Matematika

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM!

A než začnou je tu pro vás ještě jeden Kahoot! Snad se vám bude líbit :-)

PIN 05654852 nebo přímý odkaz

https://kahoot.it/challenge/05654852?challenge-id=1e9d0d52-e3fd-4ae8-aa01-78d82acfffde_1592684682912


od 15.6.2020

Prázdniny se blíží a tak pomalu finišujeme. Známky už jsem vám uzavřela a předpokládám, že všichni budete spokojení :-) Samozřejmě můžete stále  posílat úkoly ke kontrole a ptát se na cokoliv, čemu nerozumíte.

A co nového? Zkuste si dělení desetinného čísla číslem přirozeným. Pokud to moc nepůjde, tak nevadí. Určitě se k tomu dostaneme v 6. třídě. A jak na to? Úplně normálně dělíte "s ocáskem" jako běžná čísla. Jediná komplikace je v tom, že když sepisujete první číslo za desetinnou čárkou, tak do podílu (tedy ve výsledném čísle) musíte také udělat desetinnou čárku. Teorii samozřejmě opět najdete v učebnici - ve 3. dílu na straně 35 a na této stránce si procvičte i úlohy 3-7. V příloze najdete i 20 úloh k procvičení nejenom dělení. Opět je zde pdf i Excel (rovnou s kontrolou) verze. Nakonec nahlédněte do učebnice na stranu 34 a podívejte se na vzájemnou polohu dvou kružnic.

DOBROVOLNÝ ÚKOL

Popřemýšlejte u úloze 34/3 a zaměřte se na variantu c). Je to tak vždy? Nemůže nastat ještě nějaká speciální varianta? Nápovědu najdete v úloze 34/4 :D


Učivo pro období uzavření školy - historie a všeobecné informace

Odkud čerpat informace (postupně se bude objevovat):

- prezentace přiložené zde k výuce

- učebnice matematiky


Co procvičovat (postupně se bude objevovat):

- podle učebnice

- Kahoot!

- pracovní listy


Co dělat, když něčemu nerozumím, nejde mi to nebo chci úlohy navíc:

- kdykoliv s jakýmkoliv dotazem na mne, jsem vám plně k dispozici přes e-mail bristelova@zskunup.cz


11.3. - 13.3.

Desetinná čísla

- úvod - kde se s nimi setkáme, kdy je používáme

- jak se zapisují a čtou - pojmy: desetiny, setiny, tisíciny, desetinná čárka, celá a desetinná část


- pracujte podle učebnice 2. díl strana 32/3; 33/4-7 (bez kartiček), 34/1-3, 37/9

- teorie v přiložené prezentaci (viz soubor nad textem: Desetinná čísla - úvodní prezentace)


14.3. - 20.3.

Desetinná čísla

- sčítání a odčítání - nejprve se stejným počtem desetinných míst, poté složitější příklady


- pracujte podle učebnice 2. díl strana 48/2-5; 49/6-11; 50/2-5; 51/6-8 a 12

- teorie v přiložené prezentaci (viz soubor nad textem: Desetinná čísla - sčítání a odčítání)


23.3. - 27.3.

Teorie tentokrát není žádná nová. Jen si dál procvičujte psaní, čtení, sčítání a odčítání desetinných čísel. Můžete využít diktát rodičů nebo si úlohy vymyslet sami. Kontrolu třeba přes kalkulačku. Další úlohy najdete také v učebnici matematiky 2. díl - strana 52/4, 53/12, 55/3, 56/1, 4. Kdyby vám to bylo málo nebo moc jednoduché, tak mi napište a já vám pošlu další:-)


A něco trochu jiného, tvůrčího na závěr - opakování osové souměrnosti

* DOBROVOLNÝ ÚKOL NA JEDNIČKU:

BUĎ najděte ve svém okolí 3 osově souměrné předměty, budovy, zvířata... nebo si postavte něco souměrného

         z kostek, něco vytvořte, upečte... Je to na vás. Budu moc ráda, když zapojíte fantazii. Vaše objevy či

         výtvory vyfoťte a vyznačte na nich osu souměrnosti (jde např. v malování či Wordu) a pošlete na můj

         e-mail.

NEBO si pohrajte se svou vlastní fotografií - složte si svoje dvě levé a svoje dvě pravé půlky (jde např. také

            v malování či Wordu přes "obrázek" - "překlopit") a pošlete na můj e-mail. Pro inspiraci přikládám moji

            upravenou fotografii (soubor MB). Dobré je mít svou tvář co nejvíce rovně (otáčet lze třeba ve Wordu).


30.3. - 3.4.

Podívejte se na prezentaci o osové souměrnosti - vychází z toho, co jste mi poslali. Setkáte se tam se třemi pojmy, které zkuste pochopit a zapamatovat si je (vzor, obraz a osa souměrnosti). Zkuste si i něco nakreslit - zkuste soubor Souměrnost a podívejte se i do 3. dílu učebnice - strana 11/1 a 4.


Také si zopakujte desetinná čísla pomocí prezentace a pak se vrhněte na 20 úloh, které jsem pro vás připravila. Buď je můžete zkusit přímo v Excelu, který vám i rovnou zkontroluje výsledky, a nebo jsou stejné příklady uloženy na této stránce i v pdf verzi. Procvičovat můžete i podle učebnice - vezměte si 3. díl učebnice: strana 3/4 a 7; 4/1 a 5/1; zkuste také pár slovních úloh 3/5, 6 a 8.


* DOBROVOLNÝ ÚKOL NA JEDNIČKU:

Podívejte se do souboru OS (opět v Excelovské i pdf verzi), vyluštěte a budete už vědět.


6. - 8.4.

Dál si procvičujte osovou souměrnost - přiloženy jsou 3 z úkolů (v Excelovém souboru jsou 3 listy), které vytvořili vaši spolužáci. Podívejte se také na přiloženou prezentaci s porovnáváním desetinných čísel a vyzkoušejte si, jak vám to jde.


* DOBROVOLNÝ ÚKOL NA JEDNIČKU:

Zkuste se podívat, jestli doma máte něco, co má číselnou osu s desetinnými čísly a pošlete mi fotku nebo alespoň zprávu. Rada: zkuste svoji aktovku nebo možná i lékárničku...


14. - 17.4.

Využijeme toho, že jste našli spoustu předmětů s desetinnou osou a tak je můžete teď zkusit použít v praxi. Trocha teorie k ose a detaily k dobrovolnému úkolu vás čekají v přiložené prezentaci. Procvičovat desetinná čísla můžete v přiloženém souboru (buď Excel i s kontrolou nebo pdf) a další úlohy najdete i v učebnici. Osa je ve 2. díle na straně 36 úlohy 3, 5 a 6 a také na straně 44 úlohy 2, 3 a 4. Kdybyste s čímkoliv měli problém nebo chtěli více / těžší úlohy, tak mi dejte vědět :-)


20. - 24.4.

A protože trocha teorie nikdy neuškodí, máte tu zase  prezentaci - hlavně se týká měření teploty. To by se vám pak mohlo někdy hodit. Máte přiloženo také 20 úloh k procvičování. Kdybyste s čímkoliv měli problém nebo chtěli více / těžší úlohy, tak mi dejte vědět :-)

A co DOBROVOLNÉ ÚKOLY? Zkuste

BUĎ vyplnit tabulku s teplotami - čísla jsou sice bez desetinných míst, ale i tak jsou úlohy celkem obtížné

NEBO změřte a porovnejte hmotnosti minimálně 3 látek o stejném objemu. Jak to udělat (jedna z možných variant, klidně si ale vymyslete jinou, vlastní :-)):

             - vezměte si odměrku / skleničku na které je ryska třeba 100 ml nebo 0,2 l

             - položte odměrku na váhu a váhu vynulujte

             - nalijte do odměrky první látku (třeba vodu) a odečtěte na váze hmotnost této první látky

             - vyprázdněte odměrku (případně ji usušte :-))

             - postup opakujte s dalšími látkami jako třeba olej, ocet, sirup, jar, sůl, cukr, mouka, hlína, písek, barva ….                  záleží, co máte po ruce, rodiče vám povolí a co nezničí odměrku

Vše mi pošlete na e-mail zpracované vhodným způsobem. Fotky obzvlášť potěší:-)


27. - 30.4.

Tento týden budeme procvičovat desetinná čísla na slovních úlohách - najdete je třeba v 3. dílu učebnice na stránce 3/2-3, 9-12.

A co DOBROVOLNÉ ÚKOLY?

BUĎ vymyslete slovní úlohu s desetinnými čísly na téma, které vás baví. Slovní úloha by měla obsahovat:

         - zadání (které se dá zadat třeba vašim spolužákům)

         - vzorové řešení včetně odpovědi

NEBO se podívejte na tabulku s hodnotami hmotností (Excelovský soubor) a nastudujte si úkol tam :-)


4. - 7.5.

Máte přiloženo 20 úloh (pdf či Excel). Budeme také pokračovat ve slovních úlohách - tentokrát je máte v příloze, vymyšlené vašimi spolužáky. Určitě se na ně podívejte a vyzkoušejte, jak vám jdou:-) A protože už desetinných čísel máte nejspíš plnou hlavu, zkusíme se přesunout trochu jinam. Zopakujte si obvody obrazců, zejména trojúhelníku, čtverce a obdélníku (první díl učebnice strana 34). Projděte si úlohy 1, 3, 4 a 6.


Jaké DOBROVOLNÉ ÚKOLY vás čekají tento týden?

BUĎ vypočítejte délku trasy podle přiložené mapky (přesnější zadání v příloze)

NEBO zkuste rozkódovat obrázek v příloze (je tam návod a obrázek číslo 270)

Těším se na vaše zpracování a přeji vám hezký týden.


11. - 15.5.

Místo Kahootu také můžete dostat jedničku za úlohy 13/4 a 19/5 (stačí první dva sloupečky čtverce a obdélníku, ostatní jsou za *), které mi vypracované pošlete na e-mail.


Minulý týden jste si zopakovali obvod, tento týden se podíváme na obsah. Měli byste už znát obsah čtverce a obdélníku - teorii najdete v 2. dílu učebnice na straně 13 nahoře, kde je i vzorově zpracovaná úloha. Procvičte si úlohy 13/2, 4 a 5. ***Zkuste o vzorcích pro obsah i trochu popřemýšlet - prostudujte stranu 19 a vyzkoušejte si úlohy 3, 4, 5 a 6.***


Samozřejmě i tento týden jsou tu na výběr DOBROVOLNÉ ÚKOLY:

BUĎ vymyslete zajímavý příklad na obvod a obsah obrazců ve čtvercové síti (je na ně i druhý Kahoot), příklad musí obsahovat zadání a vzorové řešení včetně jednotek

NEBO vyluštěte alespoň 1/3 z logických číselných řad, které najdete v přiloženém pdf souboru


18. - 22.5.

Komu nevyhovuje nebo mu nejde Kahoot, tak opět je tu i e-mailová varianta. Pošlete mi řešení z prvního dílu učebnice úlohy 56/2 a 3. dílu učebnice 47/3.


Máme za sebou obvod a obsah a nyní od rovinných útvarů přejdeme na tělesa. Tento týden se zaměříme na to, co to tělesa jsou a jaká tělesa znáte. Podíváme se také na tělesa z krychlí. Tentokrát by vás mohl prozkoušet Kahoot a podívejte se určitě i na přiložený pdf soubor. Kdo se rád učí z učebnice a chce procvičovat víc, najde opakování v 1. dílu na straně 56 a také ve 3. dílu na straně 47 (vždy úlohy 1-6).


A co DOBROVOLNÉ ÚKOLY:

BUĎ pro ty, co rádi počítají a přemýšlejí - splňte dobrovolný úkol v pdf souboru a pošlete mi na e-mail

NEBO pro ty, co rádi tvoří a přemýšlejí - postavte NEJ... věž a změřte jeden její rozměr nebo spočítejte z kolika je kostek. Tuto věž (třeba i s vámi) vyfoťte a pošlete mi na e-mail i s doplňujícími informacemi (jak se vám stavělo, jaké má věž rozměry, v čem je NEJ...). Může být NEJ....vyšší, širší, hezčí, barevnější, stabilnější, křehčí, lehčí... cokoliv vás napadne. A pokud doma nemáte kostky, klidně použijte i jiný stavební materiál.


25. - 29.5.

Zase jste překvapili! Tentokrát tím, že jste si jako dobrovolný úkol nevybírali moc stavbu věže (což jsem si myslela, že je celkem lehké a pro kutily i zajímavé), ale spíš jste počítali kolik čtverečků je vidět na stavbě z kostek (což jsem si myslela, že je celkem těžké a bude vás to možná i nudit). Oboje bylo ale ve výsledku perfektní - věže, které jste poslali, byly moc krásné a dali jste si s nimi velkou práci (některé fotografie věží najdete v Kahootech), a čtverečky jste počítali téměř bezchybně! A co tento týden pro domácí výuku? Úkoly se budou objevovat postupně, tak jak je budeme procházet ve škole. Něco málo už vám ale zadám rovnou. Zase si vás prověřím Kahootem, abych věděla, jestli si stále pamatujete desetinná čísla. Na výběr opět lehčí a těžší varianta nebo e-mail s 20ti vyřešenými úlohami (v příloze pdf i Excel verze).


Tentokrát se naučíte zaokrouhlovat desetinná čísla. Funguje to stejně jako s čísly přirozenými, jen s tím rozdílem, že můžete zaokrouhlovat i třeba na desetiny nebo setiny. Vše najdete v 2. dílu učebnice na straně 52. Procvičte si úlohy 1-3, 5 (rada: přirozené je v tomto případě celé) a 6; *dobrovolně 7-8. Zkuste si také úlohu 9 ze strany 53. Na této straně najdete i další úlohy na procvičování desetinných čísel, tak kdo chce více cvičit, určitě se do nich pusťte (zatím byste měli mít hotovou jen 12).

Pokud si budete chtít zkontrolovat, že tomu rozumíte, podívejte se na toto video, kde vám pan učitel vysvětlí a ukáže správně řešení úlohy 52/1: https://www.youtube.com/watch?v=kCcA5OmeuY4


DOBROVOLNÉ ÚKOLY:

BUĎ si zahrajte rušnou hodinku na https://www.umimematiku.cz/rushhour a pošlete PrintScreen / fotku, že jste vyřešili alespoň 5 parkovišť libovolné úrovně (v příloze ukázka). Upozornění: na těchto stránkách je omezený počet pokusů na den, ale dá se to v pohodě zvládnou i bez registrace :D

NEBO vyřešte Slunce v příloze - už jste zkoušeli v hodině, tak snad vám půjde. Je tam i stručný návod - kdyby nestačil, tak napište a pošlu ukázku jak řešit :D


1. - 5.6.

A abyste zvládli Kahoot, je tu i nové učivo - násobení desetinných čísel přirozeným číslem. Vše důležité najdete v prezentaci. Jako specialitku právě pro převody jednotek tam najdete násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1 000. Pokud vám teorie nebude jasná z prezentace, určitě se podívejte do učebnice. Tomuto tématu se věnuje 3. díl učebnice - strany 24-26, 29-33. Procvičte si tam také pár úloh (na každý den máte jednu): 32/2, 5; 33/2, 4 a 5 a nezapomeňte, že můžete zkusit i 20 úloh k procvičení :D


DOBROVOLNÉ ÚKOLY:

BUĎ si zkuste oříšek ze strany 62/5

NEBO si procvičte zápis desetinných čísel na: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4928 - úspěšní byste měli být minimálně na 90%


8. - 12.6.

Procvičujte si dál převody jednotek, zaměřte se na jednotky obsahu. Teorii najdete v 2. dílu učebnice na stranách 8, 25 a 30-31 - vše je bez desetinných čísel. Zkuste si zde úlohy 25/4 a 31/4. Nově se podívejte na převody desetinných čísel na zlomky a obráceně. Teorie je také v 2. dílu učebnice, hned na straně 32. Procvičte si úlohy: 34/5, 35/6. Nakonec si vezměte 3. díl učebnice a na straně 5 si procvičte úlohy 5/3 a 7. Nezapomeňte, že můžete zkusit i 20 úloh k procvičení :D


DOBROVOLNÉ ÚKOLY:

BUĎ se podívejte na zadní přebal 2. dílu učebnice a zkuste narýsovat síť kvádru a potom tento kvádr složit (buď musíte přelepovat izolepou nebo si dokreslete chlopně - vzorovou síť krychle s chlopněmi najdete v příloze). Pokud chcete, tak navíc můžete jednotlivé strany vybarvit či na ně něco nakreslit.

NEBO si procvičte dělení na: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4054 - úspěšní byste měli být minimálně na 90