Matematika

18.9.-22.9.2017

Posloupnost čísel po desítkách 10-100. Uč. po str. 8.

Každý den trénujeme počítání do 20 s přechodem přes 10 (12-8=?...8-7=?)

4.9. - 15.9.2017


Sčítání, odčítání a porovnávání čísel 0-20. Uč. po str. 4.

Geometrie - skládání kvádru a krychle ze sítě, rýsování- rovná čára, lomená čára.

Připravili jsme si koruny a eura na nakupování.