K + M + B 2020

před 1 rokem, 14.1.2020 Tradiční tříkrálová sbírka v Kunovicích s rekordní sumou

V sobotu 11. ledna se do ulic města Kunovice vydalo 81 dětských koledníků v doprovodu 25 vedoucích skupin. V průběhu minulého týdne se ve škole U Pálenice děti pomalu připravovaly na tříkrálovou sbírku. Třídili jsme cukry, kalendáře a samozřejmě jsme přichystali i královské koruny. V osudný den pomohli všichni dobré věci a výtěžek v pokladničkách byl opravdu rekordní. Částka 196 642 Kč překvapila úplně všechny. Za to patří dík všem, kdo přispěli, ale také všem žákům školy, kteří věnovali svůj čas a podíleli se na tříkrálové sbírce v našem městě. Za organizátory sbírky Andrea Olbertová a Petra Turčinková