Matematická gramotnost v přírodopisu a v tělesné výchově

před 2 roky, 8.11.2018 Zacvičit si, a přitom do hodiny zapojit trošku matematiky? Není to nemožné.

Pravidelně se to daří vyučujícím naší školy, kteří v rámci tandemové výuky zapojují do svých hodin matematickou a čtenářskou gramotnost. Dnes své matematické dovednosti uplatnila děvčata z osmých tříd, která předvedla, že s čísly si poradí na jedničku. To vše zvládla při sportování v hodině tělocviku. Podobnou zkušenost s tandemovou výukou měli i žáci devátého ročníku, kteří zjišťovali ze statistických údajů potřebná data o pohlavních chorobách. Využili znalosti o výpočtu procent a trojčlenky. Podobné aktivity probíhají na naší škole pravidelně a zapojují se do nich všichni pedagogové.