Matematika

10.9.-14.9.2018

Opakování +- do 100, násobky 4 a 5.

Řečení slovních úloh se zápisem (o x více, o x méně)

GE - manipulace s pravítkem, rýsování přímek.

3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování násobků 2 a 3.

Řešení slovních úloh se zápisem.

GE - bod, přímka, úsečka, polopřímka. Vzájemná poloha 2 přímek v rovině - kolmice, rovnoběžky, různoběžky - seznámení.