Ještě spí a spí zámek šípkový

před 3 roky, 24.11.2017 Projektový den v 1.A

Růženka spala 100 let, zato prvňáčci se dnes nezastavili ani u svačiny. Projekt vycházel z učiva hudební výchovy o tónech tichých a hlasitých, které děti aplikovaly do pohádky, kde vše usne a ztichne. Třídou se linula vůně růží, spanilé Růženky, udatní osvoboditelé i ostatní pohádkové bytosti se učili pracovat ve skupinkách, spolupracovat a pomáhat si. Děti si musely zvolit své zástupce, což byl největší oříšek, protože jimi chtěly být všechny. Ale dokázaly to. Pracovaly s dobrem a zlem v pohádkách, s pohádkovými bytostmi, obrázkovými osnovami, s pohádkovými knížkami i s filmovým zpracováním pohádek a s písničkami z pohádek, např. s operetkou Svěráka a Uhlíře O šípkové Růžence, Na sedmém lánu či Schelingerovým Ještě spí a spí a spí...