Light it up blue

před 3 roky, 5.4.2018 Připojili jsme se ke Světovému dni zvýšení povědomí o autismu.

Light it up blue neboli Vyjádřeme to modrou. A přesně to jsme s  žáky 5. tříd udělali. Vybaveni teoretickými znalostmi o autismu jsme se oblékli do modré a připojili se k osvětové  akci Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z Uherského Hradiště.  Modrá barva symbolizující porozumění a schopnost komunikovat nás provázela celým dnem. Odstartovali jsme v uherskohradišťské nemocnici, kde má nyní speciální škola své zázemí. Vybaveni mapou a modrými balónky jsem společně s žáky speciální školy vyrazili na pochod městem. Na náměstí jsme plnili tématické úkoly a byli odměněni jak jinak než modrým občerstvením. Svou účastí jsme podpořili nejenom děti s poruchami autistického spektra, ale i ostatní děti s kombinovaným postižením, které se ve škole vzdělávají. Děkujeme za možnost blíže se seznámit s danou problematikou a těšíme se na další setkání.