Jsme znovu v lepší polovině škol

před 1 rokem, 4.10.2017 Potvrdilo to Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání

Patříme mezi lepší polovinu českých škol. Minimálně. Vyplývá to z výzkumu Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, které porovnávalo úspěšnost žáků jednotlivých českých škol u přijímacího řízení na střední školy, přesněji na čtyřleté studijní obory. Výsledek našich loňských deváťáků nás zařadil do té lepší poloviny českých škol. Je to potvrzení trendu posledních šesti let. Ať už se jedná o srovnávací testy ministerstva školství, společnosti Scio nebo jako v tomto případě Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, končíme opakovaně mezi lepší polovinou, nebo dokonce mezi nejlepší třetinou, a to nás moc těší.