Matematika

31. 12. 2018 - 4. 1. 2019

Sčítali jsme a odčítali 3 čísla do 8 v M na str. 15. Na str. 16 jsme psali číslici 9. V M máme udělanou str. 19

17. 12. - 21. 12. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 8, porovnávali jsme čísla, vyhledávali příklady na číselných osách. V M jsme pracovali na str. 12 - 14.

10. 12. - 14. 12. 2018

Pracovali jsme s číselnou řadou do 8, procvičovali jsme sčítání do 8, jednoduché slovní úlohy. V M jsme dodělali po str. 12 cvičení 1, 2.

3. 12. - 7. 12. 2018

Dál jsme se věnovali procvičování sčítání a odčítání do 7, řešili jsme jednoduché slovní úlohy, porovnávali jsme čísla, začali jsme se učit psát 8. V M jsme udělali str. 6 - 9.

26. 11. - 30. 11. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 7, pracovali jsme s číselnou řadou 0 - 7, řešili jsme jednoduché slovní úlohy, v M jsme udělali str. 4 - 6, kde jsme skončili cvičením 5.

19. 11. - 23. 11. 2018

Učili jsme se psát číslici 7, pracovali jsme s číselnou řadou 0 - 7, sčítali jsme do 7, porovnávali čísla. V M jsme udělali str. 1 - 3 po dominové kostky.

12. 11. - 16. 11. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 6, rozklad čísla, porovnávání čísel, jednoduché slovní úlohy. Dokončili jsme 1. díl matematiky, děti si mají na pondělí přinést 2. díl (prosím podepsaný a obalený).

5. 11. - 9. 11. 2018

Psali jsme číslice 6 a 0 v zajíčkovém sešitě, počítali jsme prvky do 6 porovnávali čísla, sčítali do 6 a řešili jednoduché slovní úlohy - M str. 26 - 29

29. 10. - 2. 11. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 5, řešili jsme jednoduché slovní úlohy, pracovali jsme na str. 23 - 24, kde ještě nemáme udělané obrázkové slovní úlohy.

22. 10. - 26. 10. 2018

Psali jsme číslici 5, počítali prvky do 5, pracovali s číselnou řadou. Řešili jsme jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání do 5, úlohy jsme znázorňovali a zapisovali jsme příklady. V M jsme dodělali str. 23. Komu chybí úkol s kolečky a příklady, má si tyto dvě tabulky dokončit.

15. 10. - 19. 10. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 4, znázorňovali jsme příklady na praktických ukázkách, dělali jsme jednoduché slovní úlohy . M po str. 20.

8. 10. - 12. 10. 2018

Sčítali jsme a odčítali v oboru do 3, pomáhali jsme si názornými ukázkami, psali jsme číslici 4 a začali jsme sčítání do 4. Porovnávali jsme čísla. V M jsme udělali str. 16, 17 a část str. 18.

1. 10. - 5. 10. 2018

Procvičovali jsme psaní číslic 1, 2, 3, porovnávali jsme počet prvků, začali jsme číst a psát příklady na sčítání do 3 a odčítání v oboru do 3. V M jsme udělali str. 14, 15 a polovinu str. 16.

24. 9. - 28. 9. 2018

Kromě pokračování v počítání prvků do 5 jsme pracovali s číselnou řadou 1 - 5, četli čísla v přeházeném pořadí, porovnávali jsme počty prvků i čísla (co je větší, menší, co se rovná). V M jsme udělali str.12, 13. V sešitě Psaní číslic ( zadní strana Moje první psaní) jsme se učili psát číslice 1, 2, 3. Pokud stránky nejsou dopsané, nevadí. Prosím nulu zatím nepsat, vrátíme se k ní, až s ní budeme počítat.

17. 9. - 21. 9. 2018

Pokračovali jsme v počítání prvků do 5, poznávání čísel do 5, pořadí čísel nebo prvků, dokreslovali příslušný počet prvků. V M jsme udělali str. 7 - 11.

3. 9. - 14. 9. 2018

Počítali jsme tvary nebo obrázky do 3, dokreslovali do určitého počtu, přiřazovalo obrázky se stejným počtem teček, přiřazovali jsme čísla, procvičovali jsme orientaci - první, poslední, třetí, …, před, hned před, za, hned za,    v sešitě M jsme udělali úkoly po str. 6.