Konverzační soutěž v jazyce německém

před 4 roky, 12.1.2017 Už známe vítěze

V pondělí 10.1.2017 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém. Žáci v naší škole se němčinu učí od sedmé třídy jako druhý cizí jazyk, soutěže se zúčastnili žáci z 8. a 9. ročníku.

Soutěž byla rozdělena do tří částí – poslech, popis obrázku a konverzační téma.

Při poslechu soutěžící museli pozorně vnímat, na základě poslechu pak doplnili informace do pracovních listů. Obrázek i téma si žáci losovali. Po krátké přípravě byli všichni schopni souvisle se vyjádřit v jednoduchých větách.

Nejlepší projev předvedla Iveta Tvrdoňová z 9. třídy, na druhém místě skončil Robert Ptáček z 8.A – zde oceňujeme vyjadřovací schopnosti, vždyť Robert se učí německy teprve druhý rok! Třetí příčku obsadil Jakub Černuška z 9. třídy. Všem soutěžícím děkujeme za snahu a dvěma nejúspěšnějším – Ivetě a Robertovi – držíme pěsti v okresním kole.