Krok vpřed, krok vzad

před 2 roky, 17.12.2016 ...aneb učíme se početní operace s celými čísly.

V matematice nás ze dne na den navštívila nová čísla. Trošku zvláštní - mají dokonce i znaménko mínus. Á, to už jsme někde viděli - na teploměru, na mapách, při sportu, v soutěžích...! Věříme, že počítat s nimi nebude velký problém. Abychom si to ještě usnadnili, vytvořili jsme si svou vlastní číselnou osu, na které se vyskytují kladná i záporná čísla a také nula. Pak jsme se vrhli do samotného počítání. Dostávali jsme různé příklady a ve dvojicích dělali kroky vpřed nebo vzad na číselné ose. Plus znamenalo udělat kroky vpřed a mínus kroky vzad.  Tak jsme pochopili, proč (-2) + 5 se rovná 3 (a ne 7, jak se někteří z nás na začátku domnívali), proč 9 - 15 je (-6) a ne šest nebo proč 0 - (-8) je 8 a ne mínus osm...V následujících hodinách už pak nebyl problém počítat i s většími čísly a orientovat se tak v novém prostředí čísel záporných a využívat další pravidla pro sčítání a odčítání celých čísel.