Matematika

 10. 9. - 14. 9. 2018

 V tomto týdnu jsme opakovali početní operace (sčítání, odčítání, násobení). Procvičovali jsme slovní úlohy a příklady se závorkami.