Matematika

18.9. - 22.9.

Opakování z 1. ročníku

+, - s přechodem desítky do 20

počítání do 100, číselná řada, PS po str. 8

GE - výroba krychle, kvádru - modelování

Označování bodů - str.10


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva z 1. ročníku

Jednotky, desítky, rozklad čísla

+, - do 20, slovní úlohy - ODPOVĚDI!

PS str.1 - 3, 5

GE - PS str.4, 9

Dobrovolný úkol: vyrobit krychli a kvádr, popř. kužel , předloha -  prostřední list v matematice, odměnou je postup v celoroční hře "Cesta za pokladem"