Konverzační soutěž v ruštině

před 5 roky, 3.3.2016 По - русски мы пишем, читаем и говорим.

Jako druhý cizí jazyk se v naší škole učí také ruština. Nejtěžší pro žáky je zvládnout odlišné písmo – azbuku – v tiskací i psací podobě. V 9. ročníku jsme letos poprvé uspořádali konverzační soutěž, při které žáci prokazovali své znalosti a řečové dovednosti. Statečných soutěžících bylo šest a všichni celkem dobře zvládli tři úkoly – poslech, konverzaci na vylosované téma – rodina, volný čas, koníčky, třída a škola. Posledním oříškem byl popis obrázku, který vyžaduje širší znalost slovní zásoby a trošku fantazie. Vítězem soutěže se stal Petr Polách, společné 2. místo obsadili Šimon Kocáb a Martin Slunečka, pomyslný bronz stejným počtem bodů patří Pavle Španělové, Petru Kadahovi i Petru Fialíkovi. Všichni si zaslouží uznání za odvahu, že se soutěže zúčastnili.