před 12 měsíci, 2.12.2019 První veřejné vystoupení školního pěveckého sboru.

V neděli 1. prosince 2019 byl náš pěvecký sbor Kunup Voice pozván na Adventní jarmark, jenž se konal v Kunovicích v prostorách Panského dvora, aby svým vystoupením zpříjemnil odpoledne první adventní neděle všem návštěvníkům.  

Po úvodních slovech paní Mgr. Martiny Kozelkové se s úderem 16. hodiny rozezněly sálem první tóny.

Byly interpretovány tři skladby, mezi nimiž nemohla chybět ani píseň s vánoční tématikou.  

Rádi bychom touto cestou poděkovali zúčastněným za jejich neutuchající potlesk a ovace, organizátorům města Kunovice za pozvání a naprosto skvělou spolupráci a v neposlední řadě také zvukařům.