Matematika

2.12. - 6.12. 2019

Sčítání a odčítání desítek do 100, sčítání a odčítání bez přechodu desítky.

Geometrie - bod, přímka, úsečka.

Uč. 20

25.11. - 29.11. 2019

Počítáme do 100. Sčítání a odčítání desítek. Slovní úlohy.

Geometrie - modelování přímek, bodů.

Uč. str. 14

18.11. - 22.11. 2019

Matematika 5 - Počítání do 100. Počítáme desítky a jednotky. posloupnost čísel, porovnávání čísel. Sčítání desítek.

M str. 11.

Vynechali jsme geometrii na str. 9, 10. Tu probereme v pondělí 25.11.

11.11. - 15.11. 2019

V pondělí projektový den - Svatý Martin.

Dokončili jsme matematiku č. 4/B. Nový díl č. 5  - obalit a podepsat. Stále počítáme do 20, učíme se rozlišit desítky a jednotky. Od příštího týdne budeme sčítat desítky.

M str. 3.

4.11. - 8.11. 2019

Počítání do 20. Geometrie - pojem přímá čára, bod, geometrické tvary. Rýsování podle pravítka, správná technika rýsování.

Uč. str. 26.

31.10. - 1.11. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy. Počítání pomocí rozkladu. Matematické hry. Zdokonalování pamětního počítání.

20.10. - 25.10. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy. Jednotka kilogram.

M str. 22.

14.10. 18.10. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy, logické příklady. Matematické řetězy. Geometrické tvary. Jednotka - metr, litr. 

M str. 14,15, 17. Na str. 18 úkol 1,2.

7.10. - 11.10. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy. Matematické řetězy. Geometrické tvary.

M str. 13.

30.9. - 4.10. 2019

Počítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy. Měření, vážení, geometrické tvary.

M str. 8.