Kolik řečí umíš ...

před 5 roky, 11.2.2016 Wir sprechen Deutsch

Ve středu 10. února 2016 se Kristýna Skálová a Dominika Tvrdoňová, obě žákyně 9. A, vydaly do Uherského Brodu, aby porovnaly své znalosti s žáky z dalších škol našeho okresu. Konverzační soutěž v německém jazyce se v ZŠ Na Výsluní už párkrát konala, my jsme se zapojili po několikaleté přestávce. Soutěžilo se ve třech kategoriích, ta naše - pro žáky 8. a 9. tříd - byla nejpočetnější, soutěžilo 13 žáků.

Jazykové klání bylo rozděleno do tří částí - nejdříve všichni žáci museli zvládnout poslechovou část a písemně odpovědět na otázky, které souvisely s poslechem. Pak byli jednotlivě zváni ke konverzaci, kde museli jednak mluvit na vylosované téma, jednak popisovat náhodně vybraný obrázek. Obě tyto části probíhaly vždy před komisí zkoušejících, kteří kladli doplňující otázky. „Poslech byl docela jednoduchý, myslíme, že jsme úkoly zvládly. Ale konverzace bude náročnější, toho se trochu bojíme." shodla se obě děvčata.

„Němčinu se žáci učí od 7. ročníku jako druhý cizí jazyk. Byla jsem zvědavá na úroveň soutěžících i na soutěž samotnou. Ale holkám věřím." uvedla Libuše Kubenová, vyučující němčiny.

A její důvěra byla oprávněná. Obě naše deváťačky usilovně bojovaly a určitě si neudělaly ostudu. Výsledek je pro nás příznivý. Dominika překvapila sebe samu a obsadila krásné třetí místo. Blahopřejeme. 

Oběma děvčatům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů i nadále. Vielen Dank!