Matematika

18.3. - 22.3.2019

Násobíme a dělíme 2 a 3. Sestavovali jsme čtveřice příkladů v sešitě M - Š, v Po bude na to písemka. M str. 24, 25.

11.3. - 15.3.2019

Tento týden jsme začali násobilku tří - umět vyjmenovat násobky nahoru i dolů a zatím jen násobíme. Současně procvičujeme násobení a dělení 2. Měřili jsme délku úseček v mm a cm, naučili jsme se tyto jednotky převádět. M str. 22 - 24. Skládáme kartičky s násobilkou na známky v časovém limitu.

4.3. - 8.3.2019

Násobíme a dělíme dvěma, M str. 18 - 20, děti dostaly malý bílý pracovní sešit Počítáme zpaměti - doma můžou trénovat na fólii, výsledky jsou vzadu. Za Dú nastříhat růžové kartičky s násobky a násobilkou 2, vložit do obálky, kterou jsme si vyrobili ve škole.

18.2. - 22.2.2019

Tento týden jsme udělali přípravu na násobení a učili jsme se násobení dvěma. M str. 14 - 17 cv. 1, 2, 4.

11.2. - 15.2.2019

Tento týden jsme skončili provičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, psali jsme na známky sloupečky s příklady, co děti mají ve fólii. Učili jsme se rýsovat úsečky o dané délce.Po neděli začínáme násobilku.

4.2. - 8.2.2019

I tento týden jsme procvičovali sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, je třeba umět počítat s přechodem do 20 a proto stále opakujeme a píšeme pětiminutovky pouze do  20. M str. 10.

28.1. - 1.2.2019

Sčítáme a odčítáme dvouciferná čísla s jednociferným s přechodem přes desítku. M str.8, 9, děti dostaly příklady do fólie, kde mohou trénovat. Do školy ale přinést čisté. Stále procvičujeme sčítání a odčítáni do 20 s přechodem přes desitku (7+5=12, 14-9=5), protože to je základ pro počítání do 100.

21.1. - 25.1.2019

Tento týden jsme sčítali a odčítali dvouciferná čísla v oboru do 100 a začali jsme sčítání s přechodem přes desítku. M str. 4, 6, 7, geometrie na str. 5. Počítali jsme do školního sešitu.

14.1. - 18.1.2019

V matematice sčítáme a odčítáme dvouciferná čísla do 100 bez přechodu desítky. Hodně jsme počítali ústně a do sešitu M - Š. M str. 2 cv. 1, 2, 3, 6 a str. 3 cv. 3 a 4.

7. - 11.1.2019

Tento týden jsme souhrnně opakovali učivo geometrie i matematiky, napsali jsme kontrolní práci. Začali jsme další díl matematiky a jsme na str. 1. V Po na známky slovní úlohy podle této strany.

31.12.2018 - 4.1.2019

Tyto dva dny jsme se věnovali souhrnnému opakování + M str. 29.

17.12. - 21.12.2018

Pokračujeme - sčítáme a odčítáme v oboru do 100 bez přechodu desítky, odčítání jednotek od celých desítek, příklady typu 70 - 6, rozměňujeme desítku. M str. 28.

10.12. - 14.12.2018

Sčítáme a odčítáme v oboru do 100 bez přechodu desítky. Začali jsme odčítání jednotek od celých desítek, příklady typu 70 - 6, rozměňujeme desítku. M str. 26, 27. Počítáme s názorem, počitadlo, kartony od vajec, vršky atd.

3.12. - 7.12.2018

V matematice sčítáme a odčítáme v oboru do 100 bez přechodu desítky. Pracujeme s názorem, počitadlo, kartony od vajec, vršky atd. M str. 21 - 23. Zkouším na známky doplňování čtverečků v jednoduchých příkladech do 10 (učivo 1. třídy) - měli by všichni zvládnout levou zadní na jedničku. Bez prstů!!!

26.11. - 30.11.2018

Napsali jsme avízovanou písemku na slovní úlohy. Probírali jsme přímku a úsečku. Začali jsme sčítání do 100 bez přechodu desítky, př. typu 30 + 7, 50 + 4. M str. 19, 20.

19.11. - 23.11.2018

M str. 14 - 18, sčítáme a odčítáme desítky. Pro větší názor jsme celou hodinu v kuse počítali s počitadlem. Řešíme slovní úlohy. V Po bude písemka podle M str.16 cv. 4 a str. 17 cv. 5.

12.11. - 16.11.2018

Tento týden jsme se naučili sčítat a odčítat desítky. Procvičovali jsme posloupnost čísel do 100 a sestavovali jsme čtveřice příkladů (v sešitě modrá M). M str. 11 - 13.

5.11. - 9.11.2018

Stále procvičujeme čísla od 0 do 100, řady čísel jdoucích za sebou. Naučili jsme se rozkládat čísla na desítky a jednotky. Učili jsme se, co je přímka a úsečka, rýsovali jsme je. Zopakovali jsme také geometrické obrazce a tělesa. M str. 7, 8, 9.

29.10. - 2.11.2018

Pokračujeme v numeraci do 100, učili jsme se počítat po desítkách (10, 20, 30...). M str. 5, 6.

22.10. - 26.10.2018

Tento týden jsme ještě pilovali sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Napsali jsme kontrolní práci, o které děti věděly s předstihem a mohly se připravit. Začali jsme nové učivo - počítání do 100, po jedné, čísla vedlejší, čísla před a za. PS č. 4B str. 20, 26, 27 a v M 5 str. 1, 5.

15.10. - 19.10.2018

Stále intenzívně procvičujeme sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky - růžová M.

8.10. - 12.10.

Tento týden jsme se intenzívně věnovali sčítání do 20 s přechodem desítky, psali jsme do sešitu M - růžový. M str. 12.

2018 1.10. - 5.10.2018

Procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem přes 10, matematické řetězce, slovní úlohy. Opakovali jsme geometrické tvary a spojovali body do úseček. M str. 6 - 11.

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakovali jsme učivo z 1. třídy, posloupnost čísel 0 - 20 sčítání a odčítání do 20 s přechodem i bez přechodu, M str. 1 - 5. V sešitu M - Š jsme počítali v oboru do 5, postupně upevňujeme.Soubor ke stažení: není dostupný