Matematika

15. 10. - 19. 10. 2018

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 4, znázorňovali jsme příklady na praktických ukázkách, dělali jsme jednoduché slovní úlohy . M po str. 20.

8. 10. - 12. 10. 2018

Sčítali jsme a odčítali v oboru do 3, pomáhali jsme si názornými ukázkami, psali jsme číslici 4 a začali jsme sčítání do 4. Porovnávali jsme čísla. V M jsme udělali str. 16, 17 a část str. 18.

1. 10. - 5. 10. 2018

Procvičovali jsme psaní číslic 1, 2, 3, porovnávali jsme počet prvků, začali jsme číst a psát příklady na sčítání do 3 a odčítání v oboru do 3. V M jsme udělali str. 14, 15 a polovinu str. 16.

24. 9. - 28. 9. 2018

Kromě pokračování v počítání prvků do 5 jsme pracovali s číselnou řadou 1 - 5, četli čísla v přeházeném pořadí, porovnávali jsme počty prvků i čísla (co je větší, menší, co se rovná). V M jsme udělali str.12, 13. V sešitě Psaní číslic ( zadní strana Moje první psaní) jsme se učili psát číslice 1, 2, 3. Pokud stránky nejsou dopsané, nevadí. Prosím nulu zatím nepsat, vrátíme se k ní, až s ní budeme počítat.

17. 9. - 21. 9. 2018

Pokračovali jsme v počítání prvků do 5, poznávání čísel do 5, pořadí čísel nebo prvků, dokreslovali příslušný počet prvků. V M jsme udělali str. 7 - 11.

3. 9. - 14. 9. 2018

Počítali jsme tvary nebo obrázky do 3, dokreslovali do určitého počtu, přiřazovalo obrázky se stejným počtem teček, přiřazovali jsme čísla, procvičovali jsme orientaci - první, poslední, třetí, …, před, hned před, za, hned za,    v sešitě M jsme udělali úkoly po str. 6.