Matematika

24.2. - 29.2. 2020

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, opakování rozkladu, písemné sčítání a odčítání, sčítání a odčítání po sebou i s přechodem desítky.

Seznámení s násobením, násobilka 2.

M po str. 15

17.2. - 21.2. 2020

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, opakování rozkladu, písemné sčítání a odčítání, správný zápis slovních úloh.

M po str. 10.

10.2. - 14.2. 2020

Opakování geometrie - bod, přímka, úsečka. 

Sčítání do 100 s přechodem desítky, slovní úlohy.

M po str. 7.

3.2. - 7.2. 2020

Procvičování číselných operací do 100 - slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď. Opakování geometrie.

Uč. po str. 5.

V úterý 11.2. opakovací test z geometrie (bod, přímka, úsečka).

27.1. - 30.1. 2020

Procvičování číselných operací do 100 - slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď. Sčítání a odčítání, posloupnost čísel, porovnávání čísel.

M - nový díl učebnice - str. 1 a 2.

20.1. - 24.1. 2020

Procvičování číselných operací do 100 - porovnávání čísel, rozklad čísel na desítky a jednotky, sčítání a odčítání do 100.

Opakování geometrie - rýsování přímek, bodů, lomených a křivých čar, úseček, geometrické tvary.

M - dokončení učebnice 5.

13.1. - 17.1. 2020

Opakování učiva a příprava na pololetní test - porovnávání čísel, rozklad čísel na desítky a jednotky, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.

M str. 29.

6.1. - 10.1. 2020

Opakování - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, slovní úlohy, pracovní listy.

Uč. str. 26.

16.12. - 20.12. 2019

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, slovní úlohy.

Geometrie - rýsování bodu, přímek a úseček.

M po str. 25

9.12. - 13.12. 2019

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, sčítání jednotek. Geometrie - rýsování úseček.

M str. 23..

2.12. - 6.12. 2019

Sčítání a odčítání desítek do 100, sčítání a odčítání bez přechodu desítky.

Geometrie - bod, přímka, úsečka.

Uč. 20

25.11. - 29.11. 2019

Počítáme do 100. Sčítání a odčítání desítek. Slovní úlohy.

Geometrie - modelování přímek, bodů.

Uč. str. 14

18.11. - 22.11. 2019

Matematika 5 - Počítání do 100. Počítáme desítky a jednotky. posloupnost čísel, porovnávání čísel. Sčítání desítek.

M str. 11.

Vynechali jsme geometrii na str. 9, 10. Tu probereme v pondělí 25.11.

11.11. - 15.11. 2019

V pondělí projektový den - Svatý Martin.

Dokončili jsme matematiku č. 4/B. Nový díl č. 5  - obalit a podepsat. Stále počítáme do 20, učíme se rozlišit desítky a jednotky. Od příštího týdne budeme sčítat desítky.

M str. 3.

4.11. - 8.11. 2019

Počítání do 20. Geometrie - pojem přímá čára, bod, geometrické tvary. Rýsování podle pravítka, správná technika rýsování.

Uč. str. 26.

31.10. - 1.11. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy. Počítání pomocí rozkladu. Matematické hry. Zdokonalování pamětního počítání.

20.10. - 25.10. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy. Jednotka kilogram.

M str. 22.

14.10. 18.10. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy, logické příklady. Matematické řetězy. Geometrické tvary. Jednotka - metr, litr. 

M str. 14,15, 17. Na str. 18 úkol 1,2.

7.10. - 11.10. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy. Matematické řetězy. Geometrické tvary.

M str. 13.

30.9. - 4.10. 2019

Počítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy. Měření, vážení, geometrické tvary.

M str. 8.