Matematika

3.12. - 7.12.2018

Během tohoto týdne  jsme rýsovali kružnici a kruh. Zjišťovali jsme jejich vlastnosti. V úterý budeme psát písemku na kružnici a kruh, příklady k procvičení jsou ve dvou pracovních listech, které mají žáci u sebe.

V případě, že některému cvičení nebudou rozumět - mohou se v pondělí přihlásit a vysvětlím ho.

19.11. - 30.11.2018

V první týdnu měli žáci suplování a procvičovali operace s přirozenými čísly a zlomky. 

V tomto týdnu jsme měli geometrii - konstrukce a vlastnosti trojúhelníku. Ke konci týdne jsme se naučili vypočítat obvod trojúhelníku a naučili jsme se pomocí obsahu čtverce a obdélníku vypočítat obsah trojúhelníku.

V příštím týdnu budeme mít do středy geometrii.

12.11. - 16.11.2018

Během tohoto týdne jsme procvičovali zlomky. V pondělí budeme psát písemku na zlomky. Děti dostali ode mě pracovní listy, které jsme počítali v hodině. Příklady na písemce budou obdobné.

Příští týden budeme mít geometrii.

5.11. - 9.11.2018

V tomto týdnu jsme se naučili převádět jednotky času a začali jsme probírat zlomky.

V příštím týdnu budeme pokračovat ve zlomcích. V úterý si napíšeme písemku na zlomky - diktát (správné určení čitatele a jmenovatele), vyjádření části z celku - učebnice str.48-49.

22.10 - 2.11. 2018

V tomto období jsme se učili spočítat obvod a obsah čtverce a obdélníku. Dále jsme procvičovali násobení a dělení přirozených čísel.

V příštím týdnu se budeme věnovat jednotkám času a začneme probírat zlomky. Z čeho a kdy budeme psát písemku upřesním v pondělí, protože jsem s dětmi od středy nemluvila.

15.10. - 19.10.2018

V tomto týdnu jsme měli geometrii. Naučili jsme se rýsovat obdélník a čtverec. Zjistili jsme, co jsou to úhlopříčky a jaké mají vlastnosti.

Ke konci týdne jsme převáděli jednotky obsahu a naučili jsme se počítat obsah a obvod čtverce a obdélníku.

V pondělí budeme psát písemku na konstrukci a vlastnosti čtverce obdélníku.

Ve čtvrtek budeme psát písemku na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku.

8.10. - 12.10.2018

Během tohoto týdne jsme opakovali římské číslice a naučili jsme, jak převádět jednotky hmotnosti. Zjistili jsme v jakých jednotkách se co váží a vyzkoušeli jsme si, jak taková váha funguje.

V pondělí 15.10. budeme psát písemku na převody jednotek hmotnosti, příklady budou obdobné jako mají v pracovním listě, který dostali.

Příští týden budeme mít geometrii.

1.10. - 5.10.2018

V tomto týdnu jsme opakovali rýsování přímky, úsečky, polopřímky a určování vzájemné polohy přímek. Na konci týdne jsme se začali věnovat římských číslicím. Učíme se přepisovat čísla z arabských čísel na římské a obráceně. Příští týden ve středu budeme psát krátkou písemku na toto téma a opět se vrátíme k procvičování převodů jednotek.

24.9. - 27.9.2018

Během tohoto týdne jsme procvičovali převody jednotek délky a základní geometrické symboly. V příštím týdnu budeme opakovat rýsování základních geometrických útvarů.

17.9. - 21.9.2018

V tomto týdnu jsme procvičovali dělení jednociferným číslem a převody jednotek délky. Slibovaná písemka v pátek je přeložena na pondělí a ve čtvrtek budeme psát převody jednotek délky (které ještě budeme příštím týdnu procvičovat). Celý týden budeme mít geometrii, proto je potřeba, aby měl každý žák pravítko s riskou, kružítko, dlouhé pravítko a tužku číslo 3.

 10. 9. - 14. 9. 2018

 V tomto týdnu jsme opakovali početní operace (sčítání, odčítání, násobení). Procvičovali jsme slovní úlohy a příklady se závorkami.