Matematika

3.12. - 7.12.2018

Během tohoto týdne jsme opakovali pravidla pro dělitelnost čísel 2,3,4,5,6,9 a 10. Naučili jsme se také rozklad čísel na součin prvočísel.

19.11. - 30.11.2018

V prvním týdnu si opakovali co je to násobek a dělitel. 

V tomto týdnu jsme se naučili znaky dělitelnosti pro čísla 2,3,4,6,9,5,10.

12.11. - 16.11.2018

Během tohoto týdne jsme zopakovali desetinná čísla a v pátek napsali opakovací písemku. V příštím týdnu začneme probírat dělitelnost přirozených čísel.

5.11. - 9.11.2018

V tomto týdnu jsme procvičovali dělení desetinných čísel. Příští týden v pátek budeme psát písemku na dělení desetinných čísel číslem přirozeným a desetinným.

29.10. - 2.11.2018

V tomto období jsme pokračovali v desetinných čísel. Naučili jsme násobení a dělení desetinného čísla číslem přirozeným.

Písemku budeme psát v pátek s dělení desetinného čísla číslem přirozeným.

15.10. - 19.10.2018

Během tohoto týdne jsme procvičovali sčítání, odčítání desetinných čísel. Naučili jsme se násobit a dělit 10,100 a 1000.

8.10. - 12.10.2018

V tomto týdnu jsme začali desetinná čísla, jejich zápis, znázornění na číselné ose a zaokrouhlování. V úterý 16.10. si napíšeme písemku na zaokrouhlování desetinných čísel

1.10. - 5.10.2018

V tomto týdnu jsme ještě procvičovali rýsování základních konstrukčních úloh a prostorové vnímání. V pátek jsme si připomněli co vše víme o zlomcích. V příštím týdnu plynule navážeme na desetinná čísla. 

24.9. - 27.9.2018

Během tohoto týdne jsme opakovali poznatky z 5. třídy z geometrie. Procvičovali jsme převody jednotek a rýsování základních konstrukčních úloh.

Příští týden ve čtvrtek budeme psát písemku na rýsování konstrukčních úloh (typ cvičení je v pracovním sešitě na str.24.-25) a obvod a obsah čtverce a obdélníku.

17. 9. - 21. 9. 2018

V tomto týdnu jsme ještě opakovali početní operace s celými čísly. Ke konci týdne jsme procvičovali převody jednotek délky. Psali jsme dvě písemky. Příští týden budeme mít geometrii, proto je nutné, aby každý žák měl pravítko s ryskou, kružítko, tužku číslo 3. Ve čtvrtek budeme psát písemku na převody jednotek.

10. 9. - 14. 9. 2018

 Během tohoto týdne jsme opakovali početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) v jednoduchých příkladech a slovních úlohách.  V příštím týdnu v úterý budeme psát písemku na dělení dvojciferným číslem.