Matematika

3.12. - 7.12. 2018

Počítání v oboru 0 - 7. Seznámení s číslem 8. Správný tvar a psaní číslic, slovní úlohy, rychlostní počítání, počítání bez dopomoci prstů nebo vršků, porovnávání čísel.

M str. 9. 

26.11. - 30.11. 2018

Počítání v oboru 0 - 6. Číslo 7. Sčítání a odčítání do 7. Slovní úlohy, matematické hry, řetězce.

M str. 6 (úlohy 1 - 4).

19.11. - 23.11. 2018

Dokončení učebnice matematiky 1. Učebnice Matematika 2. Počítání v oboru 0 - 6. Slovní úlohy, počítání zpaměti, tvoření příkladů, zajímavé úkoly.

Uč. str. 2  (úlohy 1,2)

12.11. - 16.11. 1018

Matematické operace 0 - 6. Upevňování spojů, počítání zpaměti a pomocí manipulace s předměty, slovní úlohy, geometrické tvary.

M str.31.

5.11. - 9.11. 2018

Matematické operace 0 - 6. Slovní úlohy, počítání zpaměti, správný tvar písmen.

M str. 29.

31.10. - 2.11. 2018

Počítání do 5. Slovní úlohy, porovnávání čísel, opis příkladů.

M str. 25

22.10 - 26.10. 2018

Sčítání a odčítání do 5. Porovnávání čísel, jednoduché slovní úlohy.

M str. 24

15.10. - 19.10. 2018

Porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 4, jednoduché slovní úlohy.

M str. 20.

8.10. - 12.10. 201

Matematické znaky, číslo 4, sčítání a odčítání do 4.

Psaní číslice 4.

M str. 18

1.10 - 5.10.2018

Seznámení se se slovními úlohami, matematická znaménka, sčítání a odčítání do 3.

Psaní číslice 3.

Matematika str. 16. 

24.9. - 27.9. 2018

Přípravná početní cvičení, přiřazování čísel a počtu, čtení číslic.

Psaní čísla 1,2.

Matematika str. 13.

17.9.-21.9.2018

Přípravná početní cvičení, přirozená čísla 1 - 5, správný tvar číslic, dopočítávání, značení počtu,...

Matematika 1 po str.9

10.9.-14.9.2018

I v matematice jsme plnili úkoly spojené s pohádkami ( posloupnost, počítání předmětů, vyvození řádku a sloupečku, geometrické předměty,..)

Matematika 1 po str. 7. 

3. 9. - 7. 9. 2018