - dělení se zbytkem. Nově jsme si vysvětlili násobení mimo obor násobilky. V pracovním sešitě jsme zvládli stranu 19 a 21. V učebnici jsme prošli stranu 19.

Také jsme měli geometrii. Zopakovali jsme přímky a úsečky. Nově jsme zkoušeli kružnice. Za DÚ je zkusit narýsovat 10 kružnic (do 27.5.)

10.5. - 14.5. 2021

Tento týden bychom mohli dokončit dělení se zbytkem. Čeká nás poslední dělitel a tím je 9. Projdeme tedy dělení 9 se zbytkem a budeme stále opakovat ostatní dělitele. V učebnici budeme pracovat na straně 16 a 17. V pracovním sešitě na straně 16 - 18. Samostatně pracuje v počítáme zpaměti, strana 5.

3.5. - 7.5. 2021

U dělení se zbytkem ještě nějakou chvíli zůstaneme. Čeká nás dělení 7 a 8.  V učebnici budeme procvičovat na straně 14 a 15. V pracovním sešitě pak na straně 13 a 14. Ve čtvrtek 6.5. budeme mít opět geometrii. 

26.4. - 30.4. 2021

Stále budeme procvičovat dělení se zbytkem. Zopakujeme již probrané a přidáme dělení 6 a 7. Důležité je stále procvičovat násobilku. Proto nezapomeňte na počítáme zpaměti 4. Tentokrát stranu 3. V učebnici budeme pracovat na straně 13 a 14. V pracovním sešitě pak na straně 13. Také jste ve škole dostali pracovní listy, takže si je do hodin matematiky také připravte.

19.4. - 23.4. 2021

Pokračovali jsme v dělení se zbytkem. Máme společně probrané dělení 2, 3, 4, 5. Docela nám to už jde.

12.4. - 16.4. 2021

V matematice jsme v pátek poprvé použili třetí díl učebnice. Budeme v něm tedy pokračovat. Zopakujeme pořádně násobilku, ať můžeme začít násobit a dělit se zbytkem. V učebnici projdeme úkoly ze strany 3 -8 a v pracovním sešitě probereme stranu 11 a 12. Opět Počítáme zpaměti druhou stranu, tedy sloupečky 5 -8.

6.4. - 9.4. 2021

Zopakujeme si násobilku. Budeme ji opět procvičovat, protože nás čeká nové učivo - násobení a dělení se zbytkem. Stále budeme procvičovat zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání a slovní úlohy. Nechystejte si 3. díl učebnice matematiky. V pracovním sešitě projdeme stranu 10.

29.3. - 31.3. 2021

Tento týden budeme opakovat. Nečeká nás nic nového. Budeme násobit, dělit, sčítat a odčítat, také řešit slovní úlohy. Budeme pracovat v pracovním sešitě na straně 7, 9 a možná i 10. Uvidíme, co zvládneme. 

22.3. - 26.3. 2021

Budeme dále pokračovat v učivu. Ještě zopakujeme převody jednotek délky a dále se budeme věnovat písemnému i pamětnému sčítání a odčítání do 1000. Také si můžeme společně projít otázky ze soutěže Klokan. V PS budeme plnit úkoly na straně 4 - 6.

Procvičování najdeš na:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b

15.3. - 19.3. 2021

Tento týden budeme pokračovat ve sčítání a odčítání do 1000. Zopakujeme písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, procvičíme násobilku a slovní úlohy. V učebnici budeme pracovat na straně 29, 30 a 31 - vždy vybrané úlohy. V pracovním sešitě začneme druhý díl, tedy stranu 1 a 2. 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-motyly/priklady1.htm

Procvičování převodů jednotek délky:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm

8.3. - 12.3. 2021

JARNÍ PRÁZDNINY

1.3. - 5.3. 2021

Stále budeme procvičovat sčítání a odčítání do 1000. Budeme také opakovat násobilku, zopakujeme správný postup při zapisování slovních úloh. V učebnici se budeme pracovat na různých úkolech ze strany 22 - 28. V pracovním sešitě projdeme úkoly na straně 32 a 36.

Po prázdninách bychom už začali nový díl pracovního sešitu.

Můžete také zkusit další hru - mimoňovou :)

https://docs.google.com/presentation/d/1irREwBwg8Ut_liJfDz47xZsYSw7A-Qu58wZV3KJoM7U/edit?fbclid=IwAR0qHct7omjxxNUAZLyBqGEPgq1eViQz9EZr8e-ubxgxXFCDdCfMbloLzus#slide=id.gb62b8318e2_0_0

Kdo pošle správný kód, jednička ho nemine :)

22.2. - 26.2. 2021

Sčítání desítek a jednotek vám jde. Budeme v tom tedy pokračovat, ale při počítání budeme už přecházet přes stovku. Procvičovat budeme v učebnici na straně 17 - 19 a v pracovním sešitě na straně 30 a 31.

V pracovním sešitě na straně 33 je test. Během tohoto týdne jej děti samostatně vyplní. Test mi, prosím, pošlete. Dětem s testem prosím nepomáhejte, chci si ověřit, zda učivo zvládají a zda můžeme pokračovat dál. Děkuji za pochopení.

15.2. - 19.2. 2021

Musím vás moc pochválit, počítání do 1000 vám zatím nedělá žádný problém. Takže v tom budeme pokračovat. Budeme sčítat a odčítat jednotky a desítky. Procvičování je v učebnici na straně 13 - 16. V pracovním sešitě budeme plnit úkoly na straně 28 a 29. 

8.2. - 12.2. 2021

Čísla do 1000 vám perfektně jdou. Umíte je přečíst, rozložit a také porovnat. Proto můžeme jít na další učivo a tím je pamětné sčítání a odčítání do 1000. V učebnici projdeme úkoly ze stran 10 - 12, v pracovním sešitě doplníme stranu 26 a 27.

1:2. - 5.2. 2021

Začneme probírat nové učivo. Je tím počítání do tisíce. Tento týden se s čísly seznámíme. Budeme je správně číst, zapisovat, hledat na ose. Na matematiku si připravte druhý díl učebnice - žlutá. První díl jsme dokončili. V nové učebnici budeme pracovat na straně 4 a 5, v pracovním sešitě na straně 23 a 24.

25.1. - 29.1. 2021

V pátek jsme začali zaokrouhlování. Někteří s tím nemají žádný problém, jiní to potřebují ještě procvičit. Proto si na úterý přichystejte metr (skládací, svinovací, krejčovský). Procvičíme si zaokrouhlování. Zkusíme zaokrouhlování využít i v praxi. Projdeme si některá cvičení v učebnici ze strany 55 a 56 a PS se podíváme na stranu 21 a 22.

Opět samostatně pokračujte v počítání zpaměti. Pokud jste poctivě počítali, měli byste tento týden cvičebnici dokončit. Jakmile budete mít hotovo, přineste sešit ke kontrole zároveň s písankou.

18.1. - 22.1. 2021

Moc mě těší, jak vás písemné počítání baví a ještě víc jsme nadšená z toho, jak vám to jde a nedělá vám toto učivo žádný problém. Budeme v něm ještě pokračovat. Vysvětlíme si písemné odčítání s přechodem desítky. Opět bude našim pomocníkem palec. Také bych se s vámi chtěla podívat na další učivo a tím je zaokrouhlování. To si vysvětlíme ve čtvrtek. Opět je to takové hraní s čísly a věřím, že vás to bude bavit.

V učebnici si projdeme úkoly na straně 48 a 49.

V PS to bude strana 21 a 22.

Opět pokračujte v Počítáme zpaměti. Čekají vás sloupečky 78 - 82. 

11.1. - 15.1. 2021

Minulý týden jsme procvičovali písemné sčítání. Jak jste říkali, je to lehké a baví vás to. Takže tento týden budeme opět počítat pod sebou, ale naučíme se odčítat. Opět už jsme si to ukazovali ve škole. Myslím, že i tento týden vás bude matematika bavit :) 

PS si projdeme na straně 18 a 19.

V učebnici si ukážeme písemné odčítání na straně 47 a 48.

Opět si každý den počítejte sloupeček z Počítáme zpaměti. Tedy 73 - 77. Ať procvičujete i násobilku.

Výzva: Jak už jsem naznačovala minulý týden, je tady opět výzva. Tentokrát na jedničku i mimoně! Zadám 4 úkoly, díky nimž zjistíš počet kostek které budeš potřebovat. Jakmile zjistíš potřebný počet všech kostech, vytvoříš libovolnou stavbu. Fotku stavby mi potom pošleš. Pokud doma nemáš kostky od lega nebo dřevěné kostky, můžeš využít barevné papíry a barevné tvary si nastříhat. Nevytvoříš stavbu, ale obrázek.

Červená: vypočítej v učebnici 43/14. Počet kostek je to, co dostala paní Marková nazpět.

Žlutá a oranžová: V učebnici spočítej 40/26

Zelená: opět úkol z učebnice 40/29. Počet kostek je opět kolik vrátili mamince nazpět.

Modrá: ḱol je tentokrát v pracovním sešitě 16/9. Počet kostek je 1. doplněné číslo.

Pokud ti nebude něco jasné, klidně se ptej. Už se moc těším na vaše výtvory! 

Jak na písemné odčítání se můžete podívat: https://www.youtube.com/watch?v=CIReBmt3FsY

4.1 - 8.1. 2021

Odpočatí a plní elánu se vrhneme na pročítání. Zopakujeme násobilku a budeme pokračovat ve sčítání a odčítání do 100 - s přechodem i bez přechodu přes desítku. Také si procvičíme písemné počítání, které jsme si ukazovali ve škole.

Projdeme si cvičení v PS na straně 14 - 17.

14.12. - 18.12. 2020

Stále procvičujeme násobilku. Pro některé je stále problém řadu násobků perfektně vyjmenovat. Jsou nejistí a počítání jim pak zabere delší dobu. Prosím, stále násobky a násobilku procvičujte.

My jsme se dále věnovali sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Ukázali jsme si, jak postupovat - rozklad druhého čísla na desítky a jednotky.

V učebnici jsme prošli str. 34 - 37.

PS str. 13 a 25 

7.12. - 11.12. 2020

Stále procvičujeme násobilku. Je potřeba, aby děti uměly perfektně vyjmenovat řadu násobků. Někteří s tím mají problém - jsou nejistí, pletou různé násobky.

Nově jsme začali sčítání dvojciferných číslem. Učíme se počítat pomocí rozkladu druhého sčítance na desítky a jednotky. Toto učivo dětem jde a nemají s tím problém.

PS str. 9 - 11.

Učebnice 1. díl strana 34, úkoly 2, 3, 4(3 sloupečky), 5 jsme psali do tygrového sešitu.


30.11. - 4.12. 2020

Opakujeme násobilku - násobení, dělení, slovní úlohy, online hry.

Pracovní sešit strana 5 - 9. Pouze aritmetika. V pondělí budeme mít geometrii.

23.11. - 27.11. 2020

Tento týden bychom měli dokončit krtečkovu matematiku. Chybí nám dělení 9 a také násobilka 1 a 10. Což bude hračka.

Projdeme příklady na straně 28 - 30.

16.11. - 20.11. 2020

Dokončíme násobilku 8 a seznámíme se s násobilkou 9. Zatím vám to jde skvěle, jste moc šikovní. Na násobilku 9 si opět nachystejte kartičky. Budeme hrát bingo. V krtečkové matematice budeme pracovat na straně 24 - 26.

I tento týden pokračuj ve sloupečcích Počítáme zpaměti - 58 - 61.

9.11. - 13.11. 2020

I tento týden budeme pokračovat s násobilkou. Zaměříme se na násobení a dělení 8. 

V krtečkové matematice projdeme stranu 21 - 23. Počítáme zpaměti, můžeš pokračovat každý den 1 sloupeček. Tento týden po sloupeček 57.

Výzva: Na středu si přichystej pro své spolužáky opět slovní úlohu. Ale pozor. Ve slovní úloze použij osoby, zvířata a věci, které mají něco společného se sv. Martinem. Ve středu si výzvu projdeme.

2.11. - 6.11. 2020

Přes prázdniny jste měli opakovat násobilku, tak doufám, že jste vše bez problémů zvládli. Tento týden budeme pokračovat v násobilce 7, zaměříme se na dělení. Nově také začneme násobilku 8. Opět si můžete nachystat lístečky s násobilkou, ať můžeme hrát bingo.

V krtečkové učebnici budeme pracovat na straně 17 a 18, dále 20 a 21.

Průběžně vám budu zadávat také sloupečky z počítáme zpaměti, ale počítejte s tím, že projdeme asi každý den jeden sloupeček. 

19.10. - 23.10. 2020

Dokončíme opakování násobilky 6. To už zvládáte. Procvičovali jsme ji hlavně ve škole a šlo vám to. Tento týden budeme probírat násobilku 7. Nachystejte si proto kartičky. Ty máte uprostřed krtečkové matematiky nebo si vyrobíte své. Budeme násobky 7 přiřazovat příklad a výsledek, hrát bingo na výsledky i příklady, také řešit slovní úlohy. 

Krtečkova matematika - dokončíme str. 12, budeme pokračovat Násobilka 7 na straně 14 a 15.

12.10. - 16.10. 2020

Opět budeme procvičovat násobilku. Nejen klasické příklady, ale i slovní úlohy. Zahrajeme si bingo, myslím si číslo a matematické řetězy

Krtečková matematika - po stranu 12

Počítáme zpaměti po sloupeček 40.

Výzva: Vymysli zapeklitou slovní úlohu, kterou dáš v pondělí svým spolužákům!

5.10. - 9.10. 2020

Nově jsme začali násobilku 6. Hrajeme bingo, děti přiřazují příklad k výsledku. Upevňujeme řadu násobků. V matematice 7 (krtečková učebnice) jsme propočítali stranu 9 a 10. V počítání zpaměti jsme dokončili sloupeček 36.

DÚ - všichni se perfektně naučí násobky 6. 

29.9. - 2.10. 2020

Opakování násobilky 2, 3. 4, 5. Pozor na násobení a dělení, některé děti pletou znaménka. Tento týden jsme opakovali i geometrii - bod. přímka.

Geometrie PS str. 1, 2, 4

Násobilka uč. str. 16 a 17 - ústně nebo na folii

Počítáme zpaměti - po sloupeček 32

21.9. - 25.9. 2020

Neustále nás v hodinách provází násobilka. Opakujeme násobení a dělení 2,3 a nově jsme začali opakovat i násobilku 4 a 5. Hrajeme hry, soutěže, počítáme slovní úlohy, jmenujeme řadu násobků tam i zpět, které číslo v řadě násobků chybí, .. Nezapomínáme procvičovat +,- do 100 s přechodem  desítky. Děti stále chybují.

PS str. 4

14.9. - 18.9. 2020

Během tohoto týdne jsme procvičovali násobilku 2 a 3. Hrajeme s násobky bingo, řadíme za sebou, přiřazujeme výsledek k příkladu. Také jsme sčítali a odčítali do 100 a procvičovali slovní úlohy.

Uč. po str. 8

PS po str. 2.

7.9. - 11.9. 2020

Opakování učiva z 2. ročníku. Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky. Slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď. Porovnávání čísel, číselná řada.

Uč 1 str. 4 - 6.

PS 1 str. 1