Matematika


14.6. - 18.6.

Shrnutí učiva Sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

závěrečný test

matematické oříšky

7.6. - 11.6.

Sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

Shrnutí učiva, procvičování

Ge - psaní jednotek m, l, kg

    - geometrická tělesa

   - rýsování - přímka, lomená čára, křivá čára

31.5. - 4.6.

Sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

​matematické řetězce, slovní úlohy 

PS po str. 28

24.5. - 28.5.

Opakování psaní jednotek m, kg, l - počítání do 20 s přechodem desítky

Slovní úlohy

Geometrie - tělesa

M po str. 27

17.5. - 21.5.

Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

PS po str. v 24 + projekt Včela

Geometrie - rýsování

přímka, lomená čára, křivá čára

10.5. - 14.5.

Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

Budeme procvičovat, zahrajeme si na obchod. K tomu si připravte do boxíku papírové mince.

Nezapomeňte na úkol do geometrie: Pomocí pravítka a tužky narýsovat hrad, vykreslit ho a taky připiš svůj originální název hradu, popřípadě erb.

3.5. - 7.5.

Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

nachystejte si peněženky, budeme názorně počítat a společně vymýšlet slovní úlohy

taky si zkusíme nějaké problémové úkoly na rozvoj logického myšlení

na pátek si nachystejte pravítko a ostrouhanou tužku, budeme rýsovat do PS na str. 25

26.4. - 30.4.

Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

budeme odčítat pomocí znázornění desítky, s číselnou osou, popřípadě s počitadlem, zahrajeme si matematické hry (autobus, perly v moři - sběr příkladů)

v pátek bude čarodějnické počítání, zájemci mohou připravit pro třídu čarodějnickou slovní úlohu (počet ingrediencí do lektvaru, počítání košťat, hadů, myší...)

19.4. - 23.4.

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

procvičíme si i rýsování(čtverec, obdélník, trojúhelník) - viz. PS str. 15

Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 - úvod do učiva

PS po str. 16


12.4. - 16.4.

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

viz. PS str. 8 - 13

počítání pomocí číselné ose, znázorňování s naší peněženkou a kolečky, změna pořadí sčítanců, slovní úlohy - tvorba odpovědí

GE​ - rýsování na list A4, čtverečkovaný papír

6.4. - 9.4.

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

budeme pokračovat v procvičování tohoto učiva (viz. pracovní sešit str. 6 - 8)

Na pátek si připravte pravítko, zkusíme první rýsování (M str. 9)

29.3. - 31.3.

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

Nachystejte si peněženky a 20 papírových koleček.

Vyluštíme opět nějaké hádanky a rébusy. Děti si mohou na hodinu matematiky nachystat.

Přikládám počítání kroků pejska a kočičky, které si mohou dle zájmu ve svém tempu znovu vyluštit:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/865-matematika-dle-prof-hejneho/529-1-rocnik/1035-krokovani-a-schody

22.3. - 26.3.

Nový pracovní sešit M  4/A - začneme s opakováním počítání do 20 bez přechodu desítky. Vyznačíme si desítky, zkusíme vyměnit sčítance, dáme si nějaké matematické oříšky a rozcvičky.

15.3. - 19.3.

Dokončíme PS matematiku 3. díl - shrneme  si učivo - počítání do 20 bez přechodu desítky, procvičíme slovní úlohy, zopakujeme si počítání na kilogramy, litry, metry, procvičíme si mozečky pomocí oříšků, na které jste moc šikovní.

Jarní prázdniny - výuka neprobíhá

8.3. - 12.3.


Distanční výuka

1.3. - 5.3.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20

Vztahy - o několik více, o několik méně - procvičování na slovních úlohách, nácvik psaní odpovědí

1 kg - druhy váh, praktické vážení, počítání kusů do 1kg.

Můžete procvičovat: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typC-1/priklady1.htm

22.2. - 26.2.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20

Vztahy - o několik více, o několik méně - procvičování

Litr - praktické ukázky, co můžeme měřit na litry, základní jednotka

15.2. - 19.2.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20

Metr - praktické měření metrem, druhy metru

Vztahy - o několik více, o několik méně - úvod do učiva

8.2. - 12.2.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20

procvičování (papírové koruny, peněženka), hra Autobus - přistoupili, vystoupili

rozklad čísla, dopočítání do 20,

slovní úlohy - tvorba a psaní odpovědí - PS po str. 17

Pátek - projekt Fašank

1.2. - 5.2.

Sčítání v oboru čísel do 20

příklady typu 12 + .. = 20; 20 = 15 +..

Slovní úlohy

25.1. - 29.1.

Odčítání v oboru čísel do 20.

Slovní úlohy

Papírové mince - rozklad čísla na desítky a jednotky

M - po str. 11

18.1. - 22.1.

Číselná řada do 20

orientace na číselné ose, porovnávání čísel

slovní úlohy

počítání s papírovými mincemi

Sčítání v oboru čísel do 20

M- slovní úlohy str. 8,9

procvičování příkladů- viz. str. 8 - 911.1. - 15.1.

Sčítání a odčítání do 10 - opakování

Číselná řada do 20

rozklad čísla na desítky a jednotky, sčítání do 20 - př. 10 + 5...

4.1. - 8.1.

Sčítání a odčítání do 10 - opakování(obrázkové počítání, doplňování číslic na číselnou osu, luštěnky - propojení s ČJ)

Číselná řada do 20, posloupnost - počítání vzestupně a sestupně - M č.3 - 1. strana


14.12. . 18.12.

Procvičování sčítání a odčítání do 10

- dokončili jsme pracovní sešit do matematiky

Dobrovolný úkol přes vánoční prázdniny: pokud si děti budou chtít opakovat, mohou si doplnit cvičení v matematice, která jsme přeskočili. Po svátcích mně děti donesou sešit z matematiky ke kontrole. Připomínám, že úkoly z PS jsou dobrovolné, když budou počítat něco jiného na listech, můžete vložit do PS nebo děti mohou využít webové stránky k procvičování:  https://skolakov.eu/matematika-1-trida

7.12. - 13.12.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do10 

Rozklad čísla pomocí počitadla

Slovní úlohy - vymýšlení, znázorňování, výpočet, odpověď

Počítáme papírové mince

Můžou děti procvičovat na:

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-10

30.11. - 4.12.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9 - procvičování pomocí papírových mincí, kreslení na tabulku

Číslo 9 - slovní úlohy

PS po str. 22

Zkontrolujte, prosím, aby měly děti nachystaný čtverečkovaný sešit do M. Budeme příští týden potřebovat.

23.11. - 27.11.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8 - procvičování pomocí papírových mincí

Číslo 9 - rozklad, číselná řada, porovnávání

PS po str. 17

16.11. - 20.11.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8.

PS po str. 13

Při počítání používají děti názorné pomůcky (papírové mince, vršky puntíky...)


9.11. - 13.11.

Budeme procvičovat odčítání v oboru čísel do 7.

Procvičovat slovní úlohy

Číselnou osu

Zkusíme se vypočítat matematické řetězce

Můžete opět využít:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-7/pocetni-trenazer/odcitani-do-7/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-7/pocitani-se-skritky/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-7/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-7/priklady.html

2.11. - 6.11.

Budeme procvičovat sčítání do 7, rozklad čísla, porovnávat a vymýšlet si slovní úlohy.

Nezapomeňte si na každý den nachystat tabulku a fixy.

Matematiku - 2.díl budeme používat od úterý

26.10. - 30.10.

Podzimní prázdniny

Vymaluj si podle příkladů podzimního strašáka

Můžeš taky procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-6


19.10. - 23.10.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 6, porovnávání čísel, doplňování čísel do číselné řady.

Slovní úlohy - ústně i písemně. Děti mohou vymýšlet příběhy (slovní úlohy) - mohou si je připravit (zajímavé, legrační, originální...). Pozor - na závěr nesmí zapomenout otázku, aby spolužáci věděli, co mají vypočítat!

Procvičíme si rozklad čísla 6 a počítání s číselnou osou. Tabulka, fix a boxík je vždy po ruce na každou hodinu.

Můžete procvičit počítání do 6:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocitame-s-antilopou/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocitame-se-zebrou/priklady.html


12.10. - 16.10.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5, porovnávání čísel, doplňování čísel do číselné řady.

Obrázkové počítání.

Můžete využít tyto stránky na procvičování:

Určování počtu prvků:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/hluboky-ocean/priklady.html

Procvičení porovnávání čísel do 5:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/medvedi-zapasnici/priklady1.htm

Číselná řada do 5:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/ciselna-rada/priklady1.htm
29.9. - 2.10.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4 (používáme vystřižené obrázky), vymýšlíme slovní úlohy, porovnáváme čísla.

Práce s číselnou osou do 4.

PS po str.18

21.9. - 25.9.

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 3. (používáme vršky a tabulky)

Slovní úlohy - znázornění, výpočet, jednoduché odpovědi celou větou - ústně (po str.16)

14.9. - 18.9.

Počítáme do 5

Porovnávání čísel (hrací kostka)

PS po str. 14

Procvičovat: řada, sloupec

7.9. - 11.9.

Počítáme do 5

PS po str.12

Úkoly za Dú jsou označeny červeným puntíkem

Přiřazování prvků k číslům, čtení číslic, doplňování číslic nebo puntíků do řady vzestupně i sestupně. Dopočítání chybějících prvků do 5 (práce s barevnými vršky)