Matematika

4.12. - 8.12.

Nácvik sčítání do 100 s přechodem přes desítku

- znázorňování pomocí papírových peněz, vyznačených desítek, kreslení desítek a jednotek na tabulku

27.11. - 1.12.

počítáme se závorkami do 100

správný zápis desítek, jednotek pod sebe

GE - rýsování - úsečka, přímka

měření úseček

20.11. - 24.11.

+, - do 100 bez přechodu desítky

slovní úlohy - zápis

správný zápis čísel pod sebe - desítky, jednotky

13.11. - 17.11.

+, - do 100 bez přechodu desítky  - souhrnné opakování

slovní úlohy - znázornění, výpočet, odpověď

pracujeme s M č.6

6.11. - 10.11.

Desítky, jednotky - sčítání, odčítání pomocí číselné osy,

pamětné počítání bez přechodu desítky typu 35 + 3, 35 -20

GE - souhrnné opakování - bod, úsečka, přímka

30.10. - 3.11.

+, - bez přechodu desítky do 100

Znázorňování příkladů pomocí papírových peněz

Procvičování - desítky, jednotky

GE - přímka, rýsování


23.10. - 25.10.

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky

Tvorba slovních úloh

Počítání složených příkladů pomocí papírových peněz

16.10. - 20.10.

Pčítáme do 100 po desítkách

Pojem součet, rozdíl

Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku

GE - měření úsečky, rýsování


9.10. - 13.10.

Počítáme do 100

měření - metry, centimetry - porovnávání

číselná osa - pojem součet

GE  úsečka  PS po str. 19

2.10. - 6.10.

Odčítání desítek do 100

Slovní úlohy - tvorba odpovědí

metr má 100 cm - vyvození, počítáme po desítkách

GE - úsečka

25.9. - 29.9.

Sčítání desítek do 100

-záměna sčítanců

- osdpovědi na slovní úlohy

GE - bod

PS po str. 12

18.9. - 22.9.

Opakování z 1. ročníku

+, - s přechodem desítky do 20

počítání do 100, číselná řada, PS po str. 8

GE - výroba krychle, kvádru - modelování

Označování bodů - str.10


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva z 1. ročníku

Jednotky, desítky, rozklad čísla

+, - do 20, slovní úlohy - ODPOVĚDI!

PS str.1 - 3, 5

GE - PS str.4, 9

Dobrovolný úkol: vyrobit krychli a kvádr, popř. kužel , předloha -  prostřední list v matematice, odměnou je postup v celoroční hře "Cesta za pokladem"