Matematika

17. 2. - 21. 2. 2020

Procvičujeme sčítání do 100 s přechodem přes desítku, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy se zápisem. V M jsme udělali str. 6, 7

10. 2. - 14. 2. 2020

V geometrii jsme opakovali bod, přímka, úsečka, začali jsme sčítání do 100 s přechodem desítky. Pracovali jsme na str. 4 - 6

3. 2. - 7. 2. 2020

Procvičovali jsme zápis u slovních úloh, písemné sčítání a odčítání ( zapisování správně pod sebou), sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, M str. 2, 3, 4/ 1, 2.

27. 1. - 31. 1. 2020

Počítali jsme sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku, řešili jsme slovní úlohy, udělali jsme str. 1 v M č. 6.

20. 1. - 24. 1. 2020

Pracovali jsme na zbylých stranách v sešitě č. 5, jak kdo stačil. Dětem jsme rozdala sešit č. 6, ale začneme v něm pracovat podle toho, kolik dětí se sejde ve třídě v pondělí.

13. 1. - 17. 1. 2020

V geometrii jsme modelovali a rýsovali přímky - str. 24, 25, opakovali jsme bod a úsečku, udělali jsme opakování na str. 31, počítali jsme  cvičení na str. 26, napsali jsme opakování na str. 32. Zbylé strany v sešitě budeme dělat příští týden. 

6. 1. - 10. 1. 2020

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, řešili jsme slovní úlohy, v M máme udělané str. 21 - 23. V pondělí budeme mít geometrii, kdy budeme rýsovat přímky. Děti budou potřebovat sešit bez linek 440 - většina už ho má připravený ve škole, ostatní ho přinesou v pondělí.

16. 12. - 20. 12. 2019

Procvičovali jsme sčítání bez přechodu desítky na str. 20 a v geometrii jsme rýsovali úsečky, pojmenovávali jejich krajní body, měřili jsme jejich délku - str. 19

9. 12. - 13. 12. 2019

Pokračovali jsme ve sčítání a odčítání desítek, pracovali jsme na str. 17, 18, na str. 20 jsme začali sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku - cv. 1, 2, 3.

2. 12. - 6. 12. 2019

Procvičovali jsme sčítání a odčítání desítek, v geometrii jsme modelovali úsečky. V M máme udělané str.12 -15, na str. 16 jsme skončili cvičením 5.

25. 11. - 29. 11. 2019

Procvičujeme číselnou řadu do 100, rozklad čísla na desítky a jednotky, začali jsme sčítat desítky a v geometrii jsme modelovali body. Máme v M udělané str.7 -11, na str. 12 cv. 1, 2.

18. 11. - 22. 11. 2019

Dokončili jsme opakování počítáni do 20, geometrické tvary, druhy čar. Začali jsme pracovat s číselnou řadou 0 - 100, hledali jsme čísla před a za, rozkládali jsme čísla na desítky a jednotky. V M  jsme udělali str. 3 - 6, na str. 7 cv. 1, 2.  

11. 11. - 15. 11. 2019

Napsali jsme souhrnné opakování na str. 26 a dokončili jsme sešit  a začali jsme pracovat v Matematice 5. Udělali jsme str. 1, 2.

31. 10 - 8. 11. 2019

Stále procvičujeme sčítání a odčítání do 20. Prosím o procvičování počítání zpaměti. Řešíme slovní úlohy, v geometrii jsme procvičovali geometrické tvary, přímé, lomené a křivé čáry. v M  jsme skončili na str. 25 cv. 1 - 3 a na zbytku strany co kdo stihl. Příští týden nás čeká souhrnné opakování na str. 26. Děti mají možnost si stranu procvičit, ale přes fólii nebo na zkopírované straně, ne přímo v sešitě.

21. 10. - 25. 10. 2019

Sčítáme a odčítáme do 20, řešíme slovní úlohy. V geometrii jsme poznávali tělesa. V M máme dodělané str. 19, 20 a na str. 21 po cv. 4.

14. 10. - 18. 10. 2019

Procvičujeme sčítání a odčítání do 20, řešíme slovní úlohy, matematické řetězy. Připomněli jsme si, co se měří na litry, v geometrii jsme kreslili a rýsovali lomené čáry. V M jsme naposled pracovali na str. 18, co kdo stihl.

7. 10. - 11. 10. 2019

Procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem desítky, porovnáváme čísla, připomněli jsme si jak měříme délku, jaké znají druhy metrů, řešili jsme slovní úlohy. V M jsme skončili na str. 13.

30. 9. - 4. 10. 2019

Procvičujeme postupně sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, řešíme slovní úlohy. V M máme dokončenou str. 9.