Jak se žilo v pravěku

před 4 roky, 27.2.2017 Ohlédnutí za lednovým projektem

Téměř měsíc jsme se ve vlastivědě učili o pravěku a vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži, co šlo. K tomu nám samozřejmě nestačily jen vlastivědné hodiny, a tak jsme pravěk vpasovali, kam to šlo. Motivačně jsme vycházeli z filmu Osada havranů zfilmovaného na motivy E. Štorcha. Ukázali jsme si jeho knížky, vyrobili jsme si zbraně a nástroje z doby kamenné, kreslili jsme rudkou a uhlem pralidi v životní velikosti, také jejich portréty a  výtvarným vyprávěním jsme zachytili námi vymyšlené příběhy, které se podle nás mohly v pravěku stát. Třeťákům na patře jsme zahráli scénky o tom, jak se žilo v tlupě, a také jsme si zkusili, jak asi pračlověk přepočítával své stádo. Kamenným hřebem byl projektový den s  rautem pravěkých pokrmů a předáváním pololetního vysvědčení.