Matematika

10.9. - 14.9.2018

  • opakování učiva
  • sčítání a odčítání s přechodem přes 10
  • porovnávání
  • M str. 3

3. 9. - 7. 9. 2018

  • opakování učiva z 1. třídy
  • číselná řada 0-20
  • větší, menší