Matematika

4. - 8. 12. 2017

Napsali jsme opakování z probraného učiva. Zkoušeli jsme písemné odčítání čísel do       1 000, zaokrouhlování a orientace na číselné ose do 1 000, zápis čísel. Za DÚ jsme počítali složené slovní úlohy z pracovního sešitu Jak jsem dobrý počtář- str. 14 a15.

27. 11. - 1. 12 2017

Stále procvičujeme násobení a dělení ve slovních úlohách, příklady typu 56 + 8.4. Učebnice matematiky po str.51 za Dú.

Nové učivo  - čísla do 1 000, orientace na číselné ose, zápis čísel. Pracovní sešit str. 23 - 25.

20. - 24. 11. 2017

Vyhodnotili jsme si test z minulého týdne, nové učivo zaokrouhlování, určování času.

Geometrie - rýsování a měření úseček, umíme pojmenovat a zapsat trojúhelníky, čtverce, obdélníky.

Pracovní sešit str. 19 - 22.

13. - 16. 11. 2017                (17. 11.  Státní svátek)

Opakování, test - co už umím. Pracovní sešit str. 18

6. - 10. 11. 2017

Procvičujeme písemné sčítání a odčítání. Psali jsme čtvrtletní písemnou práci.

Zábavná geometrie s Kryšpínkem - spojování bodů a rýsování trojúhelníků.

Pracovní sešit str. 16, 17 - dodělat za Dú.

30. 10 - 3. 11.2017

Rýsovali jsme postupně podle návodu učitele, zapisovali a měřili úsečky, rýsovali jsme polopřímky.

Sčítáme a odčítáme dvojciferná čísla zpaměti i písemně. Počítali jsme slovní úlohy za jedničky.

Pracovní sešit str. 14

23. - 25. 10. 2017       Podzimní prázdniny 26. a 27. října

Začínáme opakovat sčítání a odčítání do 100, procvičujeme písemné odčítání s přechodem přes desítku.    Psali jsme opakování - 2 slovní úlohy, násobení i dělení, sčítání a odčítání do 100. 

Pracovní sešit str. 12.

Za DÚ str. 13/ př. 7., str. 14/ př.8., 9.

16. - 20. 10. 2017

Řešili jsme slovní úlohy typu několikrát více, několikrát méně, o něco více, o něco méně. Násobení a dělení zpaměti nám jde už lépe, soutěžíme o počítačového krále nebo královnu. Za DÚ procvičovat sloupečky v PS počítáme zpaměti.

Pracovní sešit str. 11.

9. - 13. 10. 2017

Stále procvičujeme násobení a dělení zpaměti. Pracovali jsme ve skupinách a řešili slovní úlohy z historie Kunovic, také matematickou gramotnost pomocí kartiček PRAVDA x LEŽ.

Pracovní sešit str. 9, 10, 11/př.1.

2. - 6. 10. 2017

Ve slovních úlohách procvičujeme několikrát více, několikrát méně. Nutné i doma procvičovat násobení a dělení. Psali jsme test z geometrie.

Pracovní sešit str. 8, 9.

25. - 29. 9. 2017  (Státní svátek 28. 9.)

Procvičujeme násobení a dělení  7, 8, 9 ve slovních úlohách. Řešili  jsme slovní úlohy v novém pracovním sešitě "Jak jsem dobrý počtář" na str. 4, 5. Geometrie - měření úseček.

Pracovní sešit str. 6, 7.

18. - 22. 9. 2017

Opakujeme násobení a dělení 5, 6, 7. (Procvičovat za Dú). Učíme se dělat zápis u slovních úloh.       Matematické hádanky.

Učebnice str. 5, 6, 7.

Pracovní sešit str. 3- 5.

4.9. - 15.9.2017

Opakujeme násobení a dělení 2, 3, 4. Psali jsme souhrnné opakování učiva z 2. ročníku. Rýsujeme do nových pracovních sešitů. Bod, přímka.

Učebnice str. 3, 4.

Pracovní sešit str. 1, 2.