Matematika

10.6. - 14.6. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem i bez přechodu desítky. Slovní úlohy. Opakování pojmů metr, litr, kilogram.

M str. 27

3.6. - 7.6. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy. Trénování správného rozkladu.

M str. 21.

27. 5. - 31.5. 2019

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy, počítání zpaměti.

M str. 17.

 20.5. - 24.5. 2019

Počítání do 20 s přechodem desítky. Počítání příkladů přes desítku se učíme pomocí rozkladu druhého čitatele. Slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď.

M str. 12

13.5. - 17. 5 . 2019

Počítání do 20 s přechodem desítky. Počítání příkladů přes desítku se učíme pomocí rozkladu druhého čitatele. Slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď. Větší a menší. Učivo geometrie - tvary, první rýsování pomocí pravítka. 

M po str. 9 a str. 15. 

6.5. - 10.5. 2019

Slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď. Počítání do 20. Vysvětlení učiva počítání přes desítku.

M str. 6.

29.4. - 3.5. 2019

Dokončení matematiky č. 3. Slovní úlohy, vztahy o několik více či méně, počítání do 20 bez přechodu desítky.

Matematika č.4/A - úvodní strana.

23.4. - 26.4. 2019

Počítání do 20. Sčítání a odčítání. Slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď. Vztahy o několik méně/ více.

M str. 27 a 30.

15.4. - 17.4. 2019

Počítání do 20, velikonoční pracovní listy.

M str. 26, úkol 1, 2.

8.4. - 12.4. 2019

Počítání do 20. Vztah o několik více či méně. Jednotka litr. Slovní úlohy - výpočet, odpověď.

M str. 25.

1.4. - 5.4. 2019

Počítání do 20. Dopočítávání, doplňování písmen, slovní úlohy. Vztah o několik více, méně.

M str. 22.

25.3 - 29.3. 2019

Počítání do 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy, pracovní listy. Seznámení s jednotkou metr.

M po str. 18.

18.3. - 22.3. 2019

Číselná řada 0 - 20. Počítání do 20 bez přechodu desítky. Sčítání do 20. Slovní úlohy.

M str. 15.

11.3. - 15.3. 2019

Číselní řada 0 - 20, počítání z paměti. Počítání do 20 bez přechodu 10. Bingo, slovní úlohy, příklady pro rozvoj logického myšlení.

M str. 13.

4.3. - 8.3. 2019

Číselná řada 0 - 20. Počítání do 20 bez přechodu desítky. Slovní úlohy, porovnávání čísel, matematické hry.

M str. 10

18.2. - 22.2. 2019

Číselná řada 0-20, posloupnost číslic, dopočítávání, porovnávání, finanční gramotnost.

M str. 8.

11.2. - 15.2. 2019

Číselná řada 0 - 20, čtení číslic, psaní číslic, dopočítávání, rozklad, slovní úlohy, porovnávání čísel-

M str. 6.

4.2. - 8.2. 2019

Učebnice Matematika 3, seznámení s čísly do 20. Psaní číslic, správné čtení čísel, dopočítávání, rozklad.

M str.3.

28.1. - 31. 1. 2019

Slovní úlohy, počítání do 10. Samostatná i skupinová práce.

M str. 31.

21.1. - 25. 1. 2019

Sčítání a odčítání v oboru 0 - 10. Slovní úlohy, počítání zaměřené na rychlost a správnost.

M str. 27.

4.1. - 18.1. 2019

Počítání v oboru 0 - 10, slovní úlohy, barevné počítání, logické příklady, hra na obchod.

M str. 22.

7.1. - 11.1. 2019

Počítání v oboru 0 - 9, slovní úlohy, porovnávání čísel, logické úlohy, pyramidy.

M str. 22.

3.1. - 4.1. 2019

Počítání v oboru do 9, slovní úlohy, matematická peněžní gramotnost.

M str. 18.

17.12. - 21. 12. 2018

Počítání v oboru 0 - 9. Slovní úlohy, úlohy na počtářské dovednosti zaměřené na praktický život, prostorová představivost.

M str. 16.

10.12. - 14.12.2018

Počítání v oboru 0 - 8. Jednoduché slovní úlohy, matematické řetězce, porovnávání čísel, dopočítávání.

M str. 12.

3.12. - 7.12. 2018

Počítání v oboru 0 - 7. Seznámení s číslem 8. Správný tvar a psaní číslic, slovní úlohy, rychlostní počítání, počítání bez dopomoci prstů nebo vršků, porovnávání čísel.

M str. 9. 

26.11. - 30.11. 2018

Počítání v oboru 0 - 6. Číslo 7. Sčítání a odčítání do 7. Slovní úlohy, matematické hry, řetězce.

M str. 6 (úlohy 1 - 4).

19.11. - 23.11. 2018

Dokončení učebnice matematiky 1. Učebnice Matematika 2. Počítání v oboru 0 - 6. Slovní úlohy, počítání zpaměti, tvoření příkladů, zajímavé úkoly.

Uč. str. 2  (úlohy 1,2)

12.11. - 16.11. 1018

Matematické operace 0 - 6. Upevňování spojů, počítání zpaměti a pomocí manipulace s předměty, slovní úlohy, geometrické tvary.

M str.31.

5.11. - 9.11. 2018

Matematické operace 0 - 6. Slovní úlohy, počítání zpaměti, správný tvar písmen.

M str. 29.

31.10. - 2.11. 2018

Počítání do 5. Slovní úlohy, porovnávání čísel, opis příkladů.

M str. 25

22.10 - 26.10. 2018

Sčítání a odčítání do 5. Porovnávání čísel, jednoduché slovní úlohy.

M str. 24

15.10. - 19.10. 2018

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 4, jednoduché slovní úlohy.

M str. 20.

8.10. - 12.10. 201

Matematické znaky, číslo 4, sčítání a odčítání do 4.

Psaní číslice 4.

M str. 18

1.10 - 5.10.2018

Seznámení se se slovními úlohami, matematická znaménka, sčítání a odčítání do 3.

Psaní číslice 3.

Matematika str. 16. 

24.9. - 27.9. 2018

Přípravná početní cvičení, přiřazování čísel a počtu, čtení číslic.

Psaní čísla 1,2.

Matematika str. 13.

17.9.-21.9.2018

Přípravná početní cvičení, přirozená čísla 1 - 5, správný tvar číslic, dopočítávání, značení počtu,...

Matematika 1 po str.9

10.9.-14.9.2018

I v matematice jsme plnili úkoly spojené s pohádkami ( posloupnost, počítání předmětů, vyvození řádku a sloupečku, geometrické předměty,..)

Matematika 1 po str. 7. 

3. 9. - 7. 9. 2018