Matematika

4.12. - 8.12.2017

V matematice pokračujeme ve sčítání a odčítání v oboru do 8. Naučili jsme se psát číslo 9 a počítat od nuly do devíti. Cvičení v matematice, která jsme přeskočili, můžete doma dodělávat. Děti mají u sebe fólii s numerickými příklady pouze do šesti, tzn. že výsledky by měly sypat z rukávu. Po neděli dostanou pokračování. M str. 16.

27.11. - 1.12.2017

Tento týden jsme pracovali s přirozenými čísly 0 - 8. V M jsme na str. 11, sčítáme i odčítáme do 8. V malém sešitě do M jsme tvořili čtveřice příkladů. Děti mohou počítat na prstech, je to pomůcka, kterou mají vždy u sebe.

20.11. - 24.11.2017

Přirozená čísla 0 - 7, řady čísel od nejmenšího po největší a naopak, porovnávání čísel (větší, menší, rovná se), sčítání a odčítání do 7, rozklady čísla na dvě čísla viz M str. 2 cv. 4. Skončili jsme v M na str. 5. Cvičení, která jsme přeskočili, můžete doma v rámci přípravy klidně dodělat, ale jenom ta přeskočená, dopředu, prosím, nic nedělejte.

13.11. - 17.11.2017

Stále sčítáme a odčítáme v oboru do 6, dokončili jsme 1. díl matematiky. Už si ji můžete nechat doma. Budeme pracovat s 2. dílem

6.11. - 10.11.2017

Tento týden jsme dělali sčítátání a odčítání v oboru do 6, M str. 31.

2017 30.10. - 3.11.2017

Stále platí, že je třeba, aby tyto jednoduché příklady už nepočítaly děti na prstech, ale uměly je jako básničku. Tento týden jsme pracovali s řadou číslic 0 - 6, začali jsme sčítání do 6, vše s názorem, aby to děti dostaly do oka. M str. 29 + sloupce příkladů č. 1, 2.

23.10. - 27.10.2017

V M jsme se propočítali na str. 25. Nově mají děti u sebe ve velké fólii sloupce numerických příkladů, za Dú sloupec č. 1 - píšeme tužkou přes fólii. Doma trénujte, je třeba, aby tyto jednoduché příklady už nepočítaly děti na prstech.

16.10. - 20.10.2017

Sčítáme a odčítáme do 5, automatizujeme, vymýšlíme a řešíme jednoduché slovní úlohy. Uč. str. 23, Dú je na str. 24. Počítejte kudy chodíte.

9.10. - 13.10.207

Automatizujeme sčítání a odčítání do 4, naučili jsme se psát číslici 5, počítat do 5, začali jsme názorně sčítat a odčítat do 5 ( s vršky i obrázky). Skončili jsme na str. 21, ale matematiky doma nehledejte, jsou ve škole na oznámkování. Za Dú psaní 5 ve velké písance MPP.


2.10. - 6.10.2017

Tento týden jsme se učili sčítat a odčítat v oboru do 4, ukazujeme si příklady na číselné ose, znázorňujeme si příklady pomocí PET vršků i prstů, chceme si výpočty zafixovat, aby si je děti zautomatizovaly. Řešíme jednoduché slovní úlohy i se zápisem a výpočtem, děti mají vše před sebou na tabuli. M str. 17 - 19, DÚ na str. 19.

25.9. - 29.9.2017

M str. 14, 15, 16, sčítáme a odčítáme do 3, prosím procvičujte doma, zatím si pletou, co je plus a minus. Nacvičili jsme psaní číslice 4.

18.9. - 22.9.2017

M str. 12 - 14, písanka MPP zezadu - Psaní číslic str. 2, 3 - za Dú mají 4 řádky.

4.9. - 15.9.2017

M str. 1 - 11, počítáme do pěti. Písanka Moje první psaní zezadu - Psaní číslic, str. 1, nácvik psaní číslice 1. DÚ jsou označeny červeně.