Má to smysl, třiďme odpad

před 2 roky, 10.5.2018 Žáci 6. B navštívili Sběrné suroviny UH v Uherském Hradišti

Díky této exkurzi zjistili zajímavé informace o odpadovém hospodářství. Všichni byli obeznámeni se zásadami správného třídění, viděli sběrný dvůr, překladiště, třídicí linku a lisování odpadů. Dozvěděli se také, jaká je další cesta jednotlivých složek odpadu od okamžiku jeho vzniku až po finální zpracování či likvidaci. Na závěr celé exkurze se žáci zvážili na automobilové nájezdové váze. 17 žáků vážilo 760 kg.

Zaměstnancům této společnosti děkujeme za prohlídku a poskytnuté informace.