Matematika

18.11.-22.11.2019

Dokončení 1. dílu učebnice, psaní číslice 7.

Zkusili jsme si s pomocí puntíků samostatné počítání - sčítání, odčítání, řadu čísel, rozklad čísel a početní řetězec do 6. Většinou se nám to dařilo, někdo potřebuje více procvičit (orientační známka je na pracovním listu v ŽK).

Prostorové vidění - stavby z kostek.

11.11.-15.11.2019

Přirozená čísla v oboru do 6 - porovnávání, sčítání, odčítání.

Psaní číslic 0 - 6. Uč. str. 31, rychlíci úkoly na deskách.

4.11.- 8.11.2019

Sčítání a odčítání v oboru do 6.

Psaní číslice 6. Uč. str. 17. Na str. 28 doplnit řádky s nulou.

28. - 30.10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY            31.10. a 1.11. 2019

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5.

 Pracovní sešit str. 23, 24, procvičování příkladů za Dú.

21. - 25. 10. 2019

Sčítání a odčítání v oboru do 5, práce s kartičkami, názorné počítání, rozklad čísel, porovnávání více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, počítání do 5 zpaměti. 

Psaní číslice 5 i 6, zápis příkladů.

MATEMATIKA str. 20 - 22.

14. - 18.10. 2019

Sčítání a odčítání v oboru do 4, názorné počítání, zápis příkladů, porovnávání počtu více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, samostatné počítání. 

MATEMATIKA str. 18 - 20.

7.  - 11.10. 2019

Sčítání a odčítání v oboru do 3, zápis příkladů, porovnávání počtu více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, psaní číslic 1, 2, 3, 4.

MATEMATIKA str. 15-17.

30.9. - 4.10. 2019

Porovnávání počtu, více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, psaní číslic 1, 2, 3.

MATEMATIKA str. 12- 14.