Matematika

10. 6. - 14. 6. 2019

Pokračovali jsme v přičítání k číslům 6, 5, 4, 3, 2, řešili jsme slovní úlohy, udělali jsme úkoly na str. 11 - 13

3. 6. - 7. 6. 2019

Procvičovali jsme přičítání k číslu 8 a 7, řešili jsme slovní úlohy ( i s vyhledáním informací důležitých pro výpočet), zopakovali jsme si geometrické tvary. V M máme udělané úkoly na str. 8 - 10

27. 5. - 31. 5. 2019

Procvičovali jsme přičítání k 9, začali jsme přičítání k 8, řešili jsme slovní úlohy, ve kterých zkoušíme najít a podtrhnout informace důležité pro výpočet. V M máme udělané úkoly po str. 7

20. 5. - 24. 5. 2019

Začali jsme sčítání do 20 s přechodem desítky, přičítali jsme k číslu 9 (9+2, 9+3, 9+4,...), v M jsme udělali úkoly na str. 3 - 5. Vzhledem k tomu, že v pátek jedeme na výlet a učit se nebudeme, mají děti za úkol dopočítat si cvičení 4, 5 na stranách 4, 5 (pokud je v hodině nestihly).

13. 5. - 17. 5. 2019

Dokončili jsme sešit č. 3 souhrnným opakováním, začali jsme opakovat známé učivo v sešitě 4A na str. 1, 2

6. 5. - 10. 5. 2019

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10, řešili jsme slovní úlohy, v M máme udělané úkoly na str. 29 - 31

29. 4. - 3. 5. 2019

Stále sčítáme a odčítáme do 20,pracujeme se vztahy o několik více a o několik méně, povídali jsme si o vážení a kilogramech, vážili jsme školní batohy. V M jsme udělali str.27, 28 a na str. 29 máme hotové cv. 3, 5

22. 4. - 26. 4. 2019

Pokračovali jsme v počítání litrů, řešení slovních úloh, používání vztahů o něco více, o něco méně. V M jsme udělali str. 24 - 26

15. 4. - 17. 4. 2019

Dokončili jsme slovní úlohy a výpočty na str. 23, na str. 24 máme udělané cv. 1 a 4

8. 4. - 12. 4. 2019

Stále procvičujeme sčítání a odčítání do 20, znázorňujeme příklady, pracujeme s číselnými osami. Začali jsme se zabývat vztahy o několik více - M str. 19 - 22, na str. 23 máme cvičení 1, 2

1. 4. - 5. 4. 2019

Sčítáme a odčítáme do 20, využíváme příklady při řešení slovních úloh, příklady jsme znázorňovali, ukázali jsme si různé druhy metrů a měřili jsme různé délky. M str. 16 - 18

25. 3. - 29. 3. 2019

Procvičovali jsme sčítání do 20, řešili slovní úlohy, začali jsme odčítání do 20 typu 19-4, zatím jen úvod, M str. 14, 15, na str. 16 jsme udělali cv. 1

18. 3. - 22. 3. 2019

Dále jsme počítali příklady na sčítání a odčítání do 20 ( např. 10+6, 17-7), začali jsme sčítání typu 11+4, 13+5), příklady jsme znázorňovali, řešili jsme slovní úlohy. M str. 12, 13, na str. 14 máme udělané cv. 1.

11. 3. - 15. 3. 2019

Pokračovali jsme v činnostech s číselnou řadou  11 - 20, sčítali jsme a odčítali zatím příklady typu 10+4, 18-8, řešili jsme slovní úlohy, M str. 8 -11

4. 3. - 8. 3. 2019

Stále sčítáme a odčítáme do 10, pracujeme s čísly 11 - 20, čísla řadíme, porovnáváme, znázorňujeme, počítáme prvky, M. str. 5 - 7

18. 2. - 22. 2. 2019

Procvičovali jsme číselnou řadu 11 - 20, čtení, psaní, rozklad čísel, znázorňování čísel, vyhledávání čísel na číselné ose, M str. 2 - 4

11. 2. - 15. 2. 2019

Dokončili jsme M 2 a začali jsme třetí díl - číselná řada do 20 ( str. 1). Děti si připravily kartičky čísel do 20, červená a modrá kolečka a zelenou podložku z přílohy 2. dílu.

4. 2. - 8. 2. 2019

Pokračovali jsme ve sčítání a odčítání do 10, zkoušíme to i pamětně, nejen písemně, v M máme hotovo po str. 30. Děti dostaly 3. díl, prosím, aby ho měly podepsaný na přední straně.

28. 1. -1. 2. 2019

Procvičovali jsme sčítání do 10 a začali jsme i odčítat, v M máme udělané str. 25, 26, 27 - tam jen úlohy s obrázky

21. 1. - 25. 1. 2019

Učili jsme se psát číslo 10, počítali jsme prvky do 10, rozkládali 10, začali jsme sčítání do 10 - M str. 22 - 24

14. 1. - 18. 1. 2019

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 9, pracovali jsme s číselnou řadou 0 - 9, porovnávali jsme  čísla, řešili jednoduché slovní úlohy. V M máme uděláno po str. 21

31. 12. 2018 - 4. 1. 2019

Sčítali jsme a odčítali 3 čísla do 8 v M na str. 15. Na str. 16 jsme psali číslici 9. V M máme udělanou str. 19

17. 12. - 21. 12. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 8, porovnávali jsme čísla, vyhledávali příklady na číselných osách. V M jsme pracovali na str. 12 - 14.

10. 12. - 14. 12. 2018

Pracovali jsme s číselnou řadou do 8, procvičovali jsme sčítání do 8, jednoduché slovní úlohy. V M jsme dodělali po str. 12 cvičení 1, 2.

3. 12. - 7. 12. 2018

Dál jsme se věnovali procvičování sčítání a odčítání do 7, řešili jsme jednoduché slovní úlohy, porovnávali jsme čísla, začali jsme se učit psát 8. V M jsme udělali str. 6 - 9.

26. 11. - 30. 11. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 7, pracovali jsme s číselnou řadou 0 - 7, řešili jsme jednoduché slovní úlohy, v M jsme udělali str. 4 - 6, kde jsme skončili cvičením 5.

19. 11. - 23. 11. 2018

Učili jsme se psát číslici 7, pracovali jsme s číselnou řadou 0 - 7, sčítali jsme do 7, porovnávali čísla. V M jsme udělali str. 1 - 3 po dominové kostky.

12. 11. - 16. 11. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 6, rozklad čísla, porovnávání čísel, jednoduché slovní úlohy. Dokončili jsme 1. díl matematiky, děti si mají na pondělí přinést 2. díl (prosím podepsaný a obalený).

5. 11. - 9. 11. 2018

Psali jsme číslice 6 a 0 v zajíčkovém sešitě, počítali jsme prvky do 6 porovnávali čísla, sčítali do 6 a řešili jednoduché slovní úlohy - M str. 26 - 29

29. 10. - 2. 11. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 5, řešili jsme jednoduché slovní úlohy, pracovali jsme na str. 23 - 24, kde ještě nemáme udělané obrázkové slovní úlohy.

22. 10. - 26. 10. 2018

Psali jsme číslici 5, počítali prvky do 5, pracovali s číselnou řadou. Řešili jsme jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání do 5, úlohy jsme znázorňovali a zapisovali jsme příklady. V M jsme dodělali str. 23. Komu chybí úkol s kolečky a příklady, má si tyto dvě tabulky dokončit.

15. 10. - 19. 10. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 4, znázorňovali jsme příklady na praktických ukázkách, dělali jsme jednoduché slovní úlohy . M po str. 20.

8. 10. - 12. 10. 2018

Sčítali jsme a odčítali v oboru do 3, pomáhali jsme si názornými ukázkami, psali jsme číslici 4 a začali jsme sčítání do 4. Porovnávali jsme čísla. V M jsme udělali str. 16, 17 a část str. 18.

1. 10. - 5. 10. 2018

Procvičovali jsme psaní číslic 1, 2, 3, porovnávali jsme počet prvků, začali jsme číst a psát příklady na sčítání do 3 a odčítání v oboru do 3. V M jsme udělali str. 14, 15 a polovinu str. 16.

24. 9. - 28. 9. 2018

Kromě pokračování v počítání prvků do 5 jsme pracovali s číselnou řadou 1 - 5, četli čísla v přeházeném pořadí, porovnávali jsme počty prvků i čísla (co je větší, menší, co se rovná). V M jsme udělali str.12, 13. V sešitě Psaní číslic ( zadní strana Moje první psaní) jsme se učili psát číslice 1, 2, 3. Pokud stránky nejsou dopsané, nevadí. Prosím nulu zatím nepsat, vrátíme se k ní, až s ní budeme počítat.

17. 9. - 21. 9. 2018

Pokračovali jsme v počítání prvků do 5, poznávání čísel do 5, pořadí čísel nebo prvků, dokreslovali příslušný počet prvků. V M jsme udělali str. 7 - 11.

3. 9. - 14. 9. 2018

Počítali jsme tvary nebo obrázky do 3, dokreslovali do určitého počtu, přiřazovalo obrázky se stejným počtem teček, přiřazovali jsme čísla, procvičovali jsme orientaci - první, poslední, třetí, …, před, hned před, za, hned za,    v sešitě M jsme udělali úkoly po str. 6.