Matematika

11.12.- 15.12.2017

11.12. Písemné sčítání pod sebou s přechodem 10 (28 + 45), učebnice str. 9.

3.12.-8.12.2017

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10. Dokončení str. 8.

Logické úlohy, zkouška matematického klokana.

Ge - rýsování úseček, měření délek, vyznačování bodů ležících a neležících na úsečce.

Prosím o dovybavení dětí trojúhelníkem a tužkou č. 3, kdo ještě nemá, rýsujeme téměř každý den.

27.11-1.12.

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem.

Učebnice do str. 8.

20.11.-24.11.

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu

Slovní úlohy se zápisem.

Uč. po str. 3.

13.11.-17.11.

Procvičování pamětného a písemného +- do 20 (HRA BINGO- SUPERBINGO),

písemné počítání do 100 bez přechodu,

GE - rýsujeme podle diktátu: znázorni bod A, narýsuj libovolnou úsečku AB, na úsečce AB vyznač bod E,

narýsuj přímku  přímku p, na přímce p vyznač body K,L,M.

V tomto týdnu dokončíme učebnici matematiky,

ve čtvrtek si napíšeme souhrnné opakování na posledních dvou stranách.

DÚ 15.11. - dokončit str. 30.

6.11.-10.11.

Desítky, jednotky - sčítání, odčítání pomocí číselné osy a mincí,

pamětné počítání do 100 (typu 59 +1), procvičování +- do 20,

GE - souhrnné opakování - bod, úsečka, přímka, základní geometrické tvary

30.10. - 3.11.

Pamětné i písemné + - do 20, po desítkách do 100

Hodiny - digitální čas

Logické úlohy - pyramidy, diagramy, hadi

GE - úsečka x přímka x polopřímka

16.10.-20.10.2017

16.10. Trénovali jsme pamětné sčítání a odčítání do 20 a orientaci ve stovkové tabulce - čtení čísel, řadová posloupnost.

17.10. Projektová výuka ,,Kunovice v číslech".

18.10. Procvičujeme +- do 10, +- po desítkách, vymysleli napsali jsme 2 slovní úlohy - provedli znázornění, výpočet, odpověď, trénujeme do sešitu příklady typu ___+ 10=60, 60-___=10, 10- ___=60. 

19.10. Příklady na +- do 20 (16 příkladů do sešitu). Vymysleli, zapsali a vypočítali jsme 1 slovní úlohu,

 práce s interaktivní tabulí: http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/hodnotici-testik/scitani-do-20.php

9.10.-13.10.2017

Pamětné sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10 (typ 30 + 6). Uč. str. 21.

Interaktivní logické úlohy - www.matika.in

2.10.-6.10.2017

Písemné sčítání a odčítání pod sebou v oboru do 100.

GE - délka úsečky, body ležící nebo neležící na úsečce

Uč. str. 19

25.9.-29.9.2017

Sčítání a odčítání desítek. Uč. str. 16.

GE - úsečka (modelování, měření)

18.9.-22.9.2017

Opakování z 1. ročníku

Každý den trénujeme počítání do 20 s přechodem přes 10 (12-8=?...8-7=?)

Počítání do 100 (po desítkách). Uč. po str. 12.

GE - bod, úsečka

4.9. - 15.9.2017


Sčítání, odčítání a porovnávání čísel 0-20. Uč. po str. 4.

GE - skládání kvádru a krychle ze sítě, rýsování- rovná čára, lomená čára.

Připravili jsme si koruny a eura na nakupování.