Matematika

4. 6. - 8. 6. 2018

Písemné opakování, samostatná práce.

Geometrie - společné rýsování podle daných bodů.

PS po str. 30

28. 5. - 1. 6. 2018

 Písemné opakování a procvičování.

21.5. - 24. 5. 2018  ( Ředitelské volno 25. 5.)

Počítali jsme slovní úlohy na hmotnost. Vrátili jsme se k dělení se zbytkem, za DÚ máme počítat v PS Počítáme zpaměti na str. 16 - sloupeček E, F.

Geometrie - shodné úsečky.

14. 5. - 18. 5. 2018

Naučili jsme se velkou násobilku, dokážeme vypočítat některé příklady i zpaměti. V pracovním sešitě Já počítám do 1 000 jsme násobili zpaměti na str. 28. Nakupovali jsme podle ceníku zboží po kilogramech a počítali slovní úlohy - str. 30, 31.

7. 5. - 11. 5. 2018     (8. 5. Státní svátek)

Počítali jsme jednoduché i složitější příklady na násobení (např. 7 . 6, 7. 60, 9 . 40, 6 . 80).

Zaměřili jsme se na řešení slovních úloh s těmito příklady. V pátek jsme si zopakovali geometrii - test CO UŽ UMÍM.

Pracovní sešit  str. 20 - 23.

30. 4. - 4. 5. 2018      (1. 5. Státní svátek)

Slovní úlohy z učebnice matematiky, stále procvičujeme dělení se zbytkem.

23. - 27. 4. 2018

 Nemoc učitelky - suplování. Opakování a procvičování v pracovních sešitech, dělení se zbytkem.

16. - 20. 4. 2018

Připravovali jsme se na testování, řešili jsme různé aplikační úlohy z praxe.

Pracovní sešit dodělat po str. 15.

9. 4. - 13. 4. 2018

Řešíme slovní úlohy na dělení se zbytkem. Vysvětlili jsme si dělíme se zbytkem a napsali jsme test Co už umím. Stále některým dětem dělá problémy písemné odčítání, procvičujte i doma. Příští týden nás čeká testování scio, zkuste si testy z minulých let (dala jsem domů na procvičení).

Pracovní sešit 2 str. 9 - 12.

3. - 6. 4. 2018

Opakovali jsme násobení a dělení, uspořádali jsme soutěž ve slovních úlohách. Seznámili jsme se s dělením se zbytkem.

Pracovní sešit 2 str. 7, 8.

26. 3. - 28. 3. 2018       VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 29. a 30. 3.2018

Pracovali jsme v pracovním sešitě Já počítám do 1 000.

Velikonoční řádění - příklady ve vajíčku, tajný vzkaz, soutěže, opakování.

19. - 23. 3. 2018

Hledali jsme správná řešení v příkladech Matematického CVRČKA, vyhodnotili jsme nejlepší. Nejvíce bodů ze třídy získal Jirka Lhota (78), potom Paťa Sova (75) a Maty Blahutka (71). Blahopřejeme! Kluci také získali nejvíce bodů ve své kategorii CVRČEK mezi druhými a třetími třídami. 

Procvičujeme příklady v pracovním sešitě Já počítám do 1 000. Pomocí kružítka jsme sestrojovali kružnice, napsali jsme malý testík z geometrie na str. 6.

12. - 16. 3. 2018

Zaměřili jsme se na písemné odčítání trojciferných čísel, je potřeba si zkontrolovat pomocí sčítání. Některým dětem stále odčítání dělá problém, procvičujte i doma.

V pátek jsme psali MATEMATICKÉHO KLOKANA - kategorie Cvrček.

Pracovní sešit 2 str. 5, 6.

5.3. - 9. 3. 2018

Zaokrouhlovali jsme trojciferná čísla na stovky a desítky, procvičovali jsme písemné sčítání trojciferných čísel s přechodem přes desítku.

Geometrie do sešitu Rýsování s Kryšpínkem.

Pracovní sešit 2 str. 3, 4.

26. 2.  - 2. 3. 2018

Začali jsme znovu opakovat a procvičovat násobení a dělení i na čas (Dokážeš spočítat příklady za 2 minuty?). Počítali jsme slevy u zboží - písemné odčítání.

Geometrie - rýsování kružnic podle daného poloměru.

Za DÚ barevné počítání, pracovní list na písemné odčítání.

JARNÍ PRÁZDNINY

--------------------------------

12. 2. - 16. 2. 2018

Dokončili jsme pracovní sešit, napsali jsme test z geometrie. V novém sešitě procvičujeme písemné sčítání a odčítání, počítali jsme složené slovní úlohy.

Do geometrie budeme potřebovat dobře seřízené kružítko.

Pracovní sešit 2 str. 1, 2.

5. 2. - 9. 2. 2018

Probíráme jednotky hmotnosti a procvičujeme převody jednotek. Řešili jsme nestandartní aplikační úlohy v pracovním sešitě na str. 37, 38.

29.1. - 1.2. 2018         Pololetní prázdniny 2. února

Opakujeme po delší době násobení a dělení, počítáme složitější příklady např. 7 x 100, 300 : 100, 600 :  10 z učebnice M 2. díl.

Test - CO UŽ UMÍME.

Pracovní sešit po str. 32 - 34.

22. - 26. 1. 2018

Napsali jsme si další prověrku z probraného učiva a udělali rozbor. Zopakovali jsme si jednotky délky a v aplikačních úlohách je ověřili.

Geometrie - umíme označit a popsat čtverec, obdélník a trojúhelník.

Pracovní sešit po str. 30 - 32.

15. - 19. 1. 2018

Psali jsme opakování do 1 000, počítali jsme zajímavé slovní úlohy.

Pracovní sešit po str. 30.

8. - 12. 1. 2018

Počítali jsme sněhové zpravodajství a zapisovali údaje do tabulek, využili jsme poznatky z prvouky. Sčítáme a odčítáme do 1 000 (pracovali jsme hodně s učebnicí), aplikujeme osvojené početní operace ve slovních úlohách.

Pracovní sešit str. 27, 28.

Učebnice M 2. díl str. 9 - 14.

3. - 5. 1. 2018

Počítáme po stovkách, po desítkách a po jednotkách do 1 000. Pracovali jsme na fólie v nové učebnici MATEMATIKA 2, umíme zapsat rozvinutý zápis čísel.

18. - 22. 12. 2017

Opakování a procvičování. PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE.

11. - 15. 12. 2017

Řešíme vánoční slovní úlohy, počítáme v nich do 1 000. Nové učivo - převod jednotek.

Napsali jsme malý test z probraného učiva.

4. - 8. 12. 2017

Napsali jsme opakování z probraného učiva. Zkoušeli jsme písemné odčítání čísel do       1 000, zaokrouhlování a orientace na číselné ose do 1 000, zápis čísel. Za DÚ jsme počítali složené slovní úlohy z pracovního sešitu Jak jsem dobrý počtář- str. 14 a15.

27. 11. - 1. 12 2017

Stále procvičujeme násobení a dělení ve slovních úlohách, příklady typu 56 + 8.4. Učebnice matematiky po str.51 za Dú.

Nové učivo  - čísla do 1 000, orientace na číselné ose, zápis čísel. Pracovní sešit str. 23 - 25.

20. - 24. 11. 2017

Vyhodnotili jsme si test z minulého týdne, nové učivo zaokrouhlování, určování času.

Geometrie - rýsování a měření úseček, umíme pojmenovat a zapsat trojúhelníky, čtverce, obdélníky.

Pracovní sešit str. 19 - 22.

13. - 16. 11. 2017                (17. 11.  Státní svátek)

Opakování, test - co už umím. Pracovní sešit str. 18

6. - 10. 11. 2017

Procvičujeme písemné sčítání a odčítání. Psali jsme čtvrtletní písemnou práci.

Zábavná geometrie s Kryšpínkem - spojování bodů a rýsování trojúhelníků.

Pracovní sešit str. 16, 17 - dodělat za Dú.

30. 10 - 3. 11.2017

Rýsovali jsme postupně podle návodu učitele, zapisovali a měřili úsečky, rýsovali jsme polopřímky.

Sčítáme a odčítáme dvojciferná čísla zpaměti i písemně. Počítali jsme slovní úlohy za jedničky.

Pracovní sešit str. 14

23. - 25. 10. 2017       Podzimní prázdniny 26. a 27. října

Začínáme opakovat sčítání a odčítání do 100, procvičujeme písemné odčítání s přechodem přes desítku.    Psali jsme opakování - 2 slovní úlohy, násobení i dělení, sčítání a odčítání do 100. 

Pracovní sešit str. 12.

Za DÚ str. 13/ př. 7., str. 14/ př.8., 9.

16. - 20. 10. 2017

Řešili jsme slovní úlohy typu několikrát více, několikrát méně, o něco více, o něco méně. Násobení a dělení zpaměti nám jde už lépe, soutěžíme o počítačového krále nebo královnu. Za DÚ procvičovat sloupečky v PS počítáme zpaměti.

Pracovní sešit str. 11.

9. - 13. 10. 2017

Stále procvičujeme násobení a dělení zpaměti. Pracovali jsme ve skupinách a řešili slovní úlohy z historie Kunovic, také matematickou gramotnost pomocí kartiček PRAVDA x LEŽ.

Pracovní sešit str. 9, 10, 11/př.1.

2. - 6. 10. 2017

Ve slovních úlohách procvičujeme několikrát více, několikrát méně. Nutné i doma procvičovat násobení a dělení. Psali jsme test z geometrie.

Pracovní sešit str. 8, 9.

25. - 29. 9. 2017  (Státní svátek 28. 9.)

Procvičujeme násobení a dělení  7, 8, 9 ve slovních úlohách. Řešili  jsme slovní úlohy v novém pracovním sešitě "Jak jsem dobrý počtář" na str. 4, 5. Geometrie - měření úseček.

Pracovní sešit str. 6, 7.

18. - 22. 9. 2017

Opakujeme násobení a dělení 5, 6, 7. (Procvičovat za Dú). Učíme se dělat zápis u slovních úloh.       Matematické hádanky.

Učebnice str. 5, 6, 7.

Pracovní sešit str. 3- 5.

4.9. - 15.9.2017

Opakujeme násobení a dělení 2, 3, 4. Psali jsme souhrnné opakování učiva z 2. ročníku. Rýsujeme do nových pracovních sešitů. Bod, přímka.

Učebnice str. 3, 4.

Pracovní sešit str. 1, 2.