Matematika

11.6.-15.6.2018

Souhrnné opakování, číselní hadi na +-, logické úlohy.

4.6.-8.6.

Procvičování +- do 100, násobení a  dělení.

GE: rýsování přímky, úsečky, polopřímky.

28.5.-1.6.

Sčítání a odčítání do 100 (počítání mincí a tvoření příkladů).

21.5.-25.5.

Dělení 7. Uč. str. 17. Dokončujeme sešit Počítáme zpaměti.

14.5.-18.5.

Násobení a dělení 1-6.

Písemné sčítání do 100 (pod sebou).

Násobení 7 - PS str. 14.

7.5.-11.5.2018

Násobení a dělení 6, výroba kartiček na násobilkové spoje.

GE - polopřímky, polopřímky opačné

Čtverec, trojúhelník, obdélník - vrcholy, strany

30.4.-4.5.2018

Čtvrtletní písemná práce - sčítání a odčítání do 100, příklady se závorkami, násobení a dělení 2,3,4,5,6, slovní úlohy, rýsování úsečky.

16.4.-27.4.2018

Násobení a dělení 6.

Bingo na procvičování násobků.

Sčítání a odčítání do 100.

Slovní úlohy.

9.4.-13.4.2018

Násobení a dělení 2,3,4,5. Sčítání a odčítání do 100.

Počítání se závorkou.

3.4.- 6.4.2018

Násobení a dělení 4. Dokončili jsme učebnici 6.díl.

Počítáme zpaměti - str. 5  dva sloupečky.

V pátek geometrie - budeme potřebovat trojúhelníkové pravítko.

26.3.-30.3.2018

Velikonoční úkoly. Násobení a dělení 2,3 a 5.

Přes Velikonoce doporučuji ještě procvičovat, brzy už přidáme násobky 4.

19.3.-23.3.2018

Pamětné násobení 1,3, 5 + počítáme zpaměti str. 9 celá.

Procvičování +- do 100.

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/procvicovaci-karty1/priklad12.html


12.3.-16.3.2018

Procvičujeme +- do 100 (včetně příkladů se závorkou), násobení a dělení 2,3,5.

Počítáme zpaměti str. 9 cv. 33.

Seznámení s typem úloh z matematického cvrčka (http://matematickyklokan.net/ - sborniky),

účast v matematické soutěži.

5.3.- 9.3.2018

Procvičovali jsme násobilku 5.

Pracovní list s příklady  +- do 100, násobilka 2 a 3.

5.3.- 9.3.2018

Procvičování +- do 100 a násobilky 2 a 3.

Vyvození násobilky 5 pomocí mincí a pomocí stovkové tabulky.

26.2.-1.3.2018

Násobení a dělení 3. Uč. str. 26. Procvičujeme sčítání a odčítání do 100.

Počítáme zpaměti str. 2.

Příprava na matematického cvrčka - www.matematickyklokan.net - sborník - 2016.

Rozvíjíme finanční gramotnost - řešíme úkoly s mincemi a bankovkami.

12.2.-16.2.2018

Procvičovali jsme násobilku 2,3 a dělení 2.

Umíme vyjmenovat řadu násobků 2 a 3 tam i zpět.

Uč. do str. 24

GE- měření a rýsování v centimetrech. 

5.2.-9.2.2018

Příprava na dělení, uč. do str. 20.

Procvičujeme násobení a -+ do 100.

GE - seznámení s milimetry, měření úseček v cm a mm. Uč. str. 21.

29.1.-1.2.12018

Procvičování násobků 2, +- do 100. Uč str. 17.

22.-26.1.2018

Sčítání a odčítání do 100, práce se stovkovou tabulkou.

Vyvození násobení, násobky dvou, seznámení s pojmy

činitel x činitel = součin

GE - rýsování a měření úseček dané délky.

15.1.-19.1.20

Pamětné sčítání a odčítání do 20. Písemné sčítání a odčítání do 100.

Logické úlohy - magické čtverce, slovní úlohy.

GE - narýsuj přímku, úsečku o délce ..., vyznač body K, L, které na ní leží, body A, B. které na ní neleží.

Domácí procvičování: http://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-a/

8.1.-12.1.2018

Sčítání do 100 s přechodem pomocí rozkladu čísel. Uč. str. 13.

Pamětné počítání do 10, pamětné sčítání a odčítání typu 20+7.

GE - rýsování přímek a úseček, znázorňování bodů.

3.1. - 5.1.2018

Sčítání do 100 s přechodem pomocí rozkladu čísel. Slovní úlohy (pracovní listy).

18.12. 2017 - 2.1.2018

Vánoční prázdniny.

11.12.- 15.12.2017

 Písemné sčítání pod sebou s přechodem 10 (28 + 45), učebnice str. 9.,

 logické úlohy, opakování digitálního času.

3.12.-8.12.2017

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10. Dokončení str. 8.

Logické úlohy, zkouška matematického klokana.

Ge - rýsování úseček, měření délek, vyznačování bodů ležících a neležících na úsečce.

Prosím o dovybavení dětí trojúhelníkem a tužkou č. 3, kdo ještě nemá, rýsujeme téměř každý den.

27.11-1.12.

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem.

Učebnice do str. 8.

20.11.-24.11.

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu

Slovní úlohy se zápisem.

Uč. po str. 3.

13.11.-17.11.

Procvičování pamětného a písemného +- do 20 (HRA BINGO- SUPERBINGO),

písemné počítání do 100 bez přechodu,

GE - rýsujeme podle diktátu: znázorni bod A, narýsuj libovolnou úsečku AB, na úsečce AB vyznač bod E,

narýsuj přímku  přímku p, na přímce p vyznač body K,L,M.

V tomto týdnu dokončíme učebnici matematiky,

ve čtvrtek si napíšeme souhrnné opakování na posledních dvou stranách.

DÚ 15.11. - dokončit str. 30.

6.11.-10.11.

Desítky, jednotky - sčítání, odčítání pomocí číselné osy a mincí,

pamětné počítání do 100 (typu 59 +1), procvičování +- do 20,

GE - souhrnné opakování - bod, úsečka, přímka, základní geometrické tvary

30.10. - 3.11.

Pamětné i písemné + - do 20, po desítkách do 100

Hodiny - digitální čas

Logické úlohy - pyramidy, diagramy, hadi

GE - úsečka x přímka x polopřímka

16.10.-20.10.2017

16.10. Trénovali jsme pamětné sčítání a odčítání do 20 a orientaci ve stovkové tabulce - čtení čísel, řadová posloupnost.

17.10. Projektová výuka ,,Kunovice v číslech".

18.10. Procvičujeme +- do 10, +- po desítkách, vymysleli napsali jsme 2 slovní úlohy - provedli znázornění, výpočet, odpověď, trénujeme do sešitu příklady typu ___+ 10=60, 60-___=10, 10- ___=60. 

19.10. Příklady na +- do 20 (16 příkladů do sešitu). Vymysleli, zapsali a vypočítali jsme 1 slovní úlohu,

 práce s interaktivní tabulí: http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/hodnotici-testik/scitani-do-20.php

9.10.-13.10.2017

Pamětné sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10 (typ 30 + 6). Uč. str. 21.

Interaktivní logické úlohy - www.matika.in

2.10.-6.10.2017

Písemné sčítání a odčítání pod sebou v oboru do 100.

GE - délka úsečky, body ležící nebo neležící na úsečce

Uč. str. 19

25.9.-29.9.2017

Sčítání a odčítání desítek. Uč. str. 16.

GE - úsečka (modelování, měření)

18.9.-22.9.2017

Opakování z 1. ročníku

Každý den trénujeme počítání do 20 s přechodem přes 10 (12-8=?...8-7=?)

Počítání do 100 (po desítkách). Uč. po str. 12.

GE - bod, úsečka

4.9. - 15.9.2017

Sčítání, odčítání a porovnávání čísel 0-20. Uč. po str. 4.

GE - skládání kvádru a krychle ze sítě, rýsování- rovná čára, lomená čára.

Připravili jsme si koruny a eura na nakupování.

Soubor ke stažení: není dostupný