Králem silového šestiboje je Jan Hricko

před 3 měsíci, 2.5.2019 Žáci osmých ročníků soutěžili v silovém víceboji v posilovně T-Gym.

Díky nabídce místního sportovního klubu si naši žáci mohli vyzkoušet posilování na různých strojích pod oborným dozorem p. Podškubky. Co více, klub zorganizoval soutěž v silovém šestiboji. Zátěž se v jednotlivých disciplínách přepočítávala pomocí koeficientu tak, aby byly pro všechny váhové kategorie stejné podmínky. Nejsilnějším žákem osmého ročníku byl Jan Hricko, kterému gratulujeme. Další pořadí je uvedeno níže. Moc děkujeme panu Podškubkovi a sportovnímu klubu za pozvání do místní posilovny a organizaci soutěže.

Celkové pořadí žáků 8. ročníků:

1. Jan Hricko

2. Martin Holcner

3. Vojtěch Orság

4. Vojtěch Vichorec

5. Daniel Plesner

6. Tomáš Lesa