Matematika

4.6. - 8.6.

Opakování:

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7

GE - přímky různoběžné, kolmé - nové pojmy

28.5. - 1.6.

Dělení 7 - procvičování

Opakování - sčítání, odčítání s přechodem přes desítku

21.5. - 25.5.

Násobilka 7 - procvičování

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6

14.5. - 18.5.

Opakování násobilky do 6

Násobky 7 - úvod do učiva

7.5. - 11.5.

Násobení a dělení 6

GE - polopřímky, polopřímky opačné

čtverec, trojúhelník, obdélník - vrcholy, strany

30.4. - 4.5.

Násobení - 2, 3, 4, 5, 6

Dělení 6 - úvod

Porovnávání výšky a váhy zvířat

23.4. - 27.4.

Násoben a dělení 1, 2, 3, 4, 5 - opakování

Seznámení s násobky 6

Úkol: vyloupat násobky 6

pojmy - o kolik více, méně

           - kolikrát více, méně

Počítání se závorkami, +, - do 100 s přechodem přes desítku - opakování


16.4. - 20.4.

Násobení a dělení 2, 3, 4, 5

Slovn úlohy

9.4. - 13.4.

Násobení a dělení 5

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4

Slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď

3.4. - 6.4.

Násobení a dělení 2, 3, 4

Vyloupat násobky 5!

GE - Polopřímka

26. 3. - 28.3.

Násobení a dělení 4 - stále procvičovat!!!

Sčítání a odčítání se závorkami - opakování

Procvičit pojmy - o kolik více X méně, kolikrát více X méně (sčítání, odčítání, násobení dělení)

19.3. - 23.3.

Násobení a dělení 4

Shrnutí učiva:

 - sčítání a odčítání do 100

- násobení a dělení 2, 3, 4

- slovní úlohy

GE - správné rýsování a měření

Vyhodnocení Matematický cvrček - vysvětlení příkladů

12.3. - 16.3.

Násobení a dělení 2, 3, 

Násobení 4

GE - správné měření na cm a mm, rýsování

Pá - Matematický cvrček

5.3. - 9.3.

Násobení a dělení 1, 2, 3 - procvičování

Násobilka 4 - úvod

GE - přesné rýsování a měření, odhad vzdálenosti

26.2. - 2.3.

Násobení  a dělení 3 - procvičování

Ge - bod, úsečka, přímka

měření na cm, mm - shrnutí učiva

12.2. - 16.2.

Násobení 3,

příprava na dělení 3

GE - opakování bod, úsečka, přímka

procvičování - měření na cm, mm

5.2. - 9.2.

Procvičování násobení a dělení 2

Nácvik násobků 3

29.1. - 2.2.

Násobení a dělení 2 - procvičování

GE - měření na mm

22. - 26.1.

Opakování násobení 2

Příprava na dělení

15.1. - 19.1.

Počítáme do 100 s přechodem přes desítku

Příprava na násobení

Násobení dvěma

GE - měření na cm a mm

8.1. - 12.1.

Počítáme do 100 s přechodem přes desítku

záměna sčítanců, pojmy součet, rozdíl čísel

počítáme se závorkami

GE - měření na cm, mm

opakování - bod, úsečka dané délky

1.1. - 5.1.

Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku do 100 - procvičování

počítání se závorkami - opakování

GE - rýsování úseček dané délky

11.12. - 15.12.

Nácvik odčítání s přechodem přes desítku do 100

zápis, výpočet, odpověď - slovní úlohy

rozklad čísla, porovnávání

GE - rýsování a měření úseček

4.12. - 8.12.

Nácvik sčítání do 100 s přechodem přes desítku

- znázorňování pomocí papírových peněz, vyznačených desítek, kreslení desítek a jednotek na tabulku

27.11. - 1.12.

počítáme se závorkami do 100

správný zápis desítek, jednotek pod sebe

GE - rýsování - úsečka, přímka

měření úseček

20.11. - 24.11.

+, - do 100 bez přechodu desítky

slovní úlohy - zápis

správný zápis čísel pod sebe - desítky, jednotky

13.11. - 17.11.

+, - do 100 bez přechodu desítky  - souhrnné opakování

slovní úlohy - znázornění, výpočet, odpověď

pracujeme s M č.6

6.11. - 10.11.

Desítky, jednotky - sčítání, odčítání pomocí číselné osy,

pamětné počítání bez přechodu desítky typu 35 + 3, 35 -20

GE - souhrnné opakování - bod, úsečka, přímka

30.10. - 3.11.

+, - bez přechodu desítky do 100

Znázorňování příkladů pomocí papírových peněz

Procvičování - desítky, jednotky

GE - přímka, rýsování


23.10. - 25.10.

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

Tvorba slovních úloh

Počítání složených příkladů pomocí papírových peněz

16.10. - 20.10.

Pčítáme do 100 po desítkách

Pojem součet, rozdíl

Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

GE - měření úsečky, rýsování


9.10. - 13.10.

Počítáme do 100

měření - metry, centimetry - porovnávání

číselná osa - pojem součet

GE  úsečka  PS po str. 19

2.10. - 6.10.

Odčítání desítek do 100

Slovní úlohy - tvorba odpovědí

metr má 100 cm - vyvození, počítáme po desítkách

GE - úsečka

25.9. - 29.9.

Sčítání desítek do 100

-záměna sčítanců

- osdpovědi na slovní úlohy

GE - bod

PS po str. 12

18.9. - 22.9.

Opakování z 1. ročníku

+, - s přechodem desítky do 20

počítání do 100, číselná řada, PS po str. 8

GE - výroba krychle, kvádru - modelování

Označování bodů - str.10


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva z 1. ročníku

Jednotky, desítky, rozklad čísla

+, - do 20, slovní úlohy - ODPOVĚDI!

PS str.1 - 3, 5

GE - PS str.4, 9

Dobrovolný úkol: vyrobit krychli a kvádr, popř. kužel , předloha -  prostřední list v matematice, odměnou je postup v celoroční hře "Cesta za pokladem"