Matematika

3.12. - 7.12.2018

V matematice sčítáme a odčítáme v oboru do 100 bez přechodu desítky. Pracujeme s názorem, počitadlo, kartony od vajec, vršky atd. M str. 21 - 23. Zkouším na známky doplňování čtverečků v jednoduchých příkladech do 10 (učivo 1. třídy) - měli by všichni zvládnout levou zadní na jedničku. Bez prstů!!!

26.11. - 30.11.2018

Napsali jsme avízovanou písemku na slovní úlohy. Probírali jsme přímku a úsečku. Začali jsme sčítání do 100 bez přechodu desítky, př. typu 30 + 7, 50 + 4. M str. 19, 20.

19.11. - 23.11.2018

M str. 14 - 18, sčítáme a odčítáme desítky. Pro větší názor jsme celou hodinu v kuse počítali s počitadlem. Řešíme slovní úlohy. V Po bude písemka podle M str.16 cv. 4 a str. 17 cv. 5.

12.11. - 16.11.2018

Tento týden jsme se naučili sčítat a odčítat desítky. Procvičovali jsme posloupnost čísel do 100 a sestavovali jsme čtveřice příkladů (v sešitě modrá M). M str. 11 - 13.

5.11. - 9.11.2018

Stále procvičujeme čísla od 0 do 100, řady čísel jdoucích za sebou. Naučili jsme se rozkládat čísla na desítky a jednotky. Učili jsme se, co je přímka a úsečka, rýsovali jsme je. Zopakovali jsme také geometrické obrazce a tělesa. M str. 7, 8, 9.

29.10. - 2.11.2018

Pokračujeme v numeraci do 100, učili jsme se počítat po desítkách (10, 20, 30...). M str. 5, 6.

22.10. - 26.10.2018

Tento týden jsme ještě pilovali sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Napsali jsme kontrolní práci, o které děti věděly s předstihem a mohly se připravit. Začali jsme nové učivo - počítání do 100, po jedné, čísla vedlejší, čísla před a za. PS č. 4B str. 20, 26, 27 a v M 5 str. 1, 5.

15.10. - 19.10.2018

Stále intenzívně procvičujeme sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky - růžová M.

8.10. - 12.10.

Tento týden jsme se intenzívně věnovali sčítání do 20 s přechodem desítky, psali jsme do sešitu M - růžový. M str. 12.

2018 1.10. - 5.10.2018

Procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem přes 10, matematické řetězce, slovní úlohy. Opakovali jsme geometrické tvary a spojovali body do úseček. M str. 6 - 11.

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakovali jsme učivo z 1. třídy, posloupnost čísel 0 - 20 sčítání a odčítání do 20 s přechodem i bez přechodu, M str. 1 - 5. V sešitu M - Š jsme počítali v oboru do 5, postupně upevňujeme.Soubor ke stažení: není dostupný