Matematika

20. - 24. 1. 2020

Počítali jsme podle dominových karet, sestavujeme příklady. Hodně dětí je nemocných, takže opakujeme a procvičujeme formou her,  počítáme na počitadle do desíti. Psali jsme desítky. 

PS MATEMATIKY str. 20 - 23. 

13. - 17. 1. 2020

Sčítáme a odčítáme do 9, znázorňujeme slovní úlohy. Počítali jsme sloupečky příkladů samostatně.

PS MATEMATIKY str. 17. - 19., za Dú celá strana 20, procvičování odčítání.

6. - 10. 1. 2020

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 8, řetězy příkladů, matematický diktát.

Napsali jsme číslici 9, rozklad čísla, názorné počítání s kostkami, dokreslování počtu.

PS MATEMATIKY str. 16.

16. - 20. 12. 2019

Sčítání a odčítání do 8, vánoční slovní úlohy, zápis příkladů do sešitu,psaní číslice 8.

Za Dú přes vánoční prázdniny pracovní sešit  MATEMATIKA str. 11 - 15.

9. - 13. 12. 2019

Slovní úlohy na sčítání a odčítání -  znázorňování a zápis příkladu, odpověď.

Procvičování sčítání a odčítání.

MATEMATIKA 2 str.6, 7, 8.

2. - 6. 12. 2019

Opakování. Sčítání a odčítání do 7, rozklad čísel, porovnávání.

Čertovské počítání.

25. - 29. 11. 2019

Číslice 7, určování počtu, rozklad, porovnávání čísel. Sčítání do 7.

Meziročníkové vyučování s žáky 5. A - počítali jsme řetězy příkladů.

18. - 22. 11. 2019

Sčítání a odčítání do 6, rozklad čísel.

Dokončili jsme pracovní sešit MATEMATIKA 1 - samostatná práce, co už umíme.

11. - 15. 11. 2019

Psaní číslice 6, určování počtu. Příklady typu: __ + 3 = 5      __ - 2 = 2.

Sčítání a odčítání do 6. Za Dú v matematice na str. 29 vypočítat 3 sloupečky příkladů.

4. - 8.11. 2019

Přirozená čísla 0 - 6, procvičování příkladů, doplňování řady čísel, vymýšlení různých slovních úloh.

28. - 30.10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY            31.10. a 1.11. 2019

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5.

 Pracovní sešit str. 23, 24, procvičování příkladů za Dú.

21. - 25. 10. 2019

Sčítání a odčítání v oboru do 5, práce s kartičkami, názorné počítání, rozklad čísel, porovnávání více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, počítání do 5 zpaměti. 

Psaní číslice 5, zápis příkladů.

MATEMATIKA str. 20 - 22.

14. - 18.10. 2019

Sčítání a odčítání v oboru do 4, názorné počítání, zápis příkladů, porovnávání počtu více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, samostatné počítání. 

MATEMATIKA str. 18 - 20.

7.  - 11.10. 2019

Sčítání a odčítání v oboru do 3, zápis příkladů, porovnávání počtu více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, psaní číslic 1, 2, 3, 4.

MATEMATIKA str. 15-17.

30.9. - 4.10. 2019

Porovnávání počtu, více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, psaní číslic 1, 2, 3.

MATEMATIKA str. 12- 14.