Matematika

11.6. - 15.6.2018

Sčítáme do 20 s přechodem přes desítku, začali jsme odčítání. Opakovali jsme geom. tvary a řešíme slovní úlohy, zadání čtou děti. Skončili jsme M str. 17.

4.6. - 8.6.2018

Sčítáme do 20 s přechodem přes desítku, M str. 11, začali jsme str. 12. Fólie s okýnky.

28.5. - 1.6.2018

Sčítáme do 20 s přechodem přes desítku, přičítáme k číslům 9, 8 a začali jsme 7. M str. 10. Fólie s okýnky vůbec nedopadla dobře, bylo jen 7 jedniček a to je moc smutné, protože ostatní byli ve škole tento rok jen na návštěvě, vůbec nepochopili strukturu čísel, nemají matematickou představivost, jak budou pracovat dál? (Snažila jsem se zbytečně?)

21.5. - 25.5.2018

Přičítáme k číslu 9 a začali jsme sčítání s číslem 8. M str. 8. Dále sestavujeme čtveřice příkladů (dva na plus a dva na mínus), pětiminutovky typu kolik chybí do 10? Vracíme se k rozkladům čísel do 10, komu to nejde, má vážný problém. Př. 8 rozdělíme na 2 a kolik?

14.5. -18.5.2018

Tento týden jsme přičítali k číslu 9. Dále sestavujeme čtveřice příkladů (dva na plus a dva na mínus)

7.5. - 11.5. 2018

Začali jsme sčítání s přechodem přes desítku, příklady typu 7 + 5, M 4.díl str. 1 - 3.

30.4. - 4.5.2018

V tomto zkráceném týdnu jsme dokončili 3. díl matematiky a napsali jsme kontrolní práci podle M.

23.4. - 27.4.2018

V M se připravujeme na sčítání s přechodem přes desítku ( 8 + 7), děláme rozklady čísel, doplňujeme do 10, doplňujeme matematické pyramidy, řešíme slovní úlohy typu o několik více, o nekolik méně. M str. 28.

16.4 - 20.4.2018

Tento týden jsme řešili slovní úlohy typu o několik více, o několik méně a učili jsme se řešit matematické pyramidy. M. str. 24, na str. 25 cv. 2, 3. Za DÚ práce s tečkami "Kolik chybí do 10?"

9.4. - 13.4.2018

I tento týden jsme procvičovali sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, pracujeme s počitadlem, názorem a příklady na fólii, řešíme slovní úlohy. Procvičujeme nový matematický pojem o několik více, o několik mémě. M str.23.

2.4. - 6.4.2018

Stále procvičujeme sčítání a odčítání do dvaceti, začali jsme vztahy o několik více. M str. 21.

26.3. - 30.3.2018

Tento týden jsme skládali matematické domino s příklady (nejrychlejší žák ho složí do dvou minut), procvičujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, pracujeme s počitadlem, názorem a příklady na fólii, řešíme slovní úlohy. M str.17.

19.3. - 23.3.2018

Nadále procvičujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, pracujeme s počitadlem, názorem a příklady na fólii, řešíme slovní úlohy. M str. 14 - 17 po cv. 4.

12.3. - 16.3.2018

Tento týden jsme dělali sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, pracovali jsme hodně s počitadlem a příklady na fólii. M str. 13.

5.3. - 9.3.2018

V matematice jsme dodělali odčítání typu 14 - 4 a začali jsme sčítání do 20 bez přechodu desítky. Pracovali jsme hodně s počitadlem. M str. 10, 11. Doma můžete procvičovat sloupce příkladů na fólii.

26.2. - 2.3.2018

Tento týden jsme se naučili počítat příklady typu 10 + 4, 6 + 10, počítali jsme slovní úlohy, matematické domino a psali jsme pětiminutovky. V M jsme skončili na str. 9. Po neděli budou děti skládat domino na známky - všichni budou oznámkováni.

12.2. - 16.2.2018

Počítáme od 11 do 20, řadíme čísla od nejmenšího k největšímu, porovnáváme. M str. 7.

5.2. - 9.2.2018

Učíme se napočítat, zakreslit na číselné ose, zapsat a přečíst číslo od 0 - 20, rozklady čísel 11 - 20 na desítku a jednotky. M str. 2 - 4. DÚ vyrobte, prosím, domino - mají u sebe tvrdý výkres + předtisk.

29.1. - 2.2.2018

Tento týden jsme zakončili intenzívní nácvik sčítání a odčítání v oboru do 10 včetně rozkladů čísel a začali jsme číselnou řadu od 0 - 20. Učíme se napočítat, zapsat a přečíst číslo. PS č. 2 máme ve škole, začali jsme PS č. 3, máme rozdělanou str. 2.

22.1. - 26.1.2018

Procvičujeme sčítání a odčítání v oboru do 10, upřednostňujeme názorné počítání - dokreslujeme prvky, používáme prsty, pracujeme s kartičkami čísel a teček, hrací kostkou, řešíme slovní úlohy. V M jsme skončili na str. 29.

15.1. - 19.1.2018

Stále upevňujeme rozklady čísla 10 podle rubové strany obalu matematiky. Pracujeme s číslicemi, tečkami a papírovými mincemi. Sčítáme a odčítáme v oboru do 10, upřednostňujeme názorné počítání - dokreslujeme prvky, používáme prsty, řešíme slovní úlohy. V M jsme skončili na str. 28. Fólie sloupec č. 25 a 26 za Dú.

8.1. - 12.1.2018

Upevňujeme rozklady čísla 10 podle rubové strany obalu matematiky. Pracujeme s číslicemi, tečkami a papírovými mincemi. Sčítáme v oboru do 10, upřednostňujeme názorné počítání - dokreslujeme prvky, používáme prsty. V M jsme skončili na str. 26. Tento týden jsme si zavedly sešit s pětiminutovkami a naučili jsme se je psát.

3.1. - 5.1.2018

Tento týden jsme začali číslo 10, psaní číslice, posloupnost čísel 0 - 10 nahoru i dolů. Děláme rozklad čísla podle uč. str. 23 cv. 3 nebo na rubové straně obalu matematiky. V M jsme skončili na str. 24. 

18.12. - 22.12.

V matematice sčítáme a odčítáme v oboru do 9, skončili jsme na str. 20, aby děti nevyšly ze cviku, za DÚ mají str. 21 a 22. Nedělejte rázem, ale rozdělte si na každý den něco.

2017 11.12. - 15.12.2017

Tento týden jsme se učili počítat od 0 do 9, porovnáváme čísla a hlavně děláme rozklady čísel-. Začali jsme sčítání v oboru do 9. M str. 18.

4.12. - 8.12.2017

V matematice pokračujeme ve sčítání a odčítání v oboru do 8. Naučili jsme se psát číslo 9 a počítat od nuly do devíti. Cvičení v matematice, která jsme přeskočili, můžete doma dodělávat. Děti mají u sebe fólii s numerickými příklady pouze do šesti, tzn. že výsledky by měly sypat z rukávu. Po neděli dostanou pokračování. M str. 16.

27.11. - 1.12.2017

Tento týden jsme pracovali s přirozenými čísly 0 - 8. V M jsme na str. 11, sčítáme i odčítáme do 8. V malém sešitě do M jsme tvořili čtveřice příkladů. Děti mohou počítat na prstech, je to pomůcka, kterou mají vždy u sebe.

20.11. - 24.11.2017

Přirozená čísla 0 - 7, řady čísel od nejmenšího po největší a naopak, porovnávání čísel (větší, menší, rovná se), sčítání a odčítání do 7, rozklady čísla na dvě čísla viz M str. 2 cv. 4. Skončili jsme v M na str. 5. Cvičení, která jsme přeskočili, můžete doma v rámci přípravy klidně dodělat, ale jenom ta přeskočená, dopředu, prosím, nic nedělejte.

13.11. - 17.11.2017

Stále sčítáme a odčítáme v oboru do 6, dokončili jsme 1. díl matematiky. Už si ji můžete nechat doma. Budeme pracovat s 2. dílem

6.11. - 10.11.2017

Tento týden jsme dělali sčítátání a odčítání v oboru do 6, M str. 31.

2017 30.10. - 3.11.2017

Stále platí, že je třeba, aby tyto jednoduché příklady už nepočítaly děti na prstech, ale uměly je jako básničku. Tento týden jsme pracovali s řadou číslic 0 - 6, začali jsme sčítání do 6, vše s názorem, aby to děti dostaly do oka. M str. 29 + sloupce příkladů č. 1, 2.

23.10. - 27.10.2017

V M jsme se propočítali na str. 25. Nově mají děti u sebe ve velké fólii sloupce numerických příkladů, za Dú sloupec č. 1 - píšeme tužkou přes fólii. Doma trénujte, je třeba, aby tyto jednoduché příklady už nepočítaly děti na prstech.

16.10. - 20.10.2017

Sčítáme a odčítáme do 5, automatizujeme, vymýšlíme a řešíme jednoduché slovní úlohy. Uč. str. 23, Dú je na str. 24. Počítejte kudy chodíte.

9.10. - 13.10.207

Automatizujeme sčítání a odčítání do 4, naučili jsme se psát číslici 5, počítat do 5, začali jsme názorně sčítat a odčítat do 5 ( s vršky i obrázky). Skončili jsme na str. 21, ale matematiky doma nehledejte, jsou ve škole na oznámkování. Za Dú psaní 5 ve velké písance MPP.


2.10. - 6.10.2017

Tento týden jsme se učili sčítat a odčítat v oboru do 4, ukazujeme si příklady na číselné ose, znázorňujeme si příklady pomocí PET vršků i prstů, chceme si výpočty zafixovat, aby si je děti zautomatizovaly. Řešíme jednoduché slovní úlohy i se zápisem a výpočtem, děti mají vše před sebou na tabuli. M str. 17 - 19, DÚ na str. 19.

25.9. - 29.9.2017

M str. 14, 15, 16, sčítáme a odčítáme do 3, prosím procvičujte doma, zatím si pletou, co je plus a minus. Nacvičili jsme psaní číslice 4.

18.9. - 22.9.2017

M str. 12 - 14, písanka MPP zezadu - Psaní číslic str. 2, 3 - za Dú mají 4 řádky.

4.9. - 15.9.2017

M str. 1 - 11, počítáme do pěti. Písanka Moje první psaní zezadu - Psaní číslic, str. 1, nácvik psaní číslice 1. DÚ jsou označeny červeně.