Matematika

13.1. - 17.1.2020

Zahájili jsme nové téma - rovinné útvary v geometrii. Máme znát základní pohledy na bod, přímku, úsečku, polopřímku, vzájemné vztahy mezi bodem a těmito útvary. Samostatně se budeme zabývat úhly.

6. 1. - 10. 1. 2020

Procvičovali jsme početní operace s desetinnými čísly a dále kapitolu dělitelnosti - prvočísla, složená čísla, znaky dělitelnosti.

16.12. - 20.12.2019

Opakujeme dělitelnost včetně procvičování základních početních operací. Domácí úkoly na vánoční prázdniny nejsou.

9.12. - 13.12.2019

Celý týden jsme se zabývali dělitelností. V písemném testu nejsou dobré výsledky v určení největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku. Jakmile řešení vyžaduje přemýšlet nebo si pamatovat určený postup, výpočty nám váznou.

2.12. - 6.12.2019

Na programu byly slovní úlohy na společný násobek a společný dělitel. Také se snažíme upevnit dovednosti v běžném počítání s libovolnými čísly.

25.11. - 29.11.2019

Řešíme společný násobek a společný dělitel. Snažíme se o pochopení těchto pojmů a počítání zpaměti. Příští týden se zaměříme na slovní úlohy. 

18.11. - 22.11.2019

Umíme prvočísla a znaky dělitelnosti, rozklad čísla na součin prvočísel, najít všechny dělitele čísla. Bude následovat významná kapitola společný dělitel a násobek.


11.11. - 15.11.2019

Hledáme všechny dělitele, používáme znaky dělitelnosti 2,3,4,5,10. Na pondělí se máme připravit na opravu dělení desetinných čísel. Podíváme se na prvočísla a čísla složená a budeme se více zajímat o společné dělitele a společné násobky.

4.11 - 8.11.2019

Začali jsme novou kapitolu "Dělitelnost". V poslední pracovní den jsme si testovali dovednosti v násobení a dělení deset. čísel. Výsledky násobení výborné, vázne nám dělení desetinným číslem. Budeme nadále procvičovat. V tématu dělitelnost se zvyšují nároky na samostatné myšlení, hledání řešení i porozumění úlohám.

31.10 - 1.11.2019

Dělíme desetinná čísla číslem celým a desetinným. Pozor na určení zbytku u dělení desetinným číslem.

21.10 - 25.10.2019

Procvičujeme operace s desetinnými čísly. 

14.10 - 18.10.2019

Nyní jsme u násobení desetinných čísel zpaměti a písemně. Procvičujeme zvládnuté operace ve slovních úlohách. Čeká nás poslední operace s desetinnými čísly - dělení. 

7.10. - 11.10.2019

Sčítáme a odčítáme desetinná čísla zpaměti a písemně. Procvičujeme zaokrouhlování deset. čísel. Rozšiřujeme své dovednosti o násobení a dělení deset. čísel 10, 100, 1000 atd.

30.9. - 4.10.2019

Začali jsme celé velké téma - desetinná čísla. K tomu patří převedení desetinného zlomku na desetinné číslo a naopak, zaokrouhlujeme, porovnáváme.  Začínáme důležité sčítání a odčítání zpaměti a písemně.