Matematika

15. 6. - 19. 6. 2020

Procvičili jsme násobení 5 i pomocí cvičení na www.skolakov.eu. V M jsme udělali str. 3, 4. Chci s dětmi do konce června projít ještě dělení 5 - v M po str. 8. Další násobilky si necháme do 3. třídy. 

Děti, které jsou doma, budou pracovat tempem, které zvládnou, skončí na str. 8. Dál není třeba. Na středečním Skypu bychom si prošli polopřímky - M str. 5

8. 6. - 12. 6. 2020

Procvičovali jsme a opakovali násobilku 2, 3, 4 a budeme v tom pokračovat. Nově tento týden začneme  násobení 5. V M uděláme str. 3, 4. K násobení si opět vyloupejte kartičky příkladů, násobků a znázornění 5. Procvičovat můžete právě s kartičkami, online cvičení, případně si udělat pomocný kruh i k 5.

1. 6. - 5. 6. 2020

Příští týden se budeme stále ještě věnovat procvičování násobilky 2, 3, 4. Děti si je potřebují upevnit a někteří dokončit úkoly v sešitě 7. Doděláme tedy str. 2 a budeme procvičovat pomocí kartiček , pracovních listů se sloupečky příkladů, online cvičení. Abychom si zopakovali i sčítání a odčítání, v mailu najdete několik pracovních listů se slovními úlohami. Chci s dětmi zvládnout stranu označenou B 10. Děti, které jsou doma, si stranu mohou udělat také. K dalším stranám se dostaneme postupně.

25. 5. - 29. 5. 2020

V příštím týdnu zopakujeme a procvičíme násobilku 2, 3, 4. K procvičování budou děti potřebovat naloupané kartičky z přílohy sešitu, využijeme je např. k bingu, pexesu, přiřazování výsledků k příkladům, vymýšlení slovních úloh, atd.

Do školy si děti přinesou sešity 6 a 7. Projdeme si, co ještě případně mají zvládnout v sešitě 6, v sešitě 7 je opakování na str. 1, 2. 

Ke konci týdne opět upřesním, co jsme v matematice udělali.

18. 5. - 22. 5. 2020

V dalším týdnu zůstaneme u procvičování násobení a dělení 4. Pokud máte v sešitě nějaká cvičení k dodělání, případně jste ještě nezkusili souhrnné opakování, doplňte je. Procvičovat můžete i online, s pomocí kartiček, případně v pracovních listech, které pošlu jako přílohu do mailu rodičům. Opět si zvolte variantu procvičování, která vám vyhovuje.

11. 5. - 15. 5. 2020

Doufám, že jste zvládli násobení 4, přidáme i dělení. v M na str. 29, 30 je procvičování dělení 4. Na str. 29 si dělení znázorněte kroužkováním po 4 a zkuste přijít na výsledky. Ve středu se společně podíváme na cv. 1, 3 na str. 30.

Pokud děti zvládnou i dělení 4, mohou zkusit souhrnné opakování na str. 32. Prosím, aby úkoly dělaly samostatně s dostatečně dlouhou dobou na práci. Rodiče pak prosím o kontrolu a uvidíte, co děti zvládají bez problému a co případně potřebují ještě procvičit.

4. 5. - 7. 5. 2020

V příštím týdnu pokročíme k násobení 4. Připravte si k práci opět kartičky z přílohy a případně vyrobit kruhovou pomůcku, kterou už znáte z předchozí násobilky 2 a 3 a které použijete k činnostem jako jsou přiřazování, pexeso, apod. V matematice na str 27 si pomocí znázornění vyvoďte násobky 4, vyznačte je na číselné ose i v číselné řadě. Příklady můžete procvičovat i na str. 28 a na známých stránkách na internetu. 

27. 4. - 30. 4. 2020

Následující týden bude procvičovací. Zopakujte si násobky 2, 3, procvičujte násobení a dělení, použijte kartičky, pomocná kolečka, cvičení na známých stránkách v počítači. Zvolte si způsob procvičování, který vám vyhovuje. Zájemci najdou v mailu rodičům naskenované sloupce příkladů i výsledky k nim. Kdo má možnost to vytisknout, můžete použít k procvičování i tento materiál, podle výsledků pak sami zkontrolovat.

Jako dobrovolný úkol si můžete zopakovat geometrii, opakovací cvičení najdete na str. 31. Zkuste si, které cvičení zvládnete.

20. 4. - 24. 4. 2020

Jestli jste pochopili násobení 3 a aspoň trochu si pamatujete násobky 3, přidáme dělení 3. V M na str. 25 je dělení ukázáno ve cv. 1, rozdělte třešně do misek a doplňte čísla. Ve cv. 2 a 4 jsou možnosti dělení ve slovních úlohách - buď počet prvků rozdělíme na 3 hromádky a zjišťujeme, kolik kusů je v každé hromádce. Druhá možnost je rozdělení celkového počtu prvků po 3 kusech, zjišťujeme, kolik hromádek jsme vytvořili. Prakticky to můžete zase zkusit s předměty, které máte doma - pastelky, vršky, kostky, bonbóny, knoflíky, atd. Udělejte, co zvládnete.

Ve středu bychom zopakovali násobilku 2 - Skype, WhatsApp

14. 4. - 17. 4. 2020

Pokud se vám podařilo vypracovat úkoly na str. 23 a vyvodili jste si řadu násobků 3, můžete dál s touto řadou pracovat pomocí kartiček z přílohy - přiřazovat příklady k výsledkům, příklady znázornit obrázky. K procvičování si můžete vyrobit pomůcku (kruh) jako u násobení 2. Příklady k vypočítání najdete v M na str. 24.

6. 4. - 10. 4. 2020

Dále procvičujte násobilku 2 způsobem, který vám vyhovuje, v M na str. 22 můžete dodělat, co zvládnete. Přidejte násobení 3. Znázorňujte si příklady  pomocí různých předmětů - kostkami, pastelkami, figurkami ( co je doma k dispozici). Úkoly najdete na str. 23.

Opět si připravte kartičky příkladů, výsledků a znázornění 3 z přílohy v sešitě.

30. 3. - 3. 4. 2020

Věřím, že násobení 2 jste zvládli, přidáme tedy dělení. Opět můžete zkoušet reálné situace - 4 jablíčka rozděl mezi 2 děti, rozdělovat na 2 hromádky můžete cokoliv, třeba hračky, pastelky, knoflíky, kostky, atd. Dělit můžete předměty také po 2 a určit počet hromádek. Takových praktických možností určitě doma objevíte víc.

Úkoly k písemnému zpracování najdete v M na str. 18 - 20

Procvičovat můžete i  na počítači - stránky stejné jako Čj

Kdo by se "nudil", může zkusit rýsování a úkoly geometrické na str.11 a 21 - dobrovolně!

23. 3. - 27. 3. 2020

Pomocí kartiček z přílohy v sešitě procvičujte násobení dvěma - naskládejte příklady, přiřazujte výsledky (násobky 2) a naopak, nebo znázornění. S kartičkami lze hrát pexeso - jedna hromádka příkladů, jedna výsledků otočené čísly dolů, dvojice hledáte z obou hromádek. Dále můžete hrát bingo - vyberte několik výsledků, druhý říká příklady a vy otočíte kartu číslem dolů, pokud výsledek najdete. Násobení můžete použít při nakupování - koupíme dva jogurty po 9 Kč, kolik zaplatíme. Skvělé na znázornění jsou kostky Lega. Je to nabídka možností, zvolte, která vám bude vyhovovat.

V M udělejte cvičení na str. 16, 17

9. 3. - 20. 3. 2020 

Procvičovali jsme sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky po str. 10.

Pokračujte cvičeními na str. 12, 13. Na str. 14 je příprava na násobení, úkoly jsou jasně zadány. 

Dále pak začneme násobení dvěma. Po doplnění sčítání a násobení ve cv. 1 na str. 15 vyznačte násobky dvou na číselné ose a v řadě čísel. Násobky dvou je potřeba naučit se zpaměti. V sešitě máte přílohu s příklady, násobky a znázorněním násobení dvou. Ty vyloupejte a použijte procvičování.

24. 2. - 28. 2. 2020

Odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100. Znázorňovali jsme odčítání, zapisovali rozklad odčítaného čísla, sčítali jsme písemně s přechodem přes desítku - M str. 8, 9

17. 2. - 21. 2. 2020

Procvičujeme sčítání do 100 s přechodem přes desítku, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy se zápisem. V M jsme udělali str. 6, 7

10. 2. - 14. 2. 2020

V geometrii jsme opakovali bod, přímka, úsečka, začali jsme sčítání do 100 s přechodem desítky. Pracovali jsme na str. 4 - 6

3. 2. - 7. 2. 2020

Procvičovali jsme zápis u slovních úloh, písemné sčítání a odčítání ( zapisování správně pod sebou), sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, M str. 2, 3, 4/ 1, 2.

27. 1. - 31. 1. 2020

Počítali jsme sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku, řešili jsme slovní úlohy, udělali jsme str. 1 v M č. 6.

20. 1. - 24. 1. 2020

Pracovali jsme na zbylých stranách v sešitě č. 5, jak kdo stačil. Dětem jsme rozdala sešit č. 6, ale začneme v něm pracovat podle toho, kolik dětí se sejde ve třídě v pondělí.

13. 1. - 17. 1. 2020

V geometrii jsme modelovali a rýsovali přímky - str. 24, 25, opakovali jsme bod a úsečku, udělali jsme opakování na str. 31, počítali jsme  cvičení na str. 26, napsali jsme opakování na str. 32. Zbylé strany v sešitě budeme dělat příští týden. 

6. 1. - 10. 1. 2020

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, řešili jsme slovní úlohy, v M máme udělané str. 21 - 23. V pondělí budeme mít geometrii, kdy budeme rýsovat přímky. Děti budou potřebovat sešit bez linek 440 - většina už ho má připravený ve škole, ostatní ho přinesou v pondělí.

16. 12. - 20. 12. 2019

Procvičovali jsme sčítání bez přechodu desítky na str. 20 a v geometrii jsme rýsovali úsečky, pojmenovávali jejich krajní body, měřili jsme jejich délku - str. 19

9. 12. - 13. 12. 2019

Pokračovali jsme ve sčítání a odčítání desítek, pracovali jsme na str. 17, 18, na str. 20 jsme začali sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku - cv. 1, 2, 3.

2. 12. - 6. 12. 2019

Procvičovali jsme sčítání a odčítání desítek, v geometrii jsme modelovali úsečky. V M máme udělané str.12 -15, na str. 16 jsme skončili cvičením 5.

25. 11. - 29. 11. 2019

Procvičujeme číselnou řadu do 100, rozklad čísla na desítky a jednotky, začali jsme sčítat desítky a v geometrii jsme modelovali body. Máme v M udělané str.7 -11, na str. 12 cv. 1, 2.

18. 11. - 22. 11. 2019

Dokončili jsme opakování počítáni do 20, geometrické tvary, druhy čar. Začali jsme pracovat s číselnou řadou 0 - 100, hledali jsme čísla před a za, rozkládali jsme čísla na desítky a jednotky. V M  jsme udělali str. 3 - 6, na str. 7 cv. 1, 2.  

11. 11. - 15. 11. 2019

Napsali jsme souhrnné opakování na str. 26 a dokončili jsme sešit  a začali jsme pracovat v Matematice 5. Udělali jsme str. 1, 2.

31. 10 - 8. 11. 2019

Stále procvičujeme sčítání a odčítání do 20. Prosím o procvičování počítání zpaměti. Řešíme slovní úlohy, v geometrii jsme procvičovali geometrické tvary, přímé, lomené a křivé čáry. v M  jsme skončili na str. 25 cv. 1 - 3 a na zbytku strany co kdo stihl. Příští týden nás čeká souhrnné opakování na str. 26. Děti mají možnost si stranu procvičit, ale přes fólii nebo na zkopírované straně, ne přímo v sešitě.

21. 10. - 25. 10. 2019

Sčítáme a odčítáme do 20, řešíme slovní úlohy. V geometrii jsme poznávali tělesa. V M máme dodělané str. 19, 20 a na str. 21 po cv. 4.

14. 10. - 18. 10. 2019

Procvičujeme sčítání a odčítání do 20, řešíme slovní úlohy, matematické řetězy. Připomněli jsme si, co se měří na litry, v geometrii jsme kreslili a rýsovali lomené čáry. V M jsme naposled pracovali na str. 18, co kdo stihl.

7. 10. - 11. 10. 2019

Procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem desítky, porovnáváme čísla, připomněli jsme si jak měříme délku, jaké znají druhy metrů, řešili jsme slovní úlohy. V M jsme skončili na str. 13.

30. 9. - 4. 10. 2019

Procvičujeme postupně sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, řešíme slovní úlohy. V M máme dokončenou str. 9.