Matematika

14. - 18.10. 2019

Sčítání a odčítání v oboru do 4, názorné počítání, zápis příkladů, porovnávání počtu více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, samostatné počítání. 

MATEMATIKA str. 18 - 20.

7.  - 11.10. 2019

Sčítání a odčítání v oboru do 3, zápis příkladů, porovnávání počtu více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, psaní číslic 1, 2, 3, 4.

MATEMATIKA str. 15-17.

30.9. - 4.10. 2019

Porovnávání počtu, více a méně, čtení číslic 1- 5, dokreslování počtu, jednoduché slovní úlohy s obrázky, psaní číslic 1, 2, 3.

MATEMATIKA str. 12- 14.